TNEWS TALANOA

Full Version: Tonga Side School Gala Day Raises $17,200 For School Library
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tonga Side School, Nuku’alofa Campus raised TOP$17,200 during a fund raising gala day on Friday 1st December at the Queen Sālote Memorial Hall.

The gala day involved classes performing dances from different countries including Tonga, Philippines, Cook Islands and India.

Tonga Side School is the only Government Primary School in which subjects are taught in English. Subjects in all other Government Primary schools are taught in Tongan except for English language.

Tonga Side School is also the only fee paying Government Primary School in the Kingdom. The gala day is an annual event which also used to serve as a fund raising event. However for years now, the gala day was just a cultural day with no fund raising.

This year though, as classes prepared their cultural items for the gala day, a newsletter was sent to parents and guardians, seeking their consideration in having the gala day as a fund raising event to raise some funds for some library books for the school next year.

View full story: http://www.tonga-now.to/Article.aspx?ID=4756&Mode=1
Faka'amu ange mai na'e sii lava ke hu atu e kii tamasi'i 'atamai lelei mei motu kae 'ikai ma'u ha totongi akoo kihe ki'i 'apiako faka'ofo'ofa mo lelei ko ena kihe ki'i niihi pee 'ae kau faingamalie 'ihe 'etau nofo faka Tongaa.Koe pangoo he koe fangota pe 'ae mau'anga mo'uii kae 'ela masani holo pee 'a PILOMOTU'U ia moe lau miliona 'ae KAKAII.Teu toe fakaongo atu--LAU MILIONA AE KAKAII-'oku 'ela holo pe ia mo 'ene ki'i fanauu koe'uhii koe melie tukufakaholo tokua he koe ta'ahine ia 'a tupou 4.'E Pilo tukumai aa ha konga, pe kotoa 'ae koloa moe pa'anga 'ae kakaii ka nau ki'i manava hake meihe tafu'anga hakaa.Tuku aa e ta'x'ofaa moe ta'etui 'Otuaa he te mou mala'ia ai 'o tuputupu'a.Ko 'ete fakakaukau atu pee kihe Setalaite 'a Tongaa kuo kamata ke namu Pilomotu'u hoto 'aatakaii.
Reference URL's