Post Reply  Post Thread 
KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
Author Message
04-23-2012, 10:45 AM
Post: #1
KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
KOE MAUMAU KUO HOKO KA KOE HA HA FKLELEI E FAI KOE 'UHI KOE NGAAHI LAUMALIE MOE SIASI I MULI NI.
Quote this message in a reply
04-23-2012, 01:05 PM
Post: #2
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
Hi Sione Samena,

You're posting the above headline and one line to support your headline on the News & Politics thread. Could you please send a proper news item regarding Pulela'a Church otherwise place it in another thread like the Talanoa thread or fofola e fala kae alea e kainga etc. Once you're posting on News and Politics room, it has to be factual piece of news.

Malo
Setita.
Quote this message in a reply
04-24-2012, 01:32 AM
Post: #3
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
Hahahahaaha........ Mo'oni lahi aúpito koe Setita, ko Samena kuo totonu ke humai a ki loto Pulelaá pea tene toki fanongo kihe tuúnga óku íai áe kainga lahilahi éne heka he á óe kelekele Éiki,faifai pea fkkekeve ai hono vaé kauti,pea toe mole taimi áe siasi moe kainga hono toe leleakií kiha falemahaki.

Koe ápi óku lolotonga lelelele lelei énau polokalama moe kainga,íkai ha palopalema.
Quote this message in a reply
04-25-2012, 01:31 AM
Post: #4
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E K
(04-23-2012 01:05 PM)Admin Wrote:  Hi Sione Samena,

You're posting the above headline and one line to support your headline on the News & Politics thread. Could you please send a proper news item regarding Pulela'a Church otherwise place it in another thread like the Talanoa thread or fofola e fala kae alea e kainga etc. Once you're posting on News and Politics room, it has to be factual piece of news.

Malo
Setita.

Admin,SOLI ATU, KOE ATUNGA PE IA AE AHOIA IKAI KEI TONU E SIO. FKPUNA A E KOE KI TU'A KIHA LOKI E TAHA.
Quote this message in a reply
04-25-2012, 03:10 AM
Post: #5
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E K
(04-24-2012 01:32 AM)Talakaepau Wrote:  Hahahahaaha........ Mo'oni lahi aúpito koe Setita, ko Samena kuo totonu ke humai a ki loto Pulelaá pea tene toki fanongo kihe tuúnga óku íai áe kainga lahilahi éne heka he á óe kelekele Éiki,faifai pea fkkekeve ai hono vaé kauti,pea toe mole taimi áe siasi moe kainga hono toe leleakií kiha falemahaki.

Koe ápi óku lolotonga lelelele lelei énau polokalama moe kainga,íkai ha palopalema.

'O LELE LELEI FEFE? SAI ' OKU KEI FAI PE 'AE LOTU. KA KOE HA HONO LOLOA? HE 'OKU 'IHE ADMINISTRATOR 'AE ME'A KOTOA 'A PULELA'A.KOE 'UHINGA IA 'EKU FOKOTU'U ATU KE LAFO MAI HA ME'A KE FAITO'O'AKI E FO'I PALA.
Quote this message in a reply
04-25-2012, 12:18 PM
Post: #6
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E K
(04-25-2012 03:10 AM)Sione Samena Wrote:  
(04-24-2012 01:32 AM)Talakaepau Wrote:  Hahahahaaha........ Mo'oni lahi aúpito koe Setita, ko Samena kuo totonu ke humai a ki loto Pulelaá pea tene toki fanongo kihe tuúnga óku íai áe kainga lahilahi éne heka he á óe kelekele Éiki,faifai pea fkkekeve ai hono vaé kauti,pea toe mole taimi áe siasi moe kainga hono toe leleakií kiha falemahaki.

Koe ápi óku lolotonga lelelele lelei énau polokalama moe kainga,íkai ha palopalema.

'O LELE LELEI FEFE? SAI ' OKU KEI FAI PE 'AE LOTU. KA KOE HA HONO LOLOA? HE 'OKU 'IHE ADMINISTRATOR 'AE ME'A KOTOA 'A PULELA'A.KOE 'UHINGA IA 'EKU FOKOTU'U ATU KE LAFO MAI HA ME'A KE FAITO'O'AKI E FO'I PALA.

samena alu koe o feinga ke faitoo e foi pala ko ena ho meatautu tuku pe koe emau mea kiamau tolu pea oku sai pe ho mau loto oku ika ke fiemau ia ke faitoo koho loto pe ou ke feingai mai kiai ha faitoo kake kole pe naa iai pe ha taha e tokoni atu malo ofa atu
Quote this message in a reply
04-25-2012, 01:33 PM
Post: #7
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
Koe kaveinga malanga 'ae motu'a homau siasii he Sapatee koe::koe solova'anga 'oe palopalema 'ihe 'etau nofo mamanii. Koe lotu 'o fai ma'u pee 'o 'oua na'a fiu.'oku ou kei ngauni pe 'ae fo'i kaveingaa 'oku te'eki ke mahino .
Quote this message in a reply
04-25-2012, 06:11 PM
Post: #8
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E K
(04-25-2012 12:18 PM)vauniu Wrote:  
(04-25-2012 03:10 AM)Sione Samena Wrote:  
(04-24-2012 01:32 AM)Talakaepau Wrote:  Hahahahaaha........ Mo'oni lahi aúpito koe Setita, ko Samena kuo totonu ke humai a ki loto Pulelaá pea tene toki fanongo kihe tuúnga óku íai áe kainga lahilahi éne heka he á óe kelekele Éiki,faifai pea fkkekeve ai hono vaé kauti,pea toe mole taimi áe siasi moe kainga hono toe leleakií kiha falemahaki.

Koe ápi óku lolotonga lelelele lelei énau polokalama moe kainga,íkai ha palopalema.

'O LELE LELEI FEFE? SAI ' OKU KEI FAI PE 'AE LOTU. KA KOE HA HONO LOLOA? HE 'OKU 'IHE ADMINISTRATOR 'AE ME'A KOTOA 'A PULELA'A.KOE 'UHINGA IA 'EKU FOKOTU'U ATU KE LAFO MAI HA ME'A KE FAITO'O'AKI E FO'I PALA.

samena alu koe o feinga ke faitoo e foi pala ko ena ho meatautu tuku pe koe emau mea kiamau tolu pea oku sai pe ho mau loto oku ika ke fiemau ia ke faitoo koho loto pe ou ke feingai mai kiai ha faitoo kake kole pe naa iai pe ha taha e tokoni atu malo ofa atu

VAUNIU, 'AI PE KE NGALI LOTU 'ETA SAMENA. HALA HA PALA HOKU ME'A TA'UTU. PEA KOE LOTO MOKOMOKO HANGE HA FO'I 'AISIKILIMI. VAUNIU, KATAKI PE HE FKLEA ATU HE MAHALO KOU ALA ATU AU HO FO'I HANGATAMAKI. MALO 'OKU KEI FAI PE 'AE LOTU, PEA 'OKU KEHE PE PEA SAI PE 'AE LOTU LELEI IA 'AE 'OTUA. KOE ME'A KOU TOKANGA KI AI KE TAU SIO 'O FAITO'O 'AE TUPU'ANGA 'OE FO'I PALA KA HE'IKAI 'E TOE LIU MAI PE HE KAHA'U TELIA 'AE NGAAHI LAUMALIE, FAMILI KUONE MAUMAU'I. KO IA MOU LAFO MAI KIHA ME'A 'E LELEI KIA KITAUTOLU 'I MAMANI MOE 'AFIO MAI 'AE 'OTUA MEI LANGI.
Quote this message in a reply
04-25-2012, 07:37 PM
Post: #9
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(04-25-2012 01:33 PM)Tama4kakai Wrote:  Koe kaveinga malanga 'ae motu'a homau siasii he Sapatee koe::koe solova'anga 'oe palopalema 'ihe 'etau nofo mamanii. Koe lotu 'o fai ma'u pee 'o 'oua na'a fiu.'oku ou kei ngauni pe 'ae fo'i kaveingaa 'oku te'eki ke mahino .

Tama4kakai,

Kou siosio fu'u lahi 'etau fai e me'a koe lotu .Ka lotu ha motu'a koe to atu 'ae kupukup'i lotu moe fkmafana . 'Oku tau lotu monite. pulelulu, sapate , fkfamili, lotu lilo etcetc Ko 'ene 'osi pe 'ae lotu koe palaku atu moe fklielia .Tama4kakai tanaki atu mu'a 'ae Lotu mo'oni 'o fai ma'u pe 'oua na'a fiu.
Quote this message in a reply
04-25-2012, 10:59 PM
Post: #10
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
Hi Sione,

Kataki mu'a ka ke 'omai ha ki'i fakaikiiki 'o e me'a 'oku lolotonga hoko kihe 'api ko Pulela'a. 'Oku 'amanaki ke fakahoko ha'a ku story ai 'ihe uike kaha'uu ka 'oku hange kiate au 'oku lahi ho'o 'ilo kihe me'a 'oku hoko kihe 'api ni.
Kapau te ke email mai 'ae ngaahi fakaikiiki kihe'eku email: setita@tnews.co.nz

Malo
Setita.
Quote this message in a reply
04-26-2012, 09:23 AM
Post: #11
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(04-25-2012 10:59 PM)Setita Wrote:  Hi Sione,

Kataki mu'a ka ke 'omai ha ki'i fakaikiiki 'o e me'a 'oku lolotonga hoko kihe 'api ko Pulela'a. 'Oku 'amanaki ke fakahoko ha'a ku story ai 'ihe uike kaha'uu ka 'oku hange kiate au 'oku lahi ho'o 'ilo kihe me'a 'oku hoko kihe 'api ni.
Kapau te ke email mai 'ae ngaahi fakaikiiki kihe'eku email: setita@tnews.co.nz

Malo
Setita.

Sai pe Setita ho'o kole ongoongo kia Samena kake tokanga pe na'a koha fo'i Samena pe ena ia. I think Dan Manu would be a good source.
Quote this message in a reply
04-26-2012, 12:49 PM (This post was last modified: 04-26-2012 01:01 PM by Sione Samena.)
Post: #12
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(04-25-2012 10:59 PM)Setita Wrote:  Hi Sione,

Kataki mu'a ka ke 'omai ha ki'i fakaikiiki 'o e me'a 'oku lolotonga hoko kihe 'api ko Pulela'a. 'Oku 'amanaki ke fakahoko ha'a ku story ai 'ihe uike kaha'uu ka 'oku hange kiate au 'oku lahi ho'o 'ilo kihe me'a 'oku hoko kihe 'api ni.
Kapau te ke email mai 'ae ngaahi fakaikiiki kihe'eku email: setita@tnews.co.nz

Malo
Setita.

Setita ko ho'o 'eke fakaikiiki mai kia au he ko Pinomi au pe ko Tu'akoi. Kataki 'o telefoni atu pe ki pulela'a kihe ongo tama.
malo
samena.
(04-26-2012 09:23 AM)chile Wrote:  
(04-25-2012 10:59 PM)Setita Wrote:  Hi Sione,

Kataki mu'a ka ke 'omai ha ki'i fakaikiiki 'o e me'a 'oku lolotonga hoko kihe 'api ko Pulela'a. 'Oku 'amanaki ke fakahoko ha'a ku story ai 'ihe uike kaha'uu ka 'oku hange kiate au 'oku lahi ho'o 'ilo kihe me'a 'oku hoko kihe 'api ni.
Kapau te ke email mai 'ae ngaahi fakaikiiki kihe'eku email: setita@tnews.co.nz

Malo
Setita.

Sai pe Setita ho'o kole ongoongo kia Samena kake tokanga pe na'a koha fo'i Samena pe ena ia. I think Dan Manu would be a good source.

Chile,
Ko e fo'i samena ena ia eee. hehehehehe!
'Ai pea tuku ho'o kau noa 'a koe he 'ema me'a mo setita.Laku mai koe ha me'a ke fakalelei'i 'aki 'a Pulela'a he kuo'osi mahino 'ae me'a ia 'oku hoko.

Koe sitepu 'uluaki kihe fklelei koe admit 'ae palopalema pea kole fkmolemole kihe kakai .Sitepu ua Te tau veteveteki leva 'ae palopalema pea tolu ko hono fa'u ha fa'unga he'ikai ke toe repeat ai 'ae fo'i vale lahi ko'eni.Ko hai tene admit 'ae ngaue hala ni? . Koe admit ko hono folahi mai 'ae me'a kotoa 'o 'oua 'e toe fufu. 'Omi ha lipooti 'ae independent auditor pea kole fkmolemole kihe kakai pea tau sio leva kihe sitepu ua moe tolu.

toki hoko atu

samena.
Quote this message in a reply
04-30-2012, 01:28 PM
Post: #13
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(04-23-2012 10:45 AM)Sione Samena Wrote:  KOE MAUMAU KUO HOKO KA KOE HA HA FKLELEI E FAI KOE 'UHI KOE NGAAHI LAUMALIE MOE SIASI I MULI NI.
KUO MAHINO 'ENI IA HE'IKAI FUOLOA MEI HENI KUO OUT E SIASI MEIHE 'API KO PULELA'A....KA KOEHA HA ME'A 'E FAI KE FKLELE'I 'AKI E NGAAHI LAUMALIE KUO SI'I LAVEA HE NGAUE VALE KUO FAI 'E PINONO MO FAIFEKAU TU'AKOVI?....KOE TALI KIAI 'IKAI KE TOE LAVA IA KE TANAKI E IPU VAI KUO MAHUA....KOE AKO PE KIA KITAUTOLU TONGA KETAU TOE FKKAKUKAU'I FKLELEI ANGE 'AE ANGA 'ETAU LOTU...KE TOMU'A LAU KE MAHINO E TOHITAPU PEA MUIMUI KIHE FIEMA'U 'AE 'EIKI KAE 'OUA 'E MUIMUI NOA'IA PE KIHE FIAMA'U 'AE KAU FAIFEKAU....HE KOE TAIMI LAHI 'OKU FU'U FEHANGAHANGAI 'AUPITO E FIEMA'U IA 'AE 'EIKI MOE ME'A 'OKU MALANGA'I MAI 'EHE KAU FAIFEKAU....
Quote this message in a reply
04-30-2012, 04:05 PM
Post: #14
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
SWIMM,
MO'ONI 'AUPITO 'AE ME'A 'OKU KE LAVE KIAI KA 'OKU KEI 'IAI PE FOKI 'AE KAUTAMA KAU AI 'A VAUNIU MO CHILE 'OKU NAU KEI KUI KINAUTOLU MO TULI E TELINGA KIHE MO'ONI.KOE ME'A KE MAHINO 'OKU 'IKAI TOE 'IAI HA SIASI. PEA 'OKU PULE 'AE ADMINISTRATOR IA KIHE ME'A KOTOA.MAHALO KO 'ENAU KEI NOFO PE NA'A 'OKU NAU TOTONGI RENT KIHE ADMINISTRATOR.KO 'ENE MAAU PE KO HONO LIQUIDATE IA 'AE KOLOA 'AE SIASI PEA KO 'ENE LEVELEVA IA. FAKATAUANGE PE NA'E 'IKAI MAUMAU'I 'EHE KAUTAMA NI HA LAO, 'I HE FE HU'AKI 'AE PA'ANGA,MOE INSOLVENCY LAW HE'E FKIKU NGAUE POPULA IA.
MALO
SAMENA.
Quote this message in a reply
05-02-2012, 06:55 PM
Post: #15
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
KOE KUO ALA MAI 'AE PANGIKEE IA MOE LAO 'O FKTONUTONU 'AE NGAUE HALA NA'E FAI. 'OKU TE'EKI 'ASI MAI HA TAHA IA 'OE KAU PAIPA 'O KOLE FKMOLEMOLE MAI KIHE KAKAI. 'OKU 'IKAI KOE KAKAI PE 'OE SIASI, LAHI MOE KAKAI ta'x SIASI SUTTA NA'E MOLE NOA 'ENAU PA'ANGA HE NGAUE VALE 'AE KAU TAMA NI.
KOE HA LEVA 'AE TU'U 'AE SIASI KIHE KAHA'U? FA'UNGA TATAU PE KAE LILIU E HINGOA? PE KO HONO TANU AIPE KAE TOE LANGA HA MOTOLO 'OKU TUHA MO MULI NI MOE KUONGA 'OE MAAMA MOE AKO ? KOE HA HA ME'A 'E TOE LAVA 'O FKFOKI MAI AI 'AE FALALA 'AE KAKAI? FIEMA'U NAI 'AE LE'O 'OE PALESITENI SUTT 'IHE LOLOTONGA NI?
'OKU MAHU'INGA KE TAU LOTU PEA TOE MAHU'INGA PE KETAU FAKAKAUKAU LELEI 'AKI HOTAU 'ATAMAI.
Quote this message in a reply
05-03-2012, 03:46 PM
Post: #16
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
Samena,

koe ki'i fokotu'u fkkaukau atu pe;

Fokotu'u ha poate e siasi...ke hu' kotoa e ngaahi palani/fund 'o ha va'a e siasi kenau sio ki ai mo pule'i kakato e fo'i project ko ia.
'Oku me'a ma'u 'akihe kau faifekau 'enau feinga ke langa ha falelotu ke nau laukau ai...hhhhhhh.Koe langa ia e fale he 'one'one...eeeeee

Kole'i 'atu kia 'Apolosio, mai ha ki'i miliona ke tokoni kihotau ngaue..heeee....he 'oku tiliapa pea tilitong 'ene seniti..lol


'Ofa atu ,

Fe'ao
Quote this message in a reply
05-03-2012, 05:50 PM
Post: #17
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(05-02-2012 06:55 PM)Sione Samena Wrote:  KOE KUO ALA MAI 'AE PANGIKEE IA MOE LAO 'O FKTONUTONU 'AE NGAUE HALA NA'E FAI. 'OKU TE'EKI 'ASI MAI HA TAHA IA 'OE KAU PAIPA 'O KOLE FKMOLEMOLE MAI KIHE KAKAI. 'OKU 'IKAI KOE KAKAI PE 'OE SIASI, LAHI MOE KAKAI ta'x SIASI SUTTA NA'E MOLE NOA 'ENAU PA'ANGA HE NGAUE VALE 'AE KAU TAMA NI.
KOE HA LEVA 'AE TU'U 'AE SIASI KIHE KAHA'U? FA'UNGA TATAU PE KAE LILIU E HINGOA? PE KO HONO TANU AIPE KAE TOE LANGA HA MOTOLO 'OKU TUHA MO MULI NI MOE KUONGA 'OE MAAMA MOE AKO ? KOE HA HA ME'A 'E TOE LAVA 'O FKFOKI MAI AI 'AE FALALA 'AE KAKAI? FIEMA'U NAI 'AE LE'O 'OE PALESITENI SUTT 'IHE LOLOTONGA NI?
'OKU MAHU'INGA KE TAU LOTU PEA TOE MAHU'INGA PE KETAU FAKAKAUKAU LELEI 'AKI HOTAU 'ATAMAI.
Ko e konga ena me i he Kaniva na'a tokoni atu;
Te’eki Tāpuni  ‘a Pulela’ā:

‘Oku ‘i ai foki mo e kau lisiva (receivers) ‘a ia ko e kau ‘ōfisa ‘eni ia kuo fakamafai’i mei he fakamaau’angá ke nau tokanga’i e ngaahi kautaha kuo ‘ikai toe lava ma’u ha pa’anga ke fakalele’aki ‘enau ngāué mo totongi honau ngaahi mo’uá.

‘I he taha e ngaahi tohi ‘a e ongo likuiteitá ne na fakahā atu ai ki he kau taki ‘o Pulela’aá  ‘o pehē, koe’uhi kuo tu’utu’uni ke fakatau atu ‘a Pulela’ā ke totongi’aki hono ngaahi mo’uá (likuiteiti), ko hono pule’i kotoa leva ‘o e ngaahi koloá (Apisiasi Pulela’aá mo e koloa malu’í) kuo tuku ia ki he ongo lisiva mo pule ki he siasí (association) ko Murray Smith mo Tony McGrath ‘o e Kautaha McGrath Nicol.

Na’e toe pehē e he ongo ‘etiminisituleitá ‘i he tohí ni ‘oku mahino pe kia kinaua  ‘oku ‘i ai ‘a e ni’ihi ‘oku nau kei nofo he ngaahi  ‘apí ni (assets)  ka ‘okú na tui ‘oku  lolotonga fakakaukau’i  ‘e he ongo lisivá mo pulé  hona fatongiá mo ha fokotu’utu’u mahino ‘e ala fai ki he ngaahi koloá ni pea ‘okú na fakatu’amelie te na (lisiva) fale’i  taimi fe’unga pe ki ai e kau ngāué.

Na’e toe fakamahino atu he tohí ni ko e fetu’utaki kotoa pe mei he taimí ni fekau’aki mo e ngaahi ‘apí ni (assets) ke fakahoko hangatonu ia ki he ongo lisivá mo e pulé.

‘Oku kau heni ‘a e pehē ‘i he tohi tatau pe kuo ‘i ai e aleapau fakalao ‘a e ongo ‘etiminisituleitá mo e ongo lisivá ke ngāue’aki ‘a e ‘api ‘e 3 ‘i Niu Sauele mei he ‘api ‘ e 6 kotoa kuo puke ‘e he pangikeé koe’uhi ke kei lava pe ‘o fakahoko e fakatongia ‘o e siasí pea mo ha nofo’anga ki he kau faifekaú.
Quote this message in a reply
05-04-2012, 10:03 AM
Post: #18
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(05-03-2012 05:50 PM)Toka i Vaiola Wrote:  [quote='Sione Samena' pid='35643' dateline='1336020942']
KOE KUO ALA MAI 'AE PANGIKEE IA MOE LAO 'O FKTONUTONU 'AE NGAUE HALA NA'E FAI. 'OKU TE'EKI 'ASI MAI HA TAHA IA 'OE KAU PAIPA 'O KOLE FKMOLEMOLE MAI KIHE KAKAI. 'OKU 'IKAI KOE KAKAI PE 'OE SIASI, LAHI MOE KAKAI ta'x SIASI SUTTA NA'E MOLE NOA 'ENAU PA'ANGA HE NGAUE VALE 'AE KAU TAMA NI.
KOE HA LEVA 'AE TU'U 'AE SIASI KIHE KAHA'U? FA'UNGA TATAU PE KAE LILIU E HINGOA? PE KO HONO TANU AIPE KAE TOE LANGA HA MOTOLO 'OKU TUHA MO MULI NI MOE KUONGA 'OE MAAMA MOE AKO ? KOE HA HA ME'A 'E TOE LAVA 'O FKFOKI MAI AI 'AE FALALA 'AE KAKAI? FIEMA'U NAI 'AE LE'O 'OE PALESITENI SUTT 'IHE LOLOTONGA NI?
'OKU MAHU'INGA KE TAU LOTU PEA TOE MAHU'INGA PE KETAU FAKAKAUKAU LELEI 'AKI HOTAU 'ATAMAI.
Ko e konga ena me i he Kaniva na'a tokoni atu;
Te’eki Tāpuni  ‘a Pulela’ā:

‘Oku ‘i ai foki mo e kau lisiva (receivers) ‘a ia ko e kau ‘ōfisa ‘eni ia kuo fakamafai’i mei he fakamaau’angá ke nau tokanga’i e ngaahi kautaha kuo ‘ikai toe lava ma’u ha pa’anga ke fakalele’aki ‘enau ngāué mo totongi honau ngaahi mo’uá.

‘I he taha e ngaahi tohi ‘a e ongo likuiteitá ne na fakahā atu ai ki he kau taki ‘o Pulela’aá  ‘o pehē, koe’uhi kuo tu’utu’uni ke fakatau atu ‘a Pulela’ā ke totongi’aki hono ngaahi mo’uá (likuiteiti), ko hono pule’i kotoa leva ‘o e ngaahi koloá (Apisiasi Pulela’aá mo e koloa malu’í) kuo tuku ia ki he ongo lisiva mo pule ki he siasí (association) ko Murray Smith mo Tony McGrath ‘o e Kautaha McGrath Nicol.

Na’e toe pehē e he ongo ‘etiminisituleitá ‘i he tohí ni ‘oku mahino pe kia kinaua  ‘oku ‘i ai ‘a e ni’ihi ‘oku nau kei nofo he ngaahi  ‘apí ni (assets)  ka ‘okú na tui ‘oku  lolotonga fakakaukau’i  ‘e he ongo lisivá mo pulé  hona fatongiá mo ha fokotu’utu’u mahino ‘e ala fai ki he ngaahi koloá ni pea ‘okú na fakatu’amelie te na (lisiva) fale’i  taimi fe’unga pe ki ai e kau ngāué.

Na’e toe fakamahino atu he tohí ni ko e fetu’utaki kotoa pe mei he taimí ni fekau’aki mo e ngaahi ‘apí ni (assets) ke fakahoko hangatonu ia ki he ongo lisivá mo e pulé.

‘Oku kau heni ‘a e pehē ‘i he tohi tatau pe kuo ‘i ai e aleapau fakalao ‘a e ongo ‘etiminisituleitá mo e ongo lisivá ke ngāue’aki ‘a e ‘api ‘e 3 ‘i Niu Sauele mei he ‘api ‘ e 6 kotoa kuo puke ‘e he pangikeé koe’uhi ke kei lava pe ‘o fakahoko e fakatongia ‘o e siasí pea mo ha nofo’anga ki he kau faifekaú.


Kumi atu ha kalaveni ia ke nofo ai e kau faifekau hei'ilo na'a nau ako ai e nofo masivesiva, pea fekumi ki he tu'umalie fakae-kelesi mo fakalangi. Fu'u ma'olunga hono tauhi kinautolu pea kuo nau hee ai pe he koloa o mamani 'o iku ai 'a Pulela'a 'o mole........

[ /quote]
Quote this message in a reply
05-04-2012, 03:37 PM (This post was last modified: 05-04-2012 03:41 PM by Sione Samena.)
Post: #19
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(05-03-2012 05:50 PM)Toka i Vaiola Wrote:  
(05-02-2012 06:55 PM)Sione Samena Wrote:  KOE KUO ALA MAI 'AE PANGIKEE IA MOE LAO 'O FKTONUTONU 'AE NGAUE HALA NA'E FAI. 'OKU TE'EKI 'ASI MAI HA TAHA IA 'OE KAU PAIPA 'O KOLE FKMOLEMOLE MAI KIHE KAKAI. 'OKU 'IKAI KOE KAKAI PE 'OE SIASI, LAHI MOE KAKAI ta'x SIASI SUTTA NA'E MOLE NOA 'ENAU PA'ANGA HE NGAUE VALE 'AE KAU TAMA NI.
KOE HA LEVA 'AE TU'U 'AE SIASI KIHE KAHA'U? FA'UNGA TATAU PE KAE LILIU E HINGOA? PE KO HONO TANU AIPE KAE TOE LANGA HA MOTOLO 'OKU TUHA MO MULI NI MOE KUONGA 'OE MAAMA MOE AKO ? KOE HA HA ME'A 'E TOE LAVA 'O FKFOKI MAI AI 'AE FALALA 'AE KAKAI? FIEMA'U NAI 'AE LE'O 'OE PALESITENI SUTT 'IHE LOLOTONGA NI?
'OKU MAHU'INGA KE TAU LOTU PEA TOE MAHU'INGA PE KETAU FAKAKAUKAU LELEI 'AKI HOTAU 'ATAMAI.
Ko e konga ena me i he Kaniva na'a tokoni atu;
Te’eki Tāpuni  ‘a Pulela’ā:

‘Oku ‘i ai foki mo e kau lisiva (receivers) ‘a ia ko e kau ‘ōfisa ‘eni ia kuo fakamafai’i mei he fakamaau’angá ke nau tokanga’i e ngaahi kautaha kuo ‘ikai toe lava ma’u ha pa’anga ke fakalele’aki ‘enau ngāué mo totongi honau ngaahi mo’uá.

‘I he taha e ngaahi tohi ‘a e ongo likuiteitá ne na fakahā atu ai ki he kau taki ‘o Pulela’aá  ‘o pehē, koe’uhi kuo tu’utu’uni ke fakatau atu ‘a Pulela’ā ke totongi’aki hono ngaahi mo’uá (likuiteiti), ko hono pule’i kotoa leva ‘o e ngaahi koloá (Apisiasi Pulela’aá mo e koloa malu’í) kuo tuku ia ki he ongo lisiva mo pule ki he siasí (association) ko Murray Smith mo Tony McGrath ‘o e Kautaha McGrath Nicol.

Na’e toe pehē e he ongo ‘etiminisituleitá ‘i he tohí ni ‘oku mahino pe kia kinaua  ‘oku ‘i ai ‘a e ni’ihi ‘oku nau kei nofo he ngaahi  ‘apí ni (assets)  ka ‘okú na tui ‘oku  lolotonga fakakaukau’i  ‘e he ongo lisivá mo pulé  hona fatongiá mo ha fokotu’utu’u mahino ‘e ala fai ki he ngaahi koloá ni pea ‘okú na fakatu’amelie te na (lisiva) fale’i  taimi fe’unga pe ki ai e kau ngāué.

Na’e toe fakamahino atu he tohí ni ko e fetu’utaki kotoa pe mei he taimí ni fekau’aki mo e ngaahi ‘apí ni (assets) ke fakahoko hangatonu ia ki he ongo lisivá mo e pulé.

‘Oku kau heni ‘a e pehē ‘i he tohi tatau pe kuo ‘i ai e aleapau fakalao ‘a e ongo ‘etiminisituleitá mo e ongo lisivá ke ngāue’aki ‘a e ‘api ‘e 3 ‘i Niu Sauele mei he ‘api ‘ e 6 kotoa kuo puke ‘e he pangikeé koe’uhi ke kei lava pe ‘o fakahoko e fakatongia ‘o e siasí pea mo ha nofo’anga ki he kau faifekaú.

TOKA ,
KOE ME'A LELEI 'ENA IA 'OKU KE FAI , HE 'OKU HANGE IA 'OKU KE FEINGA KE MOKOMOKO HO SINO 'IHO FAVAI 'IHE LOTO FONISE AFI.
TOKA , 'OKU 'IKAI KOHA 'AKU KAAIMU'A PE FIEPOTO KA KOE ME'A KEKE MAHINO'I KOE KAKAI AKO KIMAUTOLU MO MAAMA PEA 'OKU MAU MAHINO'I PE 'AE TOHI FAKAPALANGI. KUO FE'UNGA HO'O MOU TOHO'I 'AE WOOL 'I HOMAU MATA.
TOKA , KOE SUTTA MO HONO NGAAHI HINGOA KEHE KUO KANISELI PEA 'OKU 'IKAI TOE 'IAI HE ENTITY PEHE 'I AOSITELELIA NI.KUO PUKE 'EHE KAU CREDITORS 'AE 'API KOTOA 'AE SUTTA. ITS A MATTER OF TIME BEFORE KUO SE'E KIMOUTOLU KI HALA KAE KAMATA 'AE FIRE SALE.
TOKA, KO 'U 'API IA KO 'ENA 'IKAI LAVA AI 'AE MO'UA IA. KOE PROPERTY MARKET 'I 'AOSITELELIA NI HOLO 'AUPITO. KOE PROPERTY NA'E 1 MILIONA KUO MA'U 'AKI PE 'A 6 KILU. 'IKAI NGATA AI KA 'OKU 'ASI HE LIPOOTI 'AE FOUNGA VALUATION 'AE SUTTA 'A PULELA'A, COST MINUS DEPRECIATION, 'O FU'U OVER VALUE AI 'A PULELA'A IA. 'OKU 'ASI PE 'AE FKMATALA 'AE ONGO ADMINISTRATORS 'OKU FU'U OVERVALUE FKVALEVALE 'AE 'API.

TOKI HOKO ATU

SAMENA
(05-03-2012 03:46 PM)FE'AO Wrote:  Samena,

koe ki'i fokotu'u fkkaukau atu pe;

Fokotu'u ha poate e siasi...ke hu' kotoa e ngaahi palani/fund 'o ha va'a e siasi kenau sio ki ai mo pule'i kakato e fo'i project ko ia.
'Oku me'a ma'u 'akihe kau faifekau 'enau feinga ke langa ha falelotu ke nau laukau ai...hhhhhhh.Koe langa ia e fale he 'one'one...eeeeee

Kole'i 'atu kia 'Apolosio, mai ha ki'i miliona ke tokoni kihotau ngaue..heeee....he 'oku tiliapa pea tilitong 'ene seniti..lol


'Ofa atu ,

Fe'ao

TOKO,
FUOLOA HO'O PULI, MO'ONI 'AUPITO 'AE ME'A 'OKU KE LAVE KIAI. FAKASE'ESE'E MAI FOKI HOTA TOKOUA KO 'APOLOSIO KI HENI KE FAA'I E KATO.KA MAHALO NA'A MAU HA FO'I CONDOM IA E , 'AUVEEEEEEEEEEEEEE!
Quote this message in a reply
05-05-2012, 11:41 AM
Post: #20
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(05-04-2012 03:37 PM)Sione Samena Wrote:  
(05-03-2012 05:50 PM)Toka i Vaiola Wrote:  
(05-02-2012 06:55 PM)Sione Samena Wrote:  KOE KUO ALA MAI 'AE PANGIKEE IA MOE LAO 'O FKTONUTONU 'AE NGAUE HALA NA'E FAI. 'OKU TE'EKI 'ASI MAI HA TAHA IA 'OE KAU PAIPA 'O KOLE FKMOLEMOLE MAI KIHE KAKAI. 'OKU 'IKAI KOE KAKAI PE 'OE SIASI, LAHI MOE KAKAI ta'x SIASI SUTTA NA'E MOLE NOA 'ENAU PA'ANGA HE NGAUE VALE 'AE KAU TAMA NI.
KOE HA LEVA 'AE TU'U 'AE SIASI KIHE KAHA'U? FA'UNGA TATAU PE KAE LILIU E HINGOA? PE KO HONO TANU AIPE KAE TOE LANGA HA MOTOLO 'OKU TUHA MO MULI NI MOE KUONGA 'OE MAAMA MOE AKO ? KOE HA HA ME'A 'E TOE LAVA 'O FKFOKI MAI AI 'AE FALALA 'AE KAKAI? FIEMA'U NAI 'AE LE'O 'OE PALESITENI SUTT 'IHE LOLOTONGA NI?
'OKU MAHU'INGA KE TAU LOTU PEA TOE MAHU'INGA PE KETAU FAKAKAUKAU LELEI 'AKI HOTAU 'ATAMAI.
Ko e konga ena me i he Kaniva na'a tokoni atu;
Te’eki Tāpuni  ‘a Pulela’ā:

‘Oku ‘i ai foki mo e kau lisiva (receivers) ‘a ia ko e kau ‘ōfisa ‘eni ia kuo fakamafai’i mei he fakamaau’angá ke nau tokanga’i e ngaahi kautaha kuo ‘ikai toe lava ma’u ha pa’anga ke fakalele’aki ‘enau ngāué mo totongi honau ngaahi mo’uá.

‘I he taha e ngaahi tohi ‘a e ongo likuiteitá ne na fakahā atu ai ki he kau taki ‘o Pulela’aá  ‘o pehē, koe’uhi kuo tu’utu’uni ke fakatau atu ‘a Pulela’ā ke totongi’aki hono ngaahi mo’uá (likuiteiti), ko hono pule’i kotoa leva ‘o e ngaahi koloá (Apisiasi Pulela’aá mo e koloa malu’í) kuo tuku ia ki he ongo lisiva mo pule ki he siasí (association) ko Murray Smith mo Tony McGrath ‘o e Kautaha McGrath Nicol.

Na’e toe pehē e he ongo ‘etiminisituleitá ‘i he tohí ni ‘oku mahino pe kia kinaua  ‘oku ‘i ai ‘a e ni’ihi ‘oku nau kei nofo he ngaahi  ‘apí ni (assets)  ka ‘okú na tui ‘oku  lolotonga fakakaukau’i  ‘e he ongo lisivá mo pulé  hona fatongiá mo ha fokotu’utu’u mahino ‘e ala fai ki he ngaahi koloá ni pea ‘okú na fakatu’amelie te na (lisiva) fale’i  taimi fe’unga pe ki ai e kau ngāué.

Na’e toe fakamahino atu he tohí ni ko e fetu’utaki kotoa pe mei he taimí ni fekau’aki mo e ngaahi ‘apí ni (assets) ke fakahoko hangatonu ia ki he ongo lisivá mo e pulé.

‘Oku kau heni ‘a e pehē ‘i he tohi tatau pe kuo ‘i ai e aleapau fakalao ‘a e ongo ‘etiminisituleitá mo e ongo lisivá ke ngāue’aki ‘a e ‘api ‘e 3 ‘i Niu Sauele mei he ‘api ‘ e 6 kotoa kuo puke ‘e he pangikeé koe’uhi ke kei lava pe ‘o fakahoko e fakatongia ‘o e siasí pea mo ha nofo’anga ki he kau faifekaú.

TOKA ,
KOE ME'A LELEI 'ENA IA 'OKU KE FAI , HE 'OKU HANGE IA 'OKU KE FEINGA KE MOKOMOKO HO SINO 'IHO FAVAI 'IHE LOTO FONISE AFI.
TOKA , 'OKU 'IKAI KOHA 'AKU KAAIMU'A PE FIEPOTO KA KOE ME'A KEKE MAHINO'I KOE KAKAI AKO KIMAUTOLU MO MAAMA PEA 'OKU MAU MAHINO'I PE 'AE TOHI FAKAPALANGI. KUO FE'UNGA HO'O MOU TOHO'I 'AE WOOL 'I HOMAU MATA.
TOKA , KOE SUTTA MO HONO NGAAHI HINGOA KEHE KUO KANISELI PEA 'OKU 'IKAI TOE 'IAI HE ENTITY PEHE 'I AOSITELELIA NI.KUO PUKE 'EHE KAU CREDITORS 'AE 'API KOTOA 'AE SUTTA. ITS A MATTER OF TIME BEFORE KUO SE'E KIMOUTOLU KI HALA KAE KAMATA 'AE FIRE SALE.
TOKA, KO 'U 'API IA KO 'ENA 'IKAI LAVA AI 'AE MO'UA IA. KOE PROPERTY MARKET 'I 'AOSITELELIA NI HOLO 'AUPITO. KOE PROPERTY NA'E 1 MILIONA KUO MA'U 'AKI PE 'A 6 KILU. 'IKAI NGATA AI KA 'OKU 'ASI HE LIPOOTI 'AE FOUNGA VALUATION 'AE SUTTA 'A PULELA'A, COST MINUS DEPRECIATION, 'O FU'U OVER VALUE AI 'A PULELA'A IA. 'OKU 'ASI PE 'AE FKMATALA 'AE ONGO ADMINISTRATORS 'OKU FU'U OVERVALUE FKVALEVALE 'AE 'API.

TOKI HOKO ATU

SAMENA
(05-03-2012 03:46 PM)FE'AO Wrote:  Samena,

koe ki'i fokotu'u fkkaukau atu pe;

Fokotu'u ha poate e siasi...ke hu' kotoa e ngaahi palani/fund 'o ha va'a e siasi kenau sio ki ai mo pule'i kakato e fo'i project ko ia.
'Oku me'a ma'u 'akihe kau faifekau 'enau feinga ke langa ha falelotu ke nau laukau ai...hhhhhhh.Koe langa ia e fale he 'one'one...eeeeee

Kole'i 'atu kia 'Apolosio, mai ha ki'i miliona ke tokoni kihotau ngaue..heeee....he 'oku tiliapa pea tilitong 'ene seniti..lol


'Ofa atu ,

Fe'ao

TOKO,
FUOLOA HO'O PULI, MO'ONI 'AUPITO 'AE ME'A 'OKU KE LAVE KIAI. FAKASE'ESE'E MAI FOKI HOTA TOKOUA KO 'APOLOSIO KI HENI KE FAA'I E KATO.KA MAHALO NA'A MAU HA FO'I CONDOM IA E , 'AUVEEEEEEEEEEEEEE!

'Oua 'e faa Sione!!!! na'a faifai pea lavea ha nima 'o ha taha he helepelu!! kae puke pe 'o hiki fulihi 'o tutuu'i ke ngangana e silini eee! seuke!
Kataki he kaui talanoa ko'eni ka koe anga pe e fifili he afe koia 'ae 'ulu'i Siasi mei Tonga.... hili koia koe master mind 'o hono fakahoko e ngaue kotoa moe taha pule kihe Siasi mo hono fakalele koe 'omi mei Tonga ('Ulu)... kuo kauhala kehekehe leva ai e fakalele e ngaue 'o iku ai kihe palopalema ni..('Ikai kau ai 'a Tonga kae PULE'I 'ehe tama assigned mei Tonga?) 'Oku ou tui ta'x toe veiveiua kapau ne loto lelei pe Siasi mei Tonga ke liliu 'o lesisita 'a Pulela'aa 'o fakalele pe mei Tonga 'aki 'ae Konisitutone mo founga ngaue 'ae Siasi kuo 'osi fa'u mo 'ikai ai ha Palopalema 'o senituli!!!!
pea ka 'iai ha palopalema 'e hoko pea 'e ala mai pe 'ae Siasi mei Tonga 'o fakalelei'i. 'Oku 'ikai malava ke 'omi ha 'ulu (Taki) mei Tonga 'o fakaongoongo kiha komiti ngaue/siasi 'i muli. he koe ngaue kotoa pe 'ae Siasi 'o tatau ai pe ha Siasi. 'oku 'ikai mavahe 'ae me'a ki tu'a (Silini; langa; fale; bank) meihe ngaahi me'a faka-lotu pe faka-laumalie.. he koe hoko pe 'ae mavahevahe koe hoko ia 'ae palopalema. kataki atu kapau kuo fai ha hee ia meihe kaveinga Sione

anDre
Quote this message in a reply
05-07-2012, 09:51 PM
Post: #21
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
[/color][/size]CoolCoolCool[size=medium][color=#0000CD]Hihihihihi..... Koia foki Rev rastapinomi kautekula koe kai ia áe kautama mei he lalo ohai,katekula CoolCool:cool:akoí atu ai leva áe fanga kií únga,moe ha fua énau tutututu homou ápi ako, koe totongi éna énau pango naé fai kihe ngaahi falemohe óe kolisi.......... hihihihihi.......... óua toe tuku ha ivi,invest ai leva áe kií lepa ke nau ako hono totongi áe meá óku ui he fonuani koe taa mokisi kihe homo kotoa honau tupenu blue,poupou kakato atu kautekula kihe tauhi áe kapa ngako óe fanga kií únga,hhhhhhhhh.............. faifai pea nau pehee óku nau toe poto ange kinautolu he tila,ó hange koe kau kaute ee CoolCoolCool
Quote this message in a reply
05-08-2012, 08:07 PM (This post was last modified: 05-08-2012 08:41 PM by swimm.)
Post: #22
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
'E FEFE KAPAU TETAU KOLE A KIA FAIFEKAU 'ULUKOVI SORI KIA TU'AKOI PEA MO PINONO KENA 'ASI MAI A KI MU'A 'O FAI HA KOLE FKMOLEMOLE KIHE KAKAI 'O PULELA'A..PEA TALA A KIHE KAKAI KENAU 'ILO'I KOE NGAAHI FKMATALA KOTOA NA'ANA FAI KI MU'A KOE LOI KOTOA IA..KAMATA PE MEIHE 7.5 MILIONA 'AE SAMALETANI 'INITIA, KAE FEFE KOA E FU'U KATOANGA TUTU MO'UA NE FKTAHATAHA MAI KIAI AE NGAAHI FONUA MULI KI HONO KATOANGA'I..'OKU A'U ENI KI HONO TUKU ATU 'OE FU'U 'APINNI KIHE NIMA 'OE LIKUITEITA MO 'ENA KEI LONGO PE 'IKAI HA TOKA'I E TAHA SI'I KAKAI 'OE POTU SIASINI...'OKU FIEMA'U KENA 'ASI MAI 'O FAI HA FKMATALA KE MAHINO KI SI'I KAKAINI 'AE ME'A MO'ONI 'OKU HOKO KI PULELA'A...
'OKU TOE FKTUPU FIFILI FOKI KOE TOE 'ASI MAI 'IHE KANIVA 'AE 'EKE $1.2 AUS KIHE PULE'ANGA TONGA 'AE KAUTAHA TATAU PE 'OKU MO'UA KIAI 'A PULELA'A 'AIA KOE KAUTAHA KOE McGrath Nichol, KOE ME'A LEVA ENI 'OKU FAI KIAI 'AE FIFILI, NA'E PE 'OKU 'IAI NAI HA KAUNGA 'AE ONGO FAIFEKAUNI TU'AKOI PEA MO PINOMI KI HONO 'AVE 'OE KAUTAHANI KE NGAUE 'AKI 'EHE PULE'ANGA TONGA?, HE KO 'EKU TUI NE TOMU'A MAHENI 'AE ONGO TAULA'EIKINI IA MOE KAUTAHANI PEA TOKI FAI AI HONO FKFE'ILOAKI KIHE PULE'ANGA TONGA..
Quote this message in a reply
05-08-2012, 10:57 PM
Post: #23
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
Na'e talu 'e talaki 'e Initia moe Samaletani Lelei moe 'ikai pe keu tui kihe fkalinga lelei hono fkhoko mai mei Pulela'a, he kau tufaki ongoongo mei Pulela'a ? Rev Semisi Kava, moe ng tala'ofa miliona he 'ulu'aki tina fkfeta'i pea pehee kihe fkma'ala'ala na'e fkhoko 'ehe Palesiteni Maloo (Dr A Mone he teuteu 'oe fai lotu fkfeta'i he lava e ngaue!). Na'e mahino lelei pe 'ae scammed 'ae Initia he koe palopalema ia 'oe kuonga ni ? Na'a ku fkmo'oni'i 'eku tui he report 'ae Administrator !! kihe api ko Pulela'a ? Lahi faufauua 'ae profession fee kihe Initia ke fenga'i mai ha offsore loans ke cover up 'ae mou'a faufaua 'a Pulela'a kae tala koe "Mana".......Koe Initia na'a ne ngaue'aki e ng kautaha kehekehe moe hingoa kehekehe kae hili koia 'oku involved pe ai, koe SCAMMED mo'oni pe !!! Fk'ofa koe ngata'anga !!!!!!
1. Kapau na'a mou talangofua kihe MOU 'ae Uniting Church N SUTT Konifelenisi...... na'a mou mei nooo pe he UC pea ma'ama'a leva 'e KAVENGA kihe kainga Lotu.....
2.Koe WORLD COUNCIL OF CHURCHES na'e lava noa ke fkhoko ha soft loaans mei ai tae iai ha sepecials fee kiai !
3.Koe ng organizion kehe na'e mei lava ke mou approach ke fkhoko ha tokoni ki ho'o mou ngaue ?,ka neongo ia ko kimoutolu pe foki !!!!!!!!!
Quote this message in a reply
05-09-2012, 06:13 PM
Post: #24
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(05-05-2012 11:41 AM)anDre Wrote:  
(05-04-2012 03:37 PM)Sione Samena Wrote:  
(05-03-2012 05:50 PM)Toka i Vaiola Wrote:  
(05-02-2012 06:55 PM)Sione Samena Wrote:  KOE KUO ALA MAI 'AE PANGIKEE IA MOE LAO 'O FKTONUTONU 'AE NGAUE HALA NA'E FAI. 'OKU TE'EKI 'ASI MAI HA TAHA IA 'OE KAU PAIPA 'O KOLE FKMOLEMOLE MAI KIHE KAKAI. 'OKU 'IKAI KOE KAKAI PE 'OE SIASI, LAHI MOE KAKAI ta'x SIASI SUTTA NA'E MOLE NOA 'ENAU PA'ANGA HE NGAUE VALE 'AE KAU TAMA NI.
KOE HA LEVA 'AE TU'U 'AE SIASI KIHE KAHA'U? FA'UNGA TATAU PE KAE LILIU E HINGOA? PE KO HONO TANU AIPE KAE TOE LANGA HA MOTOLO 'OKU TUHA MO MULI NI MOE KUONGA 'OE MAAMA MOE AKO ? KOE HA HA ME'A 'E TOE LAVA 'O FKFOKI MAI AI 'AE FALALA 'AE KAKAI? FIEMA'U NAI 'AE LE'O 'OE PALESITENI SUTT 'IHE LOLOTONGA NI?
'OKU MAHU'INGA KE TAU LOTU PEA TOE MAHU'INGA PE KETAU FAKAKAUKAU LELEI 'AKI HOTAU 'ATAMAI.
Ko e konga ena me i he Kaniva na'a tokoni atu;
Te’eki Tāpuni  ‘a Pulela’ā:

‘Oku ‘i ai foki mo e kau lisiva (receivers) ‘a ia ko e kau ‘ōfisa ‘eni ia kuo fakamafai’i mei he fakamaau’angá ke nau tokanga’i e ngaahi kautaha kuo ‘ikai toe lava ma’u ha pa’anga ke fakalele’aki ‘enau ngāué mo totongi honau ngaahi mo’uá.

‘I he taha e ngaahi tohi ‘a e ongo likuiteitá ne na fakahā atu ai ki he kau taki ‘o Pulela’aá  ‘o pehē, koe’uhi kuo tu’utu’uni ke fakatau atu ‘a Pulela’ā ke totongi’aki hono ngaahi mo’uá (likuiteiti), ko hono pule’i kotoa leva ‘o e ngaahi koloá (Apisiasi Pulela’aá mo e koloa malu’í) kuo tuku ia ki he ongo lisiva mo pule ki he siasí (association) ko Murray Smith mo Tony McGrath ‘o e Kautaha McGrath Nicol.

Na’e toe pehē e he ongo ‘etiminisituleitá ‘i he tohí ni ‘oku mahino pe kia kinaua  ‘oku ‘i ai ‘a e ni’ihi ‘oku nau kei nofo he ngaahi  ‘apí ni (assets)  ka ‘okú na tui ‘oku  lolotonga fakakaukau’i  ‘e he ongo lisivá mo pulé  hona fatongiá mo ha fokotu’utu’u mahino ‘e ala fai ki he ngaahi koloá ni pea ‘okú na fakatu’amelie te na (lisiva) fale’i  taimi fe’unga pe ki ai e kau ngāué.

Na’e toe fakamahino atu he tohí ni ko e fetu’utaki kotoa pe mei he taimí ni fekau’aki mo e ngaahi ‘apí ni (assets) ke fakahoko hangatonu ia ki he ongo lisivá mo e pulé.

‘Oku kau heni ‘a e pehē ‘i he tohi tatau pe kuo ‘i ai e aleapau fakalao ‘a e ongo ‘etiminisituleitá mo e ongo lisivá ke ngāue’aki ‘a e ‘api ‘e 3 ‘i Niu Sauele mei he ‘api ‘ e 6 kotoa kuo puke ‘e he pangikeé koe’uhi ke kei lava pe ‘o fakahoko e fakatongia ‘o e siasí pea mo ha nofo’anga ki he kau faifekaú.

TOKA ,
KOE ME'A LELEI 'ENA IA 'OKU KE FAI , HE 'OKU HANGE IA 'OKU KE FEINGA KE MOKOMOKO HO SINO 'IHO FAVAI 'IHE LOTO FONISE AFI.
TOKA , 'OKU 'IKAI KOHA 'AKU KAAIMU'A PE FIEPOTO KA KOE ME'A KEKE MAHINO'I KOE KAKAI AKO KIMAUTOLU MO MAAMA PEA 'OKU MAU MAHINO'I PE 'AE TOHI FAKAPALANGI. KUO FE'UNGA HO'O MOU TOHO'I 'AE WOOL 'I HOMAU MATA.
TOKA , KOE SUTTA MO HONO NGAAHI HINGOA KEHE KUO KANISELI PEA 'OKU 'IKAI TOE 'IAI HE ENTITY PEHE 'I AOSITELELIA NI.KUO PUKE 'EHE KAU CREDITORS 'AE 'API KOTOA 'AE SUTTA. ITS A MATTER OF TIME BEFORE KUO SE'E KIMOUTOLU KI HALA KAE KAMATA 'AE FIRE SALE.
TOKA, KO 'U 'API IA KO 'ENA 'IKAI LAVA AI 'AE MO'UA IA. KOE PROPERTY MARKET 'I 'AOSITELELIA NI HOLO 'AUPITO. KOE PROPERTY NA'E 1 MILIONA KUO MA'U 'AKI PE 'A 6 KILU. 'IKAI NGATA AI KA 'OKU 'ASI HE LIPOOTI 'AE FOUNGA VALUATION 'AE SUTTA 'A PULELA'A, COST MINUS DEPRECIATION, 'O FU'U OVER VALUE AI 'A PULELA'A IA. 'OKU 'ASI PE 'AE FKMATALA 'AE ONGO ADMINISTRATORS 'OKU FU'U OVERVALUE FKVALEVALE 'AE 'API.

TOKI HOKO ATU

SAMENA
(05-03-2012 03:46 PM)FE'AO Wrote:  Samena,

koe ki'i fokotu'u fkkaukau atu pe;

Fokotu'u ha poate e siasi...ke hu' kotoa e ngaahi palani/fund 'o ha va'a e siasi kenau sio ki ai mo pule'i kakato e fo'i project ko ia.
'Oku me'a ma'u 'akihe kau faifekau 'enau feinga ke langa ha falelotu ke nau laukau ai...hhhhhhh.Koe langa ia e fale he 'one'one...eeeeee

Kole'i 'atu kia 'Apolosio, mai ha ki'i miliona ke tokoni kihotau ngaue..heeee....he 'oku tiliapa pea tilitong 'ene seniti..lol


'Ofa atu ,

Fe'ao

TOKO,
FUOLOA HO'O PULI, MO'ONI 'AUPITO 'AE ME'A 'OKU KE LAVE KIAI. FAKASE'ESE'E MAI FOKI HOTA TOKOUA KO 'APOLOSIO KI HENI KE FAA'I E KATO.KA MAHALO NA'A MAU HA FO'I CONDOM IA E , 'AUVEEEEEEEEEEEEEE!

'Oua 'e faa Sione!!!! na'a faifai pea lavea ha nima 'o ha taha he helepelu!! kae puke pe 'o hiki fulihi 'o tutuu'i ke ngangana e silini eee! seuke!
Kataki he kaui talanoa ko'eni ka koe anga pe e fifili he afe koia 'ae 'ulu'i Siasi mei Tonga.... hili koia koe master mind 'o hono fakahoko e ngaue kotoa moe taha pule kihe Siasi mo hono fakalele koe 'omi mei Tonga ('Ulu)... kuo kauhala kehekehe leva ai e fakalele e ngaue 'o iku ai kihe palopalema ni..('Ikai kau ai 'a Tonga kae PULE'I 'ehe tama assigned mei Tonga?) 'Oku ou tui ta'x toe veiveiua kapau ne loto lelei pe Siasi mei Tonga ke liliu 'o lesisita 'a Pulela'aa 'o fakalele pe mei Tonga 'aki 'ae Konisitutone mo founga ngaue 'ae Siasi kuo 'osi fa'u mo 'ikai ai ha Palopalema 'o senituli!!!!
pea ka 'iai ha palopalema 'e hoko pea 'e ala mai pe 'ae Siasi mei Tonga 'o fakalelei'i. 'Oku 'ikai malava ke 'omi ha 'ulu (Taki) mei Tonga 'o fakaongoongo kiha komiti ngaue/siasi 'i muli. he koe ngaue kotoa pe 'ae Siasi 'o tatau ai pe ha Siasi. 'oku 'ikai mavahe 'ae me'a ki tu'a (Silini; langa; fale; bank) meihe ngaahi me'a faka-lotu pe faka-laumalie.. he koe hoko pe 'ae mavahevahe koe hoko ia 'ae palopalema. kataki atu kapau kuo fai ha hee ia meihe kaveinga Sione

anDre
Andre,
Ko 'Apolosio foki koe hako 'o 'ulukalala, neongo ho'o sio 'oku feifei'avale hono sino ka koe fu'u toetoenga helepelu atu.Puke mai pe motu'a hoku tokoua ke ta fakafoki 'aki ha hefa hono la'e hei'ilo na'a ngangana hifo aipe 'ae taki peni tolu eee.
Sai fe'unga hono ngaahi hoki tokoua Andre.
On a serious note, 'Oku mo'oni 'aupito 'ae me'a 'oku ke lave kiai.'Omi e 'ulu mei Tonga kae fkalele pe kihe fiema'u 'ae kau talasiti 'oe SUTTA 'i 'Aositelelia ni pea lohiaki'i 'ae kakai 'oku fkongoongo pe ki Tonga. Mahalo koe motolo 'oku ke lave kiai 'oku ngaue 'aki 'ehe Siasi Tonga. Pule'i 100% 'ae me'a kotoa mei Tonga a'u kihe kumi 'api moha me'a fkpa'anga pe pea 'oku taliui atu 'a mulini moe me'a fkpa'anga kotoa ki Tonga. Koe palopalema pe moe motolo ni na'a fu'u lahi 'ae power 'oe vahefonua muli ( monetary power) pea nau feinga kinautolu ke hiki hono fklele 'oe siasi ki muli mei Tonga. Me'a 'e taha na'a bankrupt ha va'a 'i muli kae 'a'au mai aipe moe ki'i koloa mei Tonga. 'E faingata'a pe he taimi 'e ni'ihi he koe lao moe konisitutone 'oe siasi 'i Tonga fit pe ia ki Tonga mo hono 'atakai. Fiema'u ha siasi moha konisitutone 'oku fkkau atu 'ae kau memipa kihe decision making 'iha talasiti 'ae siasi pea male'ei pe 'ae faifekau ia kihe fklaumalie 'ata'ata pe.Pea 'ai ke accountable 'ae tauhi pa'anga kihe talasiti 'ae siasi.
malo toki hoko atu
samena.
Quote this message in a reply
05-10-2012, 12:55 PM
Post: #25
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
MAHALO KUO MAHINO 'AE TUKUNGA 'O PULELA'A HANGE KOE FKLEA PEA 'OKU 'IKAI TOE LAVA HA LOI 'AE KAUTAMA. KOE ME'A PE 'OKU FKLOLOMA KOE 'IKAI 'ASI MAI 'AE KAUTAMA 'O KOLE FKMOLEMOLE MAI KIHE KAKAI KI HE'ENAU LOI MOE KAKAA. KOE ME'A KE MAHINO KOE TONGA KITAUTOLU PEA 'OKU TAU KEI MA'U 'AE LOTO 'OFA , KA KUO PAU KE FAI 'AE KOLE FKMOLEMOLE KAE KAMATA 'AE HEALING PROCESS MO FKAUKAU'I HA FOUNGA 'E FAI AI HA TOKONI.
'OKU FIEMA'U HA KAU TAKI FALALA'ANGA HANGE KOE SEKELITALI 'OE SUTT 'I TONGA KE 'IHE FOHE , FIEMA'U IA KE 'ASI MAI KIMU'A .KUO U TUI 'OKU SI'I 'AE MO'UA IA KO'ENA KIHE LOTO 'OFA 'AE TONGA 'IHE KOLOPE. KA KUOPAU KE TONU 'AE ANGI MEI TAUMU'A 'O FKFOKI 'AE LOTO 'OE TONGA.
MALO
SAMENA
Quote this message in a reply
05-10-2012, 08:01 PM
Post: #26
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(05-08-2012 08:07 PM)swimm Wrote:  'E FEFE KAPAU TETAU KOLE A KIA FAIFEKAU 'ULUKOVI SORI KIA TU'AKOI PEA MO PINONO KENA 'ASI MAI A KI MU'A 'O FAI HA KOLE FKMOLEMOLE KIHE KAKAI 'O PULELA'A..PEA TALA A KIHE KAKAI KENAU 'ILO'I KOE NGAAHI FKMATALA KOTOA NA'ANA FAI KI MU'A KOE LOI KOTOA IA..KAMATA PE MEIHE 7.5 MILIONA 'AE SAMALETANI 'INITIA, KAE FEFE KOA E FU'U KATOANGA TUTU MO'UA NE FKTAHATAHA MAI KIAI AE NGAAHI FONUA MULI KI HONO KATOANGA'I..'OKU A'U ENI KI HONO TUKU ATU 'OE FU'U 'APINNI KIHE NIMA 'OE LIKUITEITA MO 'ENA KEI LONGO PE 'IKAI HA TOKA'I E TAHA SI'I KAKAI 'OE POTU SIASINI...'OKU FIEMA'U KENA 'ASI MAI 'O FAI HA FKMATALA KE MAHINO KI SI'I KAKAINI 'AE ME'A MO'ONI 'OKU HOKO KI PULELA'A...
'OKU TOE FKTUPU FIFILI FOKI KOE TOE 'ASI MAI 'IHE KANIVA 'AE 'EKE $1.2 AUS KIHE PULE'ANGA TONGA 'AE KAUTAHA TATAU PE 'OKU MO'UA KIAI 'A PULELA'A 'AIA KOE KAUTAHA KOE McGrath Nichol, KOE ME'A LEVA ENI 'OKU FAI KIAI 'AE FIFILI, NA'E PE 'OKU 'IAI NAI HA KAUNGA 'AE ONGO FAIFEKAUNI TU'AKOI PEA MO PINOMI KI HONO 'AVE 'OE KAUTAHANI KE NGAUE 'AKI 'EHE PULE'ANGA TONGA?, HE KO 'EKU TUI NE TOMU'A MAHENI 'AE ONGO TAULA'EIKINI IA MOE KAUTAHANI PEA TOKI FAI AI HONO FKFE'ILOAKI KIHE PULE'ANGA TONGA..

SWIMM,
POPOU 100% ATU KI KO'O NG FOKOTU'U. KUO TOI MATE 'AE KAUTAMA, KA NA'E TONU KENAU TU'U MAI 'O KOLE FKMOLEMOLE KIHE KAKAI .'OKU HOKO PE FOKI 'AE NG ME'A NI HE KO PINOMI NA'E FK FOFONGA PULE'ANGA 'I SENEE NI.
MALO
SAMENA.
Quote this message in a reply
05-14-2012, 10:26 PM
Post: #27
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(05-07-2012 09:51 PM)Rastaman Wrote:  [/color][/size]CoolCoolCool[size=medium][color=#0000CD]Hihihihihi..... Koia foki Rev rastapinomi kautekula koe kai ia áe kautama mei he lalo ohai,katekula CoolCool:cool:akoí atu ai leva áe fanga kií únga,moe ha fua énau tutututu homou ápi ako, koe totongi éna énau pango naé fai kihe ngaahi falemohe óe kolisi.......... hihihihihi.......... óua toe tuku ha ivi,invest ai leva áe kií lepa ke nau ako hono totongi áe meá óku ui he fonuani koe taa mokisi kihe homo kotoa honau tupenu blue,poupou kakato atu kautekula kihe tauhi áe kapa ngako óe fanga kií únga,hhhhhhhhh.............. faifai pea nau pehee óku nau toe poto ange kinautolu he tila,ó hange koe kau kaute ee CoolCoolCool

rasta kou tui pe oku ikai koha kaute kula koe koe tutu koia oe u falemohe i atele koe taha pe ia oe ngaahi tafihu ae UNGA pea oku anga pe kiai ae kaute kula ia he oku taha pe mea ia ke fai ehe kaute koe lele kae moui
koe mea koia oku hoko ihe api ko pulelaa koe matuaki tae feunga tae feunga aupito pe ia ae kau taki o pulelaa moe ngaue o ikai koe kaute toko taha oku kau kiai kotoa e kau taki

kake kataki pe kapau ne fktokoto koe eha UNGA ki mua pea ke manatui koe mea pe ia oku anga kiai e kaute

tuku e ita kae alu kiha kalasiaho hhhhhhhh
Quote this message in a reply
05-22-2012, 05:19 PM
Post: #28
RE: KUO MAHINO AE TUKUNGA O PULELA'A KA KOEHA HA ME'A KE FAI KE FKFOKI MAI E LOTO E KAKAI
(05-14-2012 10:26 PM)vauniu Wrote:  
(05-07-2012 09:51 PM)Rastaman Wrote:  [/color][/size]CoolCoolCool[size=medium][color=#0000CD]Hihihihihi..... Koia foki Rev rastapinomi kautekula koe kai ia áe kautama mei he lalo ohai,katekula CoolCool:cool:akoí atu ai leva áe fanga kií únga,moe ha fua énau tutututu homou ápi ako, koe totongi éna énau pango naé fai kihe ngaahi falemohe óe kolisi.......... hihihihihi.......... óua toe tuku ha ivi,invest ai leva áe kií lepa ke nau ako hono totongi áe meá óku ui he fonuani koe taa mokisi kihe homo kotoa honau tupenu blue,poupou kakato atu kautekula kihe tauhi áe kapa ngako óe fanga kií únga,hhhhhhhhh.............. faifai pea nau pehee óku nau toe poto ange kinautolu he tila,ó hange koe kau kaute ee CoolCoolCool

rasta kou tui pe oku ikai koha kaute kula koe koe tutu koia oe u falemohe i atele koe taha pe ia oe ngaahi tafihu ae UNGA pea oku anga pe kiai ae kaute kula ia he oku taha pe mea ia ke fai ehe kaute koe lele kae moui
koe mea koia oku hoko ihe api ko pulelaa koe matuaki tae feunga tae feunga aupito pe ia ae kau taki o pulelaa moe ngaue o ikai koe kaute toko taha oku kau kiai kotoa e kau taki

kake kataki pe kapau ne fktokoto koe eha UNGA ki mua pea ke manatui koe mea pe ia oku anga kiai e kaute

tuku e ita kae alu kiha kalasiaho hhhhhhhh


Hihihihihihihi........ Rev Sione Mataele Pinomi mei 4kakai kauvai Ha'ano......hahaha...... Vau, na'e fai 'ae ngaue fktitekitivi kihe feitu'u 'oku ha'u mei ai 'ae Rev kaute....... Taa koaa koe fo'i kaupoe mei 4kakai......... koe matakali pa'uu a'upito 'ae kau leka mei ai......... Koha fa'ahinga tafa'aki pe 'ihe sosaieti,tenau fai honau faiva 'ae pa'uu....... hihihi........ 'ikai ketau 'ilo pe na'e anga fefee hono mono ange 'a 'ene tikite malanga???????????.......hihihi.... Ko 'ene too kitu'a 'ae Lohiaki'i 'ae kainga lotu,pea 'oku totonu ke toe fkfokimai 'ene tikite malanga moe kote......... hahaha...... Vau, 'oku 'ikai koha ki'i 'unga na'a ne fktokoto au,ka koe kuinisalote.......hahaha..... pea 'oku kei fuofuoloa 'ae tokalalo eee..... hihihihi......
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: