Post Reply  Post Thread 
'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
Author Message
07-17-2010, 09:24 PM
Post: #61
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
KOE FOLAU MAI PE MEIHE OTU LAU AFE ATU I MALINOA OKU VANAVANAIKI MAI AE NGAAHI FETAAPAAKI KOE PASS BY PE.TELEKIHI MALO HONO TALI MAI EKU KII FOKOTU'U VAIVAI.KAPAU TEMOU SIO KIHE KAU FISI,OKU IAI PE HONO KAU HOUEIKI MOE TUI FISI,NEONGO ENAU MAPAKI MEI PILITANIA OKU NAU KEI TATAU PE.TELEKIHI OKU KE ILOI KOE HA AE DEMOCRAZY IS ALL ABOUT.KOE IN LOVE PE AE BROTHER AND SISTER AND HAVE KIDS,OKU KE SAIA PE AI,KOE FAKAAUHA HO FAMILI KAEMAU HAO FOI MA.PEA KOU FAKAAMU KE FAI MO AUU KI NOVEMA PE KOHAI AE KAI PAANGA TENAU HAU O FAKALELE FKF__ HOOSI AE PULEANGA,OKU IAI AE KII LEA I TONGA OKU SAI PE KAI AE MULI HE KAI AE TONGA.KAI E SIONE FUA A SONASI KEI MOUI PE A SONASI.KOU MANATU KIHE EKU KEI TONGA HIGH SCHOOL HONO TA AU KOE LEA FKTONGA NAE UI KOE SIX OF THE BEST.KA OKU MOU ILO NAAKU LELE MAI HE 1973 MOE KAU FOLAU AKO I TOLOA KO EKU HU O TALANOA FKPALANGI MOE IMMIGRA PEA OMAI EKU MULITIPLE VISA KE ILO AE KAU TOLOA NAE TAOFI KAE KUMI HA FKTONULEA.KO EKU UHINGA HONO HANGA EHE PALEMIA TUNGI O FKMAVAHEI AE POTO MEIHE VALE.KE TUKU HA FAINGAMALIE MOE KAU POTO KO TONGA KAPAU NAE ILONGA HOO PENI YOU DO NOT NEED TEMO PEA KAPAU NAE PEKU HOO PENI YOU NEED HELP.KOE VALE E VALE PE O HANGE KOHOO FKTUU.
Quote this message in a reply
07-18-2010, 02:27 AM
Post: #62
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:KOE FOLAU MAI PE MEIHE OTU LAU AFE ATU I MALINOA OKU VANAVANAIKI MAI AE NGAAHI FETAAPAAKI KOE PASS BY PE.TELEKIHI MALO HONO TALI MAI EKU KII FOKOTU'U VAIVAI.KAPAU TEMOU SIO KIHE KAU FISI,OKU IAI PE HONO KAU HOUEIKI MOE TUI FISI,NEONGO ENAU MAPAKI MEI PILITANIA OKU NAU KEI TATAU PE.TELEKIHI OKU KE ILOI KOE HA AE DEMOCRAZY IS ALL ABOUT.KOE IN LOVE PE AE BROTHER AND SISTER AND HAVE KIDS,OKU KE SAIA PE AI,KOE FAKAAUHA HO FAMILI KAEMAU HAO FOI MA.PEA KOU FAKAAMU KE FAI MO AUU KI NOVEMA PE KOHAI AE KAI PAANGA TENAU HAU O FAKALELE FKF__ HOOSI AE PULEANGA,OKU IAI AE KII LEA I TONGA OKU SAI PE KAI AE MULI HE KAI AE TONGA.KAI E SIONE FUA A SONASI KEI MOUI PE A SONASI.KOU MANATU KIHE EKU KEI TONGA HIGH SCHOOL HONO TA AU KOE LEA FKTONGA NAE UI KOE SIX OF THE BEST.KA OKU MOU ILO NAAKU LELE MAI HE 1973 MOE KAU FOLAU AKO I TOLOA KO EKU HU O TALANOA FKPALANGI MOE IMMIGRA PEA OMAI EKU MULITIPLE VISA KE ILO AE KAU TOLOA NAE TAOFI KAE KUMI HA FKTONULEA.KO EKU UHINGA HONO HANGA EHE PALEMIA TUNGI O FKMAVAHEI AE POTO MEIHE VALE.KE TUKU HA FAINGAMALIE MOE KAU POTO KO TONGA KAPAU NAE ILONGA HOO PENI YOU DO NOT NEED TEMO PEA KAPAU NAE PEKU HOO PENI YOU NEED HELP.KOE VALE E VALE PE O HANGE KOHOO FKTUU.
MALO PE MU'A MASI'I JAMES FKOLI E LAFOLAFO PEA MALO MOE TAU MO 'AMELIKA LAHI, KAE TUKU PE MU'A KEU LAVE ATU KIHE KAVEINGA HE KUO TUKU IA KAKE LAU MAI KOE HO'O TONGA HIGH SCHOOL, MAHALO KOHO'O 'ILO'I PE ENA NA'E 'IKAI KEU SI'I AKO KUOKE LAU AKO MAI AI, SAI KO FISI 'OKU 'IAI PE HONAU HOU'EIKI MO'ONI 'AUPITO AI HO'O LAU NGALI IA NA'AKE AKO LELEI, KA 'OKU 'IKAI PULE'I IA 'EHE HOU'EIKI FISI 'AE FONUA MOE PULE'ANGA 'O HANGE KO TONGA, PEA HE'IKAI KEU TOE FKIKIIKI ATU HE 'OKU MAHINO PE IA KIA KOE AKO LELEI MO KIMAUTOLU NA'E 'IKAI AKO, 'E JAMES FKOLI KOHO'O LAVE KIHE IN LOVE 'AE BROTHER AND SISTER, 'OKU TE'EKI KETAU HOKO KITAUTOLU KOE PULE'ANGA FKTEMOKALATI 'OKU TOKI HOKO IA I NOVEMA, KA KOE KI'I FO'I ME'A IA KOIA KUO LOA KALIU 'ENE HOKO 'ANA HOTAU KI'I FONUA NA'E TUKU KI LANGI, KAMATA MAI PE MEIHE KAKAI KOENA 'OKUKE MATE 'OFA AI 'AE TU'I MOE HOU'EIKI, KUO 'OSI HOKO MOE FA'ELE 'AE SISTER KIHE BROTHER FA'ELE MOE DAUGHTER KIHE FATHER PEA IN LOVE 'AE SON MOE MOTHER, PEA KAPAU OKU 'IKAI KEKE TUI KIAI PEA 'OKU TA'ENGALI IA MOHO AKO LELEI 'OKU LAU, KEKE ta'x'ILO KIHE HISITOLIA HOTAU KI'I FONUA NA'E TUKU KI LANGI, PEA HE'IKAI KEU TOE FKIKIIKI ATU MOIA HEKU 'ILO'I IA HE'E TONGA KOTOA TUKUKEHE PE KOE, PEA KOHONO FK'OSI PE MASI'I FKOLI KOE AKO, 'OKU 'IAI E KI'I MOTU'A KO FOKAI NA'E 'IKAI SI'I AKO IA KA 'OKUKE 'ILO 'OKU 'ILO'I A FOKAI IA HE ME'A KOE NGOUE, PEA 'OKU KAU IA HE TU'UMALIE HOTAU KI'I FONUA KA NA'E 'IKAI SI'I AKO IA, PEA KOAU IA MASI'I FKOLI KOE FK'OFA ATU KOSI'EKU KI'I NGAUE PE 'OKU FKLELE KE MA'U AI SI'A MO'UI 'AE KI'I FAMILI, PEA KOE KI'I KAU NGAUE KOE FO'I TOLU AI KOE KAU TONGA HIGH SCHOOL, PEA KOE KI'I KAU TAMA ANGA LELEI KEHE IA MEIA KOE, 'E FKOLI PEA KOE ME'A IA 'OKU MAU KIKIVOI ATU AI KE TO'O E TU'I MOE HOU'EIKI KATAU TEMOKALATI NA'A LAVA AI KE FKNGATA 'AE NGAAHI FU'U FKMALA'IA KOENA NA'AKE 'OSI LAVE MAI KIAI, HE 'OKU NAU TOE TAKI PE KINAUTOLU HE ME'A KOE FKMALA'IA, TUI PE TEKE MA'U PE HA MAHINO HE KOE TANGATA AKO LELEI KOE, PEAKE 'OFA MAI A 'O FKMAATOATO KAE TUKU A FOKI HO'O FA'A FKOLI MOE TA'EOLI,
Quote this message in a reply
07-18-2010, 09:17 AM
Post: #63
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
telekihi koe mooni ho lau koe anga pe etau felaafoaki pe koe ha ae mea e hoko ki tonga kapau tetau fili ha taha ke taki.koe kii mea sii pe oku ou fie lave kiai.koe tangata naane fakatahai a tonga o tuku ki langi pea manatui kuo silai ehe otua a tonga pea ne pani ai ke hoko a tonga koe fonua tui.pea kapau okuta loto keta hanga o fahii ae palomesi ae otua e fonua tui a tonga ta hanga o fakaauu ae fakakaukau.pea oku mooni he nae ikai teu saia he ongo foha ae tuipelehake,pea nae ikai teu saia ia tupoutoa heene kei pilinisi.pea nae ikai iai ha palopalema hoku famili moe houeiki moe tui.nae hau pe homau nopele mau tofia o kole puaka pea tali ange eku tamai oku ikai iai ha puaka pea alu ae eiki mau lele atu kihe api oe tuipelehake he 1972 oku alu tae tao vala a hahano pehe atu hoku taokete alu mua o ai hao taovala he naaku i atalanga o ako oku ke mah** holo pe o ngaue kae tala naake alu o ako pea puli atu a hahano(vahai).telekihi hange kiate au koe tongoleleka koe.naamau lele atu talamai e vahe tafaaki falemahaki niuui ohovale he hau ae kovana ke fai ae vahe nae ikai ko tuita naaku kaila koe ngata eni kake iloi telekihi kai ke lava o tuku he naaku sio kihe faifatongia ae matua kia tuita ka nae saipe he nae fetuku e tuita a tongoleleka o nau fonu ihe halafoou.naaku ilo ae ave ae fale alo o ako i muli kanau vale pe ave moe fanau a houeiki kae vale pe alu ae tua pea fonu he mataitohi.sio ki he nagaahi siasi sutt moe metotisi i amelika oku ikai tonu ke toe ai ha houeiki ka oku ke ilo kuopau pe ke ai ha houeiki?koe siasi metotisi a paloato oku houeiki ai a halaholo nae nofo pilisone mo kaihaa mo fiekaia teeki keu sio he kau houeiki fiekaia mo tae api kae kei fili pe he kakai ko eku fakalavelave pe he koe tokotaha e fili i novema ka kii fehalaaki pea mooni ae lau saipe sii isipite moe kauuii koane.koe anga pe fakalaka kuo taimi ke too ae tui hange koe lau lets hope for the best
malo aupito
james minoil
Quote this message in a reply
07-18-2010, 02:10 PM
Post: #64
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
Kehekehe Wrote:
Polydicks Wrote:Malo mu'a e talanga kae tuku atu mu'a 'eku ki'i fakakaukau na'a 'aonga. 'Oku ou tui au ko e lelei taha ia ki he Tonga 'a e kei 'i ai 'a hono Tu'i moe hou'eiki 'aki 'ae ngaahi fakakaukau ko eni.

1) FAKAAOAO PE 'AE TONGA 'I HONO PULE'ANGA.
K tau ka to'o 'ae Tu'i mei hono sea 'e hoko leva e Pule'anga 'o Temokalati, pea 'oku 'i ai 'ae ngaahi lao ia 'oe Temokalati te ne fa'ao e fakaaoao 'ae tangata'i Tonga mei hono mafai. Ko e "human rights and equality" koe kaveinga mamafa ia 'oku taukave'i 'ehe Temokalati 'ae vahevahe tatau e totonu 'ae tangata. Ko e statistika fakamuimui 'a Tonga kuo 'ova he 20% e tokolahi e kakai e fonua koe kakai muli liliu kakai Tonga 'o kau ai e kau siaina. Ka loto taha e kau siaina ke fokotu'u ha'anau kanititeiti fakafofonga kihe Pule'anga, he'ikai lava ha taha ia o ta'ofi he koe founga Temokalatii ia. e.g a] Koe taha e uhinga e toutou vaakovi ai e pule'anga Fisi koe 'oho holo e kau Fisi he kuo meimei Pule'i ki nautolu ia 'ehe kau Initia. e.g b]Ko e ha oku hanu ai e kau mauli hono fokotu'u ko eni e Auckland Super City? Ko hono teke'i nautolu ki tu'a mei he Council 'ae Super City.

Me'a ta'engali politiki mo'oni ko koe ia Polydick! Hange 'oku sola ha taha kihe fo'i mo'oni ko'eni 'oku tau lolotonga fakata'ane kotoa ai koe fu'u pule'anga fakatu'i 'eni 'oku tau lolotonga nofo ai he taimi ni. Pea 'ihe taimi nii 'oku tau lolotonga faingata'a'ia he tapa kehekehe 'oe mo'ui. To lalo 'etau 'ekonomika, to lalo e tu'unga fakasosiale 'ae fonua, pea toe tolalo moe tu'unga fakapolitikale 'o Tonga. Koe ngaahi tolalo ko'enii makatu'unga he fa'unga pule lolotonga. Pea 'oku ke pehe kapau 'e to'o 'ae tu'ii mei hono tu'ungaa te tau toe koviange?? Ongo'i kiate au hange 'oku ou ki'i meimei fie lele kihe falevaoo ho'o fa'ahinga talanoa. Fehi'a koe he equality ka ke sai'ia pe koe fakatu'utu'ungaa hei'ilo 'e moloki aipe ho fo'i mongaa 'ehe kau takii moe Tu'ii. 'Ai mo tuku e 'atamaikovii moe sengusengu.

2) KELEKELE 'OE FONUA
Talu e fokotu'u pule'anga 'a Tupou 1 moe kei lau seniti pe tukuhau kelekele (land rates) 'a Tonga ki he ta'u. Ko hono 'uhinga koe me'a'ofa ia na'e tukupaa ki ai 'ae ha'a Tu'i ke foaki ma'a hono kakai. Ka foaki e mafai ki he falealea (Demo) 'e malava ke nau liliu e lao ko eni. Neongo e ngaahi fakamalanga tokua he'ikai ke liliu ha me'a he kelekele 'o ka fai 'ae liliu. Ka koe ngaahi lea pe ia 'ae falealea 'oe to'utangata ko eni. Ka loto taha e Pule'anga 'oe to'u tangata hoko ke liliu e lao kelekele, kuo pau ke liliu ia he koe mafaii 'oku 'ia kinautolu pe ia. e.g. Ko NZ 'oku nofo totongi state house holo e kau kau mauli tokolahi he oku ikai ke nau lava afford e totongi land rates. Ko USA koe lea 'ae tangata Initia ai. "Kuo mou teke'i kimautolu mei homau kelekele 'o nofo reserve hange ha fanga manu ka mou ma'u 'e moutolu homau kelekele". 'Oku ngali hua pe eni ia moe ngaahi fonua ni he 'oku lalahi ka ko Tonga te ta teetee taua i tahi he 'oku 'ikai ha'ata silini ke totongi 'aki hota 'api.

Siana, na'e 'ikai ke mei 'ohua mai 'ae kau Siainaa ki tonga ka koe fakatau paasipooti 'ae tu'i ko Tupou iV. Ko'ena kuo nau 'osi fakatau kelekele 'i Tonga he pule'anga lolotonga. Mahalo na'a 'oku sai ke fai mo tau liliu kae lava ke mau talaatu 'emautolu ke 'ohua e kau mulii ki honau fonua he na'e 'ikai ke mau loto kimautolu kihe 'enau fe'ohua'i mai ki Tonga ni telia na'a nau fu'u tokolahi pea nau liua hotau kelekele. Te'eki ai tama keu mamata he me'a ko ho'o lea ta'efakakaukau eee!

Koe anga pe ena ia si'ete sio ki he mahu'inga ke kei 'i ai pe Tu'i moe hou'eiki o Tonga ke kei Tonga pe 'a Tonga pea 'oua na'a faifai kuo teke'i a lei mei hono fu'u mei.Wink

kehekehe ka na'e 'ikai 'ae kau siaina he'ikai toe ma'ama'a 'ae koloa mahalo koe me'i sipi pauni 'e taha 'e $10.00 malo moe kau siaina valengangau sio ki nuu sila ki he ma'u 'ae me'a ma'ama'a koe'uhi koe kau siaina, konau3 'oku toe ma'ama'ai 'ae koloa kapau na'ake 'ilo'i 'ae me'a 'oku ke lau kiai he'i kai teke kovaha.koe 'alu hake pe ha taha 'o kai 'ae pa'anga 'uluaki pe ko koe teu fanongo kiai kuo ke hanu taimi totonu ke ma'u koe 'o li kiha ngoto'umu keke pakupaku.
Quote this message in a reply
07-18-2010, 02:52 PM
Post: #65
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
ipod Wrote:'Oku ou pehe 'oku kei 'aonga pe 'ae fale 'oe Tu'i moe hou'eiki ki hotau fonua 'ihe fanga ki'i 'uhinga vaivai ko'eni 'e ua:

1. 'Oku nau kei 'aonga pe ke hokohoko atu pe 'enau fakangakau kitautolu.

2. 'Oku kei 'aonga pe ke nau ta'utu 'o sio fakamanga mai he 'oku mahu'inga ia ke 'iai ha kakai pehe 'ihe fonua.

Koia ai 'oku ou kole ke tuku pe mu'a kinautolu he 'oku 'iai pe honau 'aonga lalahi 'e ua kihe fonua.

ipod kohai oku houeiki homou siasi,pea hange koe lau ipod mooni pe sailor ka ko hono fakaleaii.kuo tau omi ki muli pea ata ketau lea mahalo ka naake i tonga kuo fakangakau koe.ko eku tui tuku pe ke tu'i mo houeiki a tonga.koe fakatata ki amelika oku toe kovi ange kakaa ae puleanga amelika iha toe fonua i mamani he kapau nae hangatonu a amelika heikai toe fai ha tau.
Quote this message in a reply
07-18-2010, 03:01 PM
Post: #66
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
4USTongans Wrote:Koe topiki mahu'inga 'eni ke tau fepotalanoa'aki ai. 'Oku 'ikai teu tui au 'oku 'aonga ke tau kei ma'u ha tu'i pea moe hou'eiki 'i he fonua ni. Ko 'eku faka'amuu ke hoko 'o tau'ataaina mo'oni 'ae kakai 'o 'ikai ke tau toe ha'isia ki he fakakalakalasi. 'I 'Amelika ni 'e lava pe 'a hoku hako 'oku ke feinga ke palesiteni 'i he fonua ni. 'E lava nai ha taha tu'a ke tu'i pe hou'eiki 'i Tonga? koe tali, koe 'ikai! Koe ha hono 'uhinga? Na'e 'ikai ke fa'ele'i ko ha hou'eiki pe mei he ha'a tu'i. Koe fu'u fou loi lahi 'eni 'oku tau kei fetukuaki ai he lolotongani 'i he ngaahi palopalema 'oku hoko 'i ho tau fonua. Koe fonua ma'ae taha kotoa pe pea 'oku tatau 'ae taha kotoa pe.

'Oku tau fehangahangai moe palopalema 'oe fonua he taimi ni pea tau tukuaki'i 'ae kakai ki lalo kae tuku pe fo'i 'ulu'i feke ia. 'Oku faka'ofa si'i feinga ia 'ae kau fakafofonga, na'a moe PM he koe kakai tatau pe ia mo koe mo au. Koe palopalema lahi koe tu'i moe hou'eiki/kau nopele. Manatu'i 'oku nau ma'u 'enautolu ia 'ae peseti nai 'e 80 'oe fonua pea kuo laui ta'u 'enau nofo pe 'o kai 'ae momona 'oe fonua moe ivi 'oe kakai. Kuo hulu tu'u 'enau fieme'a moe fie'eiki. Ke fie'eiki 'oku tau oo kotoa pe ki falesi'i? Fieme'aa 'oku tau vale tatau pe!

Mou 'ofa mai kakai Tonga, tuku a e te'epato ki he tu'i moe hou'eiki he 'oku 'ikai ke nau 'ofa kinautolu ia 'iateki moutolu. Koe fakangalingali pe ia ke nau kei kai pe ho'o mou mo'ui moe kakava ho mou nima.

4ustongan oku ikai teu tui au kihoo malanga.kou manatu kihe hopo nae fai i amelika i redwood city hono hanga ehe palangi o fana ae kau tonga hange ha fana ha fanga moa kaivao pea tuutu'uni probation hanu ai mo tangi ae famili tonu oe kau pekia.oku ke saiia pe he lao a amelika you have no money you are nobody moe lau lanu alu o kumi ngaue haea pe palangi oua naaku toe sio oku mou fktaataa ki amelika oku kovi ange a amelika iha toe fonua i mamani.
Quote this message in a reply
07-18-2010, 03:12 PM
Post: #67
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
queenA Wrote:Kautama koe fo'i topiki ia ko'eni kuo 'osi totonu ke 'oua te tau toe talanoa kiai, he neonga 'oku kei 'iai hotau tu'i mo hotau kau nopele ka 'oku 'ikai ke tau toe pehe atu 'etautolu koha kumaa mate! Koe me'aa pe ko 'enau kei kai 'etau pa'angaa mahalo koe me'a ia 'oku totonu ai ke abolish kinautolu mei he fonua. Kole atu au ia ke 'ai ke fakalao'i hono li kinautolu kitu'a. Pea koe taimi koee 'e hoko aii pea mou kataki pe 'o fakaofiofi mai ke tau tanaki hefa 'o haha 'aki e fanga ki'i peeki moe vale.

queena sio ki hawaii heenau hange ko amelika foki ae mea kotoa kihe puleanga pea ke totongi ae fuu tax.pea kapau e tuku ae tui moe houeiki ki tua pea e fefe leva eta fklele ae puleanga.ngofua leva ketau fktau ae kelekele pea fonu ae muli i hotau kii fonua.e mau eta paanga meife koe ha eta koloa e hu atu kae mau ha paanga.fuu fkvalevale hoo fkkaukau.ka oku ke fehia he anga fktonga mahiki ki olunga kumi ha fonua keke hiki ki ai o oua teke toe sio ki he tui moe houeiki koau kou retire peau foki ki tonga i don't care about king and noble i am a free man in tonga.
Quote this message in a reply
07-19-2010, 03:07 AM
Post: #68
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
malo mu'a 'ae lave2 malie 'ae kau memipa kotoa pe hotau palepale ni kae tuku pe mu'a keu hao atu moau 'ihe tuliki taulanga koe...na'a 'iai ha me'a 'e 'aonga kihe 'etau kaveinga ni,koe tu'i ia 'oku 'ikai ke 'iai hano 'aonga 'ona e taha kihe fonua ni. masi'i semisi 'oku ke toki foki hake 'ena ki tonga 'o laulau mei ai ka na'a ke inuinu 'ihe ta'u lahi 'ihe tau'ataina moe hone 'oe fonua temokalati, pea malo moe 'osi ho ivi hono tatau holo 'ihe 'u fale hula telefua 'i mulini peake toki foki ki tonga o tala koe fonua tauataina mo'oni ia. kae hili koia 'oku ke 'ilo'ilo pau pe 'oku 'ikai keke tau'ataina 'i tonga 'aki 'ae 'uhinga ko'eni kapau teke fie luelue ta'x kofu 'ihe 'afu 'e fkhu pilisone. koe i tonga. ko mulini 'oku ke tau'ataina 'aupito pe koe ia keke ta'ekofu ai, pea teu 'omai leva ia kihe tu'i he koe 'u tu'utu'uni fkpopula ia hotau pule fktu'i ka kofe ai 'ae tauataina ia 'oku ke lau mai kiai tuku 'e koe fana me'a fana ko'ena moe ha fua he kuo fele pe fana me'a fana ia 'i tonga na, talu mai mei mu'a 'ihe pule fktu'i he ko mamani 'eni ia moe ta'au 'ae fu'u fo'i mamani kuopau ketau feohi pe 'ae lelei moe kovi,
semisi koe 'uhinga 'eni 'oku 'ikai ke toe fiema'u ai 'ehe kakai 'ae tu'i koe ta'u 'eni 'e 100 tupu 'enau pule kihe fonua moe afi'i pe ha me'a ketau sio koe 'aonga ia 'oe tu'i.hala ha'atau seniti 'e 1 'ihe pangike koe fu'u 'otu mo'ua 'ata'ata pe pea 'oku toe 'amo'amo 'aki he 'oku laui ngeau miliona masi'i semisi pea koe 'ai ke totongi 'aki ho talausese moho'o tu'i,'oku ou tui pe semisi 'oku ke kei manatu'i lelei pe hono tutu'i 'o nuku'alofa na, moe ngoto 'ae ashika, koe fo'i me'a lalahi 'ena 'e ua keke fkfuofua lelei mei ai 'ae pule 'ae tu'i, moe me'a 'oku kikivoi kiai 'ae tonga 'ihe ngaahi 'ahoni. ke 'oua 'aupito 'e toe 'ai ha tu'i ia moe fkmole kihe fonua, he koe fu'u 'otu laui miliona 'ene fefolau 'aki 'ata'ata pe ia 'a ana 'ihe ta'u, ke 'alu 'o fao'i hono mui 'ehe kau palangi na'e mei ma'u ai ha me'i suka ia 'ae si'i kau vaivai 'o tonga na pe koha'a nau fo'i ma.'ofa pe 'e tokoni atu 'ena ki ho'o vivili 'oku fai malo,Salesi 'Apolosio Toki.
Quote this message in a reply
07-19-2010, 11:55 AM
Post: #69
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:KOE FOLAU MAI PE MEIHE OTU LAU AFE ATU I MALINOA OKU VANAVANAIKI MAI AE NGAAHI FETAAPAAKI KOE PASS BY PE.TELEKIHI MALO HONO TALI MAI EKU KII FOKOTU'U VAIVAI.KAPAU TEMOU SIO KIHE KAU FISI,OKU IAI PE HONO KAU HOUEIKI MOE TUI FISI,NEONGO ENAU MAPAKI MEI PILITANIA OKU NAU KEI TATAU PE.TELEKIHI OKU KE ILOI KOE HA AE DEMOCRAZY IS ALL ABOUT.KOE IN LOVE PE AE BROTHER AND SISTER AND HAVE KIDS,OKU KE SAIA PE AI,KOE FAKAAUHA HO FAMILI KAEMAU HAO FOI MA.PEA KOU FAKAAMU KE FAI MO AUU KI NOVEMA PE KOHAI AE KAI PAANGA TENAU HAU O FAKALELE FKF__ HOOSI AE PULEANGA,OKU IAI AE KII LEA I TONGA OKU SAI PE KAI AE MULI HE KAI AE TONGA.KAI E SIONE FUA A SONASI KEI MOUI PE A SONASI.KOU MANATU KIHE EKU KEI TONGA HIGH SCHOOL HONO TA AU KOE LEA FKTONGA NAE UI KOE SIX OF THE BEST.KA OKU MOU ILO NAAKU LELE MAI HE 1973 MOE KAU FOLAU AKO I TOLOA KO EKU HU O TALANOA FKPALANGI MOE IMMIGRA PEA OMAI EKU MULITIPLE VISA KE ILO AE KAU TOLOA NAE TAOFI KAE KUMI HA FKTONULEA.KO EKU UHINGA HONO HANGA EHE PALEMIA TUNGI O FKMAVAHEI AE POTO MEIHE VALE.KE TUKU HA FAINGAMALIE MOE KAU POTO KO TONGA KAPAU NAE ILONGA HOO PENI YOU DO NOT NEED TEMO PEA KAPAU NAE PEKU HOO PENI YOU NEED HELP.KOE VALE E VALE PE O HANGE KOHOO FKTUU.

'E Minoi,,kataki kou kole atu ka koe ke fakasi'isi'i ho'o fai e me'a koe tete'e lauako moe lau poto,,he kapau 'e kumi nhake ho nofo'anga 'i 'amelika ni 'oku ke kei nofdo appartment pe,,mahalo koho mo'ui 'anga heni koho'o fufulu e ngaahi fu'u tungaiku 'oe kau sinia sitiseni 'o amelika,,pea ka 'ikai mahalo koho ma'u'anga mo'ui koe toho vaeua holo 'i 'amelika,,kataki tokoua kae 'ai ke ngali koe tangata fulu matolu koe kae tku e vave kihe lau ako moe te'e hohongo,,koho lave koena fekau'aki moe kau siaina koe faka'ofa mo'oni koho'o ki'i ma'u,,koe pehe keke 'ilo'i e me'a 'oku hoko he 'oku ke tokoni kihe fonua,,kou fokotu'u atu au kia koe Minoi,,mahalo 'oku ngalipau ange keke ki'i 'ahi'ahi ange Minisita na'a ngali sai'ia 'a Fureti 'ia koe he anga ho'o taukave'i malohi 'ae pule'anga lolotonga,,kake sio kiai mahalo teke kau mo koe hono komo'i 'o Seve,,koe kau siaina koe kakai ia 'oku nau kaka'i hotau kakai he pisinisi 'i tonga,,

,,Toki Hoko Atu,,
,,Kulukulu,,,,
Quote this message in a reply
07-19-2010, 02:03 PM
Post: #70
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:telekihi koe mooni ho lau koe anga pe etau felaafoaki pe koe ha ae mea e hoko ki tonga kapau tetau fili ha taha ke taki.koe kii mea sii pe oku ou fie lave kiai.koe tangata naane fakatahai a tonga o tuku ki langi pea manatui kuo silai ehe otua a tonga pea ne pani ai ke hoko a tonga koe fonua tui.pea kapau okuta loto keta hanga o fahii ae palomesi ae otua e fonua tui a tonga ta hanga o fakaauu ae fakakaukau.pea oku mooni he nae ikai teu saia he ongo foha ae tuipelehake,pea nae ikai teu saia ia tupoutoa heene kei pilinisi.pea nae ikai iai ha palopalema hoku famili moe houeiki moe tui.nae hau pe homau nopele mau tofia o kole puaka pea tali ange eku tamai oku ikai iai ha puaka pea alu ae eiki mau lele atu kihe api oe tuipelehake he 1972 oku alu tae tao vala a hahano pehe atu hoku taokete alu mua o ai hao taovala he naaku i atalanga o ako oku ke mah** holo pe o ngaue kae tala naake alu o ako pea puli atu a hahano(vahai).telekihi hange kiate au koe tongoleleka koe.naamau lele atu talamai e vahe tafaaki falemahaki niuui ohovale he hau ae kovana ke fai ae vahe nae ikai ko tuita naaku kaila koe ngata eni kake iloi telekihi kai ke lava o tuku he naaku sio kihe faifatongia ae matua kia tuita ka nae saipe he nae fetuku e tuita a tongoleleka o nau fonu ihe halafoou.naaku ilo ae ave ae fale alo o ako i muli kanau vale pe ave moe fanau a houeiki kae vale pe alu ae tua pea fonu he mataitohi.sio ki he nagaahi siasi sutt moe metotisi i amelika oku ikai tonu ke toe ai ha houeiki ka oku ke ilo kuopau pe ke ai ha houeiki?koe siasi metotisi a paloato oku houeiki ai a halaholo nae nofo pilisone mo kaihaa mo fiekaia teeki keu sio he kau houeiki fiekaia mo tae api kae kei fili pe he kakai ko eku fakalavelave pe he koe tokotaha e fili i novema ka kii fehalaaki pea mooni ae lau saipe sii isipite moe kauuii koane.koe anga pe fakalaka kuo taimi ke too ae tui hange koe lau lets hope for the best
malo aupito
james minoil'E semisi minoi malo mu'a 'e tau toe ma'u e 'ahoni ,,,ko 'eku lave nounou atu pe ki ho'o pehe na'a 'osi 'etau me'aa kuo sai ange 'a 'Isipite moe kau'i koane. 'Oku ou tui he'ikai toe 'iai ha kau'ikoane ia 'e sai ange 'ia feleti mo 'ene kau ponee.koe kautama ko 'enaa koe 'ero faufaua 'ihe me'a koe fakalele pule'anga ee.'Oku sai ange 'a Satamu ia ia T5 mo Levu.
Quote this message in a reply
07-19-2010, 02:18 PM
Post: #71
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
sitaleki Wrote:
holoivi Wrote:
sitaleki Wrote:Malo e lelei kau tangata mo fafine. Ka u hao atu he neongo kuo fuoloa fau e fepulingaki.Ko'eku tali nounou ki he kaveinga mahu'inga ni 'IO 'oku kei totonu pe ke 'i ai e Tu'i mo e Hou'eiki he 'Otu Felenite.Manatu'i ko e kaveinga tefito na'e kamata'i mai'aki e fakakaukau ni talu meia Toketa Sione 'Amanaki Havea ke FAKALELE'I hotau tu'unga fale he kuo tulungia.'Oku ou tui 'oku 'i ai e 'elemeniti 'o e Pule'anga Fakatu'i 'oku felave'i tonu ia mo 'etau tui Faka-Kalisitiane 'oku 'uhinga ai 'eku tui 'oku totonu ke kei tauhi e tafa'aki ko ia.

Msii taleki teke lava o talamai ho loto tauataaina pee koe fee faahi oku ke tuu ai???kau toki hoko atu!!!!!!

Holoivi
Fakamolemole pe ki'i lahi e femo'uekina pea 'oku 'ikai fai ha folau .
Sai kau fakamahino'i atu au masi'i ko e LILIU ko e 'isiu ia 'e taha ko e kei hoko 'a e Tu'i ko e Tu'i 'o Tonga ko e 'isiu makehe mo ia.'Oku te'eki ai tu'a taha ke u fakaha he'e ku kolomu he Kele'a ke to'o pe ke liua e Tu'i mei Tonga.HALA 'ATA.Na'e 'i ai 'eku ngaahi kolomu na'a ku fakaanga'i fefeka ai 'a e Fale 'o e Tu'i pea na'e ,pea 'oku pea he 'ikai 'aupito te u kole fakamolemole pe te u pehe na'a ku hala ai.He 'oku faka'ata au 'e he Konisitutone na'e Tuku ki langi ke u lea ,pe tohi 'o fakaha hoku loto,pea ko e ngaahi me'a kotoa ko ia 'oku fakakonisitutone pe ia he lau 'a'aku.'Oku ou tui 'oku 'ikai hala ke tau kei lea fefeka ki he Tu'i he 'oku fakakonisitutone pea koe'uhi ko hono tuku 'o Tonga ki langi 'o kau ai mo e Konisitutone pea 'i he lau'a'aku 'oku to e Fakakalisitiane pe ke lea fefeka ki he Tu'i. Ko hono 'ai ke to'o e Tu'i 'oku ta'x fakakonisitutone ia pea 'i he'e ne pehe 'i he lau 'a'aku 'oku ta'x fakakalisitiane leva ia. Pea he 'ikai te u poupou'i ha me'a ta'efaka-konisitutone .Kuo u tui pe kuo mahino atu.
Malo
Sitaleki

malo sitaleki e vahevahe ka koe ki'i me'a pe 'oku ou fie monomono atu aii koe mahino 'etau totonu faka-konisitutone ke tau LEA ka ko ho'o pehe 'oku toe tonu fak-kalisitiane ke tau tu'i,'oku fu'u ta'emahino a'upito ia kia au .'Oku ou tui au 'oku 'ikai tonu ke tau toe 'ai tu'i 'i mamani ka tau tu'i pe taha ki Langi.Koe hisitoliaa ia kuo 'osi hono tala ka koe kaha'uu ia 'oku kehe he na'e 'ikai ke 'iai ha pa'anga 'ae ha'a tu'i ne nau invest he ta'u 'e teau kuo hilii ke tu'unga ai ha'anau ma'u e 'uu laui miliona koia 'ae fonuaa.
'Oua te tau toe lau e to'a 'enau kui koe invest ia .'oku hala ia .
Quote this message in a reply
07-19-2010, 05:24 PM
Post: #72
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:telekihi koe mooni ho lau koe anga pe etau felaafoaki pe koe ha ae mea e hoko ki tonga kapau tetau fili ha taha ke taki.koe kii mea sii pe oku ou fie lave kiai.koe tangata naane fakatahai a tonga o tuku ki langi pea manatui kuo silai ehe otua a tonga pea ne pani ai ke hoko a tonga koe fonua tui.pea kapau okuta loto keta hanga o fahii ae palomesi ae otua e fonua tui a tonga ta hanga o fakaauu ae fakakaukau.pea oku mooni he nae ikai teu saia he ongo foha ae tuipelehake,pea nae ikai teu saia ia tupoutoa heene kei pilinisi.pea nae ikai iai ha palopalema hoku famili moe houeiki moe tui.nae hau pe homau nopele mau tofia o kole puaka pea tali ange eku tamai oku ikai iai ha puaka pea alu ae eiki mau lele atu kihe api oe tuipelehake he 1972 oku alu tae tao vala a hahano pehe atu hoku taokete alu mua o ai hao taovala he naaku i atalanga o ako oku ke mah** holo pe o ngaue kae tala naake alu o ako pea puli atu a hahano(vahai).telekihi hange kiate au koe tongoleleka koe.naamau lele atu talamai e vahe tafaaki falemahaki niuui ohovale he hau ae kovana ke fai ae vahe nae ikai ko tuita naaku kaila koe ngata eni kake iloi telekihi kai ke lava o tuku he naaku sio kihe faifatongia ae matua kia tuita ka nae saipe he nae fetuku e tuita a tongoleleka o nau fonu ihe halafoou.naaku ilo ae ave ae fale alo o ako i muli kanau vale pe ave moe fanau a houeiki kae vale pe alu ae tua pea fonu he mataitohi.sio ki he nagaahi siasi sutt moe metotisi i amelika oku ikai tonu ke toe ai ha houeiki ka oku ke ilo kuopau pe ke ai ha houeiki?koe siasi metotisi a paloato oku houeiki ai a halaholo nae nofo pilisone mo kaihaa mo fiekaia teeki keu sio he kau houeiki fiekaia mo tae api kae kei fili pe he kakai ko eku fakalavelave pe he koe tokotaha e fili i novema ka kii fehalaaki pea mooni ae lau saipe sii isipite moe kauuii koane.koe anga pe fakalaka kuo taimi ke too ae tui hange koe lau lets hope for the best
malo aupito
james minoil
MALO 'AUPITO TANGATA MINOIL.. KUO FAIFAI PE ENI PEA MAHINO ATU KIATE KOE 'AE NAMU'ELO 'AE TU'I MOE HOU'EIKI, PEA MALO IA KUOKE AFE MAI KETAU LI A KI LOTO KASELE 'AE FA'AHINGA KOENA NA'AKE 'OFA MO PIPIKI AI, KOU KI'I FIE FKTONUTONU ATU PE HO'O PEHE MAHALO KOE TONGOLELEKA AU, HE 'OKU OU FIU KUMI 'IHE MAPE 'O TONGA PE KOFE KOLO PE KOE FONUA KOIA KO TONGOLELEKA MOE 'IKAI PE TEU 'ILO, KOE FO'I 'API PE 'OKU TU'U 'I HIHIFO HA'APAI KO HONO HINGOA KO TONGOLELEKA, KA 'OKU 'IKAI KEU KAU AU HE FAMILI 'OKU 'ANAUTOLU E 'APINI, HE KOE KI'I MOTU'A KITA IA MEIHE FUNGAFONUA,PEA 'OKU 'IKAI KEU TOKANGA AU KIHE FETUKU MAI 'E TUITA 'A HA'APAI KOTOA KI HALAFO'OU HE 'OKU 'IKAI MAHU'INGA IA, KOE FO'I ME'A MAHU'INGA TAHA PE ENA IA KUOKE SIO 'O 'ILO 'AE MAAMA MEIHE PO'ULI, PEA 'OUA TEKE TOKANGA KOE KIHE ISIPITE MOE KAUU'I KOANE, HE'E HOKO MAI E KAU TANGATA IA 'OKU NAU POTO ANGE KINAUTOLU 'IATE KOE MO AU KE TATAKI ATU KITAUA NA'ATA HE, PEA 'OUA TEKE FU'U TUI KOE KIHE FU'U FO'I LOI KOIA 'O PEHE NA'E PANI 'EHE 'OTUA 'A TONGA KENE HOKO KOE FONUA TU'I, MANATU'I ANGE KOE HAKO'I TU'I KOE KAU KAIHA'A IA MOE FKMALOHI, PEA 'OKU TAU TUI KOTOA PE 'OKU 'IKAI 'AUPITO KE FINANGALO E 'OTUA IA KE HOKOHOKO ATU E PULE 'AE HAKO 'OE KAKAI PALAKU PEHE, SIO PE KIA PILOLEVU PE KOE TU'I KUONA FA'ITELIHA PE KINAUA HE FONUA NA'E NGAOHI 'EHE 'OTUA KE NOFO AI SI'ENE FANAU PELE , TUI PE 'E MAHINO KIATE KOE JAMES EEE....
Quote this message in a reply
07-20-2010, 11:40 AM
Post: #73
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
kau fefine moe kau tangata hange ho'omou fkmatala ha kau poto.koe 'ai kemou fili ha taha ke ha'u 'o taki he fonua koeha 'oku 'ikai ke mou ngaue'aki your real name kohoku hingoa ko james minoil,'aia koho'omou 'uhinga ke fklele 'ae pule'anga 'o hange ko mou3 'o toitoi pe hu homou iku 'o hu ho between like dogs be a man and use your name.telekihi ko koe mei he fungafonua 'o 'atamai vale 'o hange pe koe fanga sipi na'anau 'alu pe 'o to he lilifa tuku pe hingoa 'o tongoleleka ia 'ai hingoa 'ae kau anganga noa.fkhela 'ae talanoa mo kimoutolu he koe low claa,ihu pe'e,ta'x fulu nifo,ta'x tafitafi.'a he pongipongi makosi ki 'olunga 'uluaki fai kia koe 'ae 'u me'ani pea ke toki ta kompiuta.ko kimoutolu koe fanongo talanoa pe,pea toki fkpoto hange ha fu'u m.a.'uluaki fufulu ho'o fale malolo pea ke toki tali mai 'eku comment.ok boys and girls
Quote this message in a reply
07-20-2010, 06:12 PM
Post: #74
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:kau fefine moe kau tangata hange ho'omou fkmatala ha kau poto.koe 'ai kemou fili ha taha ke ha'u 'o taki he fonua koeha 'oku 'ikai ke mou ngaue'aki your real name kohoku hingoa ko james minoil,'aia koho'omou 'uhinga ke fklele 'ae pule'anga 'o hange ko mou3 'o toitoi pe hu homou iku 'o hu ho between like dogs be a man and use your name.telekihi ko koe mei he fungafonua 'o 'atamai vale 'o hange pe koe fanga sipi na'anau 'alu pe 'o to he lilifa tuku pe hingoa 'o tongoleleka ia 'ai hingoa 'ae kau anganga noa.fkhela 'ae talanoa mo kimoutolu he koe low claa,ihu pe'e,ta'x fulu nifo,ta'x tafitafi.'a he pongipongi makosi ki 'olunga 'uluaki fai kia koe 'ae 'u me'ani pea ke toki ta kompiuta.ko kimoutolu koe fanongo talanoa pe,pea toki fkpoto hange ha fu'u m.a.'uluaki fufulu ho'o fale malolo pea ke toki tali mai 'eku comment.ok boys and girlsKoe fakamalo lahi atu kuo te sio hifo oku iai pe sii faahinga oku nau mau ae maama moe ako lelei pea koe fielau he naake mohe ofi kihoo faee koia malo hoo huluhulu atu ae hala oe kakai koena kenau ilo ae hala oku tau feinga ketau ngaunu kiai ae fonua kae fakasiisii atu ae kai pakupaku oe u toenga meakai.
Quote this message in a reply
07-20-2010, 07:41 PM
Post: #75
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:kau fefine moe kau tangata hange ho'omou fkmatala ha kau poto.koe 'ai kemou fili ha taha ke ha'u 'o taki he fonua koeha 'oku 'ikai ke mou ngaue'aki your real name kohoku hingoa ko james minoil,'aia koho'omou 'uhinga ke fklele 'ae pule'anga 'o hange ko mou3 'o toitoi pe hu homou iku 'o hu ho between like dogs be a man and use your name.telekihi ko koe mei he fungafonua 'o 'atamai vale 'o hange pe koe fanga sipi na'anau 'alu pe 'o to he lilifa tuku pe hingoa 'o tongoleleka ia 'ai hingoa 'ae kau anganga noa.fkhela 'ae talanoa mo kimoutolu he koe low claa,ihu pe'e,ta'x fulu nifo,ta'x tafitafi.'a he pongipongi makosi ki 'olunga 'uluaki fai kia koe 'ae 'u me'ani pea ke toki ta kompiuta.ko kimoutolu koe fanongo talanoa pe,pea toki fkpoto hange ha fu'u m.a.'uluaki fufulu ho'o fale malolo pea ke toki tali mai 'eku comment.ok boys and girls
KOIA FOKI JAMES MENEOLI.....'IKAI PE MA'U HA'O POINI KIHE ME'A 'OKU FAI ATU KIAI E TALANGA, KUOKE TAFOKI HAKE KOE 'O HANGE HA NGELI, KUOKE TOE TAFOKI HAKE PE KOE 'O NGAAHI HO TU'UNGAIKU PEAKE TOKI FISI HAKE TEE KI SI'I MATA 'O HAU-KI-NIMA, 'OUA TEKE FU'U TOKANGA KOE KIHE ta'x FULUNIFO MOE ta'x TAFITAFI, HE NA'E 'IKAI KETAU TALANOA KITAUTOLU HE FKMA'A, PEA TUKU MOE LAU LOW CLASS IA HE 'OKU 'IKAI KEKE 'ILO MAI 'EKOE AU, KA KOU LAVA PE KEU 'ILO ATU PE 'EAU KOE HE ANGA HO'O TOHI, MAHALO KOHO FE'UNGA PE 'OU ENA 'AE FU'U KAI FALEVAO KOENA KO HAU-HE-KAIFALEVAO, PEA 'OUA TEKE TOKANGA KOE KIHE FUFULU HOKU FALEMALOLO HE 'OKU 'IAI PE KAKAI IA 'OKU NAU FAI E NGAUE KOIA, MAHALO 'OKU SAI ANGE KEMO 'AI A HAMO KI FO'I LOKI MO HAU-LA'I-NIMA HE 'OKU MO LEVOLO TATAU HE ANGA HOMO 'ATAMAI ME'A FK'OFA MO'ONI MO FKMOLE TAIMI, PEA TUKU A FOKI MENEOLI HO'O FKOLI TA'EOLI,
Quote this message in a reply
07-21-2010, 12:59 PM
Post: #76
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
telekihi be a man and put your ugly face so i can see it man.amigo you got no class all you have to do put your fingers your behind and run it across under your nose and may be may be you realize how bad your brain is garbis.tuku pe tui mo hono kau houeiki,he koe tokotaha teke fili ko ene tuu pe he fohe kuo langa ia pea alu holo pe ia he fuu limasiiini pea uasi rolax,pea ke toe hanu pea kapau teu alu atu kiha luo oku ke to ai koe vete pe hoku talausese kau dump hifo 'ae mahino ho mata.koe mea tatau pe i tonga he 1970 koe manga pe ha taha ki he fohe kuo ikai toe fai eia ae mea nae totonu kene fai.telekihi you do not know me but ko hoku neipa koe oku ma kii tautu pe moho hoa moe kii fanau fefine talamai ho hoa kai teke lava o make her happy saia ia ia au kou oange e au ae mea oku ne fiemau.she need a real man.koe kau eua foki ko enau hau pe ki faua kai mau ha totongi veetolu oku lele pe kii pisinisi kemau ha totongi malie eua mo telekihi.kau tangata moe kau fefine koe faahinga kakai eni oku mou loto ke taki no balls.telekihi teu tali pe i faua hoo hifo mai oatu hao foi pia kae hangatonu ho fkkaukau.
Quote this message in a reply
07-22-2010, 04:18 AM
Post: #77
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:telekihi be a man and put your ugly face so i can see it man.amigo you got no class all you have to do put your fingers your behind and run it across under your nose and may be may be you realize how bad your brain is garbis.tuku pe tui mo hono kau houeiki,he koe tokotaha teke fili ko ene tuu pe he fohe kuo langa ia pea alu holo pe ia he fuu limasiiini pea uasi rolax,pea ke toe hanu pea kapau teu alu atu kiha luo oku ke to ai koe vete pe hoku talausese kau dump hifo 'ae mahino ho mata.koe mea tatau pe i tonga he 1970 koe manga pe ha taha ki he fohe kuo ikai toe fai eia ae mea nae totonu kene fai.telekihi you do not know me but ko hoku neipa koe oku ma kii tautu pe moho hoa moe kii fanau fefine talamai ho hoa kai teke lava o make her happy saia ia ia au kou oange e au ae mea oku ne fiemau.she need a real man.koe kau eua foki ko enau hau pe ki faua kai mau ha totongi veetolu oku lele pe kii pisinisi kemau ha totongi malie eua mo telekihi.kau tangata moe kau fefine koe faahinga kakai eni oku mou loto ke taki no balls.telekihi teu tali pe i faua hoo hifo mai oatu hao foi pia kae hangatonu ho fkkaukau.
MALIE MU'A FO'I MENEOLI......KOE ME'A IA KO E KOU SAI'IA AI 'IA KOE, KOHO'O FAI PAU KIHE ME'A KOU TALAATU KEKE FAI, SIO KOU TALAATU PE KEKE HANGE HA NGELI 'O NGANGAAHI PE HO DA'E 'OSI PEA FA'O HO NGUTU KUOKE FKVAVEVAVE 'O FAI E ME'A KOIA.....KO AU 'OKU TE'EKI AI SI'AKU FANAU KOHOKU FKSUVA PE, 'OKU NAU TOKO TOLU PEA KOE TAHA AI 'A ENA IA 'OKUKE MATE 'AVE 'O FAI HONO 'EMO, 'EKU TOKI 'OSI PE KUOKE TU'U ATU 'O FAI HONO 'EMO HOKU VAITOPAI MEIHOKU FKSUVA MALIE FOKI MENEOLI....KOE ME'A E 'OKU HOKO HONO TUKU E ME'A 'OKU FAI AI E TALANGA KAKE FEINGA KOE HOKU FKSUVA KOE IKU'ANGA PE KOE INU HOKU VAITOPAI, SAI PE HO'O LAU FANAU MAI 'AU KIA AU HE 'OKU OU HALA AU MOE FANAU HE 'OKU TE'EKI KEU MALI AU, HE'IKAI KEU LAVE ATU AU KIHO'O FANAU HE 'OKU 'IAI HOKU KONISENISI, PEA OUA TEKE LOI MAI KOE 'OKUKE HALA KOE MOE FANAU, HE KOU 'ILO KUOKE TAUTAU MOKOPUNA HE 'OKUKE TALANOA MAI KOE HE 70 TUPU TE'EKI FANAU'I AU IA, KA 'OKU SAI HE KOU SAI'IA 'AUPITO AU 'IA KOE HE KO'EKU TOKI SIO ENI HE FU'U FULU HINAA VALEKAITA'E MO'ONI KA KO KOE, PEA TUKU MU'A E LAU UGLY FACE IA HE KO HOKU UGLY ENI 'OKUKE MATE INUINU AI HOKU VAI LI'AKI MEIHE NGUTU LUO 'OE FALEMALOLO....KAPAU LEVA TEKE TOE TOHI MAI...KOE KAVEINGA ENA..'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MOHA HOU'EIKI I TONGA PE 'IKAI...PEA 'OMAI AI MOHO'O POINI KIHE ANGA HO'O FKKAUKAU, PEA KAPAU 'OKUKE VALEKATA'E PE KOE IA 'O 'IKAI 'ILO HA TE'EKULII PEA SAI KEKE MALE'EI PE KOE KIHE VE'E FALEVAO 'O KAI AI PE TE'EKULII, PEA TUKU MU'A E 'AI KEKE TALI AU MOE FO'I PIA 'I FAUA KAKE 'ALU A 'O FAI E ME'A 'AE FULU HINAA, MOTU'A KAITA'E FUOLOA MO'ONI KO KOE, 'AI KEKE NGALI MOHO TA'U TANGAMIMI MU'A ENI E TAHA......
Quote this message in a reply
07-22-2010, 08:41 AM
Post: #78
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:
4USTongans Wrote:Koe topiki mahu'inga 'eni ke tau fepotalanoa'aki ai. 'Oku 'ikai teu tui au 'oku 'aonga ke tau kei ma'u ha tu'i pea moe hou'eiki 'i he fonua ni. Ko 'eku faka'amuu ke hoko 'o tau'ataaina mo'oni 'ae kakai 'o 'ikai ke tau toe ha'isia ki he fakakalakalasi. 'I 'Amelika ni 'e lava pe 'a hoku hako 'oku ke feinga ke palesiteni 'i he fonua ni. 'E lava nai ha taha tu'a ke tu'i pe hou'eiki 'i Tonga? koe tali, koe 'ikai! Koe ha hono 'uhinga? Na'e 'ikai ke fa'ele'i ko ha hou'eiki pe mei he ha'a tu'i. Koe fu'u fou loi lahi 'eni 'oku tau kei fetukuaki ai he lolotongani 'i he ngaahi palopalema 'oku hoko 'i ho tau fonua. Koe fonua ma'ae taha kotoa pe pea 'oku tatau 'ae taha kotoa pe.

'Oku tau fehangahangai moe palopalema 'oe fonua he taimi ni pea tau tukuaki'i 'ae kakai ki lalo kae tuku pe fo'i 'ulu'i feke ia. 'Oku faka'ofa si'i feinga ia 'ae kau fakafofonga, na'a moe PM he koe kakai tatau pe ia mo koe mo au. Koe palopalema lahi koe tu'i moe hou'eiki/kau nopele. Manatu'i 'oku nau ma'u 'enautolu ia 'ae peseti nai 'e 80 'oe fonua pea kuo laui ta'u 'enau nofo pe 'o kai 'ae momona 'oe fonua moe ivi 'oe kakai. Kuo hulu tu'u 'enau fieme'a moe fie'eiki. Ke fie'eiki 'oku tau oo kotoa pe ki falesi'i? Fieme'aa 'oku tau vale tatau pe!

Mou 'ofa mai kakai Tonga, tuku a e te'epato ki he tu'i moe hou'eiki he 'oku 'ikai ke nau 'ofa kinautolu ia 'iateki moutolu. Koe fakangalingali pe ia ke nau kei kai pe ho'o mou mo'ui moe kakava ho mou nima.

4ustongan oku ikai teu tui au kihoo malanga.kou manatu kihe hopo nae fai i amelika i redwood city hono hanga ehe palangi o fana ae kau tonga hange ha fana ha fanga moa kaivao pea tuutu'uni probation hanu ai mo tangi ae famili tonu oe kau pekia.oku ke saiia pe he lao a amelika you have no money you are nobody moe lau lanu alu o kumi ngaue haea pe palangi oua naaku toe sio oku mou fktaataa ki amelika oku kovi ange a amelika iha toe fonua i mamani.

Malo Semisi Lololekeleka,
Koe anga ia 'a ho'o tui 'a'au. Kapau na'ake manatu, ko e ha 'ae tupunga na'e fai ai 'ae fana? Mahalo pe teke lava leva 'o tali ho'o fakalea. Ko ho'o hanu 'au he lau lanu, 'oku fai ia he potu kotoa pe 'o mamani. Koe nounou fakakaukau faka e tangata ia 'oku tau kei feinga kotoa ke tau lava'i. Kapau na'ake poto ange koe he palangi pea ke toe poto ange koe he mohu founga teke lava pe 'ekoe ia 'o ma'u ho'o ngaue kae 'ikai koe palangi. Ko ho'o lau 'a e kovi 'a Amelika ni kake kei nofo pe heni. Foki a koe ki Tonga kapau 'oku ke pehe koe fonua kovi 'a Amelika ni ia.
Kapau na'ake ha'u he 1973 pea na'ake ako 'i THS, tonu keke lava 'o talanoa mai ke mahino pea tonu keke 'ilo'i 'oku 'ikai ha 'aonga ke toe 'iai ha tu'i pe hou'eiki 'i Tonga. Mahalo na'e 'aonga pe ia he 1700 nai, ka koe senituli 21 'eni pea 'oku tonu ke fulihi.
Ko ho'o pehe ke mau ngaue 'aki atu ho mau hingoa totonu ke ha? Ko e me'a tau'ataina fakafo'ituitui ia he ngaloape. Fakamatala'i mai mu'a ha 'uhinga lelei 'oku totonu ai ke tau kei ma'u ha tu'i pe hou'eiki 'i Tonga!
Quote this message in a reply
07-22-2010, 08:44 AM
Post: #79
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
telekihi ngali fu'u ta'x fe'unga ia moe mohe ofi ngalo ange ko koe koe ma'u pe 'i hala 'o pusiaki'i ngali pe he koe tupu ta'x parents,telefulu tuku pe tu'i mohono hou'eiki he kou tui ka 'ilo ho'o ongo adopt parent ho'o me'a 'oku fai kou 'ilo tena loto mamahi.talu ho'o tupu moe moho'o sio ho ongo matu'a 'ena fai fatongia kihe hou'eiki moe tu'i koe ha kuo 'ai ai keke liliu mahalo oku te'eki lea atu ho tamai 'oku 'ikai fo'i he fai fatongia.koe 'u malanga kou fanongo ai 'i tonga 'oku 'ikai 'iai ha poini lelei koe poini tatau ai pe na'ake popula na'e 'ikai popula ha taha 'i tonga koe valekaita'e pe na'e popula hange ko koe.na'e 'ikai keu ako ka na'aku mo'ui pe he ngoue.hala keu popula ki ha taha ko 'eku popula pe ko hono ako'i 'eku fanau ke nau 'alu 'iha hala 'oku toe sai ange.ka koho'o nofo 'o tala 'ae popula pea nau molo ho monga ko koe pe 'oku ke hanu he ta'x fai ha me'a,pea koe mo'oni kou ta'u 70 but you know sonny i reach 70 and i am proud of it was sweat to make it to 70 and from now until i am 90 my boy you will never make it.'oua fa'a siko he komipiuta moe fkveve pea mole moe 'uhila,koho fksuva kapau na'e 'ikai toe 'iai ha fefine 'i tonga ka koe kuli mahalo 'oku ngali sai ange kuli ho fksuva,my poit you guys do not have a good point,hulali
Quote this message in a reply
07-22-2010, 06:13 PM
Post: #80
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:telekihi ngali fu'u ta'x fe'unga ia moe mohe ofi ngalo ange ko koe koe ma'u pe 'i hala 'o pusiaki'i ngali pe he koe tupu ta'x parents,telefulu tuku pe tu'i mohono hou'eiki he kou tui ka 'ilo ho'o ongo adopt parent ho'o me'a 'oku fai kou 'ilo tena loto mamahi.talu ho'o tupu moe moho'o sio ho ongo matu'a 'ena fai fatongia kihe hou'eiki moe tu'i koe ha kuo 'ai ai keke liliu mahalo oku te'eki lea atu ho tamai 'oku 'ikai fo'i he fai fatongia.koe 'u malanga kou fanongo ai 'i tonga 'oku 'ikai 'iai ha poini lelei koe poini tatau ai pe na'ake popula na'e 'ikai popula ha taha 'i tonga koe valekaita'e pe na'e popula hange ko koe.na'e 'ikai keu ako ka na'aku mo'ui pe he ngoue.hala keu popula ki ha taha ko 'eku popula pe ko hono ako'i 'eku fanau ke nau 'alu 'iha hala 'oku toe sai ange.ka koho'o nofo 'o tala 'ae popula pea nau molo ho monga ko koe pe 'oku ke hanu he ta'x fai ha me'a,pea koe mo'oni kou ta'u 70 but you know sonny i reach 70 and i am proud of it was sweat to make it to 70 and from now until i am 90 my boy you will never make it.'oua fa'a siko he komipiuta moe fkveve pea mole moe 'uhila,koho fksuva kapau na'e 'ikai toe 'iai ha fefine 'i tonga ka koe kuli mahalo 'oku ngali sai ange kuli ho fksuva,my poit you guys do not have a good point,hulali

MALO 'AUPITO FO'I MENEOLI HO'O TOKI 'ILO KOE VALEKAITA'E KOE.....KAE TUKU ANGE A KIHA TAHA 'OKU 'AONGA ANGE KE FAI MAI HA'ANE LAU 'ANA KIHE KAVEINGA MAHU'INGANI, HE TA 'OKU TOKI MAHINO MAI KOHO'O POINI 'AU MENEOLI KOE TALU PE HO'O TUPU 'AU MOE TAUHI 'EIKI, PEA 'OKUKE LOTO PE KOE KEKE HOKOHOKO ATU E FO'I PIPI MOE AHI KAE PEHE KIHO HAKO, KA 'OKUKE 'ILO HA ME'A KA A'U LEVA KI NOVEMA PEAKE HIKI HAKE PE KOE 'O FAI HO'O KAI TE'EKULII 'OKU FAI KIHE TU'I,PEAKE HIKIHIKI TAKAI HOLO AI KIHE NGAAHI 'API 'OE KAU HOU'EIKI HE'IKAI TA'OFI KOE IA 'EHA TAHA......KOE MALO ENA KAPAU KUOKE A'U KIHO 70 TOKI MAHINO MAI ENI KIA AU NA'E TONU PE 'EKU MAHAMAHALO KOE FU'U FULU HINAA 'OKU FAI MAI E TOHI, PEA KOE TOE KOVI LAHI HE 'OKUKE TOE FIE SISU, HE KOENA 'OKUKE TOE TALA TEKE A'U KIHO 90,KA KOAU IA HE'IKAI KEU A'U AU KIAI TUKU PE MU'A E NGAUE IA 'A SISU KIAI.....PE NA'E ANGA FEFE 'AE FEKAU'AKI 'AE 'U ME'ANI MOE KAVEINGA 'OKU FAI HONO TALANGA'I, 'OUA TEKE TOE TALAMAI 'EKOE NA'E 'IKAI TEKE AKO HE 'OKU TALA MAI PE IA HE ANGA HO'O FAITOHI KOE FAITOHI 'AE VALEKAITA'E, TAPU MO KOE FULU HINAA, KA 'OKU OU TALI ATU PE 'EAU HO'O TOHI HE 'OKU 'IKAI KEU LAU E MOLE HOKU TAIMI HE TALANOA MOE VALE, KA KOU LAU 'EAU E MA'U AI 'EKU OLI'IA, SAI NA'AKE TALAMAI FOKI HO'O TOHI KIMU'A 'OKUKE NOFO KOE MO HOKU MALI, KOENI KUKE TOE TALA ENI 'OKU TALAVOU ANGE KULII HOKU MALI, SIO KIHE MAHINO AI HO'O VALEKAITA'E MOE 'IKAI KEKE 'ILO E ME'A 'OKUKE LEA 'AKI, KOU TUI PE 'OKUKE FIE'ILO KIHOKU TA'U? KOHOKU AHO FA'ELE'I ENA, 13/7/80 KOU TUI PE KUOKE FIEMALIE EE,
Quote this message in a reply
07-23-2010, 01:04 PM
Post: #81
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
telekihi pe ko telefulu,ko hoku 'aho fa'ele'i 18/03/1985 'oku ou puna ki new zealand he 'aho 25 ki'i fk'osi 'eku ako peau toki foki mai mo'oni pe 'emau kau ngaue tako telefulu koe fanongo talanoa pea hange koe lau 'e toe 'aluhake koaa 'ae siaine 'o toe hopa.hange 'oku ke tau ha fu'u 'a piliki.hange koe lau kapau 'oku sa'ia pe ho matu'a ho'o kapekape he fkmatala ho'o poini takoe ongomatu'a koe ongo msesele.oku 'ikai temau fai ha fkmatala pehe ka na'aku sio pe ho'o ngaahi lau koe me'a ia na'aku tali ai pea liliu ai 'eku fkkaukau ta 'oku sai pe tu'i mo hou'eiki.'oku 'ikai temou fkmatala lelei pe ho'omou poini sio 'eku kau ngaue pea mo'ojni 'enau lau ka kovi mo ta'emahino 'ae ongomatu'a 'e 'aluhake pe 'ae fanau 'o tatau.you get my point lau mo fkanga that's fine na'ahange ko'eku fanongo hanga 'ehe kau tonga 'o ako'i 'ae owner 'oe faleme'akai tonga he kapekape pe nau oo atu pea kape mai 'ae owner pea lele,koe ha ho'o fkanga moho'o poini that's fine kae manatu'i 'oku sio ai hotau famili pea ka pau oku ke loto kiai my friend pea 'ai ho tamai mo hoo fa'e moho'o tuofefine kenau sio,because me no,'ai kengali na'e akonaki'i koe garbisi.
Quote this message in a reply
07-23-2010, 02:30 PM
Post: #82
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
Ongome'a koeha kuo tuku 'etau poini kamo toatu mo ua ki tu'a mamani. Mo 'ofa mai hotau fakamo'ui 'o tuku ena.

Okooko mai ha fakakaukau 'oku 'aonga ke feinga'i'aki hotau pule'anga ke ma'anu hake. He ko'ene tu'u he taimi ni 'oku tau tu'u'ulu atu ki ha fu'u vanu.

Koia ai ongo tama tuku aa homo lau ta'u he'e 'osi ange homo fakafekiki pea ta 'oku mo kei ta'u 8.

Kaikehe 'ofa kemou ma'u ha weekend fiefia mo homou ngaahi famili....pea manatu'i ooo ki he lotu he Sapate he 'oku 'ita 'a La'iPeka ia he li'aki lotu.

'Ofa atu kiamoutolu hono kotoa he loki ni.

La'iPeka
Quote this message in a reply
07-23-2010, 03:25 PM
Post: #83
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
Ke kei tuuloa aipe ae hau o tonga moe houeiki o taengata pea taengata o au kihe paangangalu o taimi.
Quote this message in a reply
07-23-2010, 04:42 PM
Post: #84
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
HAU-KI-NIMA Wrote:Ke kei tuuloa aipe ae hau o tonga moe houeiki o taengata pea taengata o au kihe paangangalu o taimi.

hau ... koe pehe atu ke okooko mai kake fai mai koe he popoaki talamonu ki he fale 'oe Tu' imoe Hou'eiki. Me'a ta'emahino mooni kia koe 'ae me'a kou kole atu kiai.

Kaikehe 'oku takitahamo'ona pe fakakaukau....

Mou oo ki he lotu he Sapate pea mou hufia aipe hotau Pule'anga hei'ilo na'a hoko ha kuonga kuo tau ta'imalie 'i hono momona 'o tatau pe Tu'i Hou'eiki ka koe me'a tepu si'ono kakai.

Manatu'i 'oua 'e fakapalataha 'etau tokanga ka tau sio mu'a ki he LELEI FAKAUKUFUA 'OE FONUA.

'OFA ATU

La'iPEPEKA.
Quote this message in a reply
07-23-2010, 08:26 PM
Post: #85
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
la'i peka mo hau_ki_nima,taimi lahi kuotau he meihe topic 'oku tonu ke fai kiai 'ae lavelave.'oku 'ikai koe 'uhinga eni ke tau kapekape ta'x 'ofa ki he tu'i moe kau hou'eiki.'oku tonu ke tu'i mo hou'eiki 'a tonga pe kuo taimi ke tuku nautolu ki tu'a.na'aku kau he mamahi lahi he'ikai ke minista 'a sione taumoepeau hange koe kau 'alutahi kai 'oange 'ae minisita ta'etaau mo ta'x'ofa.ka 'oku mo'oni ho'o lau la'i peka tau lotu pe mo kole ki he TA'E_HA_MAI kene fakamaama kitautolu pe koe ha 'ae me'a 'oku tonu ke tau fai.'oku 'ikai 'uhinga eni ke mole ai ha mo'ui pe ko 'eku fehi'a kihoku kaunga'api.koeha 'ae me'a 'e hoko 'i novema let's hope for the best.

fakamalo atu
james minoili
Quote this message in a reply
07-24-2010, 01:36 AM
Post: #86
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
Koe fakamalo lahi atu kuo te sio hifo oku iai pe sii faahinga oku nau mau ae maama moe ako lelei pea koe fielau he naake mohe ofi kihoo faee koia malo hoo huluhulu atu ae hala oe kakai koena kenau ilo ae hala oku tau feinga ketau ngaunu kiai ae fonua kae fakasiisii atu ae kai pakupaku oe u toenga meakai. Ke kei tuuloa aipe ae hau o tonga moe houeiki o taengata pea taengata o au kihe paangangalu o taimi. [HAUKI5]


'ALU ATU ANGE 'O FAI HA'OME'A 'E 'AONGA KIHO FAMILI TUKU 'E KOE 'AE KOMOKOMO MOE TE'EPATO KIHE TU'II MOE TOKEEE HE 'OKU 'IKAI KENA PEHEE ATU KOE HAA KOAA KOE MOE TE'EPUSI VKT......
Quote this message in a reply
07-24-2010, 02:55 AM
Post: #87
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
[quote=FOKAI]
Koe fakamalo lahi atu kuo te sio hifo oku iai pe sii faahinga oku nau mau ae maama moe ako lelei pea koe fielau he naake mohe ofi kihoo faee koia malo hoo huluhulu atu ae hala oe kakai koena kenau ilo ae hala oku tau feinga ketau ngaunu kiai ae fonua kae fakasiisii atu ae kai pakupaku oe u toenga meakai. Ke kei tuuloa aipe ae hau o tonga moe houeiki o taengata pea taengata o au kihe paangangalu o taimi. [HAUKI5]


'ALU ATU ANGE 'O FAI HA'OME'A 'E 'AONGA KIHO FAMILI TUKU 'E KOE 'AE KOMOKOMO MOE TE'EPATO KIHE TU'II MOE TOKEEE HE 'OKU 'IKAI KENA PEHEE ATU KOE HAA KOAA KOE MOE TE'EPUSI VKT......
[/quote


tokoua 'oku lea 'aki foki 'ae kakai fk'ofa mo'oni 'a 'enau kui ka ma'u ha'anau ki'i fo'i hui'i sipi meiha taha 'oku ma'u me'a 'e neongo ai pe 'ae 'el* ia 'ae toko taha koia 'e kei tukutaupe pe ia he mata'i tungaiku koe ma'u ai 'ene fo'i hui'i sipi ke fafa'o ai hono monga mohono famili, kae si'i ngalo ia ai 'ae kakai masiva 'oe fonua 'oku nau si'i inuinu he kona moe mamahi 'oe fkaoao 'ae tu'i mo'ene ki'i fkleiti Pm Sesele.pea 'oku ou fktokanga'i 'a hau mo la'i oku na ki'i meimei ma'u e fa'ahinga natula koia.
Quote this message in a reply
07-28-2010, 08:42 AM
Post: #88
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
sangato Wrote:[quote=FOKAI]
Koe fakamalo lahi atu kuo te sio hifo oku iai pe sii faahinga oku nau mau ae maama moe ako lelei pea koe fielau he naake mohe ofi kihoo faee koia malo hoo huluhulu atu ae hala oe kakai koena kenau ilo ae hala oku tau feinga ketau ngaunu kiai ae fonua kae fakasiisii atu ae kai pakupaku oe u toenga meakai. Ke kei tuuloa aipe ae hau o tonga moe houeiki o taengata pea taengata o au kihe paangangalu o taimi. [HAUKI5]


'ALU ATU ANGE 'O FAI HA'OME'A 'E 'AONGA KIHO FAMILI TUKU 'E KOE 'AE KOMOKOMO MOE TE'EPATO KIHE TU'II MOE TOKEEE HE 'OKU 'IKAI KENA PEHEE ATU KOE HAA KOAA KOE MOE TE'EPUSI VKT......
[/quote


tokoua 'oku lea 'aki foki 'ae kakai fk'ofa mo'oni 'a 'enau kui ka ma'u ha'anau ki'i fo'i hui'i sipi meiha taha 'oku ma'u me'a 'e neongo ai pe 'ae 'el* ia 'ae toko taha koia 'e kei tukutaupe pe ia he mata'i tungaiku koe ma'u ai 'ene fo'i hui'i sipi ke fafa'o ai hono monga mohono famili, kae si'i ngalo ia ai 'ae kakai masiva 'oe fonua 'oku nau si'i inuinu he kona moe mamahi 'oe fkaoao 'ae tu'i mo'ene ki'i fkleiti Pm Sesele.pea 'oku ou fktokanga'i 'a hau mo la'i oku na ki'i meimei ma'u e fa'ahinga natula koia.


MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U.......... 'OKU OU TUI TOKO2 KO 'ETAU 'AU ATU KO'ENI KI NOVEMA 'O FILI 'AE PULE'ANGA FO'OU MO FILI 'AE PALEMIA PEA KOE HAA 'AE ME'A NGA'UNU KIAI 'AE TU'II, PEA MO'ENE FAITU'UTU'UNI ATU KIHE PALEMIA MO'ENE KAU MINISITAA TETAU MA'U AI 'AE FKFUOFUA PE 'E KIE 'AONGA KENAU KEI HOKOATU 'AE TU'II MOE HOU'EIKI HE KOE MAFULI 'ENI 'E FKHISITOLIA 'IHE ANGA 'ETAU TUKUMAI MAI MEI HE KUOHILI KOE ME'A MALIE 'IHE ANGA KOEE 'ETE FA'ALAVA ATU KIHE NGAAHI MAMAKAVA 'AE TALANOA 'AE FA'AHINGA KOAA HE'IKAI LAVA 'AE LILIU IA HE 'OKU TE'EKI KE MA'OPO'OPO 'AE NGAUE IA PEA 'OKU TOE MIMIO 'EHE TOKEE KOAA IA 'AE NGAAHI ME'A KOE 'UHI KOAA NA'A LAVA 'AE LILIU PEA KOE TALANGA ATU IA HE NGAAHI 'AHONI, KATAU SIO ATU ANGE PE KOE HAA KOAA 'AE ME'A TETAU 'AU ATU KIAI.......
Quote this message in a reply
07-28-2010, 05:14 PM
Post: #89
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
james minoil Wrote:tali kia kulukulu ae pehe pei fai atu ae respect?na'ate lele mai pe kita mei motu 'o ako pea te 'ilo kapau tete fktautu'u koe hala ia oe ta'engata'anga pea feinga'i 'ete visa pea te lele atu ki he hou'eiki 'one 'ai pea te lelemai ki muli, te lele mai ki muli ko 'ete 'alu 'o ngaue moe kau muli no respect put your fingers you know pea kapau teke respect 'ae supervisor pe pule lahi,teke toe boss pe,ko 'etau ako na'e fai pe mei tonga,kapau na'ake hola he ako you know where you go.na'e 'ikai kete toki ha'u 'o ako 'i mulini,LEAVE TONGA THE WAY IT IS.TUKU PE 'A TONGA HE TU'I MOHOUEIKI
MALO NUAPAPUko ho'o vkt ia na'ake toe lele ai kihe hou'eikii kene tokoni'i ho'o 'ai visaa.koeha??. 'ikai lava 'o fakafonu e pepaa.'Oua e da'eako pee ho'o fanga kuii 'au peake 'ai ke ta'eako ai mo ha'amau toluu ia.daparii tuku ho'o 'atamai kovii moe laho.
Quote this message in a reply
07-28-2010, 05:23 PM
Post: #90
RE: 'OKU MOU PEHE 'OKU KEI 'AONGA KE 'IAI HA TU'I MO HA HOU'EIKI 'O TONGA PE 'IKAI?
FOKAI Wrote:LEAVE TONGA THE WAY IT IS.TUKU PE 'A TONGA HE TU'I MOHOUEIKI
MALO NUAPAPU


MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U......... 'IHE TU'UNGA KO'ENI KUO TAU 'AUMAI KIAI HE NGAAHI 'AHONI, PEA MOE TAIMI NA'E HOKO HAKE AI 'A TKEI5 KIHE TALONI..... KUO FAFANA MAI 'A TAIMI KUO TOTONU KE 'OUA 'E TOE HOKOATU 'AE LAINE 'OE HA'ATU'II KO'ENI, MAHALO KUO TAIMI KETAU FETONGI KIHA LAINE 'E TAHA....... HE 'OKU TEKEUTUA MAI 'AE VKT 'AE ki'i tu'ii KO'ENI, PEA 'OKU NE TALAMAI PE 'E IA, [TKEI5] 'IHE ANGA 'A 'ENE MO'UI..... 'OKU 'IKAI KEU MA'U UAIFI..... 'IKAI MOHA FANAU...... 'AIA KO'ENE FAFANA MAI IA 'E NGATA PE 'IA AU 'AE HA'ATU'II KANOKUPOLU...... PEA KO'ENE LEVELEVA IA 'IKAI HANO TOE FKFEHU'II FI-NI-TOOOOO..... KOE ME'A KETAU MANATU KIAI KOE HA'ATU'II 'ENI 'E FIHA KUO NAU KAIHAU MEI HE KAKAI FKKATOA 'OE FONUA???? PEA KUO TAIMI EE HANO FETONGI, KENA LAKA FKTAHA MOE PULE'ANGA FO'OU 'I NOVEMA...... 'OKU 'IAI NAI HAMOU FKKAUKAU KIHE HA'ATU'II TENE HOKOATU????? FEFE KETAU KUMI MAI 'AE HA'A KOEEE 'O PUAKATAU MEI HE FUNGA FONUA, KOE FOKOTU'U FKKAUKAU ATU PE IA...... FEFE 'A 'ULUKALALA???? NA'A KOHA FAINGAMALIE 'ENI IA KETAU KI'I FKPALE'I 'A 'APOLOSIO NEONGO PEE 'OKU LOLOTONGA LELE PEE 'ENE FEINGA KIHE 'ETAU POLOSEKI..... PEA KEMOU SIOSIO ANGE KIHE 'ATAMAI 'O TKEI5 HALA'ATAA TENE TEITEI TOKA'IIMAI SI'I NGAAHI FAMILI 'OE KAU PEKIA HE 'ASIKA KE PEHEE KUO NE KOKOOMAI HONO TANGA 'O KOLE FKMOLEMOLE KIHE 'ENAU TAMATE TANGATA NA'ANAU FAII..... PEA KOE PEHEE 'OKU NE KEI FE'UNGA KE HOKOATU KUO 'OSI 'AUPITO HONO TAIMI 'O'ONA IA HE MATA 'O FOKAI.........
to'o mai e fu'u me'a tutu'u 'ulu 'a falanisee ke mono kiai e 'ulu 'oe tu'i moe kotoa hotau kau hou'eikii ,,ko 'ene vavee ia pea ma'a mo 'etau kamata liliuu.pea kanongi 'aki 'aa 'etau 'ilo hee 'ikai ke tau toe talanga 'o kau kiha tu'i pe hou'eiki 'o ta'engata 'emeni.
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: