Post Reply  Post Thread 
Ongoongo mei he kau fakafofonga Tonga kihe PIAC
Author Message
01-21-2010, 05:12 PM
Post: #1
Ongoongo mei he kau fakafofonga Tonga kihe PIAC
Malo e tau moe ngaue lahi mei hena kau tangata / hou'eiki fafine

Ngaahi news ke lele atu ho'o mou ongoongo he 'aho ni.

Fuofua fakahoko ha AKO fakatohitapu 'i he lea fakatongaa, 'e kamata hono fakalele mei he St John Trinity College, 'o kamata he 'aho Tokonaki 23 January 2010 ki LOTOFALE'IA taimi 9:00 - 5:30pm 'aho kakato, 'oku fakahoko e akoni 'e Dr Rev. Nasili Vaka'uta pea moe Faifekau Sifa Pole.

Kole tokoni ha ngaahi tohi Laipeli kihe kainga TONGAA meia Sister Loloahi ke tokoni kihe LOKI LAIPELi 'oe 'apiako Katolika koe St Joseph Commercial School (Catholic Business School) 'i Fasii. fetu'utaki kia 'Ana Tolia Ulakai-Cullen (kataki 'o vakai'i e lafo na'e send atu 'aneafi 'oku kakato ai e ngaahi details koia.

Fakamanatu atu pe kuo tukuange mai hono fuofua PULUSI e Nusipepa kihe SIPOTI 'oku UI koe KAKALU 'o TONGA he faipulusi ko 'Ulu'alo Po'uhila 'i he ngaahi falekoloa ma'u'anga pepa 'o e fonua ni pea pehe foki ki Tonga'eiki.

TEU lele kihe fakataha ne UI he'e MPIA ma'ae kau fakafofonga FALE'I ma'ae kakai 'oe PACIFIC 'oe ngaahi POU TULIKI 'e 4 'o 'Okalani ni 'i he 2pm 'oe 'aho ni pea teu lipooti lafo atu he email 'a efiafi ke lele atu mo ia he ngaahi NEWS. ka 'oku fekau'aki e fakataha ni moe 3rd BILL kihe Auckland Super City 'aeee 'oku tuku mai he Pule'anga lolotonga e fatongia mo mafai ki hono fokotu'utu'u 'oe Advisory of Pacific Island Affairs teuaki kihe AUCKLAND SUPER CITY 'i 'Okatopa 'oe 2010. KIHE Ministry of Pacific Island Affairs 'oku CEO ai 'a Dr. Colin Tukuitonga. pea Minister ai 'a Hon. Georgina Te heuheu.

'OKU TO e Fakamamafa ni, kihe MAHU"INGA LAHI 'AUPITO ke ONGONA e le'o 'oe KAKAI TONGA 'i he fonua ni.

malo moe 'Ofa

Salote Heleta-Lilo
Semisi Faka'osikimuli
Heamasi Halasili

Tongan Community Rep
PIAC - Manukau City Council
Manukauc

Phone: (09) - 277-6464
Mobile: 021- 277-6464
Fax: (09) - 277-6422
Email: siale.l@xtra.co.nz
Quote this message in a reply
01-21-2010, 09:54 PM
Post: #2
RE: Ongoongo mei he kau fakafofonga Tonga kihe PIAC
Kataki ange fo'i 3'i hai ko 'eni 'o tali mai 'eni kau toki hoko atu.

1. Ko hai ne ne fili kimoutolu ki he lakanga ko 'eni pea ne tu'unga he ha hono fili kimoutlou?

2. Kataki 'a Misi Faka'osikimuli 'o tali mai pe ko e ha e ola e ngaue ne fai ki he fakamatala he NZ Herald kau ki ho'o ngaue'aki ha job offer loi ki ho'o kasitomaa ne 'ai 'ene me'afolau 'ia koe?

3.Ko e ha nai kuo 'ikai ke mo toe 'apalai ai mo Lote ke mo lesisita 'i he fakafofonga 'ai me'a faka'imikuleisini 'i he founga maau 'o e taimi ni?

4. Ko e ha ko aa homou fatongia totonu 'oku mou 'i heni ai 'i he pangai 'o ha'a Vavanga. Ko e faiongongo pe ko e fakafofonga fakapolitikale pe ko e ngaue fakamisinale? Kataki pe he ta'emahino kae tali 'eku fakahoh'a'a?

Kataki he fie'ilo ka ko e me'a ko 'eni kuo mou lelelele mai ai 'oku fiemau 'emau falala pea e tu'unga ia i homou credibility.
Quote this message in a reply
01-22-2010, 05:29 PM
Post: #3
RE: Ongoongo mei he kau fakafofonga Tonga kihe PIAC
Masii Winston koe tali ena kihoo ngaahi fehui

1. Koe fili kimautolu e Melino Maka koemau poto he kaka loi moe taema lahi.

2, Masii ikai keu ilo pe koe ilo meife he NZ Hearald eku foi aliaki koia pea sai pe ia he oku ikai keu ma ai au kuo mau au ia he mata fefeka.

3. Masii Winston pe koeha kuo pehe fau ai e ngaahi founga ia oe ngaahi ahoni kuo fuu maau pehe ai ka nama saiia pe foki kimaua ia he founga motua oku lava ai ema loi mo kaka o mau ai ema moui,

4. Masii win oku halaata kemau ilo ia emautolu pe koeha emau mea oku fai heni, ka ko emau omi pe o fksiosio naa mau ha kii paanga heni kemau kai kae oua mua teke fuu ai ke ilo he kakai please.............

Mahalo pe kuo mahino atu Win ee.......
Quote this message in a reply
01-22-2010, 10:09 PM
Post: #4
RE: Ongoongo mei he kau fakafofonga Tonga kihe PIAC
Masi'i ee Ngahu he me'a malie 'eku fehu'i he ta 'oku ke 'i heni tonu ke tali mai e fehu'i ko ia. Si'i ee kau e 'eiki he'eku feinga ki he mahino.

Ko e fehu'i 'eni 'e taha ngahu ke ke tokoni mai pe mu'a 'eiki pe ko e anga ai pe foki 'eni e ta'emahino 'e 'eke pe me'a kotoa ke ma'u ha maama.

1. Lote mo'oni ne ke kapekape'i 'a Lita Kolo ho'omou ki'i vaka na'e ui ko e vaka tonga ki Falialia?

2. Ko e ha e me'a ia kuo hoko ki he vaka tonga ki falialia Lote mo Misi?

Kei tuva e fehu'i Ngahu ka ko e 'atu fakafuofua pe he kou 'ilo ko e fu'u kafi mo'umo'ua koe. He ko e lotu oku ke 'iai, politikale, sosiale. Ha tapa pe 'o e mo'ui pea 'oku ke toe hu hifo 'eni 'o hoko ko e fu'u investigative journalist. Si'i e toko kuo fuoloa 'eku fie fehu'i e ngaahi me'a ni 'asinga ai he ko e ongo ua na 'a Misi mo Lote 'oku na 'i 'i hena 'i Nu'U Sila pea 'ikai ma'u ha faingamalei he'eku fa'a lelel atu ke mau talanoa ka ko 'eni kuo ma'u ai leva heni.

Fakaongongo atu.
Quote this message in a reply
01-23-2010, 07:30 PM
Post: #5
RE: Ongoongo mei he kau fakafofonga Tonga kihe PIAC
MASII WINS TUKU A MUA HOO FAA FEHUI MAMAFA, KII TUKU MAI PE HAKU KII TAIMI KEU FEKUMI AI KIHE ONGO FOI FEHUI KOENA HE OKU ASILI AI KOEKU TOKI LAVEI ENI EAU AE ONGO FOI MEA KOENA E 2 OKUKE FEHUI MAI.........OFA ATU TOKOUA
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: