Post Reply  Post Thread 
'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Author Message
05-24-2010, 05:17 AM
Post: #1
'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
'ETITA

KOE TAHA 'ENI HA KEISI FKMAMAHI MO'ONI 'IHE ANGA 'O 'ETAU NOFO FKFAMILI 'IHO TAU KI'I MOTU, PEA 'OKU OU TUI 'OKU HOKO KIHA SI'I NGAAHI FAMILI, KAA 'OKU 'IKAI KETAU TEITEI 'ILO 'AE FAINGATA'IA 'AE TOKOLAHI KAE FKTEFITO KIHE 'ETAU FANAU FEFINE.......PEA NA'E ANGA PEHEE NI 'A 'EKU MA'U 'AE FKKAUKAU KO'ENI. 'IHE NGAAHI UIKE SI'I KUO MALIU ATU NA'AKU LAVA 'O TALANOA AI MOE KI'I FINEMUI KUO NE 'OSI MA'U FAMILI MOE KI'I FANAU, PEA KOE FE'ILOAKI 'IHE KI'I 'APISIA NA'AKU LAVA ATU KIAI, PEA KOE TOKOTAHANI NA'A KU 'ILO'I IA MAHALO KOE MEI TA'U NAI 'ENI 'E 20TUPU 'EKU TE'EKI TOE FAI HA FETAULAKI MOIA, PEA KOE TOKI FESIOFAKI PE'ENI......PEA LAVA 'ONE TALANOA MAI 'A'ENE FAINGATA'IA HE NOFO HE MAMANI KO'ENI, PEA KUO FIU IA HE MO'UINI PEA KUO NE FIETO'O 'EIA 'ENE MO'UI KA 'OKU NE 'ILO'I 'E 'ALU KI HELI PEA 'IKAI NGATA AI KOE MATA 'OE KI'I FANAU, PEA KOE KAMATA KO'ENE MALI MO HONO KAUME'A PEA 'IAI MOE KI'I FANAU PEA KOE FKKAUKAU HONO FAMILI KE 'OATU HA KI'I FEFINE KE TOKONI ATU KIAI 'O HANGE KOE FEIME'AKAI MOE FKMA'A'API MOE HAFUA 'AE NGAUE FKFAEE, HEKOE FAMILI NA'E 'IAI 'AE KI'I FEFINENI NA'E HANGE 'OKU MA'U HA'ANAU KOLOA, PEA 'IKAI FUOLOA ATU 'AE NOFO 'AE KI'I FEFINE NGAUE KUO HILI HONO HUSEPANITI IA 'O'ONA HE FEFINE NGAUE, PEA FANONGO ATU 'AE FAMILI PEA NAU OO ATU KINAU3 'O 'OMAI 'AE FANAU PEA FKMAVAE'I 'AE ONGO ME'A MALI PEA PUKE MOE TIKITE 'AE FEFINE 'O FKPUNA ATU KI MULI, PEA TALA HONO VALE MOE HAA FUA KIAI, PEA FAIAFAI ATU 'ENE HEE HOLO 'I MULI 'ONE TOEMA'U HOA AI PEA MOE KI'I FANAU PEA KOE TAA MA'U PEIA 'EHONO MALI2 PEA FKPOPULA'I IA, KA 'OKU KEI 'OFA MAI PE IA KI HONO 'ULUAKI MALI, PEA KOE TU'UNGA IA 'OKU 'IAI HE TAIMINI 'OKU 'ALU MATEHOLO PEE MOE TANGI HE 'AHO MOE POO KOTOA 'ENE MO'UI, PEA KOE TALU 'EMA TALANOA MOE 'IKAI KEU LAVA 'O MANONGA HE 'IHONO PULE'I PEHEE 'E HONO FAMILI..........

KOE KI'I FEHU'I KOE HAA KOAA 'AE FA'AHINGA 'ULUNGAANGA FULIKIVANU FKPAPELIANE OKU TAU FAI KIHE 'ETAU FANAU FEFINE?????FOKAI
Quote this message in a reply
05-25-2010, 02:03 AM
Post: #2
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Masi'i fokai....ki'i fefine vale 'ene to atu kia koe ko'Inoke Masima koe...heeeee.....loi pe tokoua, kau 'ena he me'a mahu'inga 'oku ke tokanga ki ai......
Quote this message in a reply
05-25-2010, 02:31 AM
Post: #3
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
'ETITAMALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U.......... KOE TANAKI ATU PE 'ENI KIHE KAVEINGA KO'ENI KUOU TUKUATU KE FAI HA LAVELAVE KIAI HE KOE ME'A MO'ONI 'AU'AUPITO 'AEE NOFO FAINGATA'IA 'AE MATU'A FEFINE 'IHE ANGA 'OE 'OHAKE KINAU3 'IHE ANGA 'O 'ETAU NOFO FKTONGA....... HE KUO PULE'I 'AUPITO MO'ENAU TAUATAINA 'IHE TAIMI 'OKU TE'EKI KENAU MA'U FAMILI AI, KAE TAUTAU TEFITO KIHE NGAAHI FAMILI 'OKU 'ILO'I HONAU HAKO MO MA'U HANAU ME'A 'IHE ANGA 'O 'ETAU NOFO FKFAMILI 'I TONGANI, PEA KOE TOKOTAHA KOEE NA'A MA TALANOA 'OU TUKUATU AI 'AE FKKAUKAU NI KOE FU'U ME'A MO'ONI 'AUPITO 'OKU LOLOTONGA HOKO PEA MOHAI FUA 'AE FANAU FEFINE 'OKU NAU LOLOTONGA TOFANGA HE NOFO POPULA HE FA'AHINGA 'ULUNGAANGA KO'ENI...PEA 'OKU 'IKAI TEU 'ILO PE KO'ENE HA'U MOE TUKUFKHOLO MAI 'AE 'ULUNGAANAGA KO'ENI MEI FEE.......KOE ME'A 'OKU MAHINO MAI KOE PULE FKLEVELEVA 'AE ONGO MATU'A MOE FANAU TANGATA KIHE FILI MOE FIEMA'U 'AE FANAU FEFINE HE KAPAU 'OKU 'IKAI KENAU LOTO KINAU3 KIHE TANGATA 'OKU NE 'OFA AI PEA 'OKU 'IKAI KENAU TALI IA 'E KINAU3, PEA KA MALI ATU LEVA IA PEA KI'I FEHALAAKI 'AE MOTU'A IA 'O 'AFEA IA MOHA TOKOTAHA KEHE KUO NAU 'OMAI FKMALOHI'I 'E KINAU3 IA 'AE FANAU, PEA 'IKAI KE NGATA AI KAE TOE FKMAVAE'I 'AE ONGO ME'A MALI IA..... 'O HANGE KOE KEISI KO'ENI 'A 'ANA TAU FKTATA'AKI PE 'AE HINGOA KO'ENA, KAA 'OKU 'IKAI KOE HINGOA TOTONU IA 'OE TOKOTAHA 'OKU FAI AI 'AE TALANGA......PEA 'OKU KAU 'ENI IA HAA KEISI KE FAI HANO FK'EKE'EKE HE TNEWS KAE FKPULI'I HONAU FOFONGA MEI HE KAKAI, PEA 'OKU FIEMA'U HA TOKONI KIHE NGAAHI PALOPALEMA KO'ENI HE KOE ME'A MO'ONI 'ENI 'OKU LOLOTONGA HOKO 'I HOTAU MOTU, PEA KOE LEA 'AE TAMAI IA 'OKU TAHA PE KIHE ANGA 'O 'ENE TU'UTU'UNI KIHE 'ENE FANAU FEFINE KOE KAU TAMA TANGATA IA KOE TALANOA KEHE IA, KAA 'OKU OU SIO FKLUKUFUA AU IA KIHE MAKATU'UNGA 'OKU SI'I NOFO FAINGATA'IA AI 'A HOTAU KAKAI FEFINE..........TEU TOKI HOKO ATU 'OKU TAU KEI LELELELE PEE 'ENI 'IHE TALATEU.


FOKAI


FOKAI
Quote this message in a reply
05-25-2010, 06:59 AM
Post: #4
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
FOKAI Wrote:'ETITA
PEA FANONGO ATU 'AE FAMILI PEA NAU OO ATU KINAU3 'O 'OMAI 'AE FANAU PEA FKMAVAE'I 'AE ONGO ME'A MALI PEA PUKE MOE TIKITE 'AE FEFINE 'O FKPUNA ATU KI MULI, PEA TALA HONO VALE MOE HAA FUA KIAI.
FOKAI

Malo Fokai e fanongo...just listening. Ko e ki'i fehu'i atu pe 'oku tonu koaa 'eku lau hifo ho'o mo talanoa moe fefine...ko e ha ne taa ai e fefine ia 'o hangee ko ia na'a ne fai ha hia? Ko hai na'e taa'i...ko e fefine mali pe ko e fefine ngaue?? kapau ko e fefine mali, ta ko e toki matu'a fakapo'uli looloo ia 'i he mamani.

Mo'oni 'aupito ho'o fifili, Fokai, he ko etau ngaahi ulungaanga fakatonga 'e ni'ihi kuo fuoloa e taimi ke fakafolau he ashika. Lahi e mahu'inga'ia he ngaahi fu'u penu'i mo'ui kae ta'etokanga ki he uho 'o e mo'ui, tautautefito ki he ngaahi me'a 'oku fekau'aki moe hou'eiki fafine. Malo e tokangaekina e kaveinga mahu'inga ko eni, Fokai.

Nau.
Quote this message in a reply
05-25-2010, 10:48 PM
Post: #5
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Masi'i fokai....ki'i fefine vale 'ene to atu kia koe ko'Inoke Masima koe...heeeee.....loi pe tokoua, kau 'ena he me'a mahu'inga 'oku ke tokanga ki ai...... [FE'AO]

Malo Fokai e fanongo...just listening. Ko e ki'i fehu'i atu pe 'oku tonu koaa 'eku lau hifo ho'o mo talanoa moe fefine...ko e ha ne taa ai e fefine ia 'o hangee ko ia na'a ne fai ha hia? Ko hai na'e taa'i...ko e fefine mali pe ko e fefine ngaue?? kapau ko e fefine mali, ta ko e toki matu'a fakapo'uli looloo ia 'i he mamani.

Mo'oni 'aupito ho'o fifili, Fokai, he ko etau ngaahi ulungaanga fakatonga 'e ni'ihi kuo fuoloa e taimi ke fakafolau he ashika. Lahi e mahu'inga'ia he ngaahi fu'u penu'i mo'ui kae ta'etokanga ki he uho 'o e mo'ui, tautautefito ki he ngaahi me'a 'oku fekau'aki moe hou'eiki fafine. Malo e tokangaekina e kaveinga mahu'inga ko eni, Fokai.

Nau.


MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U.........FE'AO KOE 'AU IA KIHE FU'U TOO TU'A 'AE MAMAHI PEA KUO IFO AA 'A FA'ITOKA IA HE NOFO POPULA HE MAMANI KO'ENI, PEA KOE TAHA, 'OKU NE SIOMAI 'A 'ANA KIHE FO'IMAHU TEFUA 'O FOKAI 'OKU HA SINO ATU 'AE MANAVA 'OFA MOE TOE MA'AUSIA HONO FAINGATA'IA 'E MALAVA KE FAI HA FAFAA 'A FOKAI KIHA NONGA MOHA FIEMALIE TEU 'OANGE KIAI KENE TAKIATU IA KIHE FONUA 'OE TALA'OFA, HE KOE KAU TAKILOTU 'ENI IA 'OKU 'IKAI TENE FALALA ATU KIAI, PEA KOE KAU MA'U MATA'ITOHI 'ENI IA KUO NGATA HONAU POTO IA 'O KINAU3, PEA MAHALO KO'ENE FEINGA FK'OSI PE 'ENI 'A 'EMA FETAULAKI PEA 'OKU OU TUI 'E MALAVA KE FKNONGA HONO FAINGATA'IA 'IHE NGAAHI FAFAA 'A FOKAI, NEONGO 'AE MA'ULALO 'AE TU'UNGA FKAKOO IA KAA KOE TOKOTAHA IA TENE FAI 'AE FKMO'UI KIHE KAUNANGA KO'ENI.....KO FEE KOAA 'AE KAU POTO HOTAU MOTU, FEFEE 'AE KAUTAKI FKLAUMALIE ??? KUO NAU FEMO'UEKINA KINAU3 HE KUMI PEE 'A 'ENAU ONGOONGO MOE TANAKI PA'ANGA 'OE SI'I KAUMASIVA, PEA KUOU TUI KUO LEA 'A SIHOVA KIHE KAUNANGA TU'U 'O 'ALU KIA FOKAI HE TEU FKMO'UI KOE 'IHE TANGATA TOO MANIOKE KO'ENA.......PEA KUOU LAU KOE TAPUAKI 'AE FIENGAUE'AKI AU 'EHE PILINISI 'O LOTO LANGI FKFETA'II,FKFETA'II,FKFETA'II.........


NAU KATAKI PEE HE 'IKAI KETE TOE TOHI ANGE KE MAHINO 'OKU KE 'ILO PE KOE FU'U TAEAKO KITA PEA TEU TOE FEINGA ATU NA'A KI'I MAHINO ATU 'AE KEISINI........'O HANGE KO HO'O FEHU'II 'OKU ANGA PEHEENI LEVA IA....KO HONO 'ULUAKI MALI KOE FILI IA 'A 'ANA PEA FELOTO'AKI 'AE ONGO FAMILI KENA MALI, PEA KOE 'ULUAKI TA'U 'E 2 HONA 'API PEA TANAKI MAI 'AE FANAU 'E 3 'AIA KOE TAMA NA'E FU'U FEMO'UEKINA 'IHE 'OSI PE 'ENA MALI, HANGE NA'E 'IKAI TOE HALA HA POO IA 'AE TUKIFAIKAKAI 'AE TAMANI, PEA FAI ATU 'ENA NOFO MOE TOE VAOFI ANGE 'AE NOFO MALI, PEA FKKAUKAU LEVA 'AE FAMILI 'O 'ANA KENAU KUMI MAI HA TAHA KE TOKONI KIA 'ANA MOE TAUHI 'OE FANGA KI'I FANAU, HE KOE FAMILI 'O 'ANA 'OKU MA'U 'ENAU ME'A MO TU'UMALIE 'IHE ANGA 'O 'ETAU NOFO KOEE 'I TONGANI, PEA MAHALO KOE TEU FA'ELE IA 'A 'ANA HE PEPEE FKMUIMUI KUO KI'I FIU 'AE TANGATA IA HE FKMA'UMA'U PEA KI'I HEKA IA HE KI'I FEFINE NGAUE, 'AIA KOE KI'I HAMAPAATO'A PE, PEA MAHINO PEIA KIA 'ANA 'AE TUKIA HONO MALI 'IHE KI'I FEFINE NGAUE PEA NE FKMOLEMOLE'I PE IA 'E IA 'AE PANGO HONO MALI NA'A NE FAI..... PEA TAIMI SI'I MEI AI KUO TOUTOU SAPA 'AE VALENI IA HE FEFINE NGAUE 'O FAIFAI PEA FANONGO AI HONO FAMILI PEA NAU OO MAI KINAU3 'O FA'AO 'AE FANAU 'AE TOKO3 PEA FKHEKA LEVA 'A 'ANA IA KE FOLAU 'O NOFO 'I MULI MO HONO TUONGA'ANE PEA KI'I FKPOPULA'I 'EHE TUONGA'ANE 'AE NOFO 'A 'ANA, FAIATU 'AE FKPOPULA'I 'O 'ANA HE'ONA TUONGA'ANE PEA MO'ENE KEI 'OFA KI HONO 'ULUAKI MALI MAI KI TONGANI MOE KI'I FANAU KUO 'AVE IA MEI HE'ENAU TAMAI 'O OHI IA 'E HONO TOKO2 'OKU 'IKAI FANAU, PEA FEINGA LEVA 'A 'ANA KE MAVAHE MEI HONO TUONGA'ANE 'AIA KOE MALI PEE TENE LAVA 'O MAVAHE AI MEI HONO FKPOPULA'I IA 'E HONO TUONGA'ANE, PEA KOIA 'OKU KEI FIHIA AI HE TANGATA KO'ENI KOE MALI HONO 2 KA KUO FIU IA HONO TAA 'EHE TANGATA FIKA 2 MAHALO NA'A KUO PALOPALEMA IA 'IHE TAIMI 'O KINA2 HE TAIMI FKFIEFIA MAHALO KOE 'ULUAKI MALI IA 'OKU KEI MALOHI EE PISITONI IA KAA KOE TAMA MULI IA MAHALO KUO LELE KULO 2 PE 'ENE ME'A NGAUE IA 'AIA KOE 'UHINGA IA 'OE KEISI KOE FKMALOHI 'AE FAMILI 'O 'ANA PEA KOE ME'A PE IA 'A 'ANA KO'ENE TALI TU'UTU'UNI KIHE FEKAU MOE FIEMA'U 'AE FAMILI MA'UMEA 'O SI'I 'ANA, PEA KOE KI'I FAINGAMALIE 'ENI 'O 'ANA KE HA'U KI TONGANI KIHE KI'I 'APISIA NA'A MA FETAULAKI ATU KIAI, PEA KUO NE SI'I FOKI ATU KIHE PUAKA TAA MALI KO'ENA 'OKU NOFO MAI PE KOFEE KOAA 'AE FONUA 'OKU TALI MAI KE 'AU ATU SI'I 'ANA KAE FAI HONO TUKIPOHUU, MAHALO PE NA'A TOKONI ATU MASI'I NAU PEA KA 'IKAI TEU TOE FEINGA LAHI ATU KE MAHINO ANGE HE KAHA'UU, KAA KOE TALATEU PE'ENI IA 'OKU TAU KEI LELELELE ATU AI TE'EKI KETAU MANGA ATU KITAU3 KIHE LOLOTO.................


FOKAI
Quote this message in a reply
05-29-2010, 01:53 AM
Post: #6
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U............ KOE KI'I TANAKI ATU PE 'ENI KIHE KAVEINGA 'AIA KOE KI'I ONGOONGO NA'AKU MA'U HE NGAAHI TOKIMENITULII HEE 'EKU FA'A FOLAU ATU KI MULI 'O 'AVE 'AE FO'I MANIOKE PEA NA'A KU MA'U AI HE NGAAHI FALEKOLOA 'AE NGAAHI FILIMI KOE ME'A NA'E HOKO HE KUOHILI KIHE NGAAHI FAMILI KEHEKEHE MEI HE NGAAHI FONUA 'I TU'APULE'ANGA PEA 'OKU OU MALIE'IA AI 'IHE ANGA FKFONUA 'OE NGAAHI MATAKALI PEA KO'EKU FKKAUKAU NA'A KOE MA'U MAI 'AE 'ULUNGAANGA KO'ENI MEIA TEKINAU3 'OE NGAAHI MATAKALI KO'ENI........NA'E 'IAI HA FAMILI KOE MATAKALI LEPANONI NA'E 'IAI 'AE TAHA 'OE 'OFEFINE 'OE 'ONGO MATU'A NA'E FEKAU KE MALI MOE TAMATANGATA KOE TUOFEFINE 'OE TAMAI 'OE KI'I FEFINE 'AIA MAHALO 'OKU SAI PEIA 'IHE ANGA 'O 'ENAU 'ULUNGAANGA FKFONUA KENAU FEMALI'AKI PEE 'AE FANAU 'AE TUONGA'ANE MOE FANAU 'AE TUOFEFINE, PEA FAI ATU 'AE TEU FKHOKO 'AE MALI KO'ENI 'AE ONGO FEESIKASINI KUO HOLA EE KI'I FEFINE IA 'O 'IKAI KENAU 'ILO PE 'OKU 'ALU KI FEE.....PEA 'OSI ATU 'AE UIKE MOE MAHINA MOE TE'EKI 'ILO PE 'OKU HOLA KI FEE, FAIFAI PEA NA'E 'ILO 'AE FEITU'U 'OKU NOFO AI, 'AIA KOE 'API 'OE KAKAI FEFINE 'OKU TUKUMAI 'EHE PULE'ANGA KE NAU NOFO HUFANGA AI, PEA KOE 'ALU 'O 'A'AHI KIAI 'OKU 'IKAI KE NGOFUA 'AE 'A'AHI NOA'IA KIAI TAE'ILO KIAI 'AE TOKOTAHA 'OKU NOFO HE NGAAHI 'API KO'ENI, KOE ME'A LEVA NA'E HOKO NA'E 'ALU ATU LEVA 'AE ONGO TUONGA'ANE 'OE KI'I FEFINE 'O FKFONU 'AE HINGOA LOI 'AIA KOE NGAAHI KAUNGAM'EA HONA TUOFEFINE PEA LAVA AI 'AE ONGO TUONGAA'NE KO'ENI 'O LAVA HUU KI LOTO KIHE 'API PEA KO'ENA FKAFE KENAU OO 'O IPU KOFI KOAA PEA IKU AI 'O 'OMAI 'AE TUOFEFINE KIHONAU 'API 'OKU TALI ATU 'ENAU TANGATA'EIKI, PEA KOE ME'A NA'E FKHOKO AI KOE TALAANGE 'EHE TAMAI KO'ENI KI HONO ONGO FOHA KENA TOHOTOHO'II HONA TUOFEFINE PEA KOE 'OSI KOEE 'ENA FKHOKO 'AE FKMALOH'II KO'ENI HONA TUOFEFINE PEA TALAANGE LEVA HE'ENA TAMAI KENA OO 'O TAMATE'I, PEA NA'E 'IKU 'ILO KIMUI 'AE SINO 'OE KI'I FEFINE 'IHA NGAAHI TA'UU SI'I MEI AI PEA FKTOTOLO 'EHE KAU POLISI 'O 'IKUMAI 'O 'ILO KOE ONGO TAUTEHINA KO'ENI NA'A FAI 'AE PANGO PEA 'IKU 'AVE AI KINAU2 'O NGAUE POPULA HE NGAAHI TA'U LAHI PEA MAHALO KUO NA MEI 'ATAA MAI KI TUA'AA KOE ME'A KO'ENI NA'E HOKO HE VALUNGOFULUTUPUU............ PEA NA'E TOE 'IAI MOE KEISI TATAU PE KANA'E KAU 'AE TANGATA'EIKI IA MO'ENE FANAU TANGATA 'I HONO FAI 'AE ME'A TATAU KIHONO 'OFEFINE PEA NAU TOKI TAMATE'I, PEA 'OKU TOE FU'U FKLILLIFU ANGE 'AE ME'A IA KO'ENI HE KEISI 'A 'ANA KAA KUOU TUI KOE FANAU MAI 'AE 'ULUNGAANGA KO'ENI MEI HE FA'AHINGA TOKATELINE KO'ENI,'AE PULE FKLEVELEVA 'AE FAMILI IA HE FILI 'AE TAMAIKI FEFINE 'O HANGE KOE KEISI KO'ENI 'A 'ANAA, KUOU TUI PE 'OKU 'IAI 'AE FANAU FEFINE 'OKU NAU FIHIA KE ME'A TATAU 'OKU HOKO KI SI'I 'ANAA, 'OKU OU FIE'ILO NA'A KU 'IAI SI'A TAHA 'OE KAKAI FEFINE NA'A LAVA KEKE TUKUMAI HA'O FKAKUKAU KIHE NGAAHI ME'A KO'ENI PE 'OKU KE LOLOTONGA NOFO POPULA NA'A LAVA KETAU FELINGIAKI HA ME'A NA'A LAVA 'O TOKONI KIHE ANGA HOMOU NOFO MOE TAUATAINA 'OKU TOTONU KEMOU MA'UU............


FOKAI
Quote this message in a reply
05-29-2010, 06:28 AM
Post: #7
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Fokai, malo mu'a e fakatotolo, ka 'oku ou pehee 'oku fu'u mama'o ho'o 'alu ki Lepanoni 'o fai ki ai ho'o fakatotolo. 'Oku fonu 'anoa pe 'a Tonga ni he keisi kalasi kehekehe fekau'aki mo hono tapalasia 'o e hou'eiki fafine ke fai 'a e sio ki ai. Ko e taha pe ena 'i he lauiafe 'o e ngaahi keisi 'i Tonga kuo ke 'omai fekau'aki mo 'Ana. Na'e 'i ai 'a e keisi mei Nu'usila na'a tau felafoaki ai he ngaahi mahina kuo 'alu atu fekau'aki mo e ongo matu'a Tonga na'a na fakamalohi'i hona 'ofefine ke mali mo e motu'a ko e tamai ia 'o e boyfriend 'o e ki'i fefine. Ko e tamai ia 'a e ki'i fefine ko e step-father pe, 'a ia 'e lava pe ke tau put the pieces of the puzzle back together.

'Oku fotunga pehee pe 'a e ngaahi fakamalohi ki he kakai fefine. Ko e keisi ko ena kuo ke tuku mai fekau'aki mo 'Ana, kapau te ke sio ki he tupu'anga, ko e kamata mei he ki'i fefine ngaue. Te u pehee ko e 99.99999% ko e me'a na'e fai ki he ki'i fefine ngaue ko e tohotoho. Tukukehe ange a 'Ana, ko e ki'i fefine ngaue ko eni mahalo ne ifo ange 'a e mate ia he toe mo'ui. Ko e ongo ia 'oku ma'u 'e he kakai fefine kuo fakamalohi'i tohotoho'i ko e ifo ange 'a e mate ia, a'u 'o suicide 'a e tokolahi, lolotonga ko ia 'oku kiekiatu'u holo 'a e tokotaha ia na'e fai 'a e tohotoho, 'o hange ko e ongo tautehina ko ena mei Lepanoni.

Ko e ngaahi hia (crime) ki he hou'eiki fafine 'oku hoko ia he fonua kotoa pe. Ko hono faikehekehe, ko hotau ki'i fonua 'oku tau 'ufi'ufi lalotakapau pe 'a e fa'ahinga hia ko eni ko e 'uhi ko e anga 'etau nofo fakafonua, 'a ia 'oku ou tui mahalo ko e fa'ahinga 'ulungaanga eni 'oku ke feinga mai ke li'aki eee? Ko e ngaahi fonua kuo nau teke'i 'a e tu'unga 'o e kakai fefine ki 'olunga, kuo 'i ai 'a e ngaahi medium ke share ai 'e he kakai fefine honau faingataa'ia'anga 'o 'ikai ke nau toe manavahee ki he shame and honor 'oku base ai 'etau 'ulungaanga fakafonua. Kuo kamata ke lea 'a e hou'eiki fafine 'e ni'ihi pea ngaue popula ai 'a e kau tohotoho mei he ngaahi ta'u kuo hili. That's beside the point, ka 'oku ou tui kuo totonu ke tau feinga ke fai hano filio'i 'etau ngaahi 'ulungaanga fakafonua 'e ni'ihi kae lava ke liberate 'a e hou'eiki fafine, pea te u fakataataa 'aki eni: 'oku mahu'inga 'aupito 'a e mali 'a ha ki'i fefine 'oku kei ma'a mo haohaoa. The question is - how significant is it to mary a virgin? Of course it is significant but is it something to die for? Kau ka 'alu atu ki falekoloa 'o kumi ha'aku me'i sipi pea talamai ia 'iku pa'anga 'e 50 ki he Kilo, kataki te u foki mai pe au 'o kaitunu mei 'ata'ataa pe. 'Oku mahu'inga 'a e virginity but not to a point that enslaves our women. Kapau te tau ki'i momosi 'a e issue ko eni - virginity, mahalo ko e taha pe eni 'o e ngaahi matavai 'o e palopalema fekau'aki mo e hou'eiki fafine...
Quote this message in a reply
05-29-2010, 08:07 AM
Post: #8
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Ko e keisi ko ena kuo ke tuku mai fekau'aki mo 'Ana, kapau te ke sio ki he tupu'anga, ko e kamata mei he ki'i fefine ngaue. Te u pehee ko e 99.99999% ko e me'a na'e fai ki he ki'i fefine ngaue ko e tohotoho. Tukukehe ange a 'Ana, ko e ki'i fefine ngaue ko eni mahalo ne ifo ange 'a e mate ia he toe mo'ui. Ko e ongo ia 'oku ma'u 'e he kakai fefine kuo fakamalohi'i tohotoho'i ko e ifo ange 'a e mate ia, a'u 'o suicide 'a e tokolahi, lolotonga ko ia 'oku kiekiatu'u holo 'a e tokotaha ia na'e fai 'a e tohotoho, ko hotau ki'i fonua 'oku tau 'ufi'ufi lalotakapau pe 'a e fa'ahinga hia ko eni ko e 'uhi ko e anga 'etau nofo fakafonua, 'a ia 'oku ou tui mahalo ko e fa'ahinga 'ulungaanga eni 'oku ke feinga mai ke li'aki eee? [NAU]


TEU TO'OMAI PEE 'AE KONGA KO'ENA 'A HO'O TOHI MAHALO 'OKU 'IKAI KEKE MAHINO'I 'EKU FKTALANOA, 'AIA 'OKU ANGA PEHEENI IA.......KOE TUPU'ANGA 'OKU 'IKAI KOE KI'I FEFINE NGAUE, KAA KOE OO ATU 'AE FAMILI 'O 'ANA TAUPEHEE KOE TOKO2 'O 'ANA 'ONE 'OMAI 'E IA 'AE FANAU 'A 'ANA 'O NGAOHI KO'ENE FANAU PEA NAU PUKA MO'ENE TIKITE KE FOLAU ATU KI MULI 'AIA KOE 'ITA 'AE FAMILI HE TOE MOHE 'AE HOA MOE KI'I FEFINE NGAUE, KOE KI'I FEFINE NGAUE 'OKU 'IKAI KOE PALOPALEMA IA HENA'E LOTO PE IA KIHE ME'A 'AE MALI 'O 'ANA NA'E FAI KIAI, PEA NA'E FIEMALIE PE 'A 'ANA IA KIHE HAMAPATO'A 'A HONO HOA 'IHE FEFINE NGAUE 'AIA NA'A NAU FEMAHINO'AKI PE 'AE HOA 'O 'ANA MO 'ANA MOE FEFINE NGAUE, KAA KOE KAUNOA'IA 'AE FAMILI 'O 'ANA 'AIA KOE ME'A IA 'OKU OU FIFILI KIAI HE 'OKU 'IKAI KE 'IAI HA'ANAU PISINISI 'ONAU3 PE KOHAI 'OKU HILI AI 'AE HOA 'O 'ANA, KAA KOE 'ITA PEE 'AE FAMILI IA HE FEHALAAKI 'AE MALI 'O 'ANA 'ONE MOHE MOE FEFINE NGAUE............


FOKAI
Quote this message in a reply
05-29-2010, 10:52 AM
Post: #9
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
FOKAI Wrote:TEU TO'OMAI PEE 'AE KONGA KO'ENA 'A HO'O TOHI MAHALO 'OKU 'IKAI KEKE MAHINO'I 'EKU FKTALANOA, 'AIA 'OKU ANGA PEHEENI IA.......KOE TUPU'ANGA 'OKU 'IKAI KOE KI'I FEFINE NGAUE, KAA KOE OO ATU 'AE FAMILI 'O 'ANA TAUPEHEE KOE TOKO2 'O 'ANA 'ONE 'OMAI 'E IA 'AE FANAU 'A 'ANA 'O NGAOHI KO'ENE FANAU PEA NAU PUKA MO'ENE TIKITE KE FOLAU ATU KI MULI 'AIA KOE 'ITA 'AE FAMILI HE TOE MOHE 'AE HOA MOE KI'I FEFINE NGAUE, KOE KI'I FEFINE NGAUE 'OKU 'IKAI KOE PALOPALEMA IA HENA'E LOTO PE IA KIHE ME'A 'AE MALI 'O 'ANA NA'E FAI KIAI, PEA NA'E FIEMALIE PE 'A 'ANA IA KIHE HAMAPATO'A 'A HONO HOA 'IHE FEFINE NGAUE 'AIA NA'A NAU FEMAHINO'AKI PE 'AE HOA 'O 'ANA MO 'ANA MOE FEFINE NGAUE, KAA KOE KAUNOA'IA 'AE FAMILI 'O 'ANA 'AIA KOE ME'A IA 'OKU OU FIFILI KIAI HE 'OKU 'IKAI KE 'IAI HA'ANAU PISINISI 'ONAU3 PE KOHAI 'OKU HILI AI 'AE HOA 'O 'ANA, KAA KOE 'ITA PEE 'AE FAMILI IA HE FEHALAAKI 'AE MALI 'O 'ANA 'ONE MOHE MOE FEFINE NGAUE............
FOKAI

Malo e fakamaama, Fokai. 'Oku mahino 'aupito 'a e keisi kuo ke tuku mai ke fakamaama'aki 'a e tu'unga 'o e kakai fefine 'i hotau motu ni. 'Oku hahamolofia hano holataki'i fakamalohi'i pehe'i 'e ha famili ia ha tangata. 'Oku fai pe ia ki he kakai fefine, 'o hange ko ia kuo ke tuku mai. Hange pe ko ho'o topiki - "Ulungaanga FkTonga ke Fai .......," 'oku ou tui 'oku fiema'u ke tau sio ki he ngaahi founga 'oku poupou'i pe faka'ai'ai ai 'e hotau 'ulungaanga faka-Tonga 'a hono tamoloki 'a e tu'unga 'o e hou'eiki fafine 'i Tonga ni. Malo mu'a e lavelave.
Quote this message in a reply
05-30-2010, 06:48 AM
Post: #10
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Malo e fakamaama, Fokai. 'Oku mahino 'aupito 'a e keisi kuo ke tuku mai ke fakamaama'aki 'a e tu'unga 'o e kakai fefine 'i hotau motu ni. 'Oku hahamolofia hano holataki'i fakamalohi'i pehe'i 'e ha famili ia ha tangata. 'Oku fai pe ia ki he kakai fefine, 'o hange ko ia kuo ke tuku mai. Hange pe ko ho'o topiki - "Ulungaanga FkTonga ke Fai .......," 'oku ou tui 'oku fiema'u ke tau sio ki he ngaahi founga 'oku poupou'i pe faka'ai'ai ai 'e hotau 'ulungaanga faka-Tonga 'a hono tamoloki 'a e tu'unga 'o e hou'eiki fafine 'i Tonga ni. Malo mu'a e lavelave. [NAU]


MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U....... KOE ANGA KOEE 'EKU FIFILI KIHE ME'ANI HE 'OKU TUPUNGA NAI MEI FEE 'AE FA'AHINGA 'ULUNGAANGA KO'ENI, TAIMI LAHI 'OKU OU FKKAUKAU KIHE ANGA 'A 'ETAU TUTUPU HAKE 'IHE NGAAHI FAMILI TAKITAHA 'AE ME'A KOE FKTAPUTAPUI 'AE FA'AHINGA KETE FEOHI MOIA KAE TAUTAUTEFITO KIHE FANAU FEFINE, MAHALO 'OKU FA'A 'ASI 'ENI MEI HE NGAAHI FAMILI TUPU'II LOTU 'O HANGENAI KOE KAUTAKI LOTU 'OKU HA SINO MAI AI 'AE FA'AHINGA 'ULUNGAANGA KO'ENI PEA TUTUPU HAKE AIPE 'AE FANAU FEFINE KUO 'IKAI TOE FAI HONAU LOTO KAE FAI'AKI PEE 'AE SIO 'AE ONGOMATU'AA 'O 'AU AI PEE KIHE 'ENAU MA'U FAMILI, PEA 'AI'AI KOVI AIPE 'AE KI'I FEFINE IA, HE KOE ME'A NA'E HOKO KIA 'ANA 'OKU OU 'ILO'I LELEI 'OKU 'IAI PE MOE FA'AHINGA 'OKU NAU FAINGATA'IA HE ME'A TATAU, KAA 'OKU 'IKAI KE 'ILO ATU KIAI 'AE SOSAIETI MOE TOENGA 'OE KAKAI, 'E FK'OFO'OFA KAPAU 'OKU 'IAI HA TAHA TONU 'IHE KAKAI FEFINE 'OKU LOLOTONGA HOKO KIAI 'AE KEISI TATAU MO 'ANA PE NA'E HOKO KIAI HE KUOHILI KENE LAVA 'O TUKUMAI KIHE KOLOMUNI NA'A LAVA KETAU AKO MEI AI.............


FOKAI
Quote this message in a reply
06-19-2010, 01:52 PM
Post: #11
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U......KOE VAKAI NOA MAI PE 'AE LOKINI NA'A 'OKU HUU MAI 'A HA TAHA 'OE KAU FEFINE 'O LAVEMAI KIHE KAVEINGA NA'A 'OKU 'IAI HA TAHA 'OKU NE SI'I NOFO FAINGATA'IA ATU 'O SI'I HANGE KO 'ANALATUU.....KAA 'OKU HANGE 'OKU KI'I TOKOTOKOLAHI 'AE AFEA MAI 'AE KAVEINGA NI. KAA KOE KAUSIO KONISETI PEE, KAE MAHALO PE NA'A OKU HAO PE 'AE TOKOLAHI 'O HOTAU FANAU FEFINE HE MO'UI 'OKU SI'I TOFANGA AI 'A 'ANALATUU, PEA 'OFA PEE 'OKU 'IKAI KEKE NOFO POPULA PE 'IHO 'API NOFO'ANGA 'O HANGE KOE FINEMATU'A 'E NI'IHI KUO TO'O 'ENAU TAU'ATAINA 'EHO NAU NGAAHI HOA, KANAU TOKI HOMO ATU KINAU3 'O FAI 'AE 'EVA FEFINE FKPULIPULI IA, MOE FETUKU IA KOE TAHI ATU MOE LOLOTO, PEA KA PALOMESI IA KIHA 'ANE 'OANGE HA ME'A TENE FIEMA'U 'OKU MALAVA 'AUPITO IA KENE FOAKI, KAE KI'I FKKOLEKOLE 'AE HOA IA 'OKU HANGE IA KA 'OSI 'ENE MO'UI 'A'ANA, KAE MALO 'A 'ETAU TOE LAVA...

FOKAI Smile
Quote this message in a reply
07-01-2010, 11:38 AM
Post: #12
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
koe afe mai pe 'o say hello mo vakai'i 'oku fai 'ae fetapa kihe ki'i kaveinga ni.malo mu'a FOKAI 'ae faifatongia,na'e iai 'ae folofola 'a QUEEN SALOTE kihe kau ako 'i new zealand na'e fai honau ta pea oku 'ilonga he TONGA HIGH SCHOOL 'ae ta koeni, pea folofola ai ka 'oku ke 'i muli fai me'a 'ae kau muli,ka 'oku ke i tonga fai 'ae mea 'a tonga.FOKAI kapau na'a ke 'eva ki ho mali 'i tonga hala keke kau he lau ka koe pango 'uluaki 'alu koe ki 'amelika 'o ma'u ho green card alu atu 'ae fo'i hai heart 'oku ke nofo amelika si'i to ai pe 'ia koe.koho'o lave kihe kau lepanoni,FOKAI oku pehe pe moe kau tonga,alu 'ae tamaiki fefine pea kaila 'ae matu'a 'alu sione 'o le'o pea ha 'ae le'o toe mohe pe 'a sione moe ta'ahine tokoua 'ene fa'e pe toko2 'ene tamai me'alahi ia kuo hoko 'oua teta lau kihe matakali kehe 'oku hoko tonu pe kia tau3.kakai lahi kuote sio kapau na'ana 'i tonga he'e ofi ki he ta'ahine,he'ikai ke lava ke tatau 'a tonga mo 'amelika 'amelika koe fonua lahi kai ofi mai ha taha hola pe ongo me'a koeni ki new york any where ko tonga ko 'ete fai ha kovi sai ange 'ete to ha luo,koe ki'i poupou pe 'oua tuku 'ae anga fktonga lele 2 pe anga fktonga moe anga fkmuli.ko 'inoke masima na'ama kalasi fktaha pea hu ki siaatoutai,koe mata hange ha mata'i tohotoho koe si'i falala atu 'ae ki'i fefine 'oku hange ia 'ha hoosi mahalo na'a ne pehe he'ikai toe 'aho koe po'uli pe,malo hono tali kita ke fai atu ha lavelave.nuapapu
Quote this message in a reply
07-01-2010, 11:49 AM
Post: #13
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
koe afe mai pe 'o fai ha kioi lau vaivai kihe kaveinga oe ahoni.koe tonga high nae iai ae foi ta okinau3 mo ene afio kuini salote i atalanga nuu sila,pea to folofola ai 'a kuini salote kenau teunga fkmuli kapau teke sio he fo'i ta ko eni oku suit 'ae kau tangata.kapau temou 'i muli mou fai 'ae mea 'a muli kapau temou foki ki tonga pea mou fai ae teu ae tonga.fokai kapau na'ake eva ki ho hoa i tonga kai teke ofi kae pango uluaki ha'u koe 'o ma'u ho nofo muli pea toki ha'u ho mali 'o to aipe ia koe.koe mea lahi 'i muli koe toe mohe pe fanau 'ae tuofefine moe fanau 'ae tuonga'ane 'oku tau tatau pe kitau3 moe matakali kehe,he koe anga pe 'i muli.kakai kuote sio 'oku nau ha'u pea te pehe koe konga fe na'e manako ai 'ae ki'i fefine he motu'a tangata to atu.ko etau foki ki tonga fai pe anga fktonga katau aalu ki muli fai pe anga 'o muli.ko inoke masima na'amau ako i toloa koe mata pe ia kuomata'i tohotoho mahalo na'ane tohotoho'i 'ae kii fefine.mali mua ae lavellave
Quote this message in a reply
07-20-2010, 03:47 PM
Post: #14
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
koe afe mai pe 'o fai ha kioi lau vaivai kihe kaveinga oe ahoni.koe tonga high nae iai ae foi ta okinau3 mo ene afio kuini salote i atalanga nuu sila,pea to folofola ai 'a kuini salote kenau teunga fkmuli kapau teke sio he fo'i ta ko eni oku suit 'ae kau tangata.kapau temou 'i muli mou fai 'ae mea 'a muli kapau temou foki ki tonga pea mou fai ae teu ae tonga.fokai kapau na'ake eva ki ho hoa i tonga kai teke ofi kae pango uluaki ha'u koe 'o ma'u ho nofo muli pea toki ha'u ho mali 'o to aipe ia koe.koe mea lahi 'i muli koe toe mohe pe fanau 'ae tuofefine moe fanau 'ae tuonga'ane 'oku tau tatau pe kitau3 moe matakali kehe,he koe anga pe 'i muli.kakai kuote sio 'oku nau ha'u pea te pehe koe konga fe na'e manako ai 'ae ki'i fefine he motu'a tangata to atu.ko etau foki ki tonga fai pe anga fktonga katau aalu ki muli fai pe anga 'o muli.ko inoke masima na'amau ako i toloa koe mata pe ia kuomata'i tohotoho mahalo na'ane tohotoho'i 'ae kii fefine.mali mua ae lavellave [KAUTETEA]MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U.......... KOE TOKI FKTOKANGA'I HAKE 'ENI MATAPULE KEU TALI ATU 'A HO'O TOHI KUO KAMATA KE NGALO 'IA TEAU KAE MALO 'AE LAVELAVE MAI KIHE KI'I KAVEINGA MA'ULALO..... 'OKU 'IKAI TAMA KEI MAHINO'I 'A HO'O TOHI PE KOE HAA KOAA HONO 'UHINGA 'O FEKAU'AKI MOE KAVEINGA, 'OKU MAHU'INGA 'AUPITO HOTA TONGA MOE 'ULUNGAANGA 'OKU NA'A TAU TUTUPU HAKE MOIA KOE LAHI 'AE NGAAHI 'ULUNGAANGA IA 'OKU 'IKAITOE 'INASI AI HA FONUA IA 'I MAMANI KAKO TONGA PE.PEA 'OKU TAU LAUKAU 'AKI 'IHE 'ETE 'I MULINA KOE FANGA KI'I ME'A FO'OU PE 'OKU TAU 'OMAI MEI MULINA 'OKU TOTONU KE NGATA PE IA 'I MULINA.....KAPAU TETA FKFOKI KIHE KUONGA KOEE NA'E HA'U AI 'A KAPITENI KUKI NA'A NE SIO KIHE ANGA 'AE NOFO 'AE TONGA MOHONAU FANGAKI'I 'ULUNGAANGA PEA NE UI AI KITAUA KOE 'OTU MOTU ANGA'OFA NA'E 'IKAI KENE UI NOA'IA KAKO'ENE SIO KIHE ANGA 'A 'ETAU NOFO FE'OFO'OFANI MOE HAA FUA 'A 'ETAU FANGA KI'I NANUNGA NA'E ONGO KIHONO MAFUTEFUA, KAIKEHE TOKOUA MAHALO NA'A 'OKU LAHI2 'A HO'O MIHI PEKINGI PAUTA MOE TOE LAHI 'A HO'O KONGA HAFEKASI 'OKU KE PEHEE AI KAE MALO 'AE LAVELAVE.........
Quote this message in a reply
07-26-2010, 04:56 PM
Post: #15
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
FOKAI Wrote:Malo mu'a e tau toe lava, pea malo moe fokotu'u kaveinga ke fai ki ai ha lave.
'Oku ou tui koe mo'oni 'aupito e me'a oku ke lave ki ai, ka 'oku ou fie lave atu felave'i moe ho'o pehe koe 'ULUNGAANGA faka- Tonga 'eni' a ia 'oku 'ikai teu tui tatau mo koe. He 'oku hoko 'ae palopalema tatau he matakali kotoa,'a ia 'oku 'ikai teu tui ai koe 'ULUNGAANGA fakatonga pe 'eni ia.
Mahino pe ko 'Ana na'e pele'i(spoil) 'asi hono 'ave 'ene fefine ngaue,fakapuna ki muli. Sai ne he holo 'i muli 'o toe ma'u hoa ai pea 'oku fakapopula'i pea taa'i toe 'ofa ia ki hono 'uluaki mali. Kuo fie mate ia ka 'oku ilifia ki Heli.
Ko 'Ana 'oku ne poto lelei he teke'i 'ene palopalema kiha taha kehe mo tuhu holo,na'e 'ikai mei to kiha faingata'a ka koe ongo matu'a, 'uluaki mali, fefine ngaue, mali ua, fanau,'Otua na'a a'alu ki Heli.

Toki hoko atu
Malo
'ETITA

KOE TAHA 'ENI HA KEISI FKMAMAHI MO'ONI 'IHE ANGA 'O 'ETAU NOFO FKFAMILI 'IHO TAU KI'I MOTU, PEA 'OKU OU TUI 'OKU HOKO KIHA SI'I NGAAHI FAMILI, KAA 'OKU 'IKAI KETAU TEITEI 'ILO 'AE FAINGATA'IA 'AE TOKOLAHI KAE FKTEFITO KIHE 'ETAU FANAU FEFINE.......PEA NA'E ANGA PEHEE NI 'A 'EKU MA'U 'AE FKKAUKAU KO'ENI. 'IHE NGAAHI UIKE SI'I KUO MALIU ATU NA'AKU LAVA 'O TALANOA AI MOE KI'I FINEMUI KUO NE 'OSI MA'U FAMILI MOE KI'I FANAU, PEA KOE FE'ILOAKI 'IHE KI'I 'APISIA NA'AKU LAVA ATU KIAI, PEA KOE TOKOTAHANI NA'A KU 'ILO'I IA MAHALO KOE MEI TA'U NAI 'ENI 'E 20TUPU 'EKU TE'EKI TOE FAI HA FETAULAKI MOIA, PEA KOE TOKI FESIOFAKI PE'ENI......PEA LAVA 'ONE TALANOA MAI 'A'ENE FAINGATA'IA HE NOFO HE MAMANI KO'ENI, PEA KUO FIU IA HE MO'UINI PEA KUO NE FIETO'O 'EIA 'ENE MO'UI KA 'OKU NE 'ILO'I 'E 'ALU KI HELI PEA 'IKAI NGATA AI KOE MATA 'OE KI'I FANAU, PEA KOE KAMATA KO'ENE MALI MO HONO KAUME'A PEA 'IAI MOE KI'I FANAU PEA KOE FKKAUKAU HONO FAMILI KE 'OATU HA KI'I FEFINE KE TOKONI ATU KIAI 'O HANGE KOE FEIME'AKAI MOE FKMA'A'API MOE HAFUA 'AE NGAUE FKFAEE, HEKOE FAMILI NA'E 'IAI 'AE KI'I FEFINENI NA'E HANGE 'OKU MA'U HA'ANAU KOLOA, PEA 'IKAI FUOLOA ATU 'AE NOFO 'AE KI'I FEFINE NGAUE KUO HILI HONO HUSEPANITI IA 'O'ONA HE FEFINE NGAUE, PEA FANONGO ATU 'AE FAMILI PEA NAU OO ATU KINAU3 'O 'OMAI 'AE FANAU PEA FKMAVAE'I 'AE ONGO ME'A MALI PEA PUKE MOE TIKITE 'AE FEFINE 'O FKPUNA ATU KI MULI, PEA TALA HONO VALE MOE HAA FUA KIAI, PEA FAIAFAI ATU 'ENE HEE HOLO 'I MULI 'ONE TOEMA'U HOA AI PEA MOE KI'I FANAU PEA KOE TAA MA'U PEIA 'EHONO MALI2 PEA FKPOPULA'I IA, KA 'OKU KEI 'OFA MAI PE IA KI HONO 'ULUAKI MALI, PEA KOE TU'UNGA IA 'OKU 'IAI HE TAIMINI 'OKU 'ALU MATEHOLO PEE MOE TANGI HE 'AHO MOE POO KOTOA 'ENE MO'UI, PEA KOE TALU 'EMA TALANOA MOE 'IKAI KEU LAVA 'O MANONGA HE 'IHONO PULE'I PEHEE 'E HONO FAMILI..........

KOE KI'I FEHU'I KOE HAA KOAA 'AE FA'AHINGA 'ULUNGAANGA FULIKIVANU FKPAPELIANE OKU TAU FAI KIHE 'ETAU FANAU FEFINE?????FOKAI
Quote this message in a reply
07-26-2010, 08:47 PM
Post: #16
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Toko2 malo e tau moe fonua na pea malo e si'i fua fatongia 'i tokanga na,koe anga 'eku vakai kihe fo'i topiki mahu'inga ni 'oku ou pehe 'e au ia 'oku fk'ofo'ofa 'aupito pe 'ae ulunganga fkfonua ia, kae ngaue 'aki 'ae konisenisi na'e 'omai 'ehe 'Otua 'ae fai totonu moe 'Ofa mo tuku e tauhi tamapua kihe tu'i mo hono fale.he koe 'ulungaanga fktonga ia koe mea fklukufua ia ma'ae kakai 'o tonga ka 'oku toki 'aipe ia 'ehe ki'i tokosi'i 'o palaku pehe,kapau 'e tukunoa'i pe tu'i ia 'i Vila ke fuleure toko taha pe ia ai 'e saipe 'ulungaanga fktonga ia.he 'oku 'ikai toe ma'u ia 'i mamani 'ae fe'ofa'aki fkfamili mo tauhi kainga 'ae tonga.
Quote this message in a reply
07-27-2010, 06:35 AM
Post: #17
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Malo mu'a e tau toe lava, pea malo moe fokotu'u kaveinga ke fai ki ai ha lave.
'Oku ou tui koe mo'oni 'aupito e me'a oku ke lave ki ai, ka 'oku ou fie lave atu felave'i moe ho'o pehe koe 'ULUNGAANGA faka- Tonga 'eni' a ia 'oku 'ikai teu tui tatau mo koe. He 'oku hoko 'ae palopalema tatau he matakali kotoa,'a ia 'oku 'ikai teu tui ai koe 'ULUNGAANGA fakatonga pe 'eni ia.
Mahino pe ko 'Ana na'e pele'i(spoil) 'asi hono 'ave 'ene fefine ngaue,fakapuna ki muli. Sai ne he holo 'i muli 'o toe ma'u hoa ai pea 'oku fakapopula'i pea taa'i toe 'ofa ia ki hono 'uluaki mali. Kuo fie mate ia ka 'oku ilifia ki Heli.
Ko 'Ana 'oku ne poto lelei he teke'i 'ene palopalema kiha taha kehe mo tuhu holo,na'e 'ikai mei to kiha faingata'a ka koe ongo matu'a, 'uluaki mali, fefine ngaue, mali ua, fanau,'Otua na'a a'alu ki Heli.

Toki hoko atu
Malo

NAKIO002

Toko2 malo e tau moe fonua na pea malo e si'i fua fatongia 'i tokanga na,koe anga 'eku vakai kihe fo'i topiki mahu'inga ni 'oku ou pehe 'e au ia 'oku fk'ofo'ofa 'aupito pe 'ae ulunganga fkfonua ia, kae ngaue 'aki 'ae konisenisi na'e 'omai 'ehe 'Otua 'ae fai totonu moe 'Ofa mo tuku e tauhi tamapua kihe tu'i mo hono fale.he koe 'ulungaanga fktonga ia koe mea fklukufua ia ma'ae kakai 'o tonga ka 'oku toki 'aipe ia 'ehe ki'i tokosi'i 'o palaku pehe,kapau 'e tukunoa'i pe tu'i ia 'i Vila ke fuleure toko taha pe ia ai 'e saipe 'ulungaanga fktonga ia.he 'oku 'ikai toe ma'u ia 'i mamani 'ae fe'ofa'aki fkfamili mo tauhi kainga 'ae tonga.[SANGATO]MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U........ MAHALO KO'EKU 'UHINGA KOE 'ULUNGAANGA KO'ENI KOE 'OMAI MEI MULINA 'OTAU TANAKI MAI KIHE 'ETAU ANGA FKFONUA PEA IKU AI PE IA 'OTAU NGAUE'AKI MAI KIHE LOLOTONGA NI, KO HO'O LAVE KIA 'ANA NA'E PELE'I 'IKAI NA'E 'IKAI, PEA KO 'ANA NA'E FKPUNA 'E HONO FAMILI KI MULINA 'O 'IKAI KOE KI'I FEFEINE NGAUE, 'OKU HANGE2 'OKU 'IKAI TEKE FU'U MAHINO'I 'AE KEISI KA TEU TOE FEINGA KE FKHOKO2 LELEI 'AE KEISI KE MEA'II PE NA'E IKAI KETE AKO HE NA'A KU HU KOEE KIHE LAUTOHI PULE'ANGA 'AIA KOE 'ULUAKI KALASI PE PEA TE TOE NOFO MAI KITA 'O 'ALU MOE TANGATA'EIKI KI 'UTA KAKE TUKUMAI PE MU'A HA TAIMI KEU TOE FEINGA NA'A MAHINO ATU 'AE KEISI....MALO


SANGATO MALO MU'A 'AE FAIFATONGIA MAI MEI MULINA..... KUOU FAKATOKANGA'I HAKE KUO LAHI 'AE HUU MAI 'AE KAU 'ATAMAI VAI2 KIHE 'UU LOKI NI, PEA KUOU SIO ATU PE NA'E SI'I MATAVALEA 'A SETITA MO'ENE KAU NGAUE KAE HUMAI 'AE FU'U PALOFITA KAI TE'EHOOSI KO'ENA KO HAUKI5, SAI 'A 'ENE TOMAI KI LOTO KETAU FAHI AI LEVA KE FOKI TELEFUA ATU KIHE TOKEEE MO TKEI5 KAE MALO HO'O KEI 'A'AHI MAI 'OFA ATU KIA KIMOU3 KOTOA MEI MULINA...
Quote this message in a reply
07-29-2010, 12:20 PM
Post: #18
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
fokai malo 'ae fokotu'umai 'ae kaveinga ketau lavelave kiai.ko'eku fie'ilo pe pe koe anga fktonga fe 'oku 'ai ke tuku 'aupito.1)'oua fai fkmatu'a 'ae mali, 2)'oua toe faite 'ae toua kae mahi pe,3) to'o 'aupito 'ae kavatonga,4) 'oua tetau toe ta'ovala ki he lotu,5) 'oua toe fai halotu kae ava pe falekoloa moe pa.kataki fkmolemole koe anga fktonga fe.kapau koho'o 'uhinga koe ki'i fefine ngaue kuo toe hili ai 'ae hoa koau mo'eku tui 'oku 'ikai koha anga fktonga ia koe anga pe ia fkmamani mou fanongo he talanoa kia maile niu na'e nofo pe ia moe mali 'e ua.ko au oku ou mali kapau teu 'alu atu 'o mate kona ha ki'i pilinisesi teu fisi mo kapisi koe natula pe ia 'o mamani.koe anga pe ki'i tokoni.
malo 'aupito
james bond 007[/size][/font][/color]
Quote this message in a reply
07-29-2010, 10:11 PM
Post: #19
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
FOKAI Wrote:Malo mu'a e tau toe lava, pea malo moe fokotu'u kaveinga ke fai ki ai ha lave.
'Oku ou tui koe mo'oni 'aupito e me'a oku ke lave ki ai, ka 'oku ou fie lave atu felave'i moe ho'o pehe koe 'ULUNGAANGA faka- Tonga 'eni' a ia 'oku 'ikai teu tui tatau mo koe. He 'oku hoko 'ae palopalema tatau he matakali kotoa,'a ia 'oku 'ikai teu tui ai koe 'ULUNGAANGA fakatonga pe 'eni ia.
Mahino pe ko 'Ana na'e pele'i(spoil) 'asi hono 'ave 'ene fefine ngaue,fakapuna ki muli. Sai ne he holo 'i muli 'o toe ma'u hoa ai pea 'oku fakapopula'i pea taa'i toe 'ofa ia ki hono 'uluaki mali. Kuo fie mate ia ka 'oku ilifia ki Heli.
Ko 'Ana 'oku ne poto lelei he teke'i 'ene palopalema kiha taha kehe mo tuhu holo,na'e 'ikai mei to kiha faingata'a ka koe ongo matu'a, 'uluaki mali, fefine ngaue, mali ua, fanau,'Otua na'a a'alu ki Heli.

Toki hoko atu
Malo

NAKIO002

Toko2 malo e tau moe fonua na pea malo e si'i fua fatongia 'i tokanga na,koe anga 'eku vakai kihe fo'i topiki mahu'inga ni 'oku ou pehe 'e au ia 'oku fk'ofo'ofa 'aupito pe 'ae ulunganga fkfonua ia, kae ngaue 'aki 'ae konisenisi na'e 'omai 'ehe 'Otua 'ae fai totonu moe 'Ofa mo tuku e tauhi tamapua kihe tu'i mo hono fale.he koe 'ulungaanga fktonga ia koe mea fklukufua ia ma'ae kakai 'o tonga ka 'oku toki 'aipe ia 'ehe ki'i tokosi'i 'o palaku pehe,kapau 'e tukunoa'i pe tu'i ia 'i Vila ke fuleure toko taha pe ia ai 'e saipe 'ulungaanga fktonga ia.he 'oku 'ikai toe ma'u ia 'i mamani 'ae fe'ofa'aki fkfamili mo tauhi kainga 'ae tonga.[SANGATO]MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U........ MAHALO KO'EKU 'UHINGA KOE 'ULUNGAANGA KO'ENI KOE 'OMAI MEI MULINA 'OTAU TANAKI MAI KIHE 'ETAU ANGA FKFONUA PEA IKU AI PE IA 'OTAU NGAUE'AKI MAI KIHE LOLOTONGA NI, KO HO'O LAVE KIA 'ANA NA'E PELE'I 'IKAI NA'E 'IKAI, PEA KO 'ANA NA'E FKPUNA 'E HONO FAMILI KI MULINA 'O 'IKAI KOE KI'I FEFEINE NGAUE, 'OKU HANGE2 'OKU 'IKAI TEKE FU'U MAHINO'I 'AE KEISI KA TEU TOE FEINGA KE FKHOKO2 LELEI 'AE KEISI KE MEA'II PE NA'E IKAI KETE AKO HE NA'A KU HU KOEE KIHE LAUTOHI PULE'ANGA 'AIA KOE 'ULUAKI KALASI PE PEA TE TOE NOFO MAI KITA 'O 'ALU MOE TANGATA'EIKI KI 'UTA KAKE TUKUMAI PE MU'A HA TAIMI KEU TOE FEINGA NA'A MAHINO ATU 'AE KEISI....MALO


SANGATO MALO MU'A 'AE FAIFATONGIA MAI MEI MULINA..... KUOU FAKATOKANGA'I HAKE KUO LAHI 'AE HUU MAI 'AE KAU 'ATAMAI VAI2 KIHE 'UU LOKI NI, PEA KUOU SIO ATU PE NA'E SI'I MATAVALEA 'A SETITA MO'ENE KAU NGAUE KAE HUMAI 'AE FU'U PALOFITA KAI TE'EHOOSI KO'ENA KO HAUKI5, SAI 'A 'ENE TOMAI KI LOTO KETAU FAHI AI LEVA KE FOKI TELEFUA ATU KIHE TOKEEE MO TKEI5 KAE MALO HO'O KEI 'A'AHI MAI 'OFA ATU KIA KIMOU3 KOTOA MEI MULINA...

hahaha koia foki fokai tau fahi fulufulu ai leva ki'i vkt 'ae palemia mo t5,tokoua koe toe ki'i tanaki atu pe 'eni ia fefe ketau tauhi pe mu'a 'etau anga fkfonua, he ko tonga pe 'oku lava ke mohe mo mali pe 'ae fk'apa'apa 'ihe fale 'oe tu'i, kae tapu kihe kakai pea 'oku tau makehe ai meiha toe fonua pe 'ihe pasifiki pea mahalo mo mamani foki hehehehe.
Quote this message in a reply
07-30-2010, 06:28 AM
Post: #20
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
hahaha koia foki fokai tau fahi fulufulu ai leva ki'i vkt 'ae palemia mo t5,tokoua koe toe ki'i tanaki atu pe 'eni ia fefe ketau tauhi pe mu'a 'etau anga fkfonua, he ko tonga pe 'oku lava ke mohe mo mali pe 'ae fk'apa'apa 'ihe fale 'oe tu'i, kae tapu kihe kakai pea 'oku tau makehe ai meiha toe fonua pe 'ihe pasifiki pea mahalo mo mamani foki hehehehe.[SANGATO]


MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U........'IO 'AUPITO MASI'I SANGATO TEU TOE TUKUATU PE MU'A KETAU KEI TAUHI ATU PE AA, 'AHOTAU ANGA FKTONGA HE 'OKU HANGE2 OKU TOLO MOMOKO KAPAU TETAU TOE HANGA 'O TA'OFI 'O HANGE KOHO'O LAVE KAU KIHE FALE OE TU'II MOE HOU'EIKI, KOE FIELAU 'A 'ENAU TOE FEINGA MAI KIA TEKITAU3 'AE TU'AA KENAU KI'I PANITU'A, HE KOHAI 'OKU NE 'ILO ATU 'AE TAIMI TAMATE MAAMA, HUANOA FOKI HA'ANAU LANGATOI HOLO HE FU'U LOTO'I PALASI MONAU TUKUFETULI HOLO AI MOE FKMUNA HOLO 'AKI 'AE FANGA KI'I TAMAPUA KAE SAI IA KE TOE TUKU PE AA.....
Quote this message in a reply
07-30-2010, 09:41 PM
Post: #21
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
fokai koho'o lave,ana mali fa'ele,'alu atu seini tokoni he foo moe ngaahi kai hili 'a pita 'i 'olunga 'alu atu famili omai fanau fakapuna 'a 'ana ki muli toe mali.koe mo'oni 'ae pule koia 'ae matu'a ko eku fanongo ko muli 'oku pule pe mali ko tonga pule matu'a.'oku 'ikai koha anga fktonga ko nu'u sila 'oku kei alu pe matu'a 'o fa'ao mai 'ae fanau moe mali,fanongo 'oku kei pehe pe mo 'amelika.some parent do it some parent do not give 'a damn.

malo 'aupito
james bond 007
Quote this message in a reply
08-01-2010, 08:59 PM
Post: #22
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
malo 'aupito
james bond 007


MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U....... MASI'I TAU HIKI AA MEI HE LOTO A KO'ENI MALO KUO NGALI FE'UNGA MO MAHINO 'AE KAVEINGA KATAU HOKO ATU KIHA LOTOAA KEHE FEFE KEKE TUKU'II MAI HA KI'I KAVEINGA KETAU KOHI2 AI MOE TOENGA 'OE KAU LAVE2 KA KOE ME'A PEE SAI PE KE TUKU PE HENI KEKE FUEFUE ATU HE 'OKU HANGE 'OKU KE LOTO KEKE KI'I PEKEMAI
'IHE KI'I TA'AHINE KO 'ANA...........KOE MA'A ATU MASI'I 007
Quote this message in a reply
09-07-2010, 10:55 PM
Post: #23
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
FE'AO Wrote:Masi'i fokai....ki'i fefine vale 'ene to atu kia koe ko'Inoke Masima koe...heeeee.....loi pe tokoua, kau 'ena he me'a mahu'inga 'oku ke tokanga ki ai......

kou ki'i fo'ou mai ki he me'a ni pea kou pehe keu ki'i muimui'i ange me'a 'a fokai 'oku fokotu'utu'u talanoa ki ai, pea u fetaulaki ai mo koe FE'AO kou toe hu mai ki he tafa'aki ko eni kuo ke toe 'asi pe ai hange kia teau moe anga ho laulau kia fokai kuo ke fkpuku 'e koe fo'i mu'a 'o fokai 'o komokomo hahaha me'a ifo koe me'a koe komo ee, taimi ke hu ai 'o kau ha talanoa ha kakai lalahi 'oku kai ke fai ha komo fo'i mu'a ai masi'i, kataki atu pe na ko ha finemotu'a koe ia taa 'oku ngali pe ia mo koe, kae 'ai ee lea ke tu'u mai 'aki ha poini kae 'oua 'e hu hake pe moe fo'i kai ule he 'oku ke komo koe kae ifo 'ia ai 'a fokai ia ho ki'i ngutu masi'i FE'AO pea kai toe fai ia hono mali kae tu'utu'u ai pe ho'ona ia laho ho ngutu, kapau pe 'e homo ee fo'i ule 'o fokai ha taimi pea ke ki'i tuku ava ai pe kau ki'i hoko atu mo au, ka ko au ia kai fiema'u komo au teu fo'i mimi 'ata'ataa pe au ho ngutu...

toki hoko atu
Quote this message in a reply
09-10-2010, 04:55 PM
Post: #24
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
SETITA,


FKMOLE2 KAKE 'OMAI MU'A HA KAU POLISI KENAU FKFOKI ATU 'AE MATAAPULE KO'ENI..... HANGE NA'E HOLA MAI KITUAA MEI HE FALE 'OE KAU 'ATAMAI VAI2,FAIFAI PE NE TOE FKMALOHI'I ATU HA FINE'EIKI VAIVAI,HE KOE FA'AHINGA KAKAI 'ENI IA 'OKU 'IKAI FILI2 EE LUO TENAU HUATU KIAI.......
Quote this message in a reply
10-05-2010, 07:18 PM
Post: #25
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U..... NA'E FAI 'AE KI'I LELE ATU KIHE ME'A FK'EIKI 'OE KI'I FINEMOTU'A KO'ENI 'OKU TU'UNGA AI 'AE KAVEINGA NI.PEA KUO MAHINO E TUKUNGA NA'E FAI ATU AI 'AE FOKOTU'U FKKAU2 KIHE ANGA 'A 'ENE MO'UI.... PEA KO'ENI KUO 'AU ATU KIHONO NGATA'ANGA.PEA NEONGO 'OKU KEI FAI 'AE FKTOTOLO KI SI'ONO TUPU'ANGA KA KUO LAVA 'E SI'I 'ANA 'O TALI 'AE UI MA'ONI'ONI 'A HOTAU 'EIKI.HE NEONGO 'AE SI'I FAINGATA'IA HOTAU KAKAI FEFINE 'A HONO FKMAMAHI'I 'E HOTAU FANGA TOKO2.... KA 'OKU 'OMAI 'E 'ANA HAME'A KETAU FKKAU2 MO TOE MAFAO ATU 'ETAU TAUHI HOTAU NGAAHI MALI..... HE NEONGO 'AE UITOU 'AE HOA IA MOE ANGA 'EKU VAKAI KI HONO 'ULUNGAANGA.KA KUO KAMATA 'ENE FKSIOSIO MOA 'A'ANA IA LOLOTONGA 'AE ME'A FK'EIKI KAE MALO IA KUO SI'I FOLAU ATU SI'I 'ANA KIHE 'API TENE MA'U KAKATO AI 'AE MO'UI NA'A NE MEI MA'U HE MAAMA FKMAMAHI KO'ENI.... FOLAU AA SI'I 'ANA......
Quote this message in a reply
10-10-2010, 12:17 PM
Post: #26
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
FOKAI Wrote:MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U..... NA'E FAI 'AE KI'I LELE ATU KIHE ME'A FK'EIKI 'OE KI'I FINEMOTU'A KO'ENI 'OKU TU'UNGA AI 'AE KAVEINGA NI.PEA KUO MAHINO E TUKUNGA NA'E FAI ATU AI 'AE FOKOTU'U FKKAU2 KIHE ANGA 'A 'ENE MO'UI.... PEA KO'ENI KUO 'AU ATU KIHONO NGATA'ANGA.PEA NEONGO 'OKU KEI FAI 'AE FKTOTOLO KI SI'ONO TUPU'ANGA KA KUO LAVA 'E SI'I 'ANA 'O TALI 'AE UI MA'ONI'ONI 'A HOTAU 'EIKI.HE NEONGO 'AE SI'I FAINGATA'IA HOTAU KAKAI FEFINE 'A HONO FKMAMAHI'I 'E HOTAU FANGA TOKO2.... KA 'OKU 'OMAI 'E 'ANA HAME'A KETAU FKKAU2 MO TOE MAFAO ATU 'ETAU TAUHI HOTAU NGAAHI MALI..... HE NEONGO 'AE UITOU 'AE HOA IA MOE ANGA 'EKU VAKAI KI HONO 'ULUNGAANGA.KA KUO KAMATA 'ENE FKSIOSIO MOA 'A'ANA IA LOLOTONGA 'AE ME'A FK'EIKI KAE MALO IA KUO SI'I FOLAU ATU SI'I 'ANA KIHE 'API TENE MA'U KAKATO AI 'AE MO'UI NA'A NE MEI MA'U HE MAAMA FKMAMAHI KO'ENI.... FOLAU AA SI'I 'ANA......

Fokai,fakamalo lahi atu he si'i fai e fatongia lelei moe anga fakakalisitiane 'o hoko ia koe motolo ke tau fakakaukau mo feinga kiai 'akitautolu fanga monumanu tangataa.'ofa atu kia Fokai.
Quote this message in a reply
10-10-2010, 07:18 PM
Post: #27
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Tama4kakai Wrote:
FOKAI Wrote:MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U..... NA'E FAI 'AE KI'I LELE ATU KIHE ME'A FK'EIKI 'OE KI'I FINEMOTU'A KO'ENI 'OKU TU'UNGA AI 'AE KAVEINGA NI.PEA KUO MAHINO E TUKUNGA NA'E FAI ATU AI 'AE FOKOTU'U FKKAU2 KIHE ANGA 'A 'ENE MO'UI.... PEA KO'ENI KUO 'AU ATU KIHONO NGATA'ANGA.PEA NEONGO 'OKU KEI FAI 'AE FKTOTOLO KI SI'ONO TUPU'ANGA KA KUO LAVA 'E SI'I 'ANA 'O TALI 'AE UI MA'ONI'ONI 'A HOTAU 'EIKI.HE NEONGO 'AE SI'I FAINGATA'IA HOTAU KAKAI FEFINE 'A HONO FKMAMAHI'I 'E HOTAU FANGA TOKO2.... KA 'OKU 'OMAI 'E 'ANA HAME'A KETAU FKKAU2 MO TOE MAFAO ATU 'ETAU TAUHI HOTAU NGAAHI MALI..... HE NEONGO 'AE UITOU 'AE HOA IA MOE ANGA 'EKU VAKAI KI HONO 'ULUNGAANGA.KA KUO KAMATA 'ENE FKSIOSIO MOA 'A'ANA IA LOLOTONGA 'AE ME'A FK'EIKI KAE MALO IA KUO SI'I FOLAU ATU SI'I 'ANA KIHE 'API TENE MA'U KAKATO AI 'AE MO'UI NA'A NE MEI MA'U HE MAAMA FKMAMAHI KO'ENI.... FOLAU AA SI'I 'ANA......

Fokai,fakamalo lahi atu he si'i fai e fatongia lelei moe anga fakakalisitiane 'o hoko ia koe motolo ke tau fakakaukau mo feinga kiai 'akitautolu fanga monumanu tangataa.'ofa atu kia Fokai.

ki'i fk-tokanga atu ke talanoa pe 'oua toe tatele K ena faikakai lmao fai atu pe 'etau me'a pea ma'u hake 'oku ke ha'u koe 'o kumi soo holo heni hehehe
Quote this message in a reply
12-14-2010, 09:06 AM
Post: #28
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
Fokai, ko Ana hai?? Ana Fokai?? lol tuku honofakamamahi'i e fanau fefine, koe pele 'ae famili LMAO tuku e kohu !

Mahalo pe oku hoko 'ae me'a ko ia ki he kakai fefine ka ko ee me'a naa ku sio ai ki ai koe hanga 'ehe kakai fefine 'o fakmamahi'i e kakai tangata. Mahalo koe 'ofa vale 'ae kii siana 'i he kii fefine 'o lava ai 'ehe kii siana 'o li'aki hoo nau 'api kae muimui he kii fefine, pea lau leva 'ehe kii fefine ia ko hono faingamalie kene toki fakamamahi'i 'e ia e kii siana.
Quote this message in a reply
01-10-2011, 04:20 AM
Post: #29
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
(12-14-2010 09:06 AM)Tatau Wrote:  Fokai, ko Ana hai?? Ana Fokai?? lol tuku honofakamamahi'i e fanau fefine, koe pele 'ae famili LMAO tuku e kohu !

Mahalo pe oku hoko 'ae me'a ko ia ki he kakai fefine ka ko ee me'a naa ku sio ai ki ai koe hanga 'ehe kakai fefine 'o fakmamahi'i e kakai tangata. Mahalo koe 'ofa vale 'ae kii siana 'i he kii fefine 'o lava ai 'ehe kii siana 'o li'aki hoo nau 'api kae muimui he kii fefine, pea lau leva 'ehe kii fefine ia ko hono faingamalie kene toki fakamamahi'i 'e ia e kii siana.


TATAU KO ANA LATU,,,,,, TOE HANGA ATU 'O FK'EKE2 ATU KIHE MINISITA POLISI,'OKU OU TUI KOE KEISI NI 'OKU 'IKAI VAA MAMA'O MOE LAUNGA KO'ENA NA'E TUKUMAI HE NGALUOPE.............
Quote this message in a reply
01-15-2011, 02:18 AM (This post was last modified: 01-15-2011 02:20 AM by Magarita25.)
Post: #30
RE: 'ULUNGAANGA FKTONGA KE FAI HANO TA'OFI FK'AUFULI 'AUPITO
(05-25-2010 10:48 PM)FOKAI Wrote:  Masi'i fokai....ki'i fefine vale 'ene to atu kia koe ko'Inoke Masima koe...heeeee.....loi pe tokoua, kau 'ena he me'a mahu'inga 'oku ke tokanga ki ai...... [FE'AO]

Malo Fokai e fanongo...just listening. Ko e ki'i fehu'i atu pe 'oku tonu koaa 'eku lau hifo ho'o mo talanoa moe fefine...ko e ha ne taa ai e fefine ia 'o hangee ko ia na'a ne fai ha hia? Ko hai na'e taa'i...ko e fefine mali pe ko e fefine ngaue?? kapau ko e fefine mali, ta ko e toki matu'a fakapo'uli looloo ia 'i he mamani.

Mo'oni 'aupito ho'o fifili, Fokai, he ko etau ngaahi ulungaanga fakatonga 'e ni'ihi kuo fuoloa e taimi ke fakafolau he ashika. Lahi e mahu'inga'ia he ngaahi fu'u penu'i mo'ui kae ta'etokanga ki he uho 'o e mo'ui, tautautefito ki he ngaahi me'a 'oku fekau'aki moe hou'eiki fafine. Malo e tokangaekina e kaveinga mahu'inga ko eni, Fokai.

Nau.


MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U.........FE'AO KOE 'AU IA KIHE FU'U TOO TU'A 'AE MAMAHI PEA KUO IFO AA 'A FA'ITOKA IA HE NOFO POPULA HE MAMANI KO'ENI, PEA KOE TAHA, 'OKU NE SIOMAI 'A 'ANA KIHE FO'IMAHU TEFUA 'O FOKAI 'OKU HA SINO ATU 'AE MANAVA 'OFA MOE TOE MA'AUSIA HONO FAINGATA'IA 'E MALAVA KE FAI HA FAFAA 'A FOKAI KIHA NONGA MOHA FIEMALIE TEU 'OANGE KIAI KENE TAKIATU IA KIHE FONUA 'OE TALA'OFA, HE KOE KAU TAKILOTU 'ENI IA 'OKU 'IKAI TENE FALALA ATU KIAI, PEA KOE KAU MA'U MATA'ITOHI 'ENI IA KUO NGATA HONAU POTO IA 'O KINAU3, PEA MAHALO KO'ENE FEINGA FK'OSI PE 'ENI 'A 'EMA FETAULAKI PEA 'OKU OU TUI 'E MALAVA KE FKNONGA HONO FAINGATA'IA 'IHE NGAAHI FAFAA 'A FOKAI, NEONGO 'AE MA'ULALO 'AE TU'UNGA FKAKOO IA KAA KOE TOKOTAHA IA TENE FAI 'AE FKMO'UI KIHE KAUNANGA KO'ENI.....KO FEE KOAA 'AE KAU POTO HOTAU MOTU, FEFEE 'AE KAUTAKI FKLAUMALIE ??? KUO NAU FEMO'UEKINA KINAU3 HE KUMI PEE 'A 'ENAU ONGOONGO MOE TANAKI PA'ANGA 'OE SI'I KAUMASIVA, PEA KUOU TUI KUO LEA 'A SIHOVA KIHE KAUNANGA TU'U 'O 'ALU KIA FOKAI HE TEU FKMO'UI KOE 'IHE TANGATA TOO MANIOKE KO'ENA.......PEA KUOU LAU KOE TAPUAKI 'AE FIENGAUE'AKI AU 'EHE PILINISI 'O LOTO LANGI FKFETA'II,FKFETA'II,FKFETA'II.........


NAU KATAKI PEE HE 'IKAI KETE TOE TOHI ANGE KE MAHINO 'OKU KE 'ILO PE KOE FU'U TAEAKO KITA PEA TEU TOE FEINGA ATU NA'A KI'I MAHINO ATU 'AE KEISINI........'O HANGE KO HO'O FEHU'II 'OKU ANGA PEHEENI LEVA IA....KO HONO 'ULUAKI MALI KOE FILI IA 'A 'ANA PEA FELOTO'AKI 'AE ONGO FAMILI KENA MALI, PEA KOE 'ULUAKI TA'U 'E 2 HONA 'API PEA TANAKI MAI 'AE FANAU 'E 3 'AIA KOE TAMA NA'E FU'U FEMO'UEKINA 'IHE 'OSI PE 'ENA MALI, HANGE NA'E 'IKAI TOE HALA HA POO IA 'AE TUKIFAIKAKAI 'AE TAMANI, PEA FAI ATU 'ENA NOFO MOE TOE VAOFI ANGE 'AE NOFO MALI, PEA FKKAUKAU LEVA 'AE FAMILI 'O 'ANA KENAU KUMI MAI HA TAHA KE TOKONI KIA 'ANA MOE TAUHI 'OE FANGA KI'I FANAU, HE KOE FAMILI 'O 'ANA 'OKU MA'U 'ENAU ME'A MO TU'UMALIE 'IHE ANGA 'O 'ETAU NOFO KOEE 'I TONGANI, PEA MAHALO KOE TEU FA'ELE IA 'A 'ANA HE PEPEE FKMUIMUI KUO KI'I FIU 'AE TANGATA IA HE FKMA'UMA'U PEA KI'I HEKA IA HE KI'I FEFINE NGAUE, 'AIA KOE KI'I HAMAPAATO'A PE, PEA MAHINO PEIA KIA 'ANA 'AE TUKIA HONO MALI 'IHE KI'I FEFINE NGAUE PEA NE FKMOLEMOLE'I PE IA 'E IA 'AE PANGO HONO MALI NA'A NE FAI..... PEA TAIMI SI'I MEI AI KUO TOUTOU SAPA 'AE VALENI IA HE FEFINE NGAUE 'O FAIFAI PEA FANONGO AI HONO FAMILI PEA NAU OO MAI KINAU3 'O FA'AO 'AE FANAU 'AE TOKO3 PEA FKHEKA LEVA 'A 'ANA IA KE FOLAU 'O NOFO 'I MULI MO HONO TUONGA'ANE PEA KI'I FKPOPULA'I 'EHE TUONGA'ANE 'AE NOFO 'A 'ANA, FAIATU 'AE FKPOPULA'I 'O 'ANA HE'ONA TUONGA'ANE PEA MO'ENE KEI 'OFA KI HONO 'ULUAKI MALI MAI KI TONGANI MOE KI'I FANAU KUO 'AVE IA MEI HE'ENAU TAMAI 'O OHI IA 'E HONO TOKO2 'OKU 'IKAI FANAU, PEA FEINGA LEVA 'A 'ANA KE MAVAHE MEI HONO TUONGA'ANE 'AIA KOE MALI PEE TENE LAVA 'O MAVAHE AI MEI HONO FKPOPULA'I IA 'E HONO TUONGA'ANE, PEA KOIA 'OKU KEI FIHIA AI HE TANGATA KO'ENI KOE MALI HONO 2 KA KUO FIU IA HONO TAA 'EHE TANGATA FIKA 2 MAHALO NA'A KUO PALOPALEMA IA 'IHE TAIMI 'O KINA2 HE TAIMI FKFIEFIA MAHALO KOE 'ULUAKI MALI IA 'OKU KEI MALOHI EE PISITONI IA KAA KOE TAMA MULI IA MAHALO KUO LELE KULO 2 PE 'ENE ME'A NGAUE IA 'AIA KOE 'UHINGA IA 'OE KEISI KOE FKMALOHI 'AE FAMILI 'O 'ANA PEA KOE ME'A PE IA 'A 'ANA KO'ENE TALI TU'UTU'UNI KIHE FEKAU MOE FIEMA'U 'AE FAMILI MA'UMEA 'O SI'I 'ANA, PEA KOE KI'I FAINGAMALIE 'ENI 'O 'ANA KE HA'U KI TONGANI KIHE KI'I 'APISIA NA'A MA FETAULAKI ATU KIAI, PEA KUO NE SI'I FOKI ATU KIHE PUAKA TAA MALI KO'ENA 'OKU NOFO MAI PE KOFEE KOAA 'AE FONUA 'OKU TALI MAI KE 'AU ATU SI'I 'ANA KAE FAI HONO TUKIPOHUU, MAHALO PE NA'A TOKONI ATU MASI'I NAU PEA KA 'IKAI TEU TOE FEINGA LAHI ATU KE MAHINO ANGE HE KAHA'UU, KAA KOE TALATEU PE'ENI IA 'OKU TAU KEI LELELELE ATU AI TE'EKI KETAU MANGA ATU KITAU3 KIHE LOLOTO.................


FOKAI


(01-15-2011 02:18 AM)Magarita25 Wrote:  
(05-25-2010 10:48 PM)FOKAI Wrote:  Masi'i fokai....ki'i fefine vale 'ene to atu kia koe ko'Inoke Masima koe...heeeee.....loi pe tokoua, kau 'ena he me'a mahu'inga 'oku ke tokanga ki ai...... [FE'AO]

Malo Fokai e fanongo...just listening. Ko e ki'i fehu'i atu pe 'oku tonu koaa 'eku lau hifo ho'o mo talanoa moe fefine...ko e ha ne taa ai e fefine ia 'o hangee ko ia na'a ne fai ha hia? Ko hai na'e taa'i...ko e fefine mali pe ko e fefine ngaue?? kapau ko e fefine mali, ta ko e toki matu'a fakapo'uli looloo ia 'i he mamani.

Mo'oni 'aupito ho'o fifili, Fokai, he ko etau ngaahi ulungaanga fakatonga 'e ni'ihi kuo fuoloa e taimi ke fakafolau he ashika. Lahi e mahu'inga'ia he ngaahi fu'u penu'i mo'ui kae ta'etokanga ki he uho 'o e mo'ui, tautautefito ki he ngaahi me'a 'oku fekau'aki moe hou'eiki fafine. Malo e tokangaekina e kaveinga mahu'inga ko eni, Fokai.

Nau.


MALO MU'A 'A 'ETAU TOE MA'U.........FE'AO KOE 'AU IA KIHE FU'U TOO TU'A 'AE MAMAHI PEA KUO IFO AA 'A FA'ITOKA IA HE NOFO POPULA HE MAMANI KO'ENI, PEA KOE TAHA, 'OKU NE SIOMAI 'A 'ANA KIHE FO'IMAHU TEFUA 'O FOKAI 'OKU HA SINO ATU 'AE MANAVA 'OFA MOE TOE MA'AUSIA HONO FAINGATA'IA 'E MALAVA KE FAI HA FAFAA 'A FOKAI KIHA NONGA MOHA FIEMALIE TEU 'OANGE KIAI KENE TAKIATU IA KIHE FONUA 'OE TALA'OFA, HE KOE KAU TAKILOTU 'ENI IA 'OKU 'IKAI TENE FALALA ATU KIAI, PEA KOE KAU MA'U MATA'ITOHI 'ENI IA KUO NGATA HONAU POTO IA 'O KINAU3, PEA MAHALO KO'ENE FEINGA FK'OSI PE 'ENI 'A 'EMA FETAULAKI PEA 'OKU OU TUI 'E MALAVA KE FKNONGA HONO FAINGATA'IA 'IHE NGAAHI FAFAA 'A FOKAI, NEONGO 'AE MA'ULALO 'AE TU'UNGA FKAKOO IA KAA KOE TOKOTAHA IA TENE FAI 'AE FKMO'UI KIHE KAUNANGA KO'ENI.....KO FEE KOAA 'AE KAU POTO HOTAU MOTU, FEFEE 'AE KAUTAKI FKLAUMALIE ??? KUO NAU FEMO'UEKINA KINAU3 HE KUMI PEE 'A 'ENAU ONGOONGO MOE TANAKI PA'ANGA 'OE SI'I KAUMASIVA, PEA KUOU TUI KUO LEA 'A SIHOVA KIHE KAUNANGA TU'U 'O 'ALU KIA FOKAI HE TEU FKMO'UI KOE 'IHE TANGATA TOO MANIOKE KO'ENA.......PEA KUOU LAU KOE TAPUAKI 'AE FIENGAUE'AKI AU 'EHE PILINISI 'O LOTO LANGI FKFETA'II,FKFETA'II,FKFETA'II.........


NAU KATAKI PEE HE 'IKAI KETE TOE TOHI ANGE KE MAHINO 'OKU KE 'ILO PE KOE FU'U TAEAKO KITA PEA TEU TOE FEINGA ATU NA'A KI'I MAHINO ATU 'AE KEISINI........'O HANGE KO HO'O FEHU'II 'OKU ANGA PEHEENI LEVA IA....KO HONO 'ULUAKI MALI KOE FILI IA 'A 'ANA PEA FELOTO'AKI 'AE ONGO FAMILI KENA MALI, PEA KOE 'ULUAKI TA'U 'E 2 HONA 'API PEA TANAKI MAI 'AE FANAU 'E 3 'AIA KOE TAMA NA'E FU'U FEMO'UEKINA 'IHE 'OSI PE 'ENA MALI, HANGE NA'E 'IKAI TOE HALA HA POO IA 'AE TUKIFAIKAKAI 'AE TAMANI, PEA FAI ATU 'ENA NOFO MOE TOE VAOFI ANGE 'AE NOFO MALI, PEA FKKAUKAU LEVA 'AE FAMILI 'O 'ANA KENAU KUMI MAI HA TAHA KE TOKONI KIA 'ANA MOE TAUHI 'OE FANGA KI'I FANAU, HE KOE FAMILI 'O 'ANA 'OKU MA'U 'ENAU ME'A MO TU'UMALIE 'IHE ANGA 'O 'ETAU NOFO KOEE 'I TONGANI, PEA MAHALO KOE TEU FA'ELE IA 'A 'ANA HE PEPEE FKMUIMUI KUO KI'I FIU 'AE TANGATA IA HE FKMA'UMA'U PEA KI'I HEKA IA HE KI'I FEFINE NGAUE, 'AIA KOE KI'I HAMAPAATO'A PE, PEA MAHINO PEIA KIA 'ANA 'AE TUKIA HONO MALI 'IHE KI'I FEFINE NGAUE PEA NE FKMOLEMOLE'I PE IA 'E IA 'AE PANGO HONO MALI NA'A NE FAI..... PEA TAIMI SI'I MEI AI KUO TOUTOU SAPA 'AE VALENI IA HE FEFINE NGAUE 'O FAIFAI PEA FANONGO AI HONO FAMILI PEA NAU OO MAI KINAU3 'O FA'AO 'AE FANAU 'AE TOKO3 PEA FKHEKA LEVA 'A 'ANA IA KE FOLAU 'O NOFO 'I MULI MO HONO TUONGA'ANE PEA KI'I FKPOPULA'I 'EHE TUONGA'ANE 'AE NOFO 'A 'ANA, FAIATU 'AE FKPOPULA'I 'O 'ANA HE'ONA TUONGA'ANE PEA MO'ENE KEI 'OFA KI HONO 'ULUAKI MALI MAI KI TONGANI MOE KI'I FANAU KUO 'AVE IA MEI HE'ENAU TAMAI 'O OHI IA 'E HONO TOKO2 'OKU 'IKAI FANAU, PEA FEINGA LEVA 'A 'ANA KE MAVAHE MEI HONO TUONGA'ANE 'AIA KOE MALI PEE TENE LAVA 'O MAVAHE AI MEI HONO FKPOPULA'I IA 'E HONO TUONGA'ANE, PEA KOIA 'OKU KEI FIHIA AI HE TANGATA KO'ENI KOE MALI HONO 2 KA KUO FIU IA HONO TAA 'EHE TANGATA FIKA 2 MAHALO NA'A KUO PALOPALEMA IA 'IHE TAIMI 'O KINA2 HE TAIMI FKFIEFIA MAHALO KOE 'ULUAKI MALI IA 'OKU KEI MALOHI EE PISITONI IA KAA KOE TAMA MULI IA MAHALO KUO LELE KULO 2 PE 'ENE ME'A NGAUE IA 'AIA KOE 'UHINGA IA 'OE KEISI KOE FKMALOHI 'AE FAMILI 'O 'ANA PEA KOE ME'A PE IA 'A 'ANA KO'ENE TALI TU'UTU'UNI KIHE FEKAU MOE FIEMA'U 'AE FAMILI MA'UMEA 'O SI'I 'ANA, PEA KOE KI'I FAINGAMALIE 'ENI 'O 'ANA KE HA'U KI TONGANI KIHE KI'I 'APISIA NA'A MA FETAULAKI ATU KIAI, PEA KUO NE SI'I FOKI ATU KIHE PUAKA TAA MALI KO'ENA 'OKU NOFO MAI PE KOFEE KOAA 'AE FONUA 'OKU TALI MAI KE 'AU ATU SI'I 'ANA KAE FAI HONO TUKIPOHUU, MAHALO PE NA'A TOKONI ATU MASI'I NAU PEA KA 'IKAI TEU TOE FEINGA LAHI ATU KE MAHINO ANGE HE KAHA'UU, KAA KOE TALATEU PE'ENI IA 'OKU TAU KEI LELELELE ATU AI TE'EKI KETAU MANGA ATU KITAU3 KIHE LOLOTO.................


FOKAI

sounded like a story from the love stories I used to read....ikai ko ha foi talanoa eni fokai mei ha mills n boons? Big Grin Big Grin

"No guy is worth your tears & the one who is won’t make you cry".
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: