Post Reply  Post Thread 
KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
Author Message
01-16-2011, 07:52 PM
Post: #31
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-16-2011 07:45 PM)toafa Wrote:  
(01-16-2011 06:02 PM)Kingi007 Wrote:  koia faa pe homou 'ahu pea fai banned leva ... ko moutolu pe nae fakalanga kapekape .. kapau koe atunga ee tu'uaki e temokalati ..pea kohomou fakahoko ngaue ena kei fakadafa pe 'o fakafaha'itaha lol ..lahi etaulea ..vave ke tau hopo ki heli he taimi ni lol lmaooo

MAKELETA MO LELE UA MAI PE KIMOUA HE ONGO HINGOANA 'OKU FK'OFO'OFA PE IA,FAI A MOKE TUKU MAI KITU'A NA'AKE PAKALAVA FOKI HE FKMA'UMA'U HEHEHE.

io tuku aa lolenga fakatonga ..tau ha'u mau e maama kae kei fai pe lolenga fakatonga .. in other words ..fie temokalati e fakakaukau kae kei kokonati pe anga fakahoko ngaue ...lahi etau lea
Quote this message in a reply
01-16-2011, 07:59 PM
Post: #32
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-16-2011 07:52 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-16-2011 07:45 PM)toafa Wrote:  
(01-16-2011 06:02 PM)Kingi007 Wrote:  koia faa pe homou 'ahu pea fai banned leva ... ko moutolu pe nae fakalanga kapekape .. kapau koe atunga ee tu'uaki e temokalati ..pea kohomou fakahoko ngaue ena kei fakadafa pe 'o fakafaha'itaha lol ..lahi etaulea ..vave ke tau hopo ki heli he taimi ni lol lmaooo

MAKELETA MO LELE UA MAI PE KIMOUA HE ONGO HINGOANA 'OKU FK'OFO'OFA PE IA,FAI A MOKE TUKU MAI KITU'A NA'AKE PAKALAVA FOKI HE FKMA'UMA'U HEHEHE.

io tuku aa lolenga fakatonga ..tau ha'u mau e maama kae kei fai pe lolenga fakatonga .. in other words ..fie temokalati e fakakaukau kae kei kokonati pe anga fakahoko ngaue ...lahi etau lea

'A IA KOHO'O 'UHINGA KETAU LELE HANGE PE KOE ME'A 'AE TU'I 'OKU FAI KETAU TEMOKALATI PEHE PE,'ONE FILI'I FKPINGI GO PE 'AE PALEMIA,FKLATA MO'ONI KOHO KI'I 'UTO VAIVAI 'OU SEVEN.KOE MAAMA 'ENI 'OKU MAU FEINGA ATU AI KE TUKU A E FKFAIHOOSI 'AE TU'I KAE MA'A MO FE'OFO'OFANI A 'AE FONUA,KOFE TU'I HE TAINIMI TALI MAI ANGE PE 'OKU 'IFE,MAHALO 'OKU LOLOTONGA FUFULU ATU HONO FU'U AVA 'I MULI KE MA'A TOKI 'OSI HONO HAKALO 'EHE 'ENE KAU HUOKAUVAO HEHEHE.NA'E 'IKAI KEKE KAU HE FOLAU KEKE FKMA'A E AVA 'OE TU'I MASI'I.
Quote this message in a reply
01-16-2011, 08:04 PM (This post was last modified: 01-16-2011 08:05 PM by Magarita25.)
Post: #33
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-16-2011 07:45 PM)toafa Wrote:  
(01-16-2011 06:02 PM)Kingi007 Wrote:  [b]koia faa pe homou 'ahu pea fai banned leva ... ko moutolu pe nae fakalanga kapekape .. kapau koe atunga ee tu'uaki e temokalati ..pea kohomou fakahoko ngaue ena kei fakadafa pe 'o fakafaha'itaha lol ..lahi etaulea ..vave ke tau hopo ki heli he taimi ni lol lmaooo

MAKELETA MO LELE UA MAI PE KIMOUA HE ONGO HINGOANA 'OKU FK'OFO'OFA PE IA,FAI A MOKE TUKU MAI KITU'A NA'AKE PAKALAVA FOKI HE FKMA'UMA'U HEHEHE.

As i kept repeating myself many times Toafa...I am not Kingi11111 as u think I am bahah...tuku palau n ai ke tonu e fana kae tuku e fana blanks bahaha.....ai ta sio ke tonu toafa hehehe...ku alu pe taimi ku kii fehalaaki ho sio mo ho fkkaukau mate hehe.....Big Grin Big Grin Big Grin[/b]
n kingi11111 kapau oku ke i ha feituu hau he ko toafa eni e fksesele hono misia koe bahaha.....

"No guy is worth your tears & the one who is won’t make you cry".
Quote this message in a reply
01-16-2011, 08:06 PM
Post: #34
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-16-2011 07:59 PM)toafa Wrote:  
(01-16-2011 07:52 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-16-2011 07:45 PM)toafa Wrote:  
(01-16-2011 06:02 PM)Kingi007 Wrote:  koia faa pe homou 'ahu pea fai banned leva ... ko moutolu pe nae fakalanga kapekape .. kapau koe atunga ee tu'uaki e temokalati ..pea kohomou fakahoko ngaue ena kei fakadafa pe 'o fakafaha'itaha lol ..lahi etaulea ..vave ke tau hopo ki heli he taimi ni lol lmaooo

MAKELETA MO LELE UA MAI PE KIMOUA HE ONGO HINGOANA 'OKU FK'OFO'OFA PE IA,FAI A MOKE TUKU MAI KITU'A NA'AKE PAKALAVA FOKI HE FKMA'UMA'U HEHEHE.
'io oku 'asi pe 'ae tu'unga oku iai ho 'atamai ihe anga ho'o comments lol ...pea kapau koe maama ena masee ngali pau ange pe pule'anga oku mau lolotonga iai ..fakalelei'i pe homau vaka ke hoa moe liliu o taimi .

kake feinga koe ke hoa ho gutu moho tuhu lol ...tuuaki mai ae maama kae hekahoosi ho'o lakulaku mai 'au lol
io tuku aa lolenga fakatonga ..tau ha'u mau e maama kae kei fai pe lolenga fakatonga .. in other words ..fie temokalati e fakakaukau kae kei kokonati pe anga fakahoko ngaue ...lahi etau lea

'A IA KOHO'O 'UHINGA KETAU LELE HANGE PE KOE ME'A 'AE TU'I 'OKU FAI KETAU TEMOKALATI PEHE PE,'ONE FILI'I FKPINGI GO PE 'AE PALEMIA,FKLATA MO'ONI KOHO KI'I 'UTO VAIVAI 'OU SEVEN.KOE MAAMA 'ENI 'OKU MAU FEINGA ATU AI KE TUKU A E FKFAIHOOSI 'AE TU'I KAE MA'A MO FE'OFO'OFANI A 'AE FONUA,KOFE TU'I HE TAINIMI TALI MAI ANGE PE 'OKU 'IFE,MAHALO 'OKU LOLOTONGA FUFULU ATU HONO FU'U AVA 'I MULI KE MA'A TOKI 'OSI HONO HAKALO 'EHE 'ENE KAU HUOKAUVAO HEHEHE.NA'E 'IKAI KEKE KAU HE FOLAU KEKE FKMA'A E AVA 'OE TU'I MASI'I.
Quote this message in a reply
01-16-2011, 08:11 PM
Post: #35
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-16-2011 07:59 PM)toafa Wrote:  
(01-16-2011 07:52 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-16-2011 07:45 PM)toafa Wrote:  
(01-16-2011 06:02 PM)Kingi007 Wrote:  koia faa pe homou 'ahu pea fai banned leva ... ko moutolu pe nae fakalanga kapekape .. kapau koe atunga ee tu'uaki e temokalati ..pea kohomou fakahoko ngaue ena kei fakadafa pe 'o fakafaha'itaha lol ..lahi etaulea ..vave ke tau hopo ki heli he taimi ni lol lmaooo

MAKELETA MO LELE UA MAI PE KIMOUA HE ONGO HINGOANA 'OKU FK'OFO'OFA PE IA,FAI A MOKE TUKU MAI KITU'A NA'AKE PAKALAVA FOKI HE FKMA'UMA'U HEHEHE.

io tuku aa lolenga fakatonga ..tau ha'u mau e maama kae kei fai pe lolenga fakatonga .. in other words ..fie temokalati e fakakaukau kae kei kokonati pe anga fakahoko ngaue ...lahi etau lea

'A IA KOHO'O 'UHINGA KETAU LELE HANGE PE KOE ME'A 'AE TU'I 'OKU FAI KETAU TEMOKALATI PEHE PE,'ONE FILI'I FKPINGI GO PE 'AE PALEMIA,FKLATA MO'ONI KOHO KI'I 'UTO VAIVAI 'OU SEVEN.KOE MAAMA 'ENI 'OKU MAU FEINGA ATU AI KE TUKU A E FKFAIHOOSI 'AE TU'I KAE MA'A MO FE'OFO'OFANI A 'AE FONUA,KOFE TU'I HE TAINIMI TALI MAI ANGE PE 'OKU 'IFE,MAHALO 'OKU LOLOTONGA FUFULU ATU HONO FU'U AVA 'I MULI KE MA'A TOKI 'OSI HONO HAKALO 'EHE 'ENE KAU HUOKAUVAO HEHEHE.NA'E 'IKAI KEKE KAU HE FOLAU KEKE FKMA'A E AVA 'OE TU'I MASI'I.

ha pehe ai a toafa ia hehe.....kou tui pe ko Tonga e hoko koe temokalani mooni may be in our generation or may be in the next generation, who knows....ka koe mea pe oku mahino kuo au a tonga mamalie ki he liliu..heikai ke pehe hake pe pea hoko leva uu fkkaukau ka e au pe ki ai eh.....nyway mou fkmokomoko pe pea oua fuu pouli pe kape he ikai mau ha mea ia ai lol ai pe tau cool banana pe mea kotoa lol

"No guy is worth your tears & the one who is won’t make you cry".
Quote this message in a reply
01-16-2011, 08:23 PM
Post: #36
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
.

kake feinga koe ke hoa ho gutu moho tuhu lol ...tuuaki mai ae maama kae hekahoosi ho'o lakulaku mai 'au lol[/b]io tuku aa lolenga fakatonga ..tau ha'u mau e maama kae kei fai pe lolenga fakatonga .. in other words ..fie temokalati e fakakaukau kae kei kokonati pe anga fakahoko ngaue ...lahi etau lea
[/quote]

'A IA KOHO'O 'UHINGA KETAU LELE HANGE PE KOE ME'A 'AE TU'I 'OKU FAI KETAU TEMOKALATI PEHE PE,'ONE FILI'I FKPINGI GO PE 'AE PALEMIA,FKLATA MO'ONI KOHO KI'I 'UTO VAIVAI 'OU SEVEN.KOE MAAMA 'ENI 'OKU MAU FEINGA ATU AI KE TUKU A E FKFAIHOOSI 'AE TU'I KAE MA'A MO FE'OFO'OFANI A 'AE FONUA,KOFE TU'I HE TAINIMI TALI MAI ANGE PE 'OKU 'IFE,MAHALO 'OKU LOLOTONGA FUFULU ATU HONO FU'U AVA 'I MULI KE MA'A TOKI 'OSI HONO HAKALO 'EHE 'ENE KAU HUOKAUVAO HEHEHE.NA'E 'IKAI KEKE KAU HE FOLAU KEKE FKMA'A E AVA 'OE TU'I MASI'I.
[/quote]


[/quote]

kuo ma'u hao fakamo'oni pau oku gay tu'i??share mai ke tau ilo kiai ... pe nae ai ha mo konga?? lol ...mahalo pe na oku ikai fe sio ia ka akilisi na koe me'a ia oku alu ai lol ...
Quote this message in a reply
01-17-2011, 03:03 AM
Post: #37
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-16-2011 08:23 PM)Kingi007 Wrote:  .

kake feinga koe ke hoa ho gutu moho tuhu lol ...tuuaki mai ae maama kae hekahoosi ho'o lakulaku mai 'au lol[/b]io tuku aa lolenga fakatonga ..tau ha'u mau e maama kae kei fai pe lolenga fakatonga .. in other words ..fie temokalati e fakakaukau kae kei kokonati pe anga fakahoko ngaue ...lahi etau lea

'A IA KOHO'O 'UHINGA KETAU LELE HANGE PE KOE ME'A 'AE TU'I 'OKU FAI KETAU TEMOKALATI PEHE PE,'ONE FILI'I FKPINGI GO PE 'AE PALEMIA,FKLATA MO'ONI KOHO KI'I 'UTO VAIVAI 'OU SEVEN.KOE MAAMA 'ENI 'OKU MAU FEINGA ATU AI KE TUKU A E FKFAIHOOSI 'AE TU'I KAE MA'A MO FE'OFO'OFANI A 'AE FONUA,KOFE TU'I HE TAINIMI TALI MAI ANGE PE 'OKU 'IFE,MAHALO 'OKU LOLOTONGA FUFULU ATU HONO FU'U AVA 'I MULI KE MA'A TOKI 'OSI HONO HAKALO 'EHE 'ENE KAU HUOKAUVAO HEHEHE.NA'E 'IKAI KEKE KAU HE FOLAU KEKE FKMA'A E AVA 'OE TU'I MASI'I.
[/quote]


[/quote]

kuo ma'u hao fakamo'oni pau oku gay tu'i??share mai ke tau ilo kiai ... pe nae ai ha mo konga?? lol ...mahalo pe na oku ikai fe sio ia ka akilisi na koe me'a ia oku alu ai lol ...
[/quote]

SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.
Quote this message in a reply
01-17-2011, 05:11 PM
Post: #38
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
[/quote]

SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.
[/quote]

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i
Quote this message in a reply
01-17-2011, 06:06 PM
Post: #39
Lightning RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
HIHIHIHI...mou sio ange a ki he lea 'oku fai 'e toafa....koe fu'u Tu'i 'o e 'otu Tonga 'oku lolotonga fufulu atu hono fu'u ava 'i muli.....he na'e toki 'osi hakalo he'ene kau huokauvao.....malie mu'a kau paati 'otumotu anga'ofa.....

kuo ha pe ke 'ai ha'o lau ki he poini 'i 'olunga.....he ko 'ena kuo 'akahi 'a Kingi 11111...kae toe in mai koe ia Kingi 007.....

ko ia foki 007....ha'u foki 'o fana e ngaahi susi 'oku nau fie mafahi fie tautau moe kau fuhinga fie pukefakamahina holo ko 'eni 'i loto ni....
Quote this message in a reply
01-17-2011, 09:21 PM
Post: #40
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.

SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.
[/quote]

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i
[/quote]

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.
Quote this message in a reply
01-19-2011, 02:03 PM
Post: #41
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-17-2011 09:21 PM)toafa Wrote:  
(01-17-2011 05:11 PM)Kingi007 Wrote:  

SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i
[/quote]

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.
[/quote]

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai
Quote this message in a reply
01-19-2011, 03:31 PM
Post: #42
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-19-2011 02:03 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-17-2011 09:21 PM)toafa Wrote:  
(01-17-2011 05:11 PM)Kingi007 Wrote:  

SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.
[/quote]

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai
[/quote]

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.
Quote this message in a reply
01-19-2011, 04:23 PM
Post: #43
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 02:03 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-17-2011 09:21 PM)toafa Wrote:  
(01-17-2011 05:11 PM)Kingi007 Wrote:  

SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai
[/quote]

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.
[/quote]

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out
Quote this message in a reply
01-19-2011, 08:33 PM
Post: #44
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 02:03 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-17-2011 09:21 PM)toafa Wrote:  
(01-17-2011 05:11 PM)Kingi007 Wrote:  

SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.
[/quote]

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out
[/quote]

'E KINGI 007 111 KATAKI PE HO MATA'I FALEMALOLO 'O FKMA'UMA'U NA'A KE TOE LEA KOVI MAI FOKI KAE 'AKAHI HO MUI KEKE TOE VEKA KITU'A HAHAHA, TUKU E MOFISI IA LELE MAI AI PE KOE HA HINGOA PE KATAU 'AI FOKI MOE KASELE PONU HIHIHI.
Quote this message in a reply
01-20-2011, 12:06 AM
Post: #45
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-19-2011 08:33 PM)toafa Wrote:  
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 02:03 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-17-2011 09:21 PM)toafa Wrote:  SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out
[/quote]

'E KINGI 007 111 KATAKI PE HO MATA'I FALEMALOLO 'O FKMA'UMA'U NA'A KE TOE LEA KOVI MAI FOKI KAE 'AKAHI HO MUI KEKE TOE VEKA KITU'A HAHAHA, TUKU E MOFISI IA LELE MAI AI PE KOE HA HINGOA PE KATAU 'AI FOKI MOE KASELE PONU HIHIHI.
[/quote]

toafa falevavao ... ha fua ho'o kokono noa'ia holo ..pehe atu tekolo'i ho'omou foi toiletbowl keke hanganoa ai . lol
Quote this message in a reply
01-20-2011, 12:35 AM
Post: #46
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 12:06 AM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 08:33 PM)toafa Wrote:  
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 02:03 PM)Kingi007 Wrote:  kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out

'E KINGI 007 111 KATAKI PE HO MATA'I FALEMALOLO 'O FKMA'UMA'U NA'A KE TOE LEA KOVI MAI FOKI KAE 'AKAHI HO MUI KEKE TOE VEKA KITU'A HAHAHA, TUKU E MOFISI IA LELE MAI AI PE KOE HA HINGOA PE KATAU 'AI FOKI MOE KASELE PONU HIHIHI.
[/quote]

toafa falevavao ... ha fua ho'o kokono noa'ia holo ..pehe atu tekolo'i ho'omou foi toiletbowl keke hanganoa ai . lol
[/quote]

007 111 KO KOE 'OKU MEI HOMO MAI HO ONGO FO'I MATA HE KOKONO MAI, 'IHE 'EKU 'U TOHI HE 'OKU KE 'ILO'ILO PAU KOE MO'ONI MO MA'ONI'ONI ME'A KOTOA PE. 'AE KI'I MEI VAITOHI KOTOA PE 'OKU OU TU'U ATU HENI FEKAU'AKI MOE PALAKU 'AE TU'I 'IHE 'ENE TATAKI 'AE FONUA.PEA MO 'ENE TOE NONOFO FKSOTOMA 'IHE KELEKELE NA'E FKTAPUI 'O TUKU KI LANGI,'OKU NE FKMALA'IA'I IA, PEA KUO KA KA 'AE KELEKELE MOE FONUA KOTOA.
Quote this message in a reply
01-20-2011, 01:03 AM
Post: #47
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 12:35 AM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 12:06 AM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 08:33 PM)toafa Wrote:  
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out

'E KINGI 007 111 KATAKI PE HO MATA'I FALEMALOLO 'O FKMA'UMA'U NA'A KE TOE LEA KOVI MAI FOKI KAE 'AKAHI HO MUI KEKE TOE VEKA KITU'A HAHAHA, TUKU E MOFISI IA LELE MAI AI PE KOE HA HINGOA PE KATAU 'AI FOKI MOE KASELE PONU HIHIHI.

toafa falevavao ... ha fua ho'o kokono noa'ia holo ..pehe atu tekolo'i ho'omou foi toiletbowl keke hanganoa ai . lol
[/quote]

007 111 KO KOE 'OKU MEI HOMO MAI HO ONGO FO'I MATA HE KOKONO MAI, 'IHE 'EKU 'U TOHI HE 'OKU KE 'ILO'ILO PAU KOE MO'ONI MO MA'ONI'ONI ME'A KOTOA PE. 'AE KI'I MEI VAITOHI KOTOA PE 'OKU OU TU'U ATU HENI FEKAU'AKI MOE PALAKU 'AE TU'I 'IHE 'ENE TATAKI 'AE FONUA.PEA MO 'ENE TOE NONOFO FKSOTOMA 'IHE KELEKELE NA'E FKTAPUI 'O TUKU KI LANGI,'OKU NE FKMALA'IA'I IA, PEA KUO KA KA 'AE KELEKELE MOE FONUA KOTOA.
[/quote]

hala ha foi mo'oni ho'o post oku fai heni ..me'a pe oku mahino kia mautolu he lau hifo oku mahalo oku ke fua'a kihe tui .. nae ai ha mo konga??
Quote this message in a reply
01-20-2011, 01:45 AM
Post: #48
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 01:03 AM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 12:35 AM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 12:06 AM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 08:33 PM)toafa Wrote:  
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out

'E KINGI 007 111 KATAKI PE HO MATA'I FALEMALOLO 'O FKMA'UMA'U NA'A KE TOE LEA KOVI MAI FOKI KAE 'AKAHI HO MUI KEKE TOE VEKA KITU'A HAHAHA, TUKU E MOFISI IA LELE MAI AI PE KOE HA HINGOA PE KATAU 'AI FOKI MOE KASELE PONU HIHIHI.

toafa falevavao ... ha fua ho'o kokono noa'ia holo ..pehe atu tekolo'i ho'omou foi toiletbowl keke hanganoa ai . lol

007 111 KO KOE 'OKU MEI HOMO MAI HO ONGO FO'I MATA HE KOKONO MAI, 'IHE 'EKU 'U TOHI HE 'OKU KE 'ILO'ILO PAU KOE MO'ONI MO MA'ONI'ONI ME'A KOTOA PE. 'AE KI'I MEI VAITOHI KOTOA PE 'OKU OU TU'U ATU HENI FEKAU'AKI MOE PALAKU 'AE TU'I 'IHE 'ENE TATAKI 'AE FONUA.PEA MO 'ENE TOE NONOFO FKSOTOMA 'IHE KELEKELE NA'E FKTAPUI 'O TUKU KI LANGI,'OKU NE FKMALA'IA'I IA, PEA KUO KA KA 'AE KELEKELE MOE FONUA KOTOA.
[/quote]

hala ha foi mo'oni ho'o post oku fai heni ..me'a pe oku mahino kia mautolu he lau hifo oku mahalo oku ke fua'a kihe tui .. nae ai ha mo konga??
[/quote]

cool it off guys, there is not need to get excited bahaha........

"No guy is worth your tears & the one who is won’t make you cry".
Quote this message in a reply
01-20-2011, 09:19 AM
Post: #49
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 02:03 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-17-2011 09:21 PM)toafa Wrote:  
(01-17-2011 05:11 PM)Kingi007 Wrote:  

SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.
[/quote]

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out
[/quote]

HAHAHAHAHAHA KOE HAA KUO KE KUHU PEHEE AI KOE MASII, TANGANE MO HA TAMA TALAVOU PEHEE HANGE KO KOE KAE TOE KOFU LOL SAYING YOU WANNA BEAT THE xxxx OUT OF ME LMAO HAHAHAHAHA ARRANGE A DAY, AND I WILL BE THERE AND WE WILL SEE WHO BEAT WHO'S xxxx LMAO FKATA PE IA LOL FELEMEA IS THE BOMB!!!! PEA KOE MEA I HE HOIHOIFUA PEA TO'A OE KAKAI FELEMEA, KUO NAU NOFO LOTO KOLOFOOU AI HAHAHAHAHA
TUI HA'U 'O INU HA'O IPU KAE TUKU HOO TUPUTAMAKI PEHEE "KAVA KUO HEKAAAAA!, AVE IA MA'AE ALOFI 'O E HAU" ***KAVA A KING***

OFA ATU KING!!! ***KAILA ATU MEI TU'A I HE LUVA****
Quote this message in a reply
01-20-2011, 08:10 PM
Post: #50
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 09:19 AM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 02:03 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-17-2011 09:21 PM)toafa Wrote:  SELE 'EKE ME'A KOIA KIA FELETI SEVELE MOE ONGO 'INITIA,KOTA 'EKE VALE KO KOE.KEKE TOE 'EKE MAI KIAAU HILI KOIA KOMOUTOLU PE 'ENA MOE KAU TAMA 'A T5 'OKU MOU INUINU MA'UPE 'I VILA 'AI A MO TUKU HO'O FIEVALELOI FOKI.

kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out
[/quote]

HAHAHAHAHAHA KOE HAA KUO KE KUHU PEHEE AI KOE MASII, TANGANE MO HA TAMA TALAVOU PEHEE HANGE KO KOE KAE TOE KOFU LOL SAYING YOU WANNA BEAT THE xxxx OUT OF ME LMAO HAHAHAHAHA ARRANGE A DAY, AND I WILL BE THERE AND WE WILL SEE WHO BEAT WHO'S xxxx LMAO FKATA PE IA LOL FELEMEA IS THE BOMB!!!! PEA KOE MEA I HE HOIHOIFUA PEA TO'A OE KAKAI FELEMEA, KUO NAU NOFO LOTO KOLOFOOU AI HAHAHAHAHA
TUI HA'U 'O INU HA'O IPU KAE TUKU HOO TUPUTAMAKI PEHEE "KAVA KUO HEKAAAAA!, AVE IA MA'AE ALOFI 'O E HAU" ***KAVA A KING***

OFA ATU KING!!! ***KAILA ATU MEI TU'A I HE LUVA****
[/quote]

ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau
Quote this message in a reply
01-20-2011, 11:13 PM
Post: #51
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 08:10 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 09:19 AM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 02:03 PM)Kingi007 Wrote:  kaaaimumu'a 'eke atu ke toe mio'i holo ...telelouniu fakatonga pe??? ..tali fehu'i he ko koe ke kalanga'i

kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out

HAHAHAHAHAHA KOE HAA KUO KE KUHU PEHEE AI KOE MASII, TANGANE MO HA TAMA TALAVOU PEHEE HANGE KO KOE KAE TOE KOFU LOL SAYING YOU WANNA BEAT THE xxxx OUT OF ME LMAO HAHAHAHAHA ARRANGE A DAY, AND I WILL BE THERE AND WE WILL SEE WHO BEAT WHO'S xxxx LMAO FKATA PE IA LOL FELEMEA IS THE BOMB!!!! PEA KOE MEA I HE HOIHOIFUA PEA TO'A OE KAKAI FELEMEA, KUO NAU NOFO LOTO KOLOFOOU AI HAHAHAHAHA
TUI HA'U 'O INU HA'O IPU KAE TUKU HOO TUPUTAMAKI PEHEE "KAVA KUO HEKAAAAA!, AVE IA MA'AE ALOFI 'O E HAU" ***KAVA A KING***

OFA ATU KING!!! ***KAILA ATU MEI TU'A I HE LUVA****
[/quote]

ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau
[/quote]

KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,
Quote this message in a reply
01-20-2011, 11:20 PM
Post: #52
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 11:13 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 08:10 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 09:19 AM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-19-2011 03:31 PM)Tatau Wrote:  kingi oo7 111 koe 'uhinga 'eku tali he kuo ke 'ilo'i pau pe 'ae hiki va'e 'ae tu'i kihe kakai tangata kake toe fievaleloi takai holo tuku ho'o toe 'eke mai 'au kiaau he 'oku ou 'osi 'ilo'i papau 'e au ho tu'i 'ene hoka niu moe kau leiti palangi pea kuo ongo ki pouono 'au to'e 'ai tu'i mei muli he taimi 'oku fkhuhu ai 'ae ngaahi fu'u huokauvao 'ae kau pilitania hono taualanga.

ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out

HAHAHAHAHAHA KOE HAA KUO KE KUHU PEHEE AI KOE MASII, TANGANE MO HA TAMA TALAVOU PEHEE HANGE KO KOE KAE TOE KOFU LOL SAYING YOU WANNA BEAT THE xxxx OUT OF ME LMAO HAHAHAHAHA ARRANGE A DAY, AND I WILL BE THERE AND WE WILL SEE WHO BEAT WHO'S xxxx LMAO FKATA PE IA LOL FELEMEA IS THE BOMB!!!! PEA KOE MEA I HE HOIHOIFUA PEA TO'A OE KAKAI FELEMEA, KUO NAU NOFO LOTO KOLOFOOU AI HAHAHAHAHA
TUI HA'U 'O INU HA'O IPU KAE TUKU HOO TUPUTAMAKI PEHEE "KAVA KUO HEKAAAAA!, AVE IA MA'AE ALOFI 'O E HAU" ***KAVA A KING***

OFA ATU KING!!! ***KAILA ATU MEI TU'A I HE LUVA****

ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau
[/quote]

KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,
[/quote]

hahaaa ...masi'i !!! hoiii teu longo keu ngali poto .... nau lea o panida'* 'o hange koe vale ni ...toafaa!! i hope akilisi will screw yoaz in hell lmaooo..mata'iholomui ae hoosi !!!
Quote this message in a reply
01-20-2011, 11:47 PM
Post: #53
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 11:20 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:13 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 08:10 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 09:19 AM)Tatau Wrote:  
(01-19-2011 04:23 PM)Kingi007 Wrote:  ta'aki mai ha hingoa ke ngalingali oku ke meimei mo'oni ho'o telelouniu ...kae tuku kokoo fakakokanati foki moe fakalanga sipiki..me'a ia ke fie temo ai

HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out

HAHAHAHAHAHA KOE HAA KUO KE KUHU PEHEE AI KOE MASII, TANGANE MO HA TAMA TALAVOU PEHEE HANGE KO KOE KAE TOE KOFU LOL SAYING YOU WANNA BEAT THE xxxx OUT OF ME LMAO HAHAHAHAHA ARRANGE A DAY, AND I WILL BE THERE AND WE WILL SEE WHO BEAT WHO'S xxxx LMAO FKATA PE IA LOL FELEMEA IS THE BOMB!!!! PEA KOE MEA I HE HOIHOIFUA PEA TO'A OE KAKAI FELEMEA, KUO NAU NOFO LOTO KOLOFOOU AI HAHAHAHAHA
TUI HA'U 'O INU HA'O IPU KAE TUKU HOO TUPUTAMAKI PEHEE "KAVA KUO HEKAAAAA!, AVE IA MA'AE ALOFI 'O E HAU" ***KAVA A KING***

OFA ATU KING!!! ***KAILA ATU MEI TU'A I HE LUVA****

ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau

KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,
[/quote]

hahaaa ...masi'i !!! hoiii teu longo keu ngali poto .... nau lea o panida'* 'o hange koe vale ni ...toafaa!! i hope akilisi will screw yoaz in hell lmaooo..mata'iholomui ae hoosi !!!
[/quote]

K777 111 KEKE TOE PANITA'E TU'O FIHA MASI'I 'OKU KE LOLOTONGA PANITA'E NI PE HO'O LEA MAI KO'ENI HIHIHI SIUHUUUUUU,'AI MO FKMA'A FOKI KE MA'A MOE 'EHO FOKI SEVENTY ONE HEHEHEHE.
Quote this message in a reply
01-20-2011, 11:49 PM
Post: #54
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 11:47 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 11:20 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:13 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 08:10 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 09:19 AM)Tatau Wrote:  HEY HEY KING I MISSED YOU, HAPPY TO SEE YOU BACK..WELCOME BACK KING.

i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out

HAHAHAHAHAHA KOE HAA KUO KE KUHU PEHEE AI KOE MASII, TANGANE MO HA TAMA TALAVOU PEHEE HANGE KO KOE KAE TOE KOFU LOL SAYING YOU WANNA BEAT THE xxxx OUT OF ME LMAO HAHAHAHAHA ARRANGE A DAY, AND I WILL BE THERE AND WE WILL SEE WHO BEAT WHO'S xxxx LMAO FKATA PE IA LOL FELEMEA IS THE BOMB!!!! PEA KOE MEA I HE HOIHOIFUA PEA TO'A OE KAKAI FELEMEA, KUO NAU NOFO LOTO KOLOFOOU AI HAHAHAHAHA
TUI HA'U 'O INU HA'O IPU KAE TUKU HOO TUPUTAMAKI PEHEE "KAVA KUO HEKAAAAA!, AVE IA MA'AE ALOFI 'O E HAU" ***KAVA A KING***

OFA ATU KING!!! ***KAILA ATU MEI TU'A I HE LUVA****

ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau

KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,

hahaaa ...masi'i !!! hoiii teu longo keu ngali poto .... nau lea o panida'* 'o hange koe vale ni ...toafaa!! i hope akilisi will screw yoaz in hell lmaooo..mata'iholomui ae hoosi !!!
[/quote]

K777 111 KEKE TOE PANITA'E TU'O FIHA MASI'I 'OKU KE LOLOTONGA PANITA'E NI PE HO'O LEA MAI KO'ENI HIHIHI SIUHUUUUUU,'AI MO FKMA'A FOKI KE MA'A MOE 'EHO FOKI SEVENTY ONE HEHEHEHE.
[/quote]

toko?? tuku ho fa'a lea nau tala kihe kautama..oku fakama'a wipe mei mu'a he oku ikai toe a'u ho nima kihe ta'ao mei mui lmaoo hihii
Quote this message in a reply
01-21-2011, 12:34 AM
Post: #55
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-20-2011 11:49 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:47 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 11:20 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:13 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 08:10 PM)Kingi007 Wrote:  i dont tatau..i wanna beat the s*** out of you...you felemea smarty piggy ..*slame the door on the way out

HAHAHAHAHAHA KOE HAA KUO KE KUHU PEHEE AI KOE MASII, TANGANE MO HA TAMA TALAVOU PEHEE HANGE KO KOE KAE TOE KOFU LOL SAYING YOU WANNA BEAT THE xxxx OUT OF ME LMAO HAHAHAHAHA ARRANGE A DAY, AND I WILL BE THERE AND WE WILL SEE WHO BEAT WHO'S xxxx LMAO FKATA PE IA LOL FELEMEA IS THE BOMB!!!! PEA KOE MEA I HE HOIHOIFUA PEA TO'A OE KAKAI FELEMEA, KUO NAU NOFO LOTO KOLOFOOU AI HAHAHAHAHA
TUI HA'U 'O INU HA'O IPU KAE TUKU HOO TUPUTAMAKI PEHEE "KAVA KUO HEKAAAAA!, AVE IA MA'AE ALOFI 'O E HAU" ***KAVA A KING***

OFA ATU KING!!! ***KAILA ATU MEI TU'A I HE LUVA****

ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau

KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,

hahaaa ...masi'i !!! hoiii teu longo keu ngali poto .... nau lea o panida'* 'o hange koe vale ni ...toafaa!! i hope akilisi will screw yoaz in hell lmaooo..mata'iholomui ae hoosi !!!

K777 111 KEKE TOE PANITA'E TU'O FIHA MASI'I 'OKU KE LOLOTONGA PANITA'E NI PE HO'O LEA MAI KO'ENI HIHIHI SIUHUUUUUU,'AI MO FKMA'A FOKI KE MA'A MOE 'EHO FOKI SEVENTY ONE HEHEHEHE.
[/quote]

toko?? tuku ho fa'a lea nau tala kihe kautama..oku fakama'a wipe mei mu'a he oku ikai toe a'u ho nima kihe ta'ao mei mui lmaoo hihii
[/quote]

kuo tuku e politics ia kae tau fusi ulu ongo mea ia ko eni bahaha........

"No guy is worth your tears & the one who is won’t make you cry".
Quote this message in a reply
01-21-2011, 10:09 AM
Post: #56
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-21-2011 12:34 AM)Magarita25 Wrote:  
(01-20-2011 11:49 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:47 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 11:20 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:13 PM)toafa Wrote:  HAHAHAHAHAHA KOE HAA KUO KE KUHU PEHEE AI KOE MASII, TANGANE MO HA TAMA TALAVOU PEHEE HANGE KO KOE KAE TOE KOFU LOL SAYING YOU WANNA BEAT THE xxxx OUT OF ME LMAO HAHAHAHAHA ARRANGE A DAY, AND I WILL BE THERE AND WE WILL SEE WHO BEAT WHO'S xxxx LMAO FKATA PE IA LOL FELEMEA IS THE BOMB!!!! PEA KOE MEA I HE HOIHOIFUA PEA TO'A OE KAKAI FELEMEA, KUO NAU NOFO LOTO KOLOFOOU AI HAHAHAHAHA
TUI HA'U 'O INU HA'O IPU KAE TUKU HOO TUPUTAMAKI PEHEE "KAVA KUO HEKAAAAA!, AVE IA MA'AE ALOFI 'O E HAU" ***KAVA A KING***

OFA ATU KING!!! ***KAILA ATU MEI TU'A I HE LUVA****

ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau

KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,

hahaaa ...masi'i !!! hoiii teu longo keu ngali poto .... nau lea o panida'* 'o hange koe vale ni ...toafaa!! i hope akilisi will screw yoaz in hell lmaooo..mata'iholomui ae hoosi !!!

K777 111 KEKE TOE PANITA'E TU'O FIHA MASI'I 'OKU KE LOLOTONGA PANITA'E NI PE HO'O LEA MAI KO'ENI HIHIHI SIUHUUUUUU,'AI MO FKMA'A FOKI KE MA'A MOE 'EHO FOKI SEVENTY ONE HEHEHEHE.

toko?? tuku ho fa'a lea nau tala kihe kautama..oku fakama'a wipe mei mu'a he oku ikai toe a'u ho nima kihe ta'ao mei mui lmaoo hihii
[/quote]

kuo tuku e politics ia kae tau fusi ulu ongo mea ia ko eni bahaha........
[/quote]

MAKALITA 'AI KEKE 'ILO'I 'OKU 'IAI E TAIMI KE FKFALASI AI E KAU POLITIKI NA'U PAA'I HO LINGA KEKE KOVAHO E HIHIHIHI.'OFA ATU MAKE E.
Quote this message in a reply
01-21-2011, 06:59 PM
Post: #57
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-21-2011 10:09 AM)toafa Wrote:  
(01-21-2011 12:34 AM)Magarita25 Wrote:  
(01-20-2011 11:49 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:47 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 11:20 PM)Kingi007 Wrote:  ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau

KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,

hahaaa ...masi'i !!! hoiii teu longo keu ngali poto .... nau lea o panida'* 'o hange koe vale ni ...toafaa!! i hope akilisi will screw yoaz in hell lmaooo..mata'iholomui ae hoosi !!!

K777 111 KEKE TOE PANITA'E TU'O FIHA MASI'I 'OKU KE LOLOTONGA PANITA'E NI PE HO'O LEA MAI KO'ENI HIHIHI SIUHUUUUUU,'AI MO FKMA'A FOKI KE MA'A MOE 'EHO FOKI SEVENTY ONE HEHEHEHE.

toko?? tuku ho fa'a lea nau tala kihe kautama..oku fakama'a wipe mei mu'a he oku ikai toe a'u ho nima kihe ta'ao mei mui lmaoo hihii

kuo tuku e politics ia kae tau fusi ulu ongo mea ia ko eni bahaha........
[/quote]

MAKALITA 'AI KEKE 'ILO'I 'OKU 'IAI E TAIMI KE FKFALASI AI E KAU POLITIKI NA'U PAA'I HO LINGA KEKE KOVAHO E HIHIHIHI.'OFA ATU MAKE E.
[/quote]

pehe pe fakafalasi ae kau temo ae tnews ... fakafelesi kapekape pe lolotonga koia oku pe kapekape pe ene sio mai .. lmaooo
Quote this message in a reply
01-21-2011, 11:41 PM
Post: #58
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
KAU FKMAAU NGALINGALI KUO MAHA MO'ONI PE KAPA HANA 'AE KAU FKFOFONGA FULE'ANGA,'OKU HA PE IA 'IHE 'ENAU 'U TALI TOHI FKMUIMUI KO'ENI,'IKAI TOE 'IAI HA ME'A IA KOE SITO 'ATA'ATA PE 'OKU TUKU MAI NGALINGALI KUO NAU FO'I MO'ONI PE KAVA LAHI,KOIA AI 'OKU OU KOLE ATU A AU KEKE SI'I AOFANGATUKU MAI A 'E KOE 'EMAU TIPEITI KATAU HIKI A KITAUTOLU KIHA ME'A 'E TAHA MOHA KAKAI FO'OU KAPAU KUO MAHA MO'ONI 'A 007 111 IA
Quote this message in a reply
01-22-2011, 01:47 AM
Post: #59
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-21-2011 10:09 AM)toafa Wrote:  
(01-21-2011 12:34 AM)Magarita25 Wrote:  
(01-20-2011 11:49 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:47 PM)toafa Wrote:  
(01-20-2011 11:20 PM)Kingi007 Wrote:  ku sai ai 'ete tui kofu ...toe ofi ange kiha ki'i ululoa ke ma fakakaukengi moia ..pea ko hono 2 hala ai moe ma'u 'a toafa..pehe ia koha fakaleiti ..'ohovale ia he 'uhahele 'ae tuki hihi..taa pe fonu tasese lmaoo...toe ongo, ko 'ene kai me'avaivai he toenga atu koeni ene moui hahaaa..ko eku mo'oni pe ia aku toafa lol..malo malo tatau

KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,

hahaaa ...masi'i !!! hoiii teu longo keu ngali poto .... nau lea o panida'* 'o hange koe vale ni ...toafaa!! i hope akilisi will screw yoaz in hell lmaooo..mata'iholomui ae hoosi !!!

K777 111 KEKE TOE PANITA'E TU'O FIHA MASI'I 'OKU KE LOLOTONGA PANITA'E NI PE HO'O LEA MAI KO'ENI HIHIHI SIUHUUUUUU,'AI MO FKMA'A FOKI KE MA'A MOE 'EHO FOKI SEVENTY ONE HEHEHEHE.

toko?? tuku ho fa'a lea nau tala kihe kautama..oku fakama'a wipe mei mu'a he oku ikai toe a'u ho nima kihe ta'ao mei mui lmaoo hihii

kuo tuku e politics ia kae tau fusi ulu ongo mea ia ko eni bahaha........
[/quote]

MAKALITA 'AI KEKE 'ILO'I 'OKU 'IAI E TAIMI KE FKFALASI AI E KAU POLITIKI NA'U PAA'I HO LINGA KEKE KOVAHO E HIHIHIHI.'OFA ATU MAKE E.
[/quote]

Feinga mua Toafa ke tuku hoo houtamaki nau pehe ko ho tokoua e minista polisi he ta fefine bahahaha

"No guy is worth your tears & the one who is won’t make you cry".
Quote this message in a reply
01-22-2011, 09:34 AM
Post: #60
RE: KUO SI'I 'AKAHI 'EHE TNEWS 'A KINGI 111 KITU'A KOE KAPEKAPE KIA TOAFA.
(01-22-2011 01:47 AM)Magarita25 Wrote:  
(01-21-2011 10:09 AM)toafa Wrote:  
(01-21-2011 12:34 AM)Magarita25 Wrote:  
(01-20-2011 11:49 PM)Kingi007 Wrote:  
(01-20-2011 11:47 PM)toafa Wrote:  KATAKI PE TA'AHINE TATAU 'OKE HU MAI PE MEIHE 'OSI HO'O TU'U MAMA'O HUFANGA ATU MO KOE ,HU MAI PE KOE IA 'OKE KI'I FKTULOU HAKE PE 'OKE 'ONO'ONO MAI MEI MU'A KIHE FU'U FELA 'O k001 007 KENE TOKI FKMA'A KOE,HE KO'ENE NGAUE IA 'I VILA KIHE HAU 'OE FONUAA, HE KUO FIU E SIANA HE TATALI KIHE TAMA TU'I HE 'OKU KEI FAI ATU E TUKI FAIKAKAI IA 'I MULI MO 'ENE FANGA FU'U HUOKAUVAO PAPALANGI SIUHUUUUUUUU TAU KI'I INU AI,

hahaaa ...masi'i !!! hoiii teu longo keu ngali poto .... nau lea o panida'* 'o hange koe vale ni ...toafaa!! i hope akilisi will screw yoaz in hell lmaooo..mata'iholomui ae hoosi !!!

K777 111 KEKE TOE PANITA'E TU'O FIHA MASI'I 'OKU KE LOLOTONGA PANITA'E NI PE HO'O LEA MAI KO'ENI HIHIHI SIUHUUUUUU,'AI MO FKMA'A FOKI KE MA'A MOE 'EHO FOKI SEVENTY ONE HEHEHEHE.

toko?? tuku ho fa'a lea nau tala kihe kautama..oku fakama'a wipe mei mu'a he oku ikai toe a'u ho nima kihe ta'ao mei mui lmaoo hihii

kuo tuku e politics ia kae tau fusi ulu ongo mea ia ko eni bahaha........

MAKALITA 'AI KEKE 'ILO'I 'OKU 'IAI E TAIMI KE FKFALASI AI E KAU POLITIKI NA'U PAA'I HO LINGA KEKE KOVAHO E HIHIHIHI.'OFA ATU MAKE E.
[/quote]

Feinga mua Toafa ke tuku hoo houtamaki nau pehe ko ho tokoua e minista polisi he ta fefine bahahaha
[/quote]

MAKALITA MALO SI'ETA MA'U 'AE PONGI2 SAPATE NI,'OUA TEKE TOKANGA KOE MAKALITA HE KOE FKLEA PE IA KOE MUI'ULU, KA 'OKU KE 'ILO'I PE KOE 'AE MUI'ULU KOEE 'OKU OU TALANOA ATU AI,'OKU 'IKAI KEU HANGE AU IA KOE MASI'I MINITA'E TALAUSESE KO'ENA MEI LEIMATUA 'O PA MATA,KOAU IA MAKALITA KOU SA'IA PE AU HE MATA 'I LALO SIUHUUUUUUUUUUUUUU. KATAKI PE HE KOE MATA PE IA 'OKU OU PA AI AU MALO.
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: