Post Reply  Post Thread 
Kasete’i ‘a e Tama Tu’i Hoko ki he Taloni ‘o Tonga
Author Message
03-19-2012, 01:12 AM
Post: #1
Kasete’i ‘a e Tama Tu’i Hoko ki he Taloni ‘o Tonga
March 19, 2012 | Filed under: FAKAMATALA MAKEHE,ONGOONGO,Tonga | Posted by: Kalino Latu
[Image: Zeal-Tonga.jpg]

NUKU’ALOFA,TO: ‘Oku ‘amanaki e Pule’anga Tonga ke kasete’i ‘apongipongi ‘a e Tama Tu’i Hoko ‘o Tonga, ‘a e tama Pilinisi Kalauni, Tupouto’a-Lavaka.
Ko e fakaha ia ‘e he sekelitali ‘o e Potungaue Fakamatala mo Fetu’utaki, Paula Ma’u, ki he Ongoongo ‘a e Letio & TV Tonga he efiafi ni.
Kuo fokotu’u ‘a Paula ke ne fakahoko mai e ngaahi fakamatala fakaongoongo fekau’aki mo e ngaahi teuteu ‘a e Pule’anga ki he ouau ‘oku pulonga ai ‘a Tonga, he Hala ‘a ‘Ene ‘Afio ko Siaosi Tupou V.
Na’e hala ‘a ‘Ene ‘Afio ‘aneafi, Sapate, 18 ‘o Ma’asi ni, 2012, ‘i Hong Kong.
Lolotonga ia, ko e Tama Tu’i Hoko pe te ne toki fakaha fakapule’anga ‘a e huafa te ne ngaue’aki ‘i he ‘ene hoko ki he Taloni, pea pehe ki he fuoloa ‘o e taimi ke fakahoko ai ‘a e ouau fakamamahi fakafonua he pulonga kuo po’uli ai e fonua.
‘Oku te’eki ke fakapapau’i ha taimi ke tu’uta mai ai ‘a e Tama Tu’i Hoko ki Tonga ni.
Ka ‘oku ‘i ai e tui te ne fakafe’ao mai ki he Tama Tu’i kuo hala ‘i hono fakaha’ele mai mei Hong Kong, ‘o ka maau e ngaahi ngaue ki hono fakaha’ele mai.
Kuo fili foki ‘a Lord Ma’afu mo Mahe’uli’uli Tupouniua ke na me’a atu ki Hong Kong ‘o fakafe’ao ki he Tama Tu’i kuo hala ‘i hono fakaha’elemai ki Tonga ni.
‘Oku te’eki ke mahino ha taimi ki he ouau hono fakaha’ele mai mo e ‘aho ‘e tu’uta mai ai ki Tonga ni.
Kuo fokotu’u foki ‘a e Komiti ‘a e Kapineti ki he ouau e pulonga ‘oku hoko ki he fonua ‘o sea ai ‘a Lord Vaea.
‘Oku memipa ai ‘a e Sekelitali Pule mo Sekelitali ki he Kapineti – Busby Kautoke, ko e Lord Chamberlain – Viela Tupou, Pule e Tau Malu’I Fonua ‘a Tonga – Pilikatia Seniale Tau’aika Uta’atu, Komanita Polisi Le’ole’o – Taniela Faletau, Sekelitali ki Muli – Mahe’uli’uli Tupouniua, Talekita ‘o e Potungaue Ako, Kakai Fefine mo e Anga Fakafonu – Emily Pouvalu, pea mo e sekelitali e Potungaue Fakamatala mo e Fetu’utaki – Paula Ma’u.
Ko e sekelitali e komiti ni ko e Tokoni Sekelitali Ma’olunga he ‘Ofisi Palemia, Alfred Soakai.
Ko e to’o hangatonu ‘e he Kaniva Tonga ‘a e fakamatala ko ‘eni mei ha fakamatala ‘a e letio Tonga ‘oku pulusi ‘i he uepisaiti ‘a e Feisipuka.

Source: kanivatonga online
Quote this message in a reply
03-19-2012, 06:13 PM
Post: #2
RE: Kasete’i ‘a e Tama Tu’i Hoko ki he Taloni ‘o Tonga
(03-19-2012 01:12 AM)Admin Wrote:  March 19, 2012 | Filed under: FAKAMATALA MAKEHE,ONGOONGO,Tonga | Posted by: Kalino Latu
[Image: Zeal-Tonga.jpg]

NUKU’ALOFA,TO: ‘Oku ‘amanaki e Pule’anga Tonga ke kasete’i ‘apongipongi ‘a e Tama Tu’i Hoko ‘o Tonga, ‘a e tama Pilinisi Kalauni, Tupouto’a-Lavaka.
Ko e fakaha ia ‘e he sekelitali ‘o e Potungaue Fakamatala mo Fetu’utaki, Paula Ma’u, ki he Ongoongo ‘a e Letio & TV Tonga he efiafi ni.
Kuo fokotu’u ‘a Paula ke ne fakahoko mai e ngaahi fakamatala fakaongoongo fekau’aki mo e ngaahi teuteu ‘a e Pule’anga ki he ouau ‘oku pulonga ai ‘a Tonga, he Hala ‘a ‘Ene ‘Afio ko Siaosi Tupou V.
Na’e hala ‘a ‘Ene ‘Afio ‘aneafi, Sapate, 18 ‘o Ma’asi ni, 2012, ‘i Hong Kong.
Lolotonga ia, ko e Tama Tu’i Hoko pe te ne toki fakaha fakapule’anga ‘a e huafa te ne ngaue’aki ‘i he ‘ene hoko ki he Taloni, pea pehe ki he fuoloa ‘o e taimi ke fakahoko ai ‘a e ouau fakamamahi fakafonua he pulonga kuo po’uli ai e fonua.
‘Oku te’eki ke fakapapau’i ha taimi ke tu’uta mai ai ‘a e Tama Tu’i Hoko ki Tonga ni.
Ka ‘oku ‘i ai e tui te ne fakafe’ao mai ki he Tama Tu’i kuo hala ‘i hono fakaha’ele mai mei Hong Kong, ‘o ka maau e ngaahi ngaue ki hono fakaha’ele mai.
Kuo fili foki ‘a Lord Ma’afu mo Mahe’uli’uli Tupouniua ke na me’a atu ki Hong Kong ‘o fakafe’ao ki he Tama Tu’i kuo hala ‘i hono fakaha’elemai ki Tonga ni.
‘Oku te’eki ke mahino ha taimi ki he ouau hono fakaha’ele mai mo e ‘aho ‘e tu’uta mai ai ki Tonga ni.
Kuo fokotu’u foki ‘a e Komiti ‘a e Kapineti ki he ouau e pulonga ‘oku hoko ki he fonua ‘o sea ai ‘a Lord Vaea.
‘Oku memipa ai ‘a e Sekelitali Pule mo Sekelitali ki he Kapineti – Busby Kautoke, ko e Lord Chamberlain – Viela Tupou, Pule e Tau Malu’I Fonua ‘a Tonga – Pilikatia Seniale Tau’aika Uta’atu, Komanita Polisi Le’ole’o – Taniela Faletau, Sekelitali ki Muli – Mahe’uli’uli Tupouniua, Talekita ‘o e Potungaue Ako, Kakai Fefine mo e Anga Fakafonu – Emily Pouvalu, pea mo e sekelitali e Potungaue Fakamatala mo e Fetu’utaki – Paula Ma’u.
Ko e sekelitali e komiti ni ko e Tokoni Sekelitali Ma’olunga he ‘Ofisi Palemia, Alfred Soakai.
Ko e to’o hangatonu ‘e he Kaniva Tonga ‘a e fakamatala ko ‘eni mei ha fakamatala ‘a e letio Tonga ‘oku pulusi ‘i he uepisaiti ‘a e Feisipuka.

Source: kanivatonga online
Quote this message in a reply
03-19-2012, 09:43 PM
Post: #3
RE: Kasete’i ‘a e Tama Tu’i Hoko ki he Taloni ‘o Tonga
I nan't help but thinking about the poor country footing all these bills.They keep on dying and the country is going to run out of money burying them and their waistful coronations.enough dying already, ha'a moheofos.we're trying to run a country here u know??. 'ofa pe ke 'oua 'e ha'u e tenga ko 'ena ko 'Aho'eitu 'o toe fakafoki e 'uu progress fakapolitikale kuo 'osi fakahokoo.pea fakafoki moe 'uu hingoa 'a Vava'u mo fee fua kia nautolu he na'e pea 'oku te'eki kene lava ha me'a maa'ongo'onga ma'ae fonuaa.koe ngata pe ia 'eku ki'i peni 'e uaa.
Quote this message in a reply
03-19-2012, 11:13 PM
Post: #4
RE: Kasete’i ‘a e Tama Tu’i Hoko ki he Taloni ‘o Tonga
(03-19-2012 09:43 PM)Tama4kakai Wrote:  I nan't help but thinking about the poor country footing all these bills.They keep on dying and the country is going to run out of money burying them and their waistful coronations.enough dying already, ha'a moheofos.we're trying to run a country here u know??. 'ofa pe ke 'oua 'e ha'u e tenga ko 'ena ko 'Aho'eitu 'o toe fakafoki e 'uu progress fakapolitikale kuo 'osi fakahokoo.pea fakafoki moe 'uu hingoa 'a Vava'u mo fee fua kia nautolu he na'e pea 'oku te'eki kene lava ha me'a maa'ongo'onga ma'ae fonuaa.koe ngata pe ia 'eku ki'i peni 'e uaa.

Go to Tonga Build a can of fish factory that provide employment then export for the dough then pay the bills.Smile
Quote this message in a reply
03-20-2012, 08:24 AM (This post was last modified: 03-20-2012 08:27 AM by Tama4kakai.)
Post: #5
RE: Kasete’i ‘a e Tama Tu’i Hoko ki he Taloni ‘o Tonga
(03-19-2012 09:43 PM)Tama4kakai Wrote:  I can't help but thinking about the poor country footing all these bills.They keep on dying and the country is going to run out of money burying them and their waistful coronations.enough dying already, ha'a moheofos.we're trying to run a country here u know??. 'ofa pe ke 'oua 'e ha'u e tenga ko 'ena ko 'Aho'eitu 'o toe fakafoki e 'uu progress fakapolitikale kuo 'osi fakahokoo.pea fakafoki moe 'uu hingoa 'a Vava'u mo fee fua kia nautolu he na'e pea 'oku te'eki kene lava ha me'a maa'ongo'onga ma'ae fonuaa.koe ngata pe ia 'eku ki'i peni 'e uaa.


(03-19-2012 11:13 PM)kolukalu Wrote:  
(03-19-2012 09:43 PM)Tama4kakai Wrote:  I nan't help but thinking about the poor country footing all these bills.They keep on dying and the country is going to run out of money burying them and their waistful coronations.enough dying already, ha'a moheofos.we're trying to run a country here u know??. 'ofa pe ke 'oua 'e ha'u e tenga ko 'ena ko 'Aho'eitu 'o toe fakafoki e 'uu progress fakapolitikale kuo 'osi fakahokoo.pea fakafoki moe 'uu hingoa 'a Vava'u mo fee fua kia nautolu he na'e pea 'oku te'eki kene lava ha me'a maa'ongo'onga ma'ae fonuaa.koe ngata pe ia 'eku ki'i peni 'e uaa.

Go to Tonga Build a can of fish factory that provide employment then export for the dough then pay the bills.Smile

keu 'alu 'o 'ai ia he kou famili moe mata'i fakaleiti da'e'ofa fonua koia.sa'a.
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: