Post Reply  Post Thread 
Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Author Message
06-24-2012, 10:20 PM
Post: #1
Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
[Image: Uliti-Uata-the-Minister-of-Hea.jpg][Image: 6131254.jpg][Image: isi.jpg]
'Uliti Uata.Sunia Fili.'Isileli Pulu.

(Nuku’alofa, Monday, 25/06/2012)

Three of the ministers who are members of the Friendly Islands Democracy Movement have just resigned from cabinet, this evening.

They include the Minister of Police, Fire Services and Prison - Hon. Sunia Fili, Minister of Health - Hon. ‘Uliti Uata and the Minister of Labour, Commerce and Industries - Hon. ‘Isileli Pulu.

Their resignation has been rumoured over the past few days. It came as the Legislative Assembly is about to debate on the vote of no-confidence motion. Ten of the MPs submitted the motion including Tongatapu numbers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and Ha’apai Number 12.
Quote this message in a reply
06-25-2012, 01:40 AM (This post was last modified: 06-25-2012 06:48 PM by alani taione.)
Post: #2
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
:heart:Koe taha 'eni ha laka 'oku tonu mei he kau MINISITA na'e fili mei he paati 'ae kakai,ke nau hoko koe kau Minisita he pule'anga 'oku konga TEMOKALATI,pea KONGA FAKAMONAKI.

Koe tanakituunga 'ae ngaue 'ae Pule'anga 'o TU'IVAKANOO he mahina 'e 18 ko'eni koe toki pule'anga PALAKU LAHI mo CORRUPTION mooni 'eni pea 'oku 'ikai ke holo ki lalo mei he ngaahi pule'anga ki mu'a ka 'oku fakautuutu ange ia mo kovi ange.

Fakamalo koe lava ke toe manatu'i hee kau MINISITAA 'ae kakai ke nau toe foki kihe KAKAI naa nau FILI kinautolu.

Koe 'eku faka'amu ke fai hee kau MINISITAA ko'eni 'ae me'a koe toe fakafoou 'enau fakapapau kihe kakai he na'e lahi 'ae ngaahi me'a naa nau kau kihe POLOTI 'moe PULE'ANGA kae SITU'A ki he kakai.KOE FAKA MOONI KUO MOU LILIU KOE LEA KIHE KAKAI 'OE FONUA 'O LEA FAKAMOLEMOLE ,HE "OKU 'IKAI TE TAU HAOHAO ka 'OKU mooni 'ae TOHI ULIULI koe LEA FAKAMOLEMOLE KOE AHO IA 'OE FAKAMOU'I kihe FONUA .

KOe 'AHO 'OE LIUKAVA moe FAKAFOOU KI TONGA KOTOA.KOE AHO FKHISITOLIA moe MAKAMAILE kihe TONGA KOTOA PE ,'IHE KOLOPE.

KOE PALEMIA/ FAKATUUTAMAKI FAKLAE NATULA// MINISITA MALU'I -------'AKILISI POHIVA

FALE'I kihe PALEMIA moe KAPINETI----------Dr.SITIVENI HALAPUA.
LE'OLE'O 'iha MINISITA 'OKU FOLAU KI MULI.

TOKONI PALEMIA / TUKUFAKAHOLO---- ULITI UATA

MINISITA FONUA ------LORD LASIKE.

MINISITA KI MULI /FAKAMAAU'ANGA ---- SIONE H TAIONE

MINISITA PAANGA / KASITOMU-----'AISAKE EKE

MINISITA LEIPA / NGAAHI PISINISI 'AE PULE'ANGA ----SUNIA FILI

MINISITA AKO ---------- AKILISI POHIVA

MINISITA SIPOTI MOE TO'UTUPU ------ SENGISTAR Saulala

MINISITAA TAKIMAMATA --------SEMISI SIKA

MINISITA TOUTAI ------- MOALE

MINISITA NGOUE --------FALISI TUPOU

MINISITA POLISI moe TAMATEAFI ------SEMISI TAPUELUELU

MINISITA TRANSPORT ------- ULITI UATA.

MINISITA TUKUHAU moe NGAAHI PISINISI TAAUTAHA ----ISI PULU

ATENISENIALE ----------SIFA TUUTAFAIVA


Tuku kehe kapau 'e iai ha HOUEIKI 'e fili maae kakai ,pea 'oatu ha potungaue ki ai heene loto lahi ke poupou maae kakai. toki hoko atu .Malo Alani Taione nz.
Quote this message in a reply
06-25-2012, 10:42 AM
Post: #3
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Hi 'Alani,
The list you're posting on this thread, is it a news item or an assumption on your behalf?
Quote this message in a reply
06-25-2012, 10:57 AM
Post: #4
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-25-2012 10:42 AM)Admin Wrote:  Hi 'Alani,
The list you're posting on this thread, is it a news item or an assumption on your behalf?

MALO KOE VIEW TAUATAAINA PE ENI AAKU pea koe mahu'inga ia 'e tau felingiaki ke tau sio kihe lelei taha ki he ngaue tetau hoko atu ki ai. malo ALANI Taione
Quote this message in a reply
06-25-2012, 02:17 PM (This post was last modified: 06-25-2012 02:20 PM by sitaleki.)
Post: #5
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-25-2012 10:57 AM)alani taione Wrote:  
(06-25-2012 10:42 AM)Admin Wrote:  Hi 'Alani,
The list you're posting on this thread, is it a news item or an assumption on your behalf?

MALO KOE VIEW TAUATAAINA PE ENI AAKU pea koe mahu'inga ia 'e tau felingiaki ke tau sio kihe lelei taha ki he ngaue tetau hoko atu ki ai. malo ALANI Taione

Alani, 'oku ou poupou ki ho'o fokotu'utu'u ka ko 'eku 'eke atu pe 'oku fefe si'i kau fakafofonga mei hota kainga-uoke Lolo 'a Halaevalu


Alani,ko 'eku 'uhinga pe 'aku na'a 'oku 'i ai ha ki'i pala'imaea kenau piki mai ai.
Quote this message in a reply
06-25-2012, 05:53 PM
Post: #6
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
'Alani, 'oku ngali tatau ho'o ma'u moe lau 'a 'Uliti Uata ki he Matangi Tonga, ko ia ai tuku e fie maa'uma'u ke pehe ko e anga tokua pe ia ho'o faka'uto'uta fk-fo'ituitui ki he lisi kuo ke tuku mai. Talamai pe 'e koe ko ho'o fanongo talanoa ka tau nounou, he 'oku mahino pe ho ngata'anga. Kuo ke ngali fu'u kaaimumu'a 'aupito 'i ho'o tuku mai he lisi 'ae hingoa 'o Lord Lasike, 'o ngali mole heni 'ene totonu, pea toe fepaki ia moe lau 'a Sitiveni Halapua 'ihe Matangi Tonga kihe Toko 2 mei he tepile 'a e Hou'eiki 'oku na poupou ange ki he PTOA, ka 'oku 'ikai tuku mai hona[/code] hingoa....i he 'uhinga pelepelengesi mo fakapoto.

Sitaleki, ngali fk-'ofa si'o 'eke ho mou kau fakafofonga mei he lolo mo ha pala'imaea ke fai ai ha piki. Teu fakamanatu atu 'oku kei tu'u homau kau fakafofonga LOLO moe lau. Lelei ange pe ke nau tu'u ma'u he fehekeaki 'oku fai 'e Sunia, 'Isi, mo 'Uliti. Kuo mole ai pe 'ete falala ki ha pule'anga fo'ou he sio hifo kihe lisi kuo tuku mai. Koe totonu fk-temokalati 'ae fili, ka 'oku toe mahu'inga ange 'etau mahino'i 'ae me'a koe fili fk-potopoto. Koe filitavale ko hono ola ena 'ae lisi kuo tuku mai. VAVA'U LAHI TU'U KE MA'U.........
Quote this message in a reply
06-25-2012, 06:17 PM
Post: #7
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-24-2012 10:20 PM)kolukalu Wrote:  [Image: Uliti-Uata-the-Minister-of-Hea.jpg][Image: 6131254.jpg][Image: isi.jpg]
'Uliti Uata.Sunia Fili.'Isileli Pulu.

(Nuku’alofa, Monday, 25/06/2012)

Three of the ministers who are members of the Friendly Islands Democracy Movement have just resigned from cabinet, this evening.

They include the Minister of Police, Fire Services and Prison - Hon. Sunia Fili, Minister of Health - Hon. ‘Uliti Uata and the Minister of Labour, Commerce and Industries - Hon. ‘Isileli Pulu.

Their resignation has been rumoured over the past few days. It came as the Legislative Assembly is about to debate on the vote of no-confidence motion. Ten of the MPs submitted the motion including Tongatapu numbers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and Ha’apai Number 12.


[Image: 563974_429239503787712_1734577.jpg]

A Tongan MP, who is one of three to resign from Cabinet this week, says the people want a popularly elected representative as Prime Minister.
Sunia Fili, who has been Police Minister since last month and Finance Minister before that, resigned to back the Democratic Party’s planned vote of no confidence in the government of the noble, Lord Tu’ivakano.
The others to resign were the Health Minister Uliti Uata and the Minister of Labour, Isileli Pulu.
Mr Fili says he has changed his allegiance since the election in November 2010, which he contested as an independent.
“I was not in the [Democratic] Party at the time, so I did do my best to appoint a noble to lead Tonga for the first time of our new democratic system. So I gave them an opportunity. There are some allegations about the running of government and corruption, whatever, but it seems to me that we have to change. As I understand that is what the people need.”
Quote this message in a reply
06-25-2012, 06:46 PM
Post: #8
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-25-2012 05:53 PM)kavakuoheka Wrote:  'Alani, 'oku ngali tatau ho'o ma'u moe lau 'a 'Uliti Uata ki he Matangi Tonga, ko ia ai tuku e fie maa'uma'u ke pehe ko e anga tokua pe ia ho'o faka'uto'uta fk-fo'ituitui ki he lisi kuo ke tuku mai. Talamai pe 'e koe ko ho'o fanongo talanoa ka tau nounou, he 'oku mahino pe ho ngata'anga. Kuo ke ngali fu'u kaaimumu'a 'aupito 'i ho'o tuku mai he lisi 'ae hingoa 'o Lord Lasike, 'o ngali mole heni 'ene totonu, pea toe fepaki ia moe lau 'a Sitiveni Halapua 'ihe Matangi Tonga kihe Toko 2 mei he tepile 'a e Hou'eiki 'oku na poupou ange ki he PTOA, ka 'oku 'ikai tuku mai hona[/code] hingoa....i he 'uhinga pelepelengesi mo fakapoto.

Sitaleki, ngali fk-'ofa si'o 'eke ho mou kau fakafofonga mei he lolo mo ha pala'imaea ke fai ai ha piki. Teu fakamanatu atu 'oku kei tu'u homau kau fakafofonga LOLO moe lau. Lelei ange pe ke nau tu'u ma'u he fehekeaki 'oku fai 'e Sunia, 'Isi, mo 'Uliti. Kuo mole ai pe 'ete falala ki ha pule'anga fo'ou he sio hifo kihe lisi kuo tuku mai. Koe totonu fk-temokalati 'ae fili, ka 'oku toe mahu'inga ange 'etau mahino'i 'ae me'a koe fili fk-potopoto. Koe filitavale ko hono ola ena 'ae lisi kuo tuku mai. VAVA'U LAHI TU'U KE MA'U.........

Malo kavaheka áe fakaanga he lalo niu.Koe kau fakafofonga ó Vavau KOTOA óku ÍKAI ke TAAU ha TAHA IA MOE PULEÁNGA FOOU .KOE KAU PIPI MOE AHI ÁE KAU FAKAFOFONGA Ó VAVAÚ pea é FETONGI KOTOA KINAUTOLU HE FILI KAHOKO.Koe kau TOÁ pe mo FAITOTONU ke HAÜ MEI VAVAÚ he FILI KA HOKO.TEU OATU áe bTOKO TAHA ke TUU mei VV he FILI ka HOKO. 1.PIVENI PIUKALA 2..............?3.................?

Koia ai heke(heka) Koe kakai pe kuo mahino óku iai honau ngakau moe mafu ke kau he LILIU PULEÁNGA koéni óku mau fokotuu ápongipongi.

Koe éku fakakau á LORD LASIKE he óku TUU MAÚ HE TOTONU Ó KEHE MEI HE KAU SEA HE KUO HILI.ÓKU FIEmAU ke FAITOTONU MO ÓFA HE KAKAI .KA ÏAI ha KAU HOUÉIKI pea óku tonu ke FAKAKAHOA he óku nau loto lahi ke pou[pou kihe FAITOTONU moe MOONI pea mahino kuo maama áe kakai óe fonua.

Sitaleki óku totonu keke álu ó FILI mei LEIMATUÁ keke fetongi á Viliami Uasikee.

Heke tuku hoo kaimumuá keke lea mai 'heíkai keke lava áe meá óku ou fai .Talanoa peake fakaanga he meá óku ke lava.Óku ta pauni kehekehe .Óku mole hoku taimi keu talanoa moe veve.malo Alani Taione
Quote this message in a reply
06-25-2012, 07:40 PM
Post: #9
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Malo, 'Alani e ma'u tali pea 'oku toe fakautuutu ai pe 'eku tui na'ake kalasi 5 moe 6 tu'olahi he anga ho'o ki'i tali 'oku fai. Teu tali atu pe fo'i taha ko eni keke vaku'ulu ai pe ai he 'oku 'ikai lava ha tipeiti mo koe he 'oku vangavanga mo avaava ho'o tali 'o hange pe koho fu'u talausese fk-mumuu. Ko Lord Lasike, 'oku lolotonga tali hopo he fk-maau'anga...'ikai ko ia? Na'e 'ikai tali 'e 'Akilisi moe PTOA ke kanititeiti 'a Tu'i Uata he PTOA he fili kuo 'osi koe 'uhi na'e lolotonga tali hopo pea ngali uesia ai e 'imisi 'oe PTOA. Kaikehe koe ngaahi issue ia 'oku loloto ia ki ho ki'i fo'i 'ulu. Tukukehe kapau kuo toe tafoki hake pe PTOA 'o folo fk-holomui hono hiku......
Quote this message in a reply
06-25-2012, 10:26 PM
Post: #10
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-25-2012 07:40 PM)kavakuoheka Wrote:  Malo, 'Alani e ma'u tali pea 'oku toe fakautuutu ai pe 'eku tui na'ake kalasi 5 moe 6 tu'olahi he anga ho'o ki'i tali 'oku fai. Teu tali atu pe fo'i taha ko eni keke vaku'ulu ai pe ai he 'oku 'ikai lava ha tipeiti mo koe he 'oku vangavanga mo avaava ho'o tali 'o hange pe koho fu'u talausese fk-mumuu. Ko Lord Lasike, 'oku lolotonga tali hopo he fk-maau'anga...'ikai ko ia? Na'e 'ikai tali 'e 'Akilisi moe PTOA ke kanititeiti 'a Tu'i Uata he PTOA he fili kuo 'osi koe 'uhi na'e lolotonga tali hopo pea ngali uesia ai e 'imisi 'oe PTOA. Kaikehe koe ngaahi issue ia 'oku loloto ia ki ho ki'i fo'i 'ulu. Tukukehe kapau kuo toe tafoki hake pe PTOA 'o folo fk-holomui hono hiku......

Heka malo áe fakamalanga ka koeúhinga ia óku íkai ai teu óange ha tuunga ki he kau fakafofonga ó VV he naé mahino é nau kau moe Puleánga mei he kamata pe óe Campain ki falealea.Óku mahino koe hokohoko atu áe faihala he koe poupou moe faú lao ke nau TOITOI ai pea haú áe SESELE ko Vaipulu ó Tokoni kene PULEÍ mo Taófi áe ngaue áe lao kihe kau kengi kakaa óku nau kaunga fai.

Ko LORD LASIKE koe Maú moe meáfana óku teeki hopo peé moúa pe IKAI ka koe fakahoko fatongia he lolotonga áe PULEÁNGA ó TUIVAKANOO naé 100%,pea kehekehe ia mo TUÍ UATA. KO TUÍ naé mahino koe BRIBE MOONI he naé áve $$$$$ ia koe founga ia óe Corruption.

Kaikehe óku ke fuu taéílo kihe lao moe politiki.Tala noa atu kia Samiu Vaipulu moe kau fakafofonga ó VV pe koe fe áe LUO tenau TOI AI???
Quote this message in a reply
06-26-2012, 11:25 AM
Post: #11
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Malo 'Alani e ma'u tali, ko 'eku sio ki ho'o lisi 'oku te'eki ke 'i ai ha tau Minista ki he Potungaue Mo'ui.....koe potungaue mahu'inga eni kihe kakai e fonua. Kou fanongo 'oku tuku ava mai pe lakanga ko eni ke fk-kakala 'aki koe. Teu poupou kakato kihe foko-tu'u ko ia, koe'uhi keke too atu ai leva ki falemaki ke 'uluaki fai ai leva ho ki'i faito'o (he kei 'i Tonga 'a Lord Tangi) kimu'a pea ke toki to'o fatongia poto ai pe kia Tupou mo Hou'eiki.......hihihihhihi....
Quote this message in a reply
06-26-2012, 01:08 PM (This post was last modified: 06-27-2012 01:58 AM by alani taione.)
Post: #12
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-26-2012 11:25 AM)kavakuoheka Wrote:  Malo 'Alani e ma'u tali, ko 'eku sio ki ho'o lisi 'oku te'eki ke 'i ai ha tau Minista ki he Potungaue Mo'ui.....koe potungaue mahu'inga eni kihe kakai e fonua. Kou fanongo 'oku tuku ava mai pe lakanga ko eni ke fk-kakala 'aki koe. Teu poupou kakato kihe foko-tu'u ko ia, koe'uhi keke too atu ai leva ki falemaki ke 'uluaki fai ai leva ho ki'i faito'o (he kei 'i Tonga 'a Lord Tangi) kimu'a pea ke toki to'o fatongia poto ai pe kia Tupou mo Hou'eiki.......hihihihhihi....

Hahhaa malo heka 'ae fehu'i,koe tali ia pe ko hai 'e toe hau mei he u tepile koee kene fakakakato ka ikai peau toki alu atu ki ai ke puke mai koe keu faitoo ai leva koe kae ataa keke hoko koe tangata lahi.malo
Quote this message in a reply
06-26-2012, 04:08 PM
Post: #13
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-24-2012 10:20 PM)kolukalu Wrote:  [Image: Uliti-Uata-the-Minister-of-Hea.jpg][Image: 6131254.jpg][Image: isi.jpg]
'Uliti Uata.Sunia Fili.'Isileli Pulu.

(Nuku’alofa, Monday, 25/06/2012)

Three of the ministers who are members of the Friendly Islands Democracy Movement have just resigned from cabinet, this evening.

They include the Minister of Police, Fire Services and Prison - Hon. Sunia Fili, Minister of Health - Hon. ‘Uliti Uata and the Minister of Labour, Commerce and Industries - Hon. ‘Isileli Pulu.

Their resignation has been rumoured over the past few days. It came as the Legislative Assembly is about to debate on the vote of no-confidence motion. Ten of the MPs submitted the motion including Tongatapu numbers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and Ha’apai Number 12.
‘Ikai ke poupou e kakai ke fakahifo e pule'anga lolotonga – pea kei ta’emahino ki he tokolahi

(Nuku’alofa, Pulelulu, 27/06/2012)

'Oku mahino mei he fokotu'u 'i he falealea 'o Tonga ki ha fakaha loto ke tuku ki tu'a pe fakahifo e Palemia mo e pule'anga lolotonga, 'oku ‘IKAI ko e loto ia 'a e kotoa e kakai 'o e fonua.

'I he ngaahi fakamalanga fekau'aki mo e fokotu'u ko eni 'i he Fale Alea 'o Tonga, 'oku 'ohake ma'u pe ai 'a e tala 'o pehe ko e loto eni 'o e kakai 'o e fonua.

Ko e tokolahi taha 'o e kakai na'e fai kiai 'a e faka’eke’eke fekau'aki mo e kaveinga ni 'i he tapa kehekehe 'o loto kolo 'i he ' aho ni, na'e fiema'u ia ke toe fakamatala'i 'a e fokotu'u ko e fai 'e hai, mo e 'uhinga 'o e fokotu'u ko eni fekau’aki mo e ta'efalala'anga 'a e 'Eiki Palemia mo 'ene kau minisita lolotonga.

Na'e 'i ai ‘a e kakai na'a nau poupou ki he fokotu'u ko eni. Na'e fakaanga'i eni mo fakafepaki'i 'e he ni'ihi pea ne 'i ai pe mo e kakai na'e 'ikai kenau kau ki ha tafa'aki.

Ko e anga eni e ngaahi fakakaukau mei he ni’ihi e kakai e fonua he ‘aho ni.

“'Ai ai 'etau si'isi'i mo e liliu e me'a, liliu e me'a. Kiate au 'oku 'ikai keu poupou’i 'e au. ‘Uluaki, ko e ta'u eni 'e fiha e fakafofonga 'a ‘Akilisi ma'ae kakai, ko 'ene me'a pe 'oku fai ko 'ene hanga 'o fakamoveuveu'i e fakakaukau 'a e kakai, ka 'oku lahi e me'a 'oku ta'emo'oni he me'a 'oku mo'oni. Kiate au mo 'eku tui, tuku pe pulea'nga ia ko eni, ka 'oku 'i ai ha taha 'oku fehalaaki koia pe 'oku tautea.”

“'Io, fai e loto lelei kiai, 'uhinga katau sio atu he 'oku lahi pe 'ave faihala he kau taki, tonu pe ke vakai'i ke fakafoo'u na'a lava 'o liliu atu 'a e 'u me'a koia.”

“'Ikai keu loto ke fakahifo 'a e palemia mo e pulea'nga lolotong. ‘Oku ou loto pe ke tu'uma'u pe 'a e pule’anga kae fai ha ngaue ke mahino 'oku lele lelei 'a e pule'anga”

“’Io kou loto lelei au kiai.”

“Kou loto pe ki hono tukuhifo kae lava ketau a'u ki he tukunga lelei 'a e fonua.”

“'Oku 'ikai keu fa'a tui kiai. Ka koe ha pe me'a 'e hoko, koia pe, ka 'oku 'ikai ke 'i ai haku loto 'oku ke fakahifo.”

“'Ikai keu tui au ke fakahifo 'a e pulea'nga mo e palemia he 'oku 'ikai hano palopalema 'e taha he ko 'eku tui ko e fonua ko eni kei tonu pe ke pule'i 'e he hou'eiki he 'oku 'anautolu 'a e fonua ni.”

“’Oku 'ikai ke fu'u mahino kiate au 'a e m'a ko eni ka koe fekau'aki mo e me'a ko eni, ‘oku ou tui ki he folofola mo e tataki 'a e 'Otua ne fai ma'atautolu - pea ‘oku ou tui ko e me'a kotoa pe 'oku mahu'inga ai ketau lotu ke tau fai 'a e fili totonu mo e fili fakapotopoto.”

“Kuo 'osi fakanofo 'a Tu'ivakano ke palemia pea ko e loto ke toe fakahifo koeha si'ane kovi, 'oku kei faka'ofo'ofa pe 'ene tu'utu'uni mo 'ene me'a ki he kakaki.”

“Kou loto pe au ke liliu 'a e pule’anga, ‘oku ou popupou au ki he fokotu'u ke fetongi 'e 'Akilisi 'a e Palemia.”

“Kou sai'ia pe au hono tuku ki tu'a 'a e pule'anga lolotonga, 'oku fu'u lahi enau fai hala.”

“Kapau 'oku nau 'ilo'i ko e me'a ia 'oku sai ki he kakai Tonga ke tuku 'a e kau tama ko eni ki tu'a, 'oku ou kau mo au 'i he poupou ki ai, kae feinga'i ha me'a 'oku sai fakalukufua kiate kitautolu 'o e fonua.”

Lolotonga eni, kuo toloi e ngaahi feme’a’aki ‘a e Fale Alea ki ‘apongipongi kae fakafaingamalie’i e ni’ihi e kau memipa kenau kauatu ki he ngaahi ouau mahu’inga ‘o e Konifelenisi ‘a e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga he ho’ata e ‘aho ni. Na’e te’eki foki kenau feme’a’aki he fokotu’u ke vakai’i pe ‘oku kei taau ke hokoatu e taki ‘a e Palemia mo ‘ene Pule’anga.
Quote this message in a reply
06-26-2012, 04:41 PM
Post: #14
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Kolu maloo e ma'u ongoongo kake kataki koe fehu'i kofee kautaha faiongoongo oku ke ngaue ai??? Ke fai ha fkfuofua mei ai a tinitini o ngali koe ngaahi ongoongo falala'anga eni oku ke tuku mai pea koe kakai meife nake fk'eke'eke........ke hange ko etau ta'ahine faiongoongo ko setita oku iai ae ngaahi fkmo'oni pea tau sio tonu he 'ene fai fatongia he TV ae Tnews
Kataki pe kolu he oku lahilahi e ngaahi ongoongo oku ke fa'a tukumai pea oku fiema'u ae ngaahi me'a mo'oni
Quote this message in a reply
06-26-2012, 07:34 PM
Post: #15
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
'Oku ou tui pe mahalo koha ngaahi ongoongo faka-Kolukalu pe 'eni 'oku laku mai 'e Kolukalu 'i 'olunga. 'Oku 'ikai foki keu ofo 'ihe angle koia 'oku ha'u mei ai 'a Kolukaluu he koe angle tatau pe ia 'oku fa'a hu mai ai 'a Kalafi moe taimii pea pehe kia 'Eseta Fusitu'a 'ihe'ene kei faifatongia 'ihe 'ofisi misinformation 'ae pule'anga...hoooi
Quote this message in a reply
06-26-2012, 09:20 PM
Post: #16
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Kole atu Kolukalu ke ke lele mai heni ke ta laka 'o faa'i mai ha ki'i kofu kolukalu mei fanga'uta, 'aonga ange ia ho'o laku maumautaimi 'oku fai mai he loki ni. Me'apango pe he kuo fonu 'a fanga'uta ia 'ia Clive. Big GrinTongueBig GrinTongueBig GrinTongue
Quote this message in a reply
06-26-2012, 10:23 PM
Post: #17
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-26-2012 07:34 PM)Setita Wrote:  'Oku ou tui pe mahalo koha ngaahi ongoongo faka-Kolukalu pe 'eni 'oku laku mai 'e Kolukalu 'i 'olunga. 'Oku 'ikai foki keu ofo 'ihe angle koia 'oku ha'u mei ai 'a Kolukaluu he koe angle tatau pe ia 'oku fa'a hu mai ai 'a Kalafi moe taimii pea pehe kia 'Eseta Fusitu'a 'ihe'ene kei faifatongia 'ihe 'ofisi misinformation 'ae pule'anga...hoooi

haha Setita This is the radio Tonga and TV News Transcripts.The transcript is a written version of today's news 27/06/2012.Check it out.Link Tonga Brodcasting Commssion.
Quote this message in a reply
06-26-2012, 11:16 PM (This post was last modified: 06-26-2012 11:25 PM by Tama4kakai.)
Post: #18
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-25-2012 02:17 PM)sitaleki Wrote:  
(06-25-2012 10:57 AM)alani taione Wrote:  
(06-25-2012 10:42 AM)Admin Wrote:  Hi 'Alani,
The list you're posting on this thread, is it a news item or an assumption on your behalf?

MALO KOE VIEW TAUATAAINA PE ENI AAKU pea koe mahu'inga ia 'e tau felingiaki ke tau sio kihe lelei taha ki he ngaue tetau hoko atu ki ai. malo ALANI Taione

Alani, 'oku ou poupou ki ho'o fokotu'utu'u ka ko 'eku 'eke atu pe 'oku fefe si'i kau fakafofonga mei hota kainga-uoke Lolo 'a Halaevalu


Alani,ko 'eku 'uhinga pe 'aku na'a 'oku 'i ai ha ki'i pala'imaea kenau piki mai ai.

mai mu'a 'a Pila Pasikala ke ki'i ha'u 'o ki'i peke he kapa ngakoo.fefee e kovana 'o Vavauu hihihi.
(06-26-2012 04:08 PM)kolukalu Wrote:  
(06-24-2012 10:20 PM)kolukalu Wrote:  [Image: Uliti-Uata-the-Minister-of-Hea.jpg][Image: 6131254.jpg][Image: isi.jpg]
'Uliti Uata.Sunia Fili.'Isileli Pulu.

(Nuku’alofa, Monday, 25/06/2012)

Three of the ministers who are members of the Friendly Islands Democracy Movement have just resigned from cabinet, this evening.

They include the Minister of Police, Fire Services and Prison - Hon. Sunia Fili, Minister of Health - Hon. ‘Uliti Uata and the Minister of Labour, Commerce and Industries - Hon. ‘Isileli Pulu.

Their resignation has been rumoured over the past few days. It came as the Legislative Assembly is about to debate on the vote of no-confidence motion. Ten of the MPs submitted the motion including Tongatapu numbers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and Ha’apai Number 12.
‘Ikai ke poupou e kakai ke fakahifo e pule'anga lolotonga – pea kei ta’emahino ki he tokolahi

(Nuku’alofa, Pulelulu, 27/06/2012)

'Oku mahino mei he fokotu'u 'i he falealea 'o Tonga ki ha fakaha loto ke tuku ki tu'a pe fakahifo e Palemia mo e pule'anga lolotonga, 'oku ‘IKAI ko e loto ia 'a e kotoa e kakai 'o e fonua.

'I he ngaahi fakamalanga fekau'aki mo e fokotu'u ko eni 'i he Fale Alea 'o Tonga, 'oku 'ohake ma'u pe ai 'a e tala 'o pehe ko e loto eni 'o e kakai 'o e fonua.

Ko e tokolahi taha 'o e kakai na'e fai kiai 'a e faka’eke’eke fekau'aki mo e kaveinga ni 'i he tapa kehekehe 'o loto kolo 'i he ' aho ni, na'e fiema'u ia ke toe fakamatala'i 'a e fokotu'u ko e fai 'e hai, mo e 'uhinga 'o e fokotu'u ko eni fekau’aki mo e ta'efalala'anga 'a e 'Eiki Palemia mo 'ene kau minisita lolotonga.

Na'e 'i ai ‘a e kakai na'a nau poupou ki he fokotu'u ko eni. Na'e fakaanga'i eni mo fakafepaki'i 'e he ni'ihi pea ne 'i ai pe mo e kakai na'e 'ikai kenau kau ki ha tafa'aki.

Ko e anga eni e ngaahi fakakaukau mei he ni’ihi e kakai e fonua he ‘aho ni.

“'Ai ai 'etau si'isi'i mo e liliu e me'a, liliu e me'a. Kiate au 'oku 'ikai keu poupou’i 'e au. ‘Uluaki, ko e ta'u eni 'e fiha e fakafofonga 'a ‘Akilisi ma'ae kakai, ko 'ene me'a pe 'oku fai ko 'ene hanga 'o fakamoveuveu'i e fakakaukau 'a e kakai, ka 'oku lahi e me'a 'oku ta'emo'oni he me'a 'oku mo'oni. Kiate au mo 'eku tui, tuku pe pulea'nga ia ko eni, ka 'oku 'i ai ha taha 'oku fehalaaki koia pe 'oku tautea.”

“'Io, fai e loto lelei kiai, 'uhinga katau sio atu he 'oku lahi pe 'ave faihala he kau taki, tonu pe ke vakai'i ke fakafoo'u na'a lava 'o liliu atu 'a e 'u me'a koia.”

“'Ikai keu loto ke fakahifo 'a e palemia mo e pulea'nga lolotong. ‘Oku ou loto pe ke tu'uma'u pe 'a e pule’anga kae fai ha ngaue ke mahino 'oku lele lelei 'a e pule'anga”

“’Io kou loto lelei au kiai.”

“Kou loto pe ki hono tukuhifo kae lava ketau a'u ki he tukunga lelei 'a e fonua.”

“'Oku 'ikai keu fa'a tui kiai. Ka koe ha pe me'a 'e hoko, koia pe, ka 'oku 'ikai ke 'i ai haku loto 'oku ke fakahifo.”

“'Ikai keu tui au ke fakahifo 'a e pulea'nga mo e palemia he 'oku 'ikai hano palopalema 'e taha he ko 'eku tui ko e fonua ko eni kei tonu pe ke pule'i 'e he hou'eiki he 'oku 'anautolu 'a e fonua ni.”

“’Oku 'ikai ke fu'u mahino kiate au 'a e m'a ko eni ka koe fekau'aki mo e me'a ko eni, ‘oku ou tui ki he folofola mo e tataki 'a e 'Otua ne fai ma'atautolu - pea ‘oku ou tui ko e me'a kotoa pe 'oku mahu'inga ai ketau lotu ke tau fai 'a e fili totonu mo e fili fakapotopoto.”

“Kuo 'osi fakanofo 'a Tu'ivakano ke palemia pea ko e loto ke toe fakahifo koeha si'ane kovi, 'oku kei faka'ofo'ofa pe 'ene tu'utu'uni mo 'ene me'a ki he kakaki.”

“Kou loto pe au ke liliu 'a e pule’anga, ‘oku ou popupou au ki he fokotu'u ke fetongi 'e 'Akilisi 'a e Palemia.”

“Kou sai'ia pe au hono tuku ki tu'a 'a e pule'anga lolotonga, 'oku fu'u lahi enau fai hala.”

“Kapau 'oku nau 'ilo'i ko e me'a ia 'oku sai ki he kakai Tonga ke tuku 'a e kau tama ko eni ki tu'a, 'oku ou kau mo au 'i he poupou ki ai, kae feinga'i ha me'a 'oku sai fakalukufua kiate kitautolu 'o e fonua.”

Lolotonga eni, kuo toloi e ngaahi feme’a’aki ‘a e Fale Alea ki ‘apongipongi kae fakafaingamalie’i e ni’ihi e kau memipa kenau kauatu ki he ngaahi ouau mahu’inga ‘o e Konifelenisi ‘a e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga he ho’ata e ‘aho ni. Na’e te’eki foki kenau feme’a’aki he fokotu’u ke vakai’i pe ‘oku kei taau ke hokoatu e taki ‘a e Palemia mo ‘ene Pule’anga.

kolukalu kau ka tunu koe teke au kihe ifoifo iaaa .inu pe koe kihe maha pea emo moe lousiii ee hihihihi.
Quote this message in a reply
06-26-2012, 11:32 PM
Post: #19
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Ko au ia kou mate ilifia au 'ia Tama4kakai, kole atu Fakakakai ke faka'ataa mai mu'a ho uma ke heka atu ai 'a Kolukalu pea ka faifaiange pe kuo ke namu'i ha me'i kolukalu pea koe toki taimi ia ke ke hunuhunu ai. Ko fe 'a Liana kuo fuoloa 'ene puli 4kakai?
Quote this message in a reply
06-27-2012, 05:21 AM
Post: #20
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-24-2012 10:20 PM)kolukalu Wrote:  [b][i][Image: Uliti-Uata-the-Minister-of-Hea.jpg][Image: 6131254.jpg][Image: isi.jpg]
'Uliti Uata.Sunia Fili.'Isileli Pulu.

(Nuku’alofa, Monday, 25/06/2012)

Three of the ministers who are members of the Friendly Islands Democracy Movement have just resigned from cabinet, this evening.

They include the Minister of Police, Fire Services and Prison - Hon. Sunia Fili, Minister of Health - Hon. ‘Uliti Uata and the Minister of Labour, Commerce and Industries - Hon. ‘Isileli Pulu.

Their resignation has been rumoured over the past few days. It came as the Legislative Assembly is about to debate on the vote of no-confidence motion. Ten of the MPs submitted the motion including Tongatapu numbers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and Ha’apai Number 12.

The problem as I see it is to AMEND the Constitution to establish PARTY system framework in the parliament right now it is People vs Noble.Without that amendment even though FDP won a large number of seats in Parliament, no party is able to take office unaided.Interestingly had they amend the constitution 'Akilisi and his party would have been in power.
Quote this message in a reply
06-27-2012, 01:41 PM
Post: #21
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-27-2012 05:21 AM)kolukalu Wrote:  
(06-24-2012 10:20 PM)kolukalu Wrote:  [b][i][Image: Uliti-Uata-the-Minister-of-Hea.jpg][Image: 6131254.jpg][Image: isi.jpg]
'Uliti Uata.Sunia Fili.'Isileli Pulu.

(Nuku’alofa, Monday, 25/06/2012)

Three of the ministers who are members of the Friendly Islands Democracy Movement have just resigned from cabinet, this evening.

They include the Minister of Police, Fire Services and Prison - Hon. Sunia Fili, Minister of Health - Hon. ‘Uliti Uata and the Minister of Labour, Commerce and Industries - Hon. ‘Isileli Pulu.

Their resignation has been rumoured over the past few days. It came as the Legislative Assembly is about to debate on the vote of no-confidence motion. Ten of the MPs submitted the motion including Tongatapu numbers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and Ha’apai Number 12.

The problem as I see it is to AMEND the Constitution to establish PARTY system framework in the parliament right now it is People vs Noble.Without that amendment even though FDP won a large number of seats in Parliament, no party is able to take office unaided.Interestingly had they amend the constitution 'Akilisi and his party would have been in power.

Kolukalu, ko ho'o mohoo pee peake kamo mai kau pehe atu au mo 'eku fu'u fo'i maaniokee ke kiki 'aki.Kehe,shout out to you Bro.Ko Liana 'eni tene fetongi'i 'a kuini seta he pule'anga fo'ouu hahah.good to hear from you once in a while....manatu'i KKalu 'eku kolee???.let me know when you're done so I can get my vala off hihihihi.
Quote this message in a reply
06-28-2012, 05:48 PM
Post: #22
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-25-2012 01:40 AM)alani taione Wrote:  :heart:Koe taha 'eni ha laka 'oku tonu mei he kau MINISITA na'e fili mei he paati 'ae kakai,ke nau hoko koe kau Minisita he pule'anga 'oku konga TEMOKALATI,pea KONGA FAKAMONAKI.

Koe tanakituunga 'ae ngaue 'ae Pule'anga 'o TU'IVAKANOO he mahina 'e 18 ko'eni koe toki pule'anga PALAKU LAHI mo CORRUPTION mooni 'eni pea 'oku 'ikai ke holo ki lalo mei he ngaahi pule'anga ki mu'a ka 'oku fakautuutu ange ia mo kovi ange.

Fakamalo koe lava ke toe manatu'i hee kau MINISITAA 'ae kakai ke nau toe foki kihe KAKAI naa nau FILI kinautolu.

Koe 'eku faka'amu ke fai hee kau MINISITAA ko'eni 'ae me'a koe toe fakafoou 'enau fakapapau kihe kakai he na'e lahi 'ae ngaahi me'a naa nau kau kihe POLOTI 'moe PULE'ANGA kae SITU'A ki he kakai.KOE FAKA MOONI KUO MOU LILIU KOE LEA KIHE KAKAI 'OE FONUA 'O LEA FAKAMOLEMOLE ,HE "OKU 'IKAI TE TAU HAOHAO ka 'OKU mooni 'ae TOHI ULIULI koe LEA FAKAMOLEMOLE KOE AHO IA 'OE FAKAMOU'I kihe FONUA .

KOe 'AHO 'OE LIUKAVA moe FAKAFOOU KI TONGA KOTOA.KOE AHO FKHISITOLIA moe MAKAMAILE kihe TONGA KOTOA PE ,'IHE KOLOPE.

KOE PALEMIA/ FAKATUUTAMAKI FAKLAE NATULA// MINISITA MALU'I -------'AKILISI POHIVA

FALE'I kihe PALEMIA moe KAPINETI----------Dr.SITIVENI HALAPUA.
LE'OLE'O 'iha MINISITA 'OKU FOLAU KI MULI.

TOKONI PALEMIA / TUKUFAKAHOLO---- ULITI UATA

MINISITA FONUA ------LORD LASIKE.

MINISITA KI MULI /FAKAMAAU'ANGA ---- SIONE H TAIONE

MINISITA PAANGA / KASITOMU-----'AISAKE EKE

MINISITA LEIPA / NGAAHI PISINISI 'AE PULE'ANGA ----SUNIA FILI

MINISITA AKO ---------- AKILISI POHIVA

MINISITA SIPOTI MOE TO'UTUPU ------ SENGISTAR Saulala

MINISITAA TAKIMAMATA --------SEMISI SIKA

MINISITA TOUTAI ------- MOALE

MINISITA NGOUE --------FALISI TUPOU

MINISITA POLISI moe TAMATEAFI ------SEMISI TAPUELUELU

MINISITA TRANSPORT ------- ULITI UATA.

MINISITA TUKUHAU moe NGAAHI PISINISI TAAUTAHA ----ISI PULU

ATENISENIALE ----------SIFA TUUTAFAIVA


Tuku kehe kapau 'e iai ha HOUEIKI 'e fili maae kakai ,pea 'oatu ha potungaue ki ai heene loto lahi ke poupou maae kakai. toki hoko atu .Malo Alani Taione nz.

Mono'i atu mo Nopele Fakafanua ki he kau Minisitaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuku atu 'a Sunia Fili ia ki tu'a, 'oku 'ikai ko ha tokotaha falala'anga ia, faifai pea 'e tolounua hono behind he heke holoo. 'Oku 'ikai ke toe fakaveivei ua koe fili ka hokoo, ka faifai pea toe fili 'e he kakai 'o 'Euaa, 'e toe heke pe ia ki he feitu'u 'e tahaa. Kae 'ofa pe kuo poto e kakai 'o 'Euaa, 'o tuku atu aa ki tu'a ke 'alu 'o too ha'a ne fu'u maniokee.

Mo tuku atu ki tu'a ke 'alu 'o feinga'i e vaka ma 'a e kainga e fungafonuaa, kapau 'oku kei toe ha seniti?
Quote this message in a reply
06-29-2012, 08:32 PM
Post: #23
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(06-28-2012 05:48 PM)Lodie Wrote:  
(06-25-2012 01:40 AM)alani taione Wrote:  :heart:Koe taha 'eni ha laka 'oku tonu mei he kau MINISITA na'e fili mei he paati 'ae kakai,ke nau hoko koe kau Minisita he pule'anga 'oku konga TEMOKALATI,pea KONGA FAKAMONAKI.

Koe tanakituunga 'ae ngaue 'ae Pule'anga 'o TU'IVAKANOO he mahina 'e 18 ko'eni koe toki pule'anga PALAKU LAHI mo CORRUPTION mooni 'eni pea 'oku 'ikai ke holo ki lalo mei he ngaahi pule'anga ki mu'a ka 'oku fakautuutu ange ia mo kovi ange.

Fakamalo koe lava ke toe manatu'i hee kau MINISITAA 'ae kakai ke nau toe foki kihe KAKAI naa nau FILI kinautolu.

Koe 'eku faka'amu ke fai hee kau MINISITAA ko'eni 'ae me'a koe toe fakafoou 'enau fakapapau kihe kakai he na'e lahi 'ae ngaahi me'a naa nau kau kihe POLOTI 'moe PULE'ANGA kae SITU'A ki he kakai.KOE FAKA MOONI KUO MOU LILIU KOE LEA KIHE KAKAI 'OE FONUA 'O LEA FAKAMOLEMOLE ,HE "OKU 'IKAI TE TAU HAOHAO ka 'OKU mooni 'ae TOHI ULIULI koe LEA FAKAMOLEMOLE KOE AHO IA 'OE FAKAMOU'I kihe FONUA .

KOe 'AHO 'OE LIUKAVA moe FAKAFOOU KI TONGA KOTOA.KOE AHO FKHISITOLIA moe MAKAMAILE kihe TONGA KOTOA PE ,'IHE KOLOPE.

KOE PALEMIA/ FAKATUUTAMAKI FAKLAE NATULA// MINISITA MALU'I -------'AKILISI POHIVA

FALE'I kihe PALEMIA moe KAPINETI----------Dr.SITIVENI HALAPUA.
LE'OLE'O 'iha MINISITA 'OKU FOLAU KI MULI.

TOKONI PALEMIA / TUKUFAKAHOLO---- ULITI UATA

MINISITA FONUA ------LORD LASIKE.

MINISITA KI MULI /FAKAMAAU'ANGA ---- SIONE H TAIONE

MINISITA PAANGA / KASITOMU-----'AISAKE EKE

MINISITA LEIPA / NGAAHI PISINISI 'AE PULE'ANGA ----SUNIA FILI

MINISITA AKO ---------- AKILISI POHIVA

MINISITA SIPOTI MOE TO'UTUPU ------ SENGISTAR Saulala

MINISITAA TAKIMAMATA --------SEMISI SIKA

MINISITA TOUTAI ------- MOALE

MINISITA NGOUE --------FALISI TUPOU

MINISITA POLISI moe TAMATEAFI ------SEMISI TAPUELUELU

MINISITA TRANSPORT ------- ULITI UATA.

MINISITA TUKUHAU moe NGAAHI PISINISI TAAUTAHA ----ISI PULU

ATENISENIALE ----------SIFA TUUTAFAIVA

MINISITA MOU'I------LORD FAKAFANUA.

Tuku kehe kapau 'e iai ha HOUEIKI 'e fili maae kakai ,pea 'oatu ha potungaue ki ai heene loto lahi ke poupou maae kakai. toki hoko atu .Malo Alani Taione nz.

Mono'i atu mo Nopele Fakafanua ki he kau Minisitaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuku atu 'a Sunia Fili ia ki tu'a, 'oku 'ikai ko ha tokotaha falala'anga ia, faifai pea 'e tolounua hono behind he heke holoo. 'Oku 'ikai ke toe fakaveivei ua koe fili ka hokoo, ka faifai pea toe fili 'e he kakai 'o 'Euaa, 'e toe heke pe ia ki he feitu'u 'e tahaa. Kae 'ofa pe kuo poto e kakai 'o 'Euaa, 'o tuku atu aa ki tu'a ke 'alu 'o too ha'a ne fu'u maniokee.

Mo tuku atu ki tu'a ke 'alu 'o feinga'i e vaka ma 'a e kainga e fungafonuaa, kapau 'oku kei toe ha seniti?
Quote this message in a reply
07-01-2012, 04:13 PM
Post: #24
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Kau tangata

'oku ou nofo 'o fanongo 'i he ngaahi felafoaki 'i he letio fekau'aki moe Vote of no confidence pea 'oku ou manavasi'i 'i he tu'unga 'oku 'i ai 'ae felafoaki na'a toe hoko me'a hange ko ia 'i he 2006.

'Oku faka'ataa 'e he konisitutone 'a e vote of no confidence. 'I he mahino 'ae motu'a ni 'oku 'ikai toe fiema'u ia ke tipeiti'i pe'e fkhoko ha vote of no confidence pe 'ikai he kuo 'osi faka'ata ia 'ehe konisitutone. kapau kuo loto 'ae tokolahitaha 'i falealea ke fai ha vote of no confidence koe fo'i paloti pe ia. 'oku ikai koha hopo ia ke toe 'oange ha faingamalie kihe fa'ahi pule'anga lolotonga ke toe 'omai ha taukapo. Koe vote koe VOTE. he taumaia 'e 'omai ha toe fakamalanga mei he pule'anga tene toe liliu ai 'ae tui 'a kinautolu kuo nau poupou ke fai 'ae vote of no confidence.
Ko 'eku fanongo ko eni 'i he tipeiti 'oku hange ia 'oku fehu'ia ia pe 'oku tonu koaa 'ae konisitutone ke 'i ai ha kupu pehe "vote of no confidence" pe ikai.
Hanga 'e Clive Edward, Samiu Vaipulu moe kau fakafofonga 'o vava'u 'o fai 'ae fa'ahinga faka'uhinga ta'x fakaako mo fakakavatonga kene tohoaki'i 'ae fo'i tau'ataina fakakonisitutone ko ia ke fai ha vote of no confidence ke hange pe ia ha fo'i kupu maumautaimi. 'oku toe omai 'ehe fa'ahi 'ae pule'anga moe 'uhinga 'e taha ke 'ave tokua kihe kakai kenau toe talanga'i pe 'e fai koaa ha vote pe ikai. 'ae me'a kuo 'osi faka'ata 'ehe konisitutone ke fakahoko 'oka oku fiema'u.
kuo 'osi mahino 'ae tu'u 'ae konisitutone koe falealea pe ke nau paloti'i 'o 'ikai koe kakai ke nau paloti.
'oku fai 'e Samiu mo me'a 'ae fakahinga me'a ke hoko 'o to'o faka'aufuli ai 'ehe kakai 'enau toe toka'i ke 'i ai ha kau nopele 'i he fonua he kaha'u. Koe me'a 'e taha ke mahino, kapau koe founga ia 'oku fai 'ehe puleanga ke hoko pe ha vote of no confidence pea toe ave kihe kakai ke nau talanga'i ta 'oku totonu a ke liliu 'ae konisitutone ke fili pe 'ehe kakai 'ae lakanga PALEMIA 'o e fonua kae 'ikai koe falealea.
'Oku mahino 'ae desparate moe ta'x fie homo 'ae mafai.
Neu hu atu 'i he faikava anepo 'oku talanag'i ai 'ae tohitangi tokua 'ae kau 'atenisi 'o tekemui mei ai 'a 'Okusi Mahina ke ta'ofi 'ae votew of no confidence. kapau koe 'uhinga ia ta 'oku 'ikai ke 'ai ha 'aonga ia 'oe kupu ko ia ke faka'ata ke fai ha vote of no confidence.

malo
Quote this message in a reply
07-01-2012, 04:20 PM
Post: #25
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Laione
ko e kava mohe'uli ko 'ena ko Mahina ko e palofesa ki hono fakatotolo'i pe 'oku tupu mei he ha 'a e kanokovi 'a e manioke 'i Tefisi.Tala ki he palofesa aka'i manioke ko ia ke taparu hake ki NZ mo e fakalanga mata e sio ki ai.
Quote this message in a reply
07-01-2012, 04:55 PM
Post: #26
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
(07-01-2012 04:13 PM)laione Wrote:  Kau tangata

'oku ou nofo 'o fanongo 'i he ngaahi felafoaki 'i he letio fekau'aki moe Vote of no confidence pea 'oku ou manavasi'i 'i he tu'unga 'oku 'i ai 'ae felafoaki na'a toe hoko me'a hange ko ia 'i he 2006.

'Oku faka'ataa 'e he konisitutone 'a e vote of no confidence. 'I he mahino 'ae motu'a ni 'oku 'ikai toe fiema'u ia ke tipeiti'i pe'e fkhoko ha vote of no confidence pe 'ikai he kuo 'osi faka'ata ia 'ehe konisitutone. kapau kuo loto 'ae tokolahitaha 'i falealea ke fai ha vote of no confidence koe fo'i paloti pe ia. 'oku ikai koha hopo ia ke toe 'oange ha faingamalie kihe fa'ahi pule'anga lolotonga ke toe 'omai ha taukapo. Koe vote koe VOTE. he taumaia 'e 'omai ha toe fakamalanga mei he pule'anga tene toe liliu ai 'ae tui 'a kinautolu kuo nau poupou ke fai 'ae vote of no confidence.
Ko 'eku fanongo ko eni 'i he tipeiti 'oku hange ia 'oku fehu'ia ia pe 'oku tonu koaa 'ae konisitutone ke 'i ai ha kupu pehe "vote of no confidence" pe ikai.
Hanga 'e Clive Edward, Samiu Vaipulu moe kau fakafofonga 'o vava'u 'o fai 'ae fa'ahinga faka'uhinga ta'x fakaako mo fakakavatonga kene tohoaki'i 'ae fo'i tau'ataina fakakonisitutone ko ia ke fai ha vote of no confidence ke hange pe ia ha fo'i kupu maumautaimi. 'oku toe omai 'ehe fa'ahi 'ae pule'anga moe 'uhinga 'e taha ke 'ave tokua kihe kakai kenau toe talanga'i pe 'e fai koaa ha vote pe ikai. 'ae me'a kuo 'osi faka'ata 'ehe konisitutone ke fakahoko 'oka oku fiema'u.
kuo 'osi mahino 'ae tu'u 'ae konisitutone koe falealea pe ke nau paloti'i 'o 'ikai koe kakai ke nau paloti.
'oku fai 'e Samiu mo me'a 'ae fakahinga me'a ke hoko 'o to'o faka'aufuli ai 'ehe kakai 'enau toe toka'i ke 'i ai ha kau nopele 'i he fonua he kaha'u. Koe me'a 'e taha ke mahino, kapau koe founga ia 'oku fai 'ehe puleanga ke hoko pe ha vote of no confidence pea toe ave kihe kakai ke nau talanga'i ta 'oku totonu a ke liliu 'ae konisitutone ke fili pe 'ehe kakai 'ae lakanga PALEMIA 'o e fonua kae 'ikai koe falealea.
'Oku mahino 'ae desparate moe ta'x fie homo 'ae mafai.
Neu hu atu 'i he faikava anepo 'oku talanag'i ai 'ae tohitangi tokua 'ae kau 'atenisi 'o tekemui mei ai 'a 'Okusi Mahina ke ta'ofi 'ae votew of no confidence. kapau koe 'uhinga ia ta 'oku 'ikai ke 'ai ha 'aonga ia 'oe kupu ko ia ke faka'ata ke fai ha vote of no confidence.

malo

Oku iai e malie lahi oku tukumai e laione kapau koe mooni ae lau e konisitutone ka oku hanga ehe te'epato ko ena ko Vaipulu mo hono ongo kaunga fkfofonga meihe loloo o fk'uhinga'i tokua oku iai e totonu fklao ke ave kihe kakai e fonua kenau talanga'i.................koeha oku ikai ke fkpuna ai kihe vao e konisitutone kae fai e fkkaukau ae 'ulutula ko ena ko vaipulu mo hono ongo 'alo'alo meihe loloo me'a eni oku uii ko hono natu e Vaipulu fktaha e da'e moe ciko o vali'aki hono mata.......'ai foki fo'i3 loloo ke ngalpoto homou mea oku fai...............tau foki pe kihe fili ae kakai oe fonua oku ma'a
Quote this message in a reply
07-01-2012, 10:18 PM
Post: #27
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
osi pe eku tumuu aku he fuu manuu,clive.koe mea ia oku matolu ai hono tungaikuu koeuhi ke oua pe naa osi heene toutou mamulu he heke atu heke mai.kou pehe e au e osi ene manavaa pea homo mo hono leoo he taukapoi e palemiaa.clive tangutu ho uzii ki lalo he koho fuu manumanuu ou e mate puleangaa ia ho fuu voloo.mei lua au he fanongo atu ki hoo kaipotui e palemiaa he koia nane oatu hoo ngaue okuke vahe noaia daengaue ai he ngaahi ahonii.
oku mooni e lau a laionee oku fakahela e toutou tipeiti fakaapulu mo fkmole taimi ko ena oku nau faii.
koe melinoo pe i hono fai e loto oe KAKAII.
Quote this message in a reply
07-02-2012, 12:14 AM
Post: #28
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
Koe fakafisi áe toluí temo ia óku íkai koha fuú meá lahi ia......... koe íkai lava pe ó fkahoko peseti é 100 hoto fatongia malolo mai ia,kei lahi ánoa pe áe kakai lelei mo maama kenau fakahoko,pea koe fakaha loto koéna óku nau fkakikihi atu ai íhe falealea,koe talamai ia áe ngataánga óe taki óe poate POMAO...... Ka óku íkai kenau fiemalie kihe tataki á Tuívakano mo hono Puleénga,koe founga óku maú ngaueáki Ozzi,koe fkhoko áe filifoóu early Election,koe fakatatau atu émau Palemia Gillard mo hono puleánga,óku laka mamaó aúpito á Tuívakano ia mo hono puleánga,koe toki Palemia loi @palomesi taha éni talu áe hisitolia áe fonua ni..............


[Image: PVPPF8.jpg]


(06-25-2012 01:40 AM)alani taione Wrote:  :heart:Koe taha 'eni ha laka 'oku tonu mei he kau MINISITA na'e fili mei he paati 'ae kakai,ke nau hoko koe kau Minisita he pule'anga 'oku konga TEMOKALATI,pea KONGA FAKAMONAKI.

Koe tanakituunga 'ae ngaue 'ae Pule'anga 'o TU'IVAKANOO he mahina 'e 18 ko'eni koe toki pule'anga PALAKU LAHI mo CORRUPTION mooni 'eni pea 'oku 'ikai ke holo ki lalo mei he ngaahi pule'anga ki mu'a ka 'oku fakautuutu ange ia mo kovi ange.

Fakamalo koe lava ke toe manatu'i hee kau MINISITAA 'ae kakai ke nau toe foki kihe KAKAI naa nau FILI kinautolu.

Koe 'eku faka'amu ke fai hee kau MINISITAA ko'eni 'ae me'a koe toe fakafoou 'enau fakapapau kihe kakai he na'e lahi 'ae ngaahi me'a naa nau kau kihe POLOTI 'moe PULE'ANGA kae SITU'A ki he kakai.KOE FAKA MOONI KUO MOU LILIU KOE LEA KIHE KAKAI 'OE FONUA 'O LEA FAKAMOLEMOLE ,HE "OKU 'IKAI TE TAU HAOHAO ka 'OKU mooni 'ae TOHI ULIULI koe LEA FAKAMOLEMOLE KOE AHO IA 'OE FAKAMOU'I kihe FONUA .

KOe 'AHO 'OE LIUKAVA moe FAKAFOOU KI TONGA KOTOA.KOE AHO FKHISITOLIA moe MAKAMAILE kihe TONGA KOTOA PE ,'IHE KOLOPE.

KOE PALEMIA/ FAKATUUTAMAKI FAKLAE NATULA// MINISITA MALU'I -------'AKILISI POHIVA

FALE'I kihe PALEMIA moe KAPINETI----------Dr.SITIVENI HALAPUA.
LE'OLE'O 'iha MINISITA 'OKU FOLAU KI MULI.

TOKONI PALEMIA / TUKUFAKAHOLO---- ULITI UATA

MINISITA FONUA ------LORD LASIKE.

MINISITA KI MULI /FAKAMAAU'ANGA ---- SIONE H TAIONE

MINISITA PAANGA / KASITOMU-----'AISAKE EKE

MINISITA LEIPA / NGAAHI PISINISI 'AE PULE'ANGA ----SUNIA FILI

MINISITA AKO ---------- AKILISI POHIVA

MINISITA SIPOTI MOE TO'UTUPU ------ SENGISTAR Saulala

MINISITAA TAKIMAMATA --------SEMISI SIKA

MINISITA TOUTAI ------- MOALE

MINISITA NGOUE --------FALISI TUPOU

MINISITA POLISI moe TAMATEAFI ------SEMISI TAPUELUELU

MINISITA TRANSPORT ------- ULITI UATA.

MINISITA TUKUHAU moe NGAAHI PISINISI TAAUTAHA ----ISI PULU

ATENISENIALE ----------SIFA TUUTAFAIVA


Tuku kehe kapau 'e iai ha HOUEIKI 'e fili maae kakai ,pea 'oatu ha potungaue ki ai heene loto lahi ke poupou maae kakai. toki hoko atu .Malo Alani Taione nz.
Quote this message in a reply
07-03-2012, 04:11 AM
Post: #29
RE: Three ministers resign from cabinet on the eve of discussing vote of no-confidence.
[quote='Talakaepau' pid='35884' dateline='1341224063']
Koe fakafisi áe toluí temo ia óku íkai koha fuú meá lahi ia......... koe íkai lava pe ó fkahoko peseti é 100 hoto fatongia malolo mai ia,kei lahi ánoa pe áe kakai lelei mo maama kenau fakahoko,pea koe fakaha loto koéna óku nau fkakikihi atu ai íhe falealea,koe talamai ia áe ngataánga óe taki óe poate POMAO...... Ka óku íkai kenau fiemalie kihe tataki á Tuívakano mo hono Puleénga,koe founga óku maú ngaueáki Ozzi,koe fkhoko áe filifoóu early Election,koe fakatatau atu émau Palemia Gillard mo hono puleánga,óku laka mamaó aúpito á Tuívakano ia mo hono puleánga,koe toki Palemia loi @palomesi taha éni talu áe hisitolia áe fonua ni..............


[Image: PVPPF8.jpg]


[quote='alani taione' pid='35773' dateline='1340624405']
:heart:Koe taha 'eni ha laka 'oku tonu mei he kau MINISITA na'e fili mei he paati 'ae kakai,ke nau hoko koe kau Minisita he pule'anga 'oku konga TEMOKALATI,pea KONGA FAKAMONAKI.

Koe tanakituunga 'ae ngaue 'ae Pule'anga 'o TU'IVAKANOO he mahina 'e 18 ko'eni koe toki pule'anga PALAKU LAHI mo CORRUPTION mooni 'eni pea 'oku 'ikai ke holo ki lalo mei he ngaahi pule'anga ki mu'a ka 'oku fakautuutu ange ia mo kovi ange.

Fakamalo koe lava ke toe manatu'i hee kau MINISITAA 'ae kakai ke nau toe foki kihe KAKAI naa nau FILI kinautolu.

Koe 'eku faka'amu ke fai hee kau MINISITAA ko'eni 'ae me'a koe toe fakafoou 'enau fakapapau kihe kakai he na'e lahi 'ae ngaahi me'a naa nau kau kihe POLOTI 'moe PULE'ANGA kae SITU'A ki he kakai.KOE FAKA MOONI KUO MOU LILIU KOE LEA KIHE KAKAI 'OE FONUA 'O LEA FAKAMOLEMOLE ,HE "OKU 'IKAI TE TAU HAOHAO ka 'OKU mooni 'ae TOHI ULIULI koe LEA FAKAMOLEMOLE KOE AHO IA 'OE FAKAMOU'I kihe FONUA .

KOe 'AHO 'OE LIUKAVA moe FAKAFOOU KI TONGA KOTOA.KOE AHO FKHISITOLIA moe MAKAMAILE kihe TONGA KOTOA PE ,'IHE KOLOPE.

KOE PALEMIA/ FAKATUUTAMAKI FAKLAE NATULA// MINISITA MALU'I -------'AKILISI POHIVA

FALE'I kihe PALEMIA moe KAPINETI----------Dr.SITIVENI HALAPUA.
LE'OLE'O 'iha MINISITA 'OKU FOLAU KI MULI.

TOKONI PALEMIA / TUKUFAKAHOLO---- ULITI UATA

MINISITA FONUA ------LORD LASIKE.

MINISITA KI MULI /FAKAMAAU'ANGA ---- SIONE H TAIONE

MINISITA PAANGA / KASITOMU-----'AISAKE EKE

MINISITA LEIPA / NGAAHI PISINISI 'AE PULE'ANGA ----SUNIA FILI

MINISITA AKO ---------- AKILISI POHIVA

MINISITA SIPOTI MOE TO'UTUPU ------ SENGISTAR Saulala

MINISITAA TAKIMAMATA --------SEMISI SIKA

MINISITA TOUTAI ------- MOALE

MINISITA NGOUE --------FALISI TUPOU

MINISITA POLISI moe TAMATEAFI ------SEMISI TAPUELUELU

MINISITA TRANSPORT ------- ULITI UATA.

MINISITA TUKUHAU moe NGAAHI PISINISI TAAUTAHA ----ISI PULU

ATENISENIALE ----------SIFA TUUTAFAIVA


Tuku kehe kapau 'e iai ha HOUEIKI 'e fili maae kakai ,pea 'oatu ha potungaue ki ai heene loto lahi ke poupou maae kakai. toki hoko atu .Malo Alani Taione nz.

Masii TA"EPAU 'oku anga fefee hoo tala 'okusai pe 'a e PALEMIA 'A TU'IVAKANOO lolotonga 'ae toloveka 'ae tokoni palemia hono faka poto'i 'ae pehee 'oku lava 'o tali 'ae fkfoou 'ae lisi ki he mala'evakapuna koe tila maa maa na'e 'oange hee hou'eiki. Ikai koe kelekele ia o SIHOVA koia naa ne fakatupu.Hoko mai 'a Tupou 1 koia 'ae care taker.ka fiema'u ke ngaue'aki kihe 'lelei ae fonua pea 'oku ataa leva ke tukuange pea totongi ke faka lotu.fakafetongi moha konga 'oe puleanga kae tuku 'ae$$$$2.3 miliona ia kihe ngaahi ngaue 'ae pule'anga,

KOIA ai TAEPAU tuku hoo pipi moe ahi foki.
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: