Post Reply  Post Thread 
FAKAHIFO 'EHE TU'I 'A NOPELE LASIKE MEI HONO LAKANGA SEA MOE FAKAFOFONGA
Author Message
07-17-2012, 05:19 PM
Post: #1
FAKAHIFO 'EHE TU'I 'A NOPELE LASIKE MEI HONO LAKANGA SEA MOE FAKAFOFONGA
'Oku toe malie ange 'a e ngaahi mafihunga mo e faka'ilonga 'o Taimi pea hange 'o aata mai ha fekau mahu'inga.

'i he lolotonga 'oku tau kei tatali ki he 'Vote of no confidence" kuo hoko 'a hono fakamaau'i, tautea pea fakahifo 'ae Sea 'o e falealea. 'i he'ene tu'u ko ia ka tu'ulahoko ai pe 'ae fili 'Vote of no confidence' e holo hifo 'a e tokolahi 'o e poupou kihe pule'anga 'o Tu'ivakano ki he toko 10 ka e 'oua kuo hanga 'e he Tu'i 'o fakanofo ha taha fo'ou ki he hingoa Lasike pea fakahoko mo ha fili fkfofonga nopele fo'ou, 'a ia 'e toki fakahoko ia 'amui. Ko ene tu'u 'i he taimi ni 'e mavahe 'a looti tu'iha'ateiho 'o sea pea kuo pau ai ke holo 'a e tokolahi 'e hikinima kihe palemia lolotonga (Tu'ivakano).
'Oku mahino foki he'ikai koha 'uhinga eni ia ke toloi ai 'ae falealea pe koe 'vote of no confidence. kuo pau ke fakahoko 'a e vote of no confidence 'i he taimi 'e tu'utu'uni ki ai 'ae falealea 'i he vavetaha.

koe ki'i faka'ilonga 'oku ma'alifekina kiate au 'oku hange kuo fakaha mai 'i he tautea (hopo) pea mo hono fakahifo 'e he Tu'i 'a e sea mei hono lakanga fkfalealea. 'oku talamai ke tukuange aa 'e Tu'ivakano 'a e lakanga Palemia 'o fakatatau ki he paloti 'o e 'vote of no confidence'.

'Oku 'ikai totonu ke tali 'ae fonua ia ki ha fknofo nopele mo ha toe fili fkfofonga nopele fetongi 'o Lasike.

Kuo pau ke hoko atu 'a e falealea pea fakahoko 'ae 'vote 'of no confidence kae lava 'o ngaue 'ae fonua, he 'oku tukungaue 'ae kaungaue fakapule'anga 'o fakatatali kihe 'vote of no confidence'.

Talamai hoku ki'i 'ofefine 'oku ngaue fakapule'anga ko honau apingaue 'oku mate he oku li'aki ngaue pe kau ngaue 'i 'apingaue. 'uluaki ko e 'ikai kenau poupou ki he kapineti 'o Tu'ivakanoo, ua, ko e tali ke fai mo fakahoko 'a e fili 'vote of no confidence'.

ko ia ai 'oku totonu ke fai mo teke 'e he kau fakafofonga ke fakahoko 'ae 'vote of no confidence he vavetaha kae ngaue 'a e fonua.

malo
laione
Quote this message in a reply
07-17-2012, 08:46 PM (This post was last modified: 07-17-2012 08:59 PM by swimm.)
Post: #2
RE: FAKAHIFO 'EHE TU'I 'A NOPELE LASIKE MEI HONO LAKANGA SEA MOE FAKAFOFONGA
(07-17-2012 05:19 PM)laione Wrote:  'Oku toe malie ange 'a e ngaahi mafihunga mo e faka'ilonga 'o Taimi pea hange 'o aata mai ha fekau mahu'inga.

'i he lolotonga 'oku tau kei tatali ki he 'Vote of no confidence" kuo hoko 'a hono fakamaau'i, tautea pea fakahifo 'ae Sea 'o e falealea. 'i he'ene tu'u ko ia ka tu'ulahoko ai pe 'ae fili 'Vote of no confidence' e holo hifo 'a e tokolahi 'o e poupou kihe pule'anga 'o Tu'ivakano ki he toko 10 ka e 'oua kuo hanga 'e he Tu'i 'o fakanofo ha taha fo'ou ki he hingoa Lasike pea fakahoko mo ha fili fkfofonga nopele fo'ou, 'a ia 'e toki fakahoko ia 'amui. Ko ene tu'u 'i he taimi ni 'e mavahe 'a looti tu'iha'ateiho 'o sea pea kuo pau ai ke holo 'a e tokolahi 'e hikinima kihe palemia lolotonga (Tu'ivakano).
'Oku mahino foki he'ikai koha 'uhinga eni ia ke toloi ai 'ae falealea pe koe 'vote of no confidence. kuo pau ke fakahoko 'a e vote of no confidence 'i he taimi 'e tu'utu'uni ki ai 'ae falealea 'i he vavetaha.

koe ki'i faka'ilonga 'oku ma'alifekina kiate au 'oku hange kuo fakaha mai 'i he tautea (hopo) pea mo hono fakahifo 'e he Tu'i 'a e sea mei hono lakanga fkfalealea. 'oku talamai ke tukuange aa 'e Tu'ivakano 'a e lakanga Palemia 'o fakatatau ki he paloti 'o e 'vote of no confidence'.

'Oku 'ikai totonu ke tali 'ae fonua ia ki ha fknofo nopele mo ha toe fili fkfofonga nopele fetongi 'o Lasike.

Kuo pau ke hoko atu 'a e falealea pea fakahoko 'ae 'vote 'of no confidence kae lava 'o ngaue 'ae fonua, he 'oku tukungaue 'ae kaungaue fakapule'anga 'o fakatatali kihe 'vote of no confidence'.

Talamai hoku ki'i 'ofefine 'oku ngaue fakapule'anga ko honau apingaue 'oku mate he oku li'aki ngaue pe kau ngaue 'i 'apingaue. 'uluaki ko e 'ikai kenau poupou ki he kapineti 'o Tu'ivakanoo, ua, ko e tali ke fai mo fakahoko 'a e fili 'vote of no confidence'.

ko ia ai 'oku totonu ke fai mo teke 'e he kau fakafofonga ke fakahoko 'ae 'vote of no confidence he vavetaha kae ngaue 'a e fonua.

malo
laione

fkmalo lahi atu laione e ma'u ongoongo mai mei tongana, ka koe kole pe mu'a pe'e toe lava ke ki'i momosi mai mu'a ke ki'i momo iiki ange, 'ae uhinga ne si'i fkmaloloo'i ai 'a lasike meihe sea, he 'oku hange kia au ia koha tu'utu'uni ena ia 'a kuini, he na'e mali a lasike pea moe tokoua 'oe kuini pea li'aki ia kae 'alu ia 'o toe mali, pea 'ikai foki ke 'alu 'amata'aho ia mo pilolevu kihe mali na'e toki 'osi he 'ena ta'eloto kihe mali, ka na'e fai pe foki e mali ia he koe me'a ia na'e loto kiai a kuini nanasi, pea hangehange pe kuo kamata ke tu'i fefine a tonga ia........
'oku kau eni he ongoongo malie hono fkhifo e sea oe fale alea mei hono lakanga sea pea toe fkmaloloo'i aipe meihe memipa 'ihe fale, ka koe me'a 'oku malie ai ko hono tuku mai ki tu'a e tama na'e ma'u moe me'a tau kae toe fetongi atu kihe sea 'ehe tama na'e ma'u pe moia moe me'a tatau , malie ee........
Quote this message in a reply
07-18-2012, 01:34 AM
Post: #3
RE: FAKAHIFO 'EHE TU'I 'A NOPELE LASIKE MEI HONO LAKANGA SEA MOE FAKAFOFONGA
ko hono mele pe 'eni si'etau 'Ahoeituu ko 'ene fu'u tete'e faufaua pehee 'ene fie'eikii pea fielau pe he koe kakano'i tu'i mo'oni kaaaa, 'oku hange tofu pee ko 'etau lotu 'oku faii......ke tokoni mai e 'eikii 'o fakamelino kitautolu meihe ngaahi fakaehaua ko'eni 'oku kei fai pe 'ehe tu'i ki hono kakai.
'oku feinga ma'u pe pule'angaa ke nau hahaka holo pe 'ihe nau halaia mo 'enau fkkaukau'i e kovii 'o puna e muu pea nau fai 'enautolu e me'a hala mo fakatupu moveuveu. koe ha e fa'ahinga tu'i moe fa'ahinga taki pule'anga koia kuo nau taufaa holo he fkpo'ulii. tau pehe ne tau ako kotoa ha me'a he me'a ne hokoo kae kei fai pe tu'ii ia moe pule'angaa he maamaamio moe fakakaukau'i e kakaa pea 'oku nongi 'aki 'enau da'e'ofa mo da'eong'i 'ae ha'aha'a 'e hoko kihe kakai 'oe fonuaa.koe fili lahi taha 'eni 'oe temoo 'ae masi'i ko'eni 'oku tu'i he taiminii and now we begin to see how the king throw his power around with support to corruption so the people continue to suffer from bad governance like vakano's.I believe the king trust that he has the TDS in his pocket and with the experience of those suck up to america deployments on those UN sorryass missions,the government believe these kids will turn their weapons on their own people.well the king need to play hands off for now till things settle. BUT the king and vakano's table, down deep inside themselves....do HATE 'akilisi and his boys mooooore than they love Tonga.
Quote this message in a reply
07-19-2012, 04:18 AM
Post: #4
RE: FAKAHIFO 'EHE TU'I 'A NOPELE LASIKE MEI HONO LAKANGA SEA MOE FAKAFOFONGA
'Oku fakakonisitutone pe tu'utu'u ni 'a Tu'i VI pea 'oku 'ikai koha toki hoko 'eni ha tu'utu'u ni pehe. When you done something wrong, you must face the consequences and thats what happened to Lasike. 'Oku fiema'u ke 'oange ha faingamalie 'o Tupou VI kene fakahoko hono fatongia kae 'oua leva e tamalaki atu pe ia he mata'uto'uta 'oku te'eki tene fakahoko 'eia ha maumau he koe tapalasia noa'ia ia mo fakaehaua. Sorry Lasike but be a mannnnnnnn.

later
kizmai
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: