Thread Closed  Post Thread 
"Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
Author Message
10-04-2012, 01:55 AM
Post: #1
"Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
[Image: TNEWS_02.10.12b.jpg] [Image: TNEWS_02.10.12a.jpg]
[Image: TNEWS-04.09.12-WEBe.jpg] [Image: TNEWS-04.09.12-WEBa.jpg]

TNEWS 02.10.12

A Tokaikolo Church Member Vents his frustration towards Rev.Faka'osi Hau's allegations against President Dr. Liufau Vailea Saulala

All this and more.....

Watch the episode here:

Open for comments....
10-04-2012, 07:49 AM
Post: #2
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
'Oku 'oatu ai pe 'ae fakamalo moe hounga'ia kihe tnews hono 'omai 'ae me'a ni ke fai kiai vakai. Pea 'oku ou pehe koe taha 'eni e fo'i katuni malie ange fau 'ae tangata ko Taulepa. Masi'i Taulepa, kuo poto e kautama ia koee 'o longo ka ke toki ha'u koe ke va'inga e tnews 'ia koe. 'Oku fakaoli ho'o tali pea 'oku toe faka'enekete atu mo ho'o founga tali fehu'i. Toe ki'i holomui atu masi'i kimui he 'oku te'eki ai ke taimi ke ke kau koe malu'i 'oe Palesiteni. 'E toe mo'ua e Palesiteni ho'o founga malu'i.
10-04-2012, 07:52 AM
Post: #3
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustrat
Malo mu'a Setita hono kei tuku mai e ngaahi ongoongo ke mau lave ai mei homau ngaahi feitu'u.

'Oku ou oli'ia 'ia Terepo he'ene kape vale/ta'eako kia Hau mo e kautama 'oku mamahi he Palesiteni, kapau ko Terepo ko e tama na'e 'i ai ha me'i maama hono 'uto na'e 'ikai ke kape ta'eako ki ha taha.

Bottom line Terepo is brainwashed so bad that he does not see the light. Poor guy.

[talanoa67Undecided[/font]]
10-04-2012, 08:28 AM
Post: #4
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
(10-04-2012 07:49 AM)Kehekehe Wrote:  'Oku 'oatu ai pe 'ae fakamalo moe hounga'ia kihe tnews hono 'omai 'ae me'a ni ke fai kiai vakai. Pea 'oku ou pehe koe taha 'eni e fo'i katuni malie ange fau 'ae tangata ko Taulepa. Masi'i Taulepa, kuo poto e kautama ia koee 'o longo ka ke toki ha'u koe ke va'inga e tnews 'ia koe. 'Oku fakaoli ho'o tali pea 'oku toe faka'enekete atu mo ho'o founga tali fehu'i. Toe ki'i holomui atu masi'i kimui he 'oku te'eki ai ke taimi ke ke kau koe malu'i 'oe Palesiteni. 'E toe mo'ua e Palesiteni ho'o founga malu'i.
Masi'i Kehe, na'a ku pehe ni 'oku kei fihi 'ae tukuaki'i 'oku fai 'e Rev. Hau mo 'ene kautama ... ta koaa 'oku mo'oni pe kinautolu he kuo fakamo'oni'i mai 'e Taulepa 'ae ngaue hala'aki 'ehe palesiteni hono mafai moe pa'anga 'ae siasi.

'Oku 'ikai koha toe loi koe masi'i ni ia (Taulepa) koe masi'i katuni ka 'oku 'ikai koha sikiuliti ke ne malu'i 'ae palesiteni. Tuku e sikiuliti ia ke fai 'e Sitaleki pea ka 'ikai pea ha'u pe 'a Sangstar 'o malu'i 'a Liufau, hihihihi.
10-04-2012, 11:09 AM
Post: #5
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
HIHIHIHIHIIHIHIIHI

Talu 'eku kata hengihengia 'aneuhu he fo'i katuni 'a e sekuliti 'ae Palesiteni 'oku ou kei kata ni pe masi'i Pila.
10-04-2012, 01:43 PM
Post: #6
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
KOE NGAAHI TALANGA 'ENA MEI HE FACEBOOK:

Kakalu O Tonga: Tala ka Taulepa ke 'ai mai ha'ane tali ki he me'a ko 'ena
3 hours ago · Like
#
Kakalu O Tonga: Application to wind up: Tokaikolo church board faces liquidation
Defendant: Tokaikolo Christian Church Trust Board
Directors:
Applicant: Inland Revenue
Hearing date: Wednesday 27 July at 10am
Other details:
3 hours ago · Like
#
Kakalu O Tonga: Fakaikiiki 'oku paaki atu ia 'e he Kakalu 'o Tonga he ne 'ai ke fktau atu e koloa kotoa 'a e Tokaikolo ke totongi'aki e mo'ua
3 hours ago · Like
#
Dave Vaifoou Pangataa: hahahahahaha, koe tali pe ki he me'a fksekiulitii 'oku 'ilo 'e Taulepa....'oku ki'i "No Comment" 'a Taulepa ia he 'u me'a ko'ena.....hahahahaha.
2 hours ago · Like
#
Setita Millar: fola atu he kataa Vaifo'ou...tenau hola nautolu kau vela tokotaha pe au 'i loto??? manieeee!
2 hours ago · Like · 1
#
Setita Millar: Malo Kakalu, laku mai ai leva ke 'osi, telia na'a toe ha me'a kae musia ai ha motu'a va'e lol lol
2 hours ago · Like · 1
#
Kesomi Fatanitavake: sis oku ke famili moe motua mei motu ko Akilisi Pohiva he mea koe hopo ki hala o alu hangatonu o mateakii e mea koe totonu hahaaa koe mea ia oku tau polepole he koia oku loto maa tenau mataa a e otua haleluia ofa atu.
about an hour ago via mobile · Unlike · 2
#
Silia Tauaika: Malo Setita Millar....lol..mau fola atu he kata he sio ki ho fakamaatoatoi hono interview e motua ....lol...neu pehe eau ko ha atu lau e comment a Raymond Lanivia...kou tui tau lotu lahi ke escape meihe afi hhheeeee
about an hour ago · Unlike · 1
#
Mosese Vakasiuola: malo mua Setita e fkhoko totonu etau gaahi fkkaukau pea malo mua e taeufi hono oatu e mooni koeku lau kihe motua na ene kau kia Liufau pea toe tagi ia kia Hau pe koe ha mea oku hola ai kae fihia tokotaha ai he tauhele koe ilo pe oku fihia ka koe ha mea oku poupou ai kihe faahi oku fihia ai hahaha
about an hour ago · Unlike · 1
#
Setita Millar: Malo Kesomi, Silia and Mosese 'ae fakalotolahi and poor guy...I feel sorry for him....yes I was too hard on him....but it has to be ....
55 minutes ago · Like
#
Silia Tauaika: Setita Millar mau sio hifo mo Simana & Kelei mannnn...lol... anga fefe ene confident ke hau o lea he Tnews..without knowing what to say...lol... koe lahi ene lea koe lahi ange ia e...See More
15 minutes ago · Like
#
Setita Millar: 'ofa atu ka moutolu, ka ko koe pe foki eee hehehehe
12 minutes ago · Like
#
Olympia V Kaumatule Tukutau: ko e me'a ia kou sai'ia ai 'ia setitia ko e hopo ki hala.. ta pea ngali pe ia mo koe mo 'akilisi pohiva... kuo ke ako'i kimautolu ke mau 'alu he mo'oni mo e totonu.. pea 'oua toe afeafe... lovi'i u... bless bless..
2 minutes ago · Unlike · 2
10-04-2012, 07:50 PM
Post: #7
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
(10-04-2012 01:43 PM)Setita Wrote:  KOE NGAAHI TALANGA 'ENA MEI HE FACEBOOK:

Kakalu O Tonga: Tala ka Taulepa ke 'ai mai ha'ane tali ki he me'a ko 'ena
3 hours ago · Like
#
Kakalu O Tonga: Application to wind up: Tokaikolo church board faces liquidation
Defendant: Tokaikolo Christian Church Trust Board
Directors:
Applicant: Inland Revenue
Hearing date: Wednesday 27 July at 10am
Other details:
3 hours ago · Like
#
Kakalu O Tonga: Fakaikiiki 'oku paaki atu ia 'e he Kakalu 'o Tonga he ne 'ai ke fktau atu e koloa kotoa 'a e Tokaikolo ke totongi'aki e mo'ua
3 hours ago · Like
#
Dave Vaifoou Pangataa: hahahahahaha, koe tali pe ki he me'a fksekiulitii 'oku 'ilo 'e Taulepa....'oku ki'i "No Comment" 'a Taulepa ia he 'u me'a ko'ena.....hahahahaha.
2 hours ago · Like
#
Setita Millar: fola atu he kataa Vaifo'ou...tenau hola nautolu kau vela tokotaha pe au 'i loto??? manieeee!
2 hours ago · Like · 1
#
Setita Millar: Malo Kakalu, laku mai ai leva ke 'osi, telia na'a toe ha me'a kae musia ai ha motu'a va'e lol lol
2 hours ago · Like · 1
#
Kesomi Fatanitavake: sis oku ke famili moe motua mei motu ko Akilisi Pohiva he mea koe hopo ki hala o alu hangatonu o mateakii e mea koe totonu hahaaa koe mea ia oku tau polepole he koia oku loto maa tenau mataa a e otua haleluia ofa atu.
about an hour ago via mobile · Unlike · 2
#
Silia Tauaika: Malo Setita Millar....lol..mau fola atu he kata he sio ki ho fakamaatoatoi hono interview e motua ....lol...neu pehe eau ko ha atu lau e comment a Raymond Lanivia...kou tui tau lotu lahi ke escape meihe afi hhheeeee
about an hour ago · Unlike · 1
#
Mosese Vakasiuola: malo mua Setita e fkhoko totonu etau gaahi fkkaukau pea malo mua e taeufi hono oatu e mooni koeku lau kihe motua na ene kau kia Liufau pea toe tagi ia kia Hau pe koe ha mea oku hola ai kae fihia tokotaha ai he tauhele koe ilo pe oku fihia ka koe ha mea oku poupou ai kihe faahi oku fihia ai hahaha
about an hour ago · Unlike · 1
#
Setita Millar: Malo Kesomi, Silia and Mosese 'ae fakalotolahi and poor guy...I feel sorry for him....yes I was too hard on him....but it has to be ....
55 minutes ago · Like
#
Silia Tauaika: Setita Millar mau sio hifo mo Simana & Kelei mannnn...lol... anga fefe ene confident ke hau o lea he Tnews..without knowing what to say...lol... koe lahi ene lea koe lahi ange ia e...See More
15 minutes ago · Like
#
Setita Millar: 'ofa atu ka moutolu, ka ko koe pe foki eee hehehehe
12 minutes ago · Like
#
Olympia V Kaumatule Tukutau: ko e me'a ia kou sai'ia ai 'ia setitia ko e hopo ki hala.. ta pea ngali pe ia mo koe mo 'akilisi pohiva... kuo ke ako'i kimautolu ke mau 'alu he mo'oni mo e totonu.. pea 'oua toe afeafe... lovi'i u... bless bless..
2 minutes ago · Unlike · 2

Kau tagata 'ai pe kataki ke lahi,'oku sii fkofa a Taulepa 'ene si'i kotokoo koe malu'i e Tama...he ta 'oku 'ikai si'ane 'ilo 'e taha lihe me'a 'ae siasi kae kaaimumu'a o lea mai he tv.'Oku 'ageage ia he ta'x maau 'ene tali..hhhh ta koe ia na'e fili ai he security ko 'ene ta'emahino
He si'i kapau oku taemhino pe he fehu'i a Setita pea e fefe ai ka fehagaaki moe kau faifekau na'e pole kiai kenau fehagaaki,'ae kau tama na'a nau toki hu atu 'aneuhu,Kae tuku ia na'e fuoloa 'ene hola 'ana he falevela na'ane lau....Koe tu'u koee he taimi ni 'oku fola atu 'a Taulepa he kata he'ene fo'i malu na'e fai,talamai 'eia ko'ene fo'i fknafala pe 'ana kihe siasi....hahahahah ka 'oku mo'oni pe 'a rev Hau ia...
10-05-2012, 01:15 AM
Post: #8
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
Ko e taha 'eni he ngaahi vahevahe malie mei he'eku facebook 'ihe polokalama ko'eni:

Daphne Taukolonga: Tita, ko 'eni na'aku kamata sio taimi nounou pe 'ihe interview pea tuku kae hokoatu 'a e ngaue, ka 'oku mahino lelei kiate au 'a e ngaahi fehu'i na'ake fakahoko pea moe ngaahi tali 'a e tokotaha na'e interview. Kou fakamalo lahi atu kia koe 'i ho'o tu'u 'i loto kae lava ke haa mai ha konga si'i 'o e ngaahi issues felave'i moe maumau 'oku lolotonga hoko 'ihe siasi Tokaikolo. Koe 'uhinga ia 'oku 'ikai ke tokangaekina ai 'a Faifekau Hau mo kinautolu 'oku fakafehu'i 'a e ngaahi procedure pe founga ngaue 'a e Taki moe management committess he 'oku mo'ua 'a e management ia 'a e Siasi hono leipolo'i koe kau ta'eako 'a Faifekau Hau mo kinautolu 'oku fakafehu'ia 'a e ngaahi founga ngaue. Fefe leva kapau koe kau ta'eakoo 'oku fakaako ange 'enau fakakaukau mo 'enau to'onga 'ihe kau ako ko 'ena 'oku fakapiopioni? Koe 'uhinga hono ako'i kitautolu 'ehe Uesite ketau ngaue 'aki 'a e procedures ke ma'opo'opo pea si'isi'i ange ai 'a e palopalema. Kapau leva 'oku tupulekina 'a e palopalema ia pea taa 'oku 'ikai ngaaue 'a e procedure (does not work) 'a e founga ngaue 'oku taukapo'i 'e ho'o interviewee on behalf of the current management of Tokaikolo, totonu leva ke ngaue'aki ha emergency procedure 'o fakatatau kihe longoa'a (current situation). Koe emergency procedure 'ena 'oku vilitaki mai 'a Faifekau Hau ke ngaue'aki kae tuku 'a e founga lolotonga he 'oku 'ikai ngaaue (not appropriate). Koe founga fakaUesite ia 'oku pehee, pea koe ako koe konga ia 'o e culture 'a e Uesite, kapau leva 'oku 'ikai ke fakaUesite 'enau founga pea taa 'oku 'ikai totonu kenau leipolo'i 'e kinautolu 'a Faifekau Hau koe ta'eako. Ke ta'eako 'oku fakaako ange 'ene founga ngaue mo 'ene way of thinking? Malo Tita, you are doing great!
10 hours ago · Like
10-05-2012, 02:00 AM
Post: #9
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
MORE DIALOGUE FROM MY FB PAGE:

Olympia V Kaumatule Tukutau: ko e me'a ia kou sai'ia ai 'ia setitia ko e hopo ki hala.. ta pea ngali pe ia mo koe mo 'akilisi pohiva... kuo ke ako'i kimautolu ke mau 'alu he mo'oni mo e totonu.. pea 'oua toe afeafe... lovi'i u... bless bless..
12 hours ago · Unlike · 3
10-05-2012, 12:29 PM
Post: #10
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
Malo mu'a e masi'i bodyguard 'ae Palesiteni 'o Tokaikolo e faiva mate he polokalama ni. Koe taimi koee na'e 'iai pe 'ete ki'i fifili na'a 'oku loi koaa 'ae ngaahi tukuaki'i. Ka 'oku ou fakamalo lahi kihe bodykaati 'ae Palesiteni 'ene fakamahimahino'i lelei mai ta 'oku mo'oni kotoa 'ae ngaahi me'a ni....masi'i kapau 'oku kei toe hao taimi pea ke kataki mai 'o bodykaati ange mu'a mo au? Ka kou manavasi'i na'a ke toe fakatelefua'i 'e koe au hange ko ho'o fakatelefua'i si'i Palesiteni 'ae siasi tokaikolo.

Na'e 'iai foki 'eku ki'i kohikohi atu 'i mu'a 'o hange 'oku ou kau kihe tafa'aki ko'eni 'ae tokaikolo. Kou kole fakamolemole atu ai kia Kavaman, Pila, Kehekehe, mo e toenga 'oe kau 'alofi, ta 'oku mou mo'oni kimoutolu he ko'ena koe bodykaati 'ena kuo ne lea mai 'oku mo'oni.
10-05-2012, 12:35 PM
Post: #11
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
'Oku 'iai e me'a 'oku ou fktokaga'i he natula e mo'ui ae kakai he siasi ni...Pea kou tui 'osi tau ia he mo'ui 'ae tokolahi he siasi,He na'e malohi pea fefeka hono tuki 'ehe Faifekau kuo mama'o Senituli Koloi kihe loto e kakai..'ae me'a koe mo'ui talagofua.....Ka na'e tonu foki e fo'i fekau ia fktatau ki hono mo'oni na'e malaga'i 'ehe Faifekau koia..
Koe 'aho ni to'o mai e fo'i fkkaukau tatau kae 'uhiga kehekehe ia,'o tuki pea fknofonofo ia kihe loto 'oe kakai tatau pe...'osi tau ia he mo'ui 'ae kakai 'ae fo'i mo'oni na'e uluaki ma'u,Hala ke 'ilo pe mahino ia kihe tokolahi 'ae foi fkkaukau,'Oku fatu ia ke fkkaveiga 'aki ha fkkaukau,Pea kuo mapuna hake ia he 'aho ni,'ae tege ke mo'ui talagofua kihe kau taki he me'a kotoa pe,He li pa'aga,gahi pola,tanaki me'afktoga,lukuluku moe ha fua..etc..
Pea hage 'oku nau fkilifiai'i e kakai 'oka nau ka talagata'a,pea toki tetetete si'i kaiga he ilifia kihe kihe taki moe kAU FAIFEKAU,pehe tokua ka 'ikai ke nau li pa'aga e 'ave nau3 ki heli(fk'ofa e?)
Pea koe tu'uga ia 'oku 'iai e mo'ui si'i kaiga Tokaikolo...koe fkofa ka koha fk'ofa si'enau a'usia
Sai kapau 'oku toka enau fkkaukau he me'a 'oku tala he nau Palesiteni kia nau3,pea he ai 'enau mo'ui koe mo'oni taha ia,moe siasi mo'oni taha ia pea 'oku tonu aa kenau tuputupu lefanua ke ma'u mai 'enau miliona 'oku mole
2,'Oua tenau toe palopalema'ia ha me'a ...tatau aipe sino,'atamai,laumalie
totonu ke nau a'u kinau3 kihe ta'u motu;a koee 'o 'Epalahame mo Sekope..hahaha
Pea 'oku fu'u ma'oluga faufaua 'enau malaga'i honau gutu e folofola,kae kehe me'a 'oku fai honau nima,He 'oku hage hanau kai kape fifisi hono 'eke atu 'e faifekau Hau 'ae fkmatala pa'aga..'Oku taha pe hono 'uhiga..'IKAI KE NAU LOTO KE 'ILO 'EHE KAKAI 'ENAU KAKAA,MO FAIHALA KIHE PA'AGA 'AE SIASI....
Kapau te tau tukuage ae fo'i tukuaki'i 'oku fai kihe palesiteni,he 'oku 'osi mahino ia koe mo'oni 'ene pule fktikitato kihe siasi 'ihe gahi laulea kuo tau ma'u..Ka tau vakai age kihe kakai 'oe siasi,pe koe ha 'oku nau si'i mate pe,to'e pe,hanu pe moe 'oi kae kei totogi tina pe..Mahalo nau ilifia he'e 'ave nau3 ehe palesiteni ki heli ka ta'x totogi ha tina..
He koe toki me'a fkoli ia koe hanuhanu mai 'ae motu'a hemau po lave.koe motu'a faifekau ia koe sio mai pe pekenene 'oku 'ikai toe mei ma'u ha me'a ke kai kae kei gh tina pe.Kou talaage pe 'oku 'alu atu e kau tufa tina moha pekenene 'o fkmana'i ke totogi e tina....hhhhhh koe fkofa taha e taimi 'oku tau fanogo to'e ai..
He ta koe vaivai pe kau gh tina ia he tufa tina,he koe kau mata tali te nau a'usi fonua,pea koe mo'ui talagofua kihe tagata koe hokosi ia e ogosia moe ta no ka lahilahi....
10-07-2012, 08:41 AM
Post: #12
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
'Oku malo lahi e polokalama ia pea hange koe lau, 'oku lelei fakamitia mo fakakomesiale ka 'oku ngavaivai fakavesitapolo 'a hono kakano'i polokalama, neongo pe kuo ta tu'o lahi hono kole ha kakai ke tipieti ma'ae Tokaikolo;
1. Koe ha mahu'inga 'o terepo kene talifehu'i ma'ae Palesiteni moe Siasi Tokaikolo?
'Oku mahino lelei pe he faka'eke'eke koe memipa 'a Terepo he Tokaikolo pea koe 'uhi koe memipa ia pea 'oku mahu'inga 'aupito hono le'o hange pe koe mahu'inga 'o e le'o 'o Rev Hau.Ko hono mamahi'i siasi pe 'oku fai 'aki 'ene taukapo.
2. 'Oku 'iai nai ha 'ilo lahi 'a Terepo kihe ngaahi 'isiu 'oku talanoa kiai 'a Rev Hau?
'Ikai he 'oku fiu feinga 'a Terepo ia ke ne 'ilo koe ha ha'ane tali kihe fehu'i 'a Setita pea ko 'ene me'a pe 'oku fai koe 'io, 'ikai pe koe fehu'i atu 'a Setita ia 'i Tonga kae tali atu ia 'i Falanise.
3. 'Oku 'aonga nai mo mahu'inga 'ene mole taimi ke malu'i e Palesiteni moe Tokaikolo?
'Oku 'ikai 'aonga he 'oku ne fakapona 'eia e palopalema ke toe fihi ange. Ka 'oku mahu'inga pe ke ongo atu hono le'o he koe memipa ia 'oe Tokaikolo.
4. 'Oku ne fakafofonga'i 'ae Palesiteni moe Siasi Tokaikolo?
'Ikai, 'oku ne fakafofonga'i pe 'eia ia koe memipa moe sekiuliti.

Kataki Setita mahalo 'e fakapotopoto ange ke toe kumi atu pe ha ni'ihi 'e malava kenau fakafofonga'i lelei ange e Siasi Tokaikolo. Kuo 'osi fe'unga 'anoa pe uesia kuo hoko ka 'oku toe faka'ofa ange Siasi Tokaikolo ia hono 'omai 'a Terepo ke ha'u 'o lea mai hange ha taha 'oku 'ikai kene 'ilo koe ha me'a kene lea mai 'aki.

'Oku 'ikai faingata'a ke tufi mai pe ha taha kehe ke lava e polokalama ka 'oku faingata'a 'aupito ke pukepuke e polokalama ke kei mahu'inga, ma'opo'opo mo loloto 'a hono ngaahi kanoloto.Toki hoko atu...

later
kizmai
10-08-2012, 02:04 AM
Post: #13
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
'E Telepoo 'oku malie ho'o hanga 'o tukuhifo e fa'ahinga 'oku nau fehu'ia e ngaue ho'omou palesiteni ho'o tala 'oku nau vale ,ta'eako ka koe fk'osi'osi ho'omo potalanoa peake pehe na'e tonu kenau nofo pe kemou vela fktaha pe.

'E tangata Telepoo koe me'a ia ne 'omai ai 'ehe 'Otua hotau 'atamai ketau fk'aonga'i lelei ia lolotonga 'etau kei mo'ui,koe'uhi kake 'alu he hala peake sio kiha fu'u pelepela peake 'alu he tafa'aki kae'oua teke moloki'i hifo aipe he teke namu pelepela ai pe.
Pea 'ihe fk'osi'osi ho'omo fk'eke'eke pea poto ange 'a e kakai ia kuoke tala 'oku nau vale mo ta'eako 'o huu kitu'a he tenau vela ai mo honau famili kake nofo pe koe ia poto keke si'i paku ai,pe'i nofo atu ai leva ai keke paku ai, he'ikai pehe mai 'e Liufau ia koha paku'i manioke koe,ko'ene me'a pe 'oku ne fiema'u & fai koe lotu'i koe keke mo'ui lelei mo mo'ui fuoloa keke ngaue ke lahi ke 'oange kiai ho'o silini,koia ai Telepoo ta'utu'i hifo ai leva ke ma'u he tafa'aki 'oe Palesiteni ka tau sio ange pe koe ha hono loloa.
10-08-2012, 12:22 PM
Post: #14
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
Ko e konga 'ena 'oe ngaahi talanga malie mei he'eku facebook 'ihe video ko'eni:

Daphne Taukolonga Silia mo Setita ko éku tui koe uhinga lelei pe á Liufau óku ne feinga ai ke fakalongolongo á Fakaósi Hau óua é fakafehu'i ia. 'Oku toe úhinga lelei pe mo Faka'osi Hau 'ihe éne feinga ke ofongi, pe fakaaaki á Liufau moe kakai ó Tokaikolo kenau fakatokangaí á e founga óku fakalele áki á e ngaahi meá fakapaánga á e Siasi ó Nu'usila. Kapau naé maú atu pe é Liufau ia á Fakaósi Hau kena talanoa mahino fakaeekinaua pea feinga'i kena ágree' kihe founga é lava ke fefiemalieáki ai, he'íkai ke fai ha longoaá. 'Oku mo'oni pe á e lea á e kakai tokolahi ó Tokaikolo, koe 'Eiki pe ia naáne fakaátaa ke fakafehu'i é Faka'osi Hau á e founga fakatakii. 'Oku 'iai á e ngaahi founga kehekehe óku ngaue áki éhe Uesite hono taki óha kakai, pea koe ngaahi founga ia óku ako'i í faleako, á éni koee óku tupu ai á e 'íkai tokanga ee kina á Fakaósi Hau mo éne kole ke átita'i áe paánga 'o e siasi ó Nuúsila, tokua koe taéako. Koe founga fakatemokalati (democratic), founga fa'ifa'iteliha (laisefaire) moe founga fakapuhopuha'a pe fakatikitato (dictatorship). 'Oku tau ámanaki atu foki kitautolu koe fakalele ó e siasi óku fakalele fakatemokalati, he koe faáhinga fakalele óku 'iloa koe fakalele éhe kakai ó fakatefito 'íhe felotolotoi pe founga é lelei kihe tokolahi. Koe founga ko éni óku ngaue áki é Liufau ó fakatatau kihe ngaahi information kuo tukumai éhe Media, á éni óku fakafehu'i é Fakaósi Hau maá kinautolu óku tui tatau mo iaa, koe founga fakalele fakapuhopuhaá mo fakatikitato. Koe founga fakatikitato koe taha hono ngaahi úlungaanga koe fklele óku faiáki pe á e tuútuúni átaáta pe tokotaha pe á e taki, 'ikai ke toe lau atu ai ha futefute pe fakafehu'i éhe kakai óku taki ai. Koe founga óku fai éhe kakai ako á mamani, kapau leva óku álu atu ha faáhinga organisation hangee koe ngaahi siasi kau ai mo Tokaikolo kuo fai á e longoaá ó tukuaki'i kuo ngaue hala áki éhe taki áe paánga, pe koe fehalaaki éne decision, pea óku talamai éhe ako, ke tuku kituá á e tokotaha ko ia óku taki, ó hangee ko éni óku taukapo'i é Fakaósi Hau ke ófa mai ó tuku ki tuá áe Palesiteni kae fai á e fakatotolo éhe átita. Koe lipooti é ómai éhe átita, é 'ílo mei ai pe naé ngaue kovi áki éhe Palesiteni á e paánga pe naáne fai ha tuútuúni kiha taha kene ngaue áki á e paánga ó tupu ai ha mole á e paánga ko iaa. Koe founga éna á e kakai ako óku pehee, tukukehe kapau naé 'osi hifo mai á Sihova ó talamai koe Palesiteni óku totonu ke fa'iteliha pe ia 'ihe paánga á e Siasi Tokaikolo. Naé malanga'i mamafa é Senituli Koloi ke takitaha feinga ke lava áe kavenga ó ápi pea toki toenga pea foaki kihe ngaue fakalotu. Koe fakalakalaka koaa naé fai ki ai á e taukapo'i á e lele mai á e Tokakolo ó fakatatau kihe standard á hai á éna óku talamai kuo fakalakalaka lahi á e Tokaikolo???? Koe ha á e ngaahi standards óku fua áki??? Koe lau á e tohitapu, óku lelei ange áe kai hamu íhe kai kiki moe feke'ike'i. Koe ha hono áonga á e ngaahi fuú langa kae kafo pea launga á e kakai, pea ko éna kuo aú pe kihe kau faifekau í loto óku nau fakafehu'ia, pe koe langa aipe kae fakaófa á e kakai ke tau ki fee? Koe úhinga ia naé ui ai éhe kakai á Senituli mo kimautolu ko éni naá mau fuofua mavahe mai meihe siasi koe kau mamio fo'ou, he naé malangaí é Senituli ke úluaki tokanga ki ápi ke lava. Koe 'uhinga nai ia óku fakafehu'i ai é Fakaósi Hau á e founga taki lolotonga?????
8 hours ago · Like

Silia Kafovalu Manupule 'Oku faka -'ofa 'a e 'uhinga lelei moe ikai femahino'aki. Koe fe-tuutaki moe u kupu ,pea lava ke 'ilo'i 'e he Faifekau 'a e tukunga o e $,e ikai fk-lolongo pe ia ,kae nfo tae mahi...See More
7 hours ago via mobile · Like · 1

Daphne Taukolonga Silia koe fakaófa taha á e fuú kakai óku fakalongolongo pe 'í loto, kae si'i kaakaalou pe á Fakaósi Hau (tulou atu), te manatu kita kia Senituli heéne faá pehee, ko iaa "koe kulii pe óku kaakaalou" kuo mahino kiate au, ta koe sií úhinga á Senituli ko éne fakahoa ia kihe kulii óku úhinga ia, koe taha pe ia ó éne ngaue óku fai koe longolongo a'a 'iha álu kehe á e kau taki ó e ngaahi siasi 'i hono taimi meihe tohitapu ó hange ko ho'o taukapo. Na'a tau tuú ó fononga fakataha mo ia he koe maama na'e makehe ange éne fotu 'ihe uhouhonga ó e falukunga kakai naé fe'ao mo Senituli, 'o fanaui'i ai á e Tokaikolo. Kuo tookehe á e laumalie naé kamata'i mai áki á e Tokaikolo, tookehe 'aupito 'aupito he kuo mu'omu'a á e koloa moe paánga moe mafai moe langilangi íhe laumalie ó e kakai.
6 minutes ago · Like
10-09-2012, 09:54 PM
Post: #15
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
(10-07-2012 08:41 AM)kizmai Wrote:  'Oku malo lahi e polokalama ia pea hange koe lau, 'oku lelei fakamitia mo fakakomesiale ka 'oku ngavaivai fakavesitapolo 'a hono kakano'i polokalama, neongo pe kuo ta tu'o lahi hono kole ha kakai ke tipieti ma'ae Tokaikolo;
1. Koe ha mahu'inga 'o terepo kene talifehu'i ma'ae Palesiteni moe Siasi Tokaikolo?
'Oku mahino lelei pe he faka'eke'eke koe memipa 'a Terepo he Tokaikolo pea koe 'uhi koe memipa ia pea 'oku mahu'inga 'aupito hono le'o hange pe koe mahu'inga 'o e le'o 'o Rev Hau.Ko hono mamahi'i siasi pe 'oku fai 'aki 'ene taukapo.
2. 'Oku 'iai nai ha 'ilo lahi 'a Terepo kihe ngaahi 'isiu 'oku talanoa kiai 'a Rev Hau?
'Ikai he 'oku fiu feinga 'a Terepo ia ke ne 'ilo koe ha ha'ane tali kihe fehu'i 'a Setita pea ko 'ene me'a pe 'oku fai koe 'io, 'ikai pe koe fehu'i atu 'a Setita ia 'i Tonga kae tali atu ia 'i Falanise.
3. 'Oku 'aonga nai mo mahu'inga 'ene mole taimi ke malu'i e Palesiteni moe Tokaikolo?
'Oku 'ikai 'aonga he 'oku ne fakapona 'eia e palopalema ke toe fihi ange. Ka 'oku mahu'inga pe ke ongo atu hono le'o he koe memipa ia 'oe Tokaikolo.
4. 'Oku ne fakafofonga'i 'ae Palesiteni moe Siasi Tokaikolo?
'Ikai, 'oku ne fakafofonga'i pe 'eia ia koe memipa moe sekiuliti.

Kataki Setita mahalo 'e fakapotopoto ange ke toe kumi atu pe ha ni'ihi 'e malava kenau fakafofonga'i lelei ange e Siasi Tokaikolo. Kuo 'osi fe'unga 'anoa pe uesia kuo hoko ka 'oku toe faka'ofa ange Siasi Tokaikolo ia hono 'omai 'a Terepo ke ha'u 'o lea mai hange ha taha 'oku 'ikai kene 'ilo koe ha me'a kene lea mai 'aki.

'Oku 'ikai faingata'a ke tufi mai pe ha taha kehe ke lava e polokalama ka 'oku faingata'a 'aupito ke pukepuke e polokalama ke kei mahu'inga, ma'opo'opo mo loloto 'a hono ngaahi kanoloto.Toki hoko atu...

Oku mo'oni 'ae fale'i ia Tokoua, ka na'aku 'ilo'i 'eau na'e 'osi tukuange mai 'e Setita 'ae faingamalie kihe tafa'aki 'a Tokaikolo kiha 'anau tali kihe tukuaki'i kuo fai pea hala 'ataa ke 'iai ha taha 'ihe kau taki 'e me'a mai. Ko fee 'a Pita Vai ia?, koia na'e 'uluaki fehangahangai mo Faka'osi ... koia na'e tonu ke mu'a mai!!!

Kiz, 'oku 'ikai koha tonounou fakavesitapolo eni ia 'ae faifatongia 'ae ta'ahine ko Setita. Koe me'a eni ia 'oku ou ui 'eau koe - "MO'ONI PE 'A REV. HAU IA", pea kapau 'oku 'ikai koia pea ta 'oku kei tatali pe 'a Pita Vai ia mo Liufau Saulala ke ma'u mai ha fakaha kihe 'enau tali 'e fai.

Kapau 'oku ke tua'ia Koe he tali kihe ma'u mai ha fakaha, pea ke kataki 'o fakakole 'ae Tokaikolo ke nau faka'ilo 'a Rev. Hau Mo'onia fakataha mo Setita, kae ma'u mai 'ae fakaha fakamaau'anga ia mo tau talitali ai pe kihe ma'u fakaha faka-KAIVAO 'a Tokaikolo, hahahahah!!!, kaikehe pe ke tau sio ange pe kohai 'oku tonounou fakavesitapolo 'ene fakahoko fatongia!!!
10-11-2012, 09:37 PM
Post: #16
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
malo pe mu'a Te'epo ho'o loto lahi keke lava mai 'o ki'i kakatuni mai kae ma'u ha'a mau oli, ka 'oku te'eki pe keke lea mai koe kuo 'osi tala mai pe ia ho fotunga 'ae tu'unga fk'atamai 'okuke 'iai, peake toki lea mai pe koe o talamai koe ki'i vale fie fkoli pe koe ia ka 'okuke feinga koe ke oli ka 'oku 'ikai pe ke kata taha ia, pea koe uhinga ia na'ake 'asi mai ai mo setita keke ki'i 'ahi'ahi ai na'a kata atu taha, kake 'ohovale koe he hiki tuee atu 'ae matanga 'i ho'o 'asi mai pe te'eki keke lea mai koe, pea ko ho'o lea mai pe kuo mau toki te'ete'epili holo kimautolu 'o fiu feinga ke ta'ofi 'emau kata, 'ofa a foki Te'epo o fu'u lahi kae tuku e namu niu moe nanamu..........
10-12-2012, 11:22 AM
Post: #17
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
Kuo fuoloa e puli kae malo Swimm mo Kehe ho'omou kei pukepuke mai hotau fale ni telia na'a haea 'ehe kau kaiha'a.

Ko e ki'i fehu'i atu pe 'eni ia ka Setita pe 'oku kau pe polokalama katuni he tnews. Koe toki taha 'eni ha fo'i polokalama 'oku ne 'ene'ene'i pe 'eia hoku kete he tali fehu'i 'ae masi'i ni. Masi'i Taulepa, 'oku ou mate au he faka'ofa'ia si'ono pehe'i koe 'ehe siasi, ke nau teke mai koe keke ha'u 'o ngalivale heni. Kou kole atu, kataki masi'i 'oku fu'u faka'enekete 'aupito ho'o fo'i 'ai 'au ko'eni.

Ko 'ena kuo va'inga e ta'ahine ko Setita ia 'ia koe! 'ofa atu tnews pea malo e ma'u polokalama malie faufaua!
10-14-2012, 10:04 AM
Post: #18
RE: "Why Are They Leaving Me To Burn In The Fire" Tokaikolo Member Vents His Frustration
Oku langa pe hoku kete he kata oku too atu kihe kkatuni e tama tali FEHU'I oku malie ange FEHU'I he TALI ae motu'a sikiuliti Setita mahalo oku ae patikaati a LIUFAU o toki FKTOMALA he ngangau pehe fai ene fkmatala Masi'i patikaati koe lelee ae kakai KITU'A meihe fale ko ene vela me'a faikehe ia koe vela ia kake kei tangutu pe koe I loto fale 'ohua KITU'A na'a vela ho dasese kae toe hela ho hoa hano faito'o ho fu'u mata'i vela me'a fkhela ko ETAU hela he lea he kau ngangau ko eni
« Next Oldest | Next Newest »
Thread Closed  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: