Post Reply  Post Thread 
Koe ha e me'a 'oku hoko kihe Tonga Labour Party Branch?
Author Message
10-17-2009, 06:51 PM
Post: #31
RE: Koe ha e me'a 'oku hoko kihe Tonga Labour Party Branch?
Blood Wrote:Kaume'a he me'a tonu mo'oni ko 'eku talotalo. Na'u mamata he polokalama atu kimu'a 'ae tnews pe 'aiai na'e faka'eke'eke mai ai 'e Setita 'a Salote fekau'aki mo e ki'i paati fo'ou ko'eni. Na'a ku fiefia au he'eku fanongo kihe fokotu'u ma'olunga ko'eni kuo fai 'e Salote mo Lita Kolo. Kae homo mai e ki'i fo'ilea 'a Salote na'e fu'u taukovi 'aupito. Ko 'ene pehe, "ko'ene taumu'aa ia ke hu ki falealea". Na'a ku fehi'a aipe au he ki'i paati ko'eni pea u pehe loto pe, kuo vave ni mai ha'anau movese he koee kuo te'eki ke matu'u honau va'ee kuo kalanga e fefine ia koee kuo fie hu ki falealea. Koe me'a koiaa Salote koe me'a ia 'oku alea'i 'o hangee ko ho'o lau. Ko 'eku fehu'i atuu na'a mou 'osi paasi ia 'iha'amou miniti ke mou fili koe ke ke hoko koe fakafofonga 'oe kakai Tonga ki falealea? 'Oku 'ikai keu ofo he to kehekehe ko'eni, he kuo 'osi 'iai ho'o 'asenita 'au. Ne 'osi pe 'ae polokalama, pea u ta kihe tnews 'o fakamalo kiate kinautolu, peau pehe ange kihe fefine ko Setita - "'oku kei femo'uekina e toenga ia e kulupuu he kuki, kuo fuoloa e kai ia 'a Salote". Taitaimi hifo kae 'oua 'e 'oho'oho he koe mala'e oe politiki koe mala'e 'oku pelepela pea likoliko. 'Uluaki fakakaukau pe 'oku ke fiekau he fakapelepelaa pea ke toki hopo ki mala'e. I prefer you group to be a lobby group for the Tongans instead.Malo 'etau toe lava kau polave, pea hangee koe lau koe me'a fakafiefia 'etau hu mai ki heni 'o LEA HE MOONI PEA TUKU PE HE MOONI.Ko e mea foki koe politiki 'oku te tafitafi'i hoto kete pea 'ai ke mahino 'oku ma'a pea 'asini'asini 'a e tafa'aki kotoa ke te hopo ki hala 'oku ifo hono hikohikofi kita 'oku fe'unga pe ia moe teuteu kete feinga ko 'ete fie falealea.Kou manavasi'i he feinga ko 'ena 'a Salote Lilo ke hu ki falealeaKo e poini kou feinga atu ke mou 'ilo'i ke mou vakai ange pe 'oku totonu ke hu ha taha 'o fakafofonga'i kitautolu ki Falealea he ngaahi 'uhinga ko 'eni. Ko Salote ko hono hingoa totonu 'i he tohita'u 'oku 'ikai ko Salote ka ko Sialeafuhia. Ko e ha leva 'a e Salote? Ua ki ai ko e Heleta, 'oku famili nai 'a Sialeafuhia mo e Heleta?He 'oku hange kiate au kuo tuku koe 'ofefine tu'utamaki 'o 'Osika Lolohea. Tolu ki ai, ko e fefine tatau ko 'eni ko Sialeafuhia, 'oku ne totongi'i ha tu'unga finematu'a Tonga ke oo 'o kaiha'a mei he falekoloa 'o 'omai 'o fai 'aki 'ene ngaue. Mei he vala, ki he me'akai ki he ngaahi naunau 'oku fakalele 'aki 'a e Filimisi pea mo e ngaahi kokateila ma'a e kakai. 'Oku mou pehe ko ha taha 'eni ke ne fakafofonga'i kitautolu ki falealea? Tuku moe fakaoli
Toki hoko atu.
Malo kau ta'x'iloa.
Quote this message in a reply
10-17-2009, 07:54 PM
Post: #32
RE: Koe ha e me'a 'oku hoko kihe Tonga Labour Party Branch?
SALOTE MEAPANGO MOONI HOO FIE FALEALEALEAA KA OKU KE ILOI KOE MALAE IA OHA TAHA TAUKEI FKALEA MO ATAMAI IA,KOE KU KII EKE ATU PE KOE HA KOAA AE TUUNGA AKO KUO MAU E SALOTEE,HANGE KIATEAU KOE FOI AI FILIMISII PE NAE KII ASI MAI AII,SALOTE KATAKI PE OKU KEHE AUPITO HOO KII MAU KAKAI HOO AI MISII MOE FILI FALEALEALEAA,TEKE FUU FKMAI AUPITO E KOE AE KAKAI TONGAA KOTOA HEE MALO PE KA IAI HA TAHA IA E FILI IA KOE,KATAKI PE O KII ANGANOFO HIFO PE MO KII FKMAUMAU HIFO AI PE HOO KII FILI MISII MOE KII MEA KOENA OKU MOU AI I MANUKAU CITY PEA NGATA PE AI TUKU HOO TOE AI KEKE ALA KIHE MEA KOEE HE OKU IKAI KEKE FEUNGA KOE AI,OKU IAI HOKU TUFEFINE NAE NGAUE TAU LAHI MOE LEIPA PEA OKU ALU IA O AU KI SIAINA MO FE FUA OKU FOLAU KIAI AE FALEALEALEA A NZ PEA NAE OSI HOKO IA HE TAU LAHI KOE PALESITENI OE VAA LEIPAA HE TAU LAHI PEA OKU KAU IA HE KAU MEMIPA OKU NAU FILI HA TAHA KE HOKO KOE TAKI KIHE FILI PALEMIA AE FONUA NA MEI HE ENAU PAATI LEIPAA NAE TALU ENE NGAUE IHE LEIPAA MEI HE 1978,NAE IKAI FKAUKAU IA KE AHIAHII AE FKFOFONGA PEA OKU ILOI IA EHE KAU MINISITAA O NZ NA MOE KAKAI PASIFIKII MOE KIWII,KOIA AI SALOTE TUKU HOO FKAUKAUI AE MEA OKU IKAI KEKE OFI AI HEE TETAU NGALI VALE KOTOA PE HOO FIE FKFOFONGA FALEALEALEAA.
Quote this message in a reply
10-22-2009, 08:42 AM
Post: #33
RE: Koe ha e me'a 'oku hoko kihe Tonga Labour Party Branch?
kole atu mu'a kia LOTE fefe mu'a ke 'uluaki feinga kia 'Alani Taione ke fktu'u hana paati na'a ngali 'aonga ange ia..

apolosio Wrote:SALOTE MEAPANGO MOONI HOO FIE FALEALEALEAA KA OKU KE ILOI KOE MALAE IA OHA TAHA TAUKEI FKALEA MO ATAMAI IA,KOE KU KII EKE ATU PE KOE HA KOAA AE TUUNGA AKO KUO MAU E SALOTEE,HANGE KIATEAU KOE FOI AI FILIMISII PE NAE KII ASI MAI AII,SALOTE KATAKI PE OKU KEHE AUPITO HOO KII MAU KAKAI HOO AI MISII MOE FILI FALEALEALEAA,TEKE FUU FKMAI AUPITO E KOE AE KAKAI TONGAA KOTOA HEE MALO PE KA IAI HA TAHA IA E FILI IA KOE,KATAKI PE O KII ANGANOFO HIFO PE MO KII FKMAUMAU HIFO AI PE HOO KII FILI MISII MOE KII MEA KOENA OKU MOU AI I MANUKAU CITY PEA NGATA PE AI TUKU HOO TOE AI KEKE ALA KIHE MEA KOEE HE OKU IKAI KEKE FEUNGA KOE AI,OKU IAI HOKU TUFEFINE NAE NGAUE TAU LAHI MOE LEIPA PEA OKU ALU IA O AU KI SIAINA MO FE FUA OKU FOLAU KIAI AE FALEALEALEA A NZ PEA NAE OSI HOKO IA HE TAU LAHI KOE PALESITENI OE VAA LEIPAA HE TAU LAHI PEA OKU KAU IA HE KAU MEMIPA OKU NAU FILI HA TAHA KE HOKO KOE TAKI KIHE FILI PALEMIA AE FONUA NA MEI HE ENAU PAATI LEIPAA NAE TALU ENE NGAUE IHE LEIPAA MEI HE 1978,NAE IKAI FKAUKAU IA KE AHIAHII AE FKFOFONGA PEA OKU ILOI IA EHE KAU MINISITAA O NZ NA MOE KAKAI PASIFIKII MOE KIWII,KOIA AI SALOTE TUKU HOO FKAUKAUI AE MEA OKU IKAI KEKE OFI AI HEE TETAU NGALI VALE KOTOA PE HOO FIE FKFOFONGA FALEALEALEAA.
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 1 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: