Post Reply  Post Thread 
Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Author Message
05-14-2008, 12:23 PM
Post: #1
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Sione Topai
Fakamolemole,na'e totonu ke ki'i fakamokomoko hifo a Pilolevu ,he ko ena kuo malanga he Uesiliana.Pea ko 'ena me'a mo Liava'a ko e fu'u me'a ia kuo 'osi.Na'a ku 'osi 'eke kia Liava'a felave'i mo 'Ese pe na'a na tingi talamai 'e Liava'a na'e 'ikai ha'a na tafa'aki.
Quote this message in a reply
05-14-2008, 05:36 PM
Post: #2
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Sione Topai Wrote:HON. Lupepau'u Tuita finalised a divorce with her husband Matai'ulua Fusitu'a on Thursday, May 8 when the Nuku'alofa Supreme Court granted her divorce application.

Kainga ko e ha koaaa e fo'i mo'oni 'ena vete? Ku talamai 'e he fa'ahinga ko e 'ita 'a Pilolevu 'ia 'Eseta he ta koee na'e toki ma'u kimui he ta'ahine na'e kau mo 'Eseta he tafi ai 'a liava'a pea talamai he ni'ihi ko e webkemi'i 'e 'ulua ia 'a pau'u..tala 'e he ni'ihi na'e ma'u 'e pau'u ia 'a 'ulua mo e ta'ahine he hotele...Ko e fehu'i, ko e ha koaa e me'a mo'oni na'e fai ai e mavae?

Are you for real Topai? When/Why/How? Is it really true that Pilo and Seta are core cause of the couple's separation? OR it is because 'ulua was unfaithful??
Quote this message in a reply
05-14-2008, 06:44 PM
Post: #3
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
they are all unfaithful rather hahahahahah
Quote this message in a reply
05-14-2008, 08:36 PM
Post: #4
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Sione Topai Wrote:TOPUKIE wrote:
Na'a ku 'osi 'eke kia Liava'a felave'i mo 'Ese pe na'a na tingi talamai 'e Liava'a na'e 'ikai ha'a na tafa'aki.
Posted by Sione Topai - Today 10:29 AM

Kie kataki ta ko e mo'oni ena ia, kou tui au ko e 'ita pe 'a pilo ia he tingi tokotaha pe 'a seta ia hene sio he la'itaa 'o liava'a hehe

Kehekehe mo'oni e lau 'a laione na'a nau unfaithful katoa pe. Ka ko hono mo'oni na'e talamai 'e hoku friend 'oku ne lolotonga ako sikolasipi 'i siaina ta koee na'e ha'u 'a Lupe ia ki he ngaue he'ene kei 'Amipasitoa Tonga ki siaina pea foki atu ia 'oku lolotonga ngaahi lo'ihoosi mai 'a 'ulua ia mo e siaina e hotele pea iku tuli'i 'e 'ulua 'o 'ohofi 'a ppau'u 'o 'ano fu'u lo'i hoosi'i pea longo ai pe. Pehe 'e pau'u ia ke 'ai mo ha'ane ki'i lo'i hoosi 'ana mo e tama pe 'e taha 'i siaina pea iku ma'u atu 'e 'ulua pea na'e 'ikai tu'o taha e ka na'e tu'o lahi 'ena tau'aki ma'u pe ki naua pea pehee ai 'e 'ulua ke ne 'ai ai leva ke 'osi aaa. Ko ia na'ane hanga ai 'o webkemi'i 'ena mohe mo e ta'ahine pea fai ai he ta'ahine 'a e ngaahi move fakamanu mo'oni pea na'a mau sio kotoa ai hono tufaki holo e fo'i cd pea na'e 'alu he internet. Ko e 'uhinga leva ia e vete ko e 'ilo 'e Pilo 'a e sio 'a mamani he konga ki 'olunga mo e konga ki lalo 'o e Pau'u pea na'e fu'u 'ita lahi ai 'o tu'utu'uni ke fai e vete he vave taha.
Ko e ki'i ongoongo ena mei hoku friend telia na'a ma'u ai ha ki'i huluhulu!

Masii Topai, fuu oma tama hoo mau e ng. info koia, ai fklelei naa ko koe pe e tama siana e taha...hahaha.
Quote this message in a reply
05-14-2008, 08:46 PM
Post: #5
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Sione Topai Wrote:TOPUKIE wrote:
Na'a ku 'osi 'eke kia Liava'a felave'i mo 'Ese pe na'a na tingi talamai 'e Liava'a na'e 'ikai ha'a na tafa'aki.
Posted by Sione Topai - Today 10:29 AM

Kie kataki ta ko e mo'oni ena ia, kou tui au ko e 'ita pe 'a pilo ia he tingi tokotaha pe 'a seta ia hene sio he la'itaa 'o liava'a hehe

Kehekehe mo'oni e lau 'a laione na'a nau unfaithful katoa pe. Ka ko hono mo'oni na'e talamai 'e hoku friend 'oku ne lolotonga ako sikolasipi 'i siaina ta koee na'e ha'u 'a Lupe ia ki he ngaue he'ene kei 'Amipasitoa Tonga ki siaina pea foki atu ia 'oku lolotonga ngaahi lo'ihoosi mai 'a 'ulua ia mo e siaina e hotele pea iku tuli'i 'e 'ulua 'o 'ohofi 'a ppau'u 'o 'ano fu'u lo'i hoosi'i pea longo ai pe. Pehe 'e pau'u ia ke 'ai mo ha'ane ki'i lo'i hoosi 'ana mo e tama pe 'e taha 'i siaina pea iku ma'u atu 'e 'ulua pea na'e 'ikai tu'o taha e ka na'e tu'o lahi 'ena tau'aki ma'u pe ki naua pea pehee ai 'e 'ulua ke ne 'ai ai leva ke 'osi aaa. Ko ia na'ane hanga ai 'o webkemi'i 'ena mohe mo e ta'ahine pea fai ai he ta'ahine 'a e ngaahi move fakamanu mo'oni pea na'a mau sio kotoa ai hono tufaki holo e fo'i cd pea na'e 'alu he internet. Ko e 'uhinga leva ia e vete ko e 'ilo 'e Pilo 'a e sio 'a mamani he konga ki 'olunga mo e konga ki lalo 'o e Pau'u pea na'e fu'u 'ita lahi ai 'o tu'utu'uni ke fai e vete he vave taha.
Ko e ki'i ongoongo ena mei hoku friend telia na'a ma'u ai ha ki'i huluhulu!

Masi'i Topai, kuo lele hake ki 'olunga 'ae fie lo'i hoosii ia ho'o talanoa lo'i hoosii. Hange kuo u feinga ke fakaholoholo hoku totoo he 'oku ki'i ngali high he taimi ni.. Maan maaaaaan, Topai, 'e lava ke ke ki'i tukuange mai 'ae website na'e lele'i ai e fo'i hele'uhila ko'eni? That will be sooooooo lynx and sooooooo lo'i hoosi yeah!
Quote this message in a reply
05-14-2008, 10:09 PM
Post: #6
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Sione Topai Wrote:[ Ko ia na'ane hanga ai 'o webkemi'i 'ena mohe mo e ta'ahine pea fai ai he ta'ahine 'a e ngaahi move fakamanu mo'oni pea na'a mau sio kotoa ai hono tufaki holo e fo'i cd pea na'e 'alu he internet.

Hihihihihihi!!! 'E None 'e lava nai ke 'omai e ki'i uepi 'oku 'asi ai e kii fo'i move fakamanu 'a Pau'u ke u ki'i siosio ai he po'uli!!!!! 'Oua!!!! 'Oku lea'aki foki e taimi 'oku pau'u ai e Lupe!!!!!! Hehehehehehehehehee!!
Toe lea 'aki e taimi 'oku maa'imoa fie'uli ai e fanau 'a hou'eiki. 'Oua!!!!!! Manu 'ataaaaaaa!!!! Hahahahahahahahahahaha! Fakaongoongo atu.
Quote this message in a reply
05-14-2008, 10:17 PM
Post: #7
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Otu Tonga Wrote:
Sione Topai Wrote:[ Ko ia na'ane hanga ai 'o webkemi'i 'ena mohe mo e ta'ahine pea fai ai he ta'ahine 'a e ngaahi move fakamanu mo'oni pea na'a mau sio kotoa ai hono tufaki holo e fo'i cd pea na'e 'alu he internet.

Hihihihihihi!!! 'E None 'e lava nai ke 'omai e ki'i uepi 'oku 'asi ai e kii fo'i move fakamanu 'a Pau'u ke u ki'i siosio ai he po'uli!!!!! 'Oua!!!! 'Oku lea'aki foki e taimi 'oku pau'u ai e Lupe!!!!!! Hehehehehehehehehee!!
Toe lea 'aki e taimi 'oku maa'imoa fie'uli ai e fanau 'a hou'eiki. 'Oua!!!!!! Manu 'ataaaaaaa!!!! Hahahahahahahahahahaha! Fakaongoongo atu.

hey 'Otu...koe ha ke pehe ai koe..hahaha..vakai pe nae release taimi tatau mai e foi DVD koia moe foi new release koena a Soane mo me'a...koe rate tatau pe...malie Tonga!
Quote this message in a reply
05-14-2008, 10:48 PM
Post: #8
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
hahahahaha, kausulu taimi oku fakahifolau ai ta'ahine ko lupe,,, ka pau'u a lupe............. 'ouaaa
Quote this message in a reply
12-14-2008, 03:47 PM
Post: #9
Exclamation Fakatonutonu ki he telelouniu
Ki mu'a ma'u pe ke ke tui ha'o talausese manatu'i ma'upe 'oku hanga ki mu'a 'oku 'ikai ko mui.

Ko e tefito 'ena mavae na'e tu'unga 'i he fakahoko neu fai kia Clive Edwards kene fakahoko ki he ta'ahine Pilolevu 'a e fo'i videoclip 'o e tama 'etifaiva (Mata'i'ulua).

Neongo ko e womanizer 'a e Tama.. ka na'e 'osi aware pe ki ai e ta'ahine. ka ko e mo'oni na'e 'ikai tene 'ilo 'oku lolotonga hulufaiva'i 'ena femaa'imoa'aki. pea 'oku sai pe ia ka ko e fo'i palopalema ko e kovi 'a e tama'etifaiva 'i he'ene 'ave 'o service 'ene laptop kae ngalo kene delete 'a e video clip mei he'ene laptop. pea kou tui mahalo na'e toki fakautuutu ai pe loto mamahi 'a e ta'ahine 'i he poko fakataha mo e 'u me'a na'a ne fai 'i he past kae fakamolemole'i pe.

'i he 2005 nai neu ngaue ai mo Mata'i'ulua. Taimi ko'eni kuou 'osi mali ka na'e 'i ai pe 'a e fanga ki'i manu na'e ui ko e 'Okaniki pea 'oku mofele holo 'i Tonga ni 'oku nau pipiki ta'x lesisita holo. Pehe ne kole mai 'e he tama... keu 'oange ha 'okaniki ke tou'a mai ki he'ema inuinu.

Ko e okaniki ko'eni na'e fakangalongata'a. 'ai ai hono fofonga 'ene faka'ofo'ofa mo hono u'a hange ha lo'i hoosi haha. ka neongo ia, lolotonga 'ema inuinu neu 'alu au ki 'api misi pe 'a hunny hmm he neongo 'ene lo'ihoosi ka na'e ifo ange pe 'a lo'ipulu ia 'i 'api hmm.

'i he 'eku situ'a atu ne 'ikai fai ha 'amanekina 'e tosi 'a e poko he'ete ki'i ma'anga ngako.

neongo pe na'e 'ikai lesisita 'iate au ka na'u hmmm fu'u houhau 'aupito hahaha 'i he'ene ala ki he me'a 'a Sisa. 'i ai foki 'eku principal ko e don't mess with me hahaha.

ko e talanoa ko'eni 'oku mo'oni. ko e poini 'eku talanoa. Neongo 'oku tau tuhu'i ko e poko ne faihala ka na'e 'ikai kene taumu'a pehe kene exposed hono mali. he may be a sex maniac but he's not stupid. ko e mistake pe 'a e na'e ngalo ke delete 'a e video pea toki 'ave 'o service.

ko e mo'oni faka'ofa taha pe si'i ta'ahine ko pau'u ha na'e 'ikai kene fai ha me'a.

mou faka'apa'apa'i si'etau pilinisesi.
Quote this message in a reply
12-14-2008, 04:26 PM
Post: #10
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Malo Shody e fakama'ala'ala mai e tafa'aki koia pea 'oku ongo ho'o tautapa ke tau faka'apa'apa'i 'etau pilinisesi. Shody ki'i fakatonutonu atu... 'oku 'ikai kau 'a Lupepau'u ia he pilinisesi... 'oku ui pe ia koe "'eiki" he 'oku 'ikai koha pilinisi 'a 'ene Dad ko Ma'ulupekotofa.
Quote this message in a reply
12-14-2008, 04:40 PM
Post: #11
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Malo e fakatonutonu. fa'a ngalo pe 'iate au 'oku 'ikai ko e pilinisesi ka kou 'osi 'ilo pau pe ki ai.
Quote this message in a reply
12-14-2008, 07:57 PM
Post: #12
RE: Fakatonutonu ki he telelouniu
shodygaia Wrote:Ki mu'a ma'u pe ke ke tui ha'o talausese manatu'i ma'upe 'oku hanga ki mu'a 'oku 'ikai ko mui.

Ko e tefito 'ena mavae na'e tu'unga 'i he fakahoko neu fai kia Clive Edwards kene fakahoko ki he ta'ahine Pilolevu 'a e fo'i videoclip 'o e tama 'etifaiva (Mata'i'ulua).

Neongo ko e womanizer 'a e Tama.. ka na'e 'osi aware pe ki ai e ta'ahine. ka ko e mo'oni na'e 'ikai tene 'ilo 'oku lolotonga hulufaiva'i 'ena femaa'imoa'aki. pea 'oku sai pe ia ka ko e fo'i palopalema ko e kovi 'a e tama'etifaiva 'i he'ene 'ave 'o service 'ene laptop kae ngalo kene delete 'a e video clip mei he'ene laptop. pea kou tui mahalo na'e toki fakautuutu ai pe loto mamahi 'a e ta'ahine 'i he poko fakataha mo e 'u me'a na'a ne fai 'i he past kae fakamolemole'i pe.

'i he 2005 nai neu ngaue ai mo Mata'i'ulua. Taimi ko'eni kuou 'osi mali ka na'e 'i ai pe 'a e fanga ki'i manu na'e ui ko e 'Okaniki pea 'oku mofele holo 'i Tonga ni 'oku nau pipiki ta'x lesisita holo. Pehe ne kole mai 'e he tama... keu 'oange ha 'okaniki ke tou'a mai ki he'ema inuinu.

Ko e okaniki ko'eni na'e fakangalongata'a. 'ai ai hono fofonga 'ene faka'ofo'ofa mo hono u'a hange ha lo'i hoosi haha. ka neongo ia, lolotonga 'ema inuinu neu 'alu au ki 'api misi pe 'a hunny hmm he neongo 'ene lo'ihoosi ka na'e ifo ange pe 'a lo'ipulu ia 'i 'api hmm.

'i he 'eku situ'a atu ne 'ikai fai ha 'amanekina 'e tosi 'a e poko he'ete ki'i ma'anga ngako.

neongo pe na'e 'ikai lesisita 'iate au ka na'u hmmm fu'u houhau 'aupito hahaha 'i he'ene ala ki he me'a 'a Sisa. 'i ai foki 'eku principal ko e don't mess with me hahaha.

ko e talanoa ko'eni 'oku mo'oni. ko e poini 'eku talanoa. Neongo 'oku tau tuhu'i ko e poko ne faihala ka na'e 'ikai kene taumu'a pehe kene exposed hono mali. he may be a sex maniac but he's not stupid. ko e mistake pe 'a e na'e ngalo ke delete 'a e video pea toki 'ave 'o service.

ko e mo'oni faka'ofa taha pe si'i ta'ahine ko pau'u ha na'e 'ikai kene fai ha me'a.

mou faka'apa'apa'i si'etau pilinisesi.

Hey shody!!!! this is very juicy juicy juicy! How pornographical is the above??? R17? or rated M+ ha ha ha ha..... Tell us more please please please.....
Quote this message in a reply
12-19-2008, 12:39 PM
Post: #13
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Ko hono mo'oni,

Oku ikai ke tau ilo ia e tautolu e fo'i mo'oni, koe me'a pe ia 'a naua.....that's personal. Koe me'a pe ke tau fkkaukau kiai, oku ikai ke fai ha vete ia koe angalelei, koe vete pau pe oku iai ha anga ae poko oku ilo kiai e ta'ahine.....

Good for you Pau'u.........enjoy being single......
Quote this message in a reply
12-19-2008, 12:48 PM
Post: #14
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Malie tama koe ngaahi 'uhinga kehekehe 'a e vete 'a Lupepau'u mo Mata'i'ulua.
Koe ngaahi ongoongo kuo tuku mai kuo na 'osi faile 'ena vete pea kuo fuoloa 'ena takitaha foki ki hona 'api.
Koe pehe pe koe takitaha vete, pea 'oku 'osi mahino pe 'oku 'iai hono 'uhinga.'Oku lahi e ngaahi talanoa kehekehe ka koe mo'oni,koe felotoi pe ia 'a Lupepau'u mo Mata'i'ulua koe'uhi ko 'ena takitaha mo'ua he'ena ngaue.Koe'uhi 'e faingofua ange ki he'ena ngaue.
Quote this message in a reply
12-18-2011, 11:59 PM
Post: #15
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Merry xmas to everyone on this website!!!!!!!!! 'Ofa atu from Vava'u!!!!!!!!!!!!!! beautiful place and beautiful people. 'oku 'i fe 'a Lupepau'u he ngahi 'aho ni????? I'm interesting to meet her,it sound she is a hot princess uumm!!!!! kapau na'a lava ha taha 'o tokoni mai ha founga 'e malava kema meet.koia pe malo 'ofaatu to everyone.
Quote this message in a reply
12-19-2011, 05:39 PM
Post: #16
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Ko e malii ko e me'a faka'otua ia. (tau ki'i fakamanatu angee taimi ne fakahoko ai ho'oo malii pe na'a ke 'i ha ouau katonga mali kakato).

Sai ne 'i ai fepaloomesi'aki 'e 'ikai fakamavae 'akinaua 'e he tu'umalie pe masiva, 'e he mo'ui lelei pe mahamahakii, etc....

Ko e me'a pe 'e fai ai 'a e mavaeee ko e MATEE.

'I he kamata'anga 'o e fa'u famili fo'oou, 'oku pehee 'e he Faifekauu " ... 'ilonga 'a ia kuo fakahoko 'e he 'Otua 'e 'ikai toe fakamavae ia ia 'e ha "me'a" ....."

Sai leva ko haa 'oku fakahoko ai 'a e vetee?

Tali :

01. Ne 'ikai kau nai 'a e 'Otuaa ia 'i he fa'u 'o e famili fo'ouu?

02. Kuo fili kovi nai 'a e ongo me'a malii ia ke fokotu'u 'ai ha 'uhinga lelei ko e makatu'unga ia 'o e vetee?


Ko e fehu'ii leva ko e haa ho'o talii - 01 pe 02 & Why?

'ofa atu ki he ongomatu'a ni mo e kakai kotoa pee kuo nau fakatelefua 'a e me'a ko 'eni ke tau ako kotoa mei ai 'o to'o ha me'a 'e 'aonga ki feinga ki he mo'uii.

X-Mas to everyone .
Quote this message in a reply
12-20-2011, 11:41 AM
Post: #17
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Kumete
'I he'ete mo'ui kakano'ia pea mo e lahilahi 'e te nofo he mo'ui TA'EFIEMA'A pea 'oku hoko ai 'a e fetolongango'i pea a'u leva ki he tu'unga 'oku faka'ata leva 'e he Folofola 'a e vete te'eki ke mate pea ko e taimi pe ia 'e taha 'oku faka'ata ai 'e he Tohitapu 'a e vete kei mo'ui.'Oku faka'ata leva 'e he Folofola 'a e tokotaha na'e haohaoa ke ne vete'i 'a e ia kuo tono pea ka kuo na fakatou fihia pea na tau'aki loto pe a ke vete.
Quote this message in a reply
12-20-2011, 03:55 PM
Post: #18
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Fakamalo atu TOPUKIE ki he tokoni kuo a'utaki maii.

Fakatau ange pee 'oua na'a ngata hee ka e hokohoko atu pee.

Malo

(12-20-2011 11:41 AM)TOPUKIE Wrote:  Kumete
'I he'ete mo'ui kakano'ia pea mo e lahilahi 'e te nofo he mo'ui TA'EFIEMA'A pea 'oku hoko ai 'a e fetolongango'i pea a'u leva ki he tu'unga 'oku faka'ata leva 'e he Folofola 'a e vete te'eki ke mate pea ko e taimi pe ia 'e taha 'oku faka'ata ai 'e he Tohitapu 'a e vete kei mo'ui.'Oku faka'ata leva 'e he Folofola 'a e tokotaha na'e haohaoa ke ne vete'i 'a e ia kuo tono pea ka kuo na fakatou fihia pea na tau'aki loto pe a ke vete.
Quote this message in a reply
12-20-2011, 09:14 PM (This post was last modified: 12-20-2011 09:23 PM by Tama4kakai.)
Post: #19
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Toki me'a mata 'aa mo'oni koe kakaiii kiha fo'i me'a 'oku huhu'a,hafuhafu,to'ito'i,tatafe mo aape hifo 'ene ngalakuu.hange ai pe koe lauu...like pilolevu like lupepa'uu.koe me'a pe 'oku mahinoo 'oku 'ikai tena toe loko ifo'ia naua 'ia naua he koe 'uhinga ia 'ena toe oo 'o kumi ifo takai holoo pea toki tanaki atu pe kiai moe lau 'ae finematua-'ena-mei-tahii hono fakafonu 'ene takitaha tama 'aki e lau kovi kotoa moe fakakaukau kovi kotoa kihe si'i tama 'ae finemotu'a koee.koe 'atunga ia e fanga mami 'oku fu'u lahi 'enau silinii kuo kovi honau 'uluu he ngaue 'enau fanauu ka koe silini kaiha'a foki ee.ko pau'u ia koe kei ma'a lahi atu hihihi pea moe fu'u fo'i sino'i tongaa 'ene molemole mai 'ae kilii hange na'e toki 'osi mili tuituii ee.'oua teke toe 'ai mali koe pau'u he 'oku milionea ho'o mamii.'alu pe koe 'o tingi takai holo ke ma'u ho'o ifoo he koe mo'uii 'oku fuo nounou ZZiuhu.
Quote this message in a reply
12-21-2011, 06:09 AM (This post was last modified: 12-21-2011 06:09 AM by Fale.)
Post: #20
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Koe fo'i mo'oni ta'ele'eia ena ia Tamafakakai. Koe toe vakili mai e fu'u me'a ia ko eni kuo loa 'ene mafu 'o toe tuku mai ke fokotutu'u holo heni. 'Ikai koe keikeinanga ai pe ia 'ae ta'enofonoa 'ae ngaahi mami kae fa'oaki e kovi ki he fanau. Koena kuo fuoloa 'ena takitaha ma'ana pea na vete pea 'i ai mo 'ena ki'i 'ofefine 'oku na fakatou 'ofa loua ai. Kautama, mou oo atu aa o kumi kia Sisu he koe taimi Kilisimasi eni. Tuku hifo aa ha me'a ke mafu ke mahino koe anga ia e mo'ui 'oku 'i ai e taimi 'oku mo'ui pea ngaue pea mate 'o 'el* eeee. Tuku ai pe ongo me'a ia koeni, he koena ne fai 'ena mali pea 'i ai hona 'ofefine pea kuo na vete koe anga ia pe mo ia 'o mamani. Ka 'oku na mo'ui lelei pe mo hona 'ofefine.
Quote this message in a reply
12-26-2011, 02:12 PM
Post: #21
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Malie tama 'a e huu mai 'a e laumalie 'o e Kilisimasi kia Tamafakakai & Falee.

Ko ho'omo lavelavee hangee na'e 'i ai ha'amo taimi fakalotofale'iaa he vahaopee kimu'aa. 'Oku ou tui kapau na'a mo ngaue pe tilaa he "Wall Street" kuo fuoloa ha'amo tu'umalie faufaua.

Poupou atu "Fale" tuku aa 'a e ongo me'a ko 'enii kuo mafuu kae ta'aki hake 'ena fanga kui kuo hui poopoo ee..... 'oku ou kei fifili pe ki ho'o fokotu'utu'u ho'o tongitupee.

leveleva e malangaa ka teu lepa heke atu hee

Quote this message in a reply
12-27-2011, 08:50 PM
Post: #22
RE: Vete Lupepau'u mo 'Ulua? Ha me'a na'e hoko?
Tukuange 'ae talanoa mafuu ia lol lol lol kapau na'a kuo mapuni 'e ofiofi 'ae fkmahamahalo hihihihihihi lol lol lol ki'i fanongo he ngalu'ea kuo toe fkava 'ehe kanititeiti Hofoa A.K.A SM 'ae ava 'o hina @Pilo hihihihihi lol lol lol moe fe'ofo'ofani lahi kuo 'ikai ke kei fkma'uma'u hihihihhi

leveleva eeeeeeee katau fkfanongo kihe tangitau to'eeeeeeeeeeee WinkWinkWink(12-26-2011 02:12 PM)Kumete Wrote:  Poupou atu "Fale" tuku aa 'a e ongo me'a ko 'enii kuo mafuu kae ta'aki hake 'ena fanga kui kuo hui poopoo ee..... 'oku ou kei fifili pe ki ho'o fokotu'utu'u ho'o tongitupee.

leveleva e malangaa ka teu lepa heke atu hee

[/color]
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 1 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: