A CEMETERY IN POPUA WAS VANDALIZED BY A WITCH

0

A cemetery at the village of Popua in Tongatapu was vandalized and it was believed to have been done by a witch who believed that a family member was possessed by the spirit of the dead person in the grave.

One of TNEWS members Toutai ‘Ulupano reported that he went to the graveyard today to clean up his parents’ gravesite and was surprised to see the damage.

On his facebook page he is posing at the gravesite.  The photos he took show the burial clothes have been stripped out of the grave and scattered around at the side of the grave. ‘Ulupano could not  identify the deceased who was buried in the grave.  He also said there have been similar incidents of vandalism at this cemetery before and  they were caused by people who believed that spirits of the dead harmed members of their family.

Koe konga ‘eni ‘e taha ‘o ‘ene tohi fakaTonga ‘i he’ene peesi (Toutai ‘Ulupano):

KEI FAI PE TUI FKTEVOLO ‘I TONGA !
Koe fa’itoka eni ne fahi pea ‘a’au ki ‘olunga hono ngaahi koloa fktonga pea to’o moe hui e pekia ‘ikai ‘ilo pe ‘oku ‘ave ki fe…Koe pic3 koe ki’i fo’i hui ne li pe ‘i tu’a mahalo koe to hono fetuku…
Hoko eni tafa’aki pe fa’itoka ‘eku tamai mo ‘eku fa’ee ‘i Popua,malo pe ‘ikai ke na si’i kau hono fahi…
Tokua koe kau faito’o fktevolo pea iku kihe me’a ni …
Kuo taimi ke fetukutuku ‘etau mo’ui mei he fa’ahinga ‘ulungaanga pakaku mo angafulikivanu pehee ‘oku ou ui ‘e au koe anga’imanu mo e mo’ui fk-hiteni pehe ‘ihe kuonga maama ko eni…
Fk’amu pe ke ongo atu kihe ‘Ofisa Kolo mo e kaumatu’a ‘oe kolo ni ke fai ha ngaue kihe fa’ahinga kakai pehe ni ke fkngata a ….

Comments

comments

Share.