KO HO’O MOU NGAAHI ‘ULU’I ONGOONGO ‘ENI MOE NUSIPEPA KELE’AA KIHE UIKE NI

0

1.  Tapuni’i pea fakafoki mai homau falelotu – koe ‘eke fakalao ia ‘ae Tokaikoloo kia Hon. Pohiva Tu’i’onetoa – Fakaikiiki kihe peesi 7

2.  Tali ‘a e Minisita Polisii Hon. Pohiva Tu’i’onetoa kihe Tokaikolo – Na’e ‘ikai ke mou loto ke noo e langaa ka na’a ku loto lahi mo Hepeti. Ne mole ha mou silini he totongi e noo? ….pg 7

3.  Tukuaki’i e kautaha hu koloa ki hono lohiaki’i e leipoloo koe lolo vesitapolo…details on page 3

4.  Kuo tautea ngaue popula ta’u 3 ‘a Talaiasi Vailea kihe hia koe alakovi moe angahala’i ha ki’i tamasi’i….details on page 18

5.  Kuo laka hake he kapa hu’akau melie ‘e tolu mano tupu ‘oku lolotonga fakatau atu ‘ihe maketii ka ‘oku ta’epau hono tu’unga taau…..details page 5

6.  Lavengamonu ha ki’i famili Tonga ‘o ma’u ‘enau pepa nofo fonuaa hili ia hano faitokonia ‘ehe Pacific Legal Ltd….details on page 11

7.  Mahu’inga ke ‘ilo ‘ehe kakai Tongaa ‘ae ola ‘oe hopo kelekele ‘ihe va ‘oe tangata Siaina moe tangata Tonga….vakai kihe peesi 7 kihe fakaikiiki

8.  Tukuaki’i ha fefine koe fakamatala loi ke ma’u ai ha’ane seniti….details on pg 10

9.  Hopo’i e Pule falekoloa JM ki hono fakafaingata’a’ia’i e ngaue ha ‘ofisa ngaue fakapule’anga…pg 10

10.  Halaia ha tangata mei Vaini ko ha’ane taukapo ‘o pehe ‘oku lelei pe kete ifi Malisuana ‘ihoto ‘api nofo’anga….tautea $500 details on pg 11

11.  Hikito ‘ae ngaue ‘ae Tongaa ‘i Aotearoa….Tony Fakahau moe Pacific Charitable Trust…page 17 for details

Kainga Tonga, kuo fu’u lahi e ngaahi ongoongoo ‘ihe uike ni, ka kou ‘oatu pe ‘ae ngaahi ‘ulu’i ongoongo ko’enii ka ke toki fakatau pe ha’o pepa Kele’a ‘oku lau ai e kotoa ‘oe ngaahi niusii.

 

Comments

comments

Share.