KUO ‘ALU ‘ENI ‘AE ‘AI KAHOA FAKAPALEE KE TUI AI MOE CONDOM

0

Koe founga fiefia ‘ae Tongaa ‘ihe taimi ‘oku ikuna ai ha ako ‘enau fanau ‘ihe ‘otu muli. Kae toe fefe, koe ‘uhinga ia ‘ae hiki fonua mai ‘ae tokolahi ki Nu’usila ni ke ako ‘ae fanau. Pea koe taimi pe kuo ikuna ai ‘o lava ha sivi mata’itohi, pea ‘oku fola nima ‘ae ngaahi famili.
Nae kamata’aki pe ‘a hono fakakahoa ‘aki kinautolu ‘ae kahoa lole, pea faai mai ‘o fakakahoa ‘aki ‘ae kahoa pa’anga, pea koe fakamuimuitahaa ‘eni, kuo ‘asi ‘ae kahoa me’ipulu mata, fo’isosisi, konga ham, puha siuliolo, puha tea, pepa toileti, pea kuo a’u mai ‘eni ki hono tui ai ‘ae fanga ki’i peketi condom.
Ka koe fehu’ii, ngali kuo fu’u to nai ki tu’a ‘ae fiefia ‘ae kainga Tonga nofo muli? Neongo koe fiefia ia ‘ae ngaahi famili Tongaa pea ‘oku nau fa’iteliha pe kiai, ka ‘iha faka’eke’eke ‘ae polokalama ni pea moe fanau ako ‘e ni’ihi, ne ‘ikai kenau loto ken au ‘asi ‘ihe polokalama ni, ka ‘oku pehe ‘ehe fanau ‘e ni’ihi, ‘oku ‘ikai ke ‘uhinga ia kanautolu pe koe ha ‘ae ‘uhinga ‘oku fakapale’i ai kinautolu kae mahalo koe ouau fakaTonga pe. Pehe ‘e he tokotaha, fiefia pe ia hono ma’u ‘ene pa’anga ke ‘alu o party ‘aki hili ‘ae katoanga.
Koe anga ‘ae vakai ‘ae ngaahi matu’a ‘e ni’ihi, pehe ‘e Hulita mei Mt Roskil, ‘oku laulaunoa’ia ia he fa’ahinga me’a ko’eni ‘ae kakai Tonga, pea ‘oku ma ia ai. Kae pehe Tonga mei Mangere, kuo fu’u ‘ova ia kitu’a, kae pehe ‘ehe tokosi’i koe me’a lelei ia ke fakalotolahi’i ‘ae fanauu kenau toe fieako ange.
Na’e fehu’i foki kiate kinautolu, pe koe ha ‘enau fakakaukau kihe ngaueaki ae kakano’i manuu ke tuikahoa mo fakakahoa‘aki ‘ae fanau, pehe ‘e Hulita mo Tonga, ‘oku ‘ikai kena sai’ia naua ai, telia na’a kovi e meat pea si’i langoa ai ‘ae fanauu ka ‘oku sai pe hono ngaue’aki ‘ae pa’angaa moe lole.

Comments

comments

Share.