MAPAKI E FA KAE ‘ALAHA HONO TU’UNGA – R.I.P REV. TAVAKE TUPOU (personal note)

0

R.I.P Rev. Tavake Tupou (my beloved uncle), folau aa kuo lava ho’o ngauee mo ho’o fakapuepue, na’a ke hoko koe makatuliki malohi ‘i hotau komiunitii ‘ihe fonua ni, ‘o tatau pe ‘ihe tapa kotoa ‘oe mo’ui. Ko ho’o ngaahi wisdoms na’a ke vahevahe ia ‘ihe airwaves (radio) ke ‘inasi ai ho kakaii ‘ihe uike kotoa pe….Ko koe ‘ae fuofua Tonga na’e a’u kihe tu’unga ma’olunga taha koe Palesiteni ‘ihe Siasi Metotisi NZ ‘i Nu’usila ni….Ka neongo kotoa ‘ae ngaahi tu’unga moe langilangi koiaa ka na’a ke fili ke ke lau ia koe muna ‘ihe mahu’inga ange kiate koe, ke ke malu’i ‘ae tui Fakakalisitiane ‘oe tohitapu. And yes, koe loto ia ‘oku lahi mo to’a ‘ihe mo’ui. Koha loto ‘oku willing ke go against the tide kae lava ke defend ‘etau tui faka-kalisitiane pea na’a ke fakahoko ia ‘aki ‘ae kotoa ho’o mo’ui. Pea neongo ‘oku faingata’a fau ke tongia ‘eha taha ho tu’ungaa ‘ihe komiuniti ‘oku tau ‘iaii, ka kuo pule ‘ae ‘Otua na’a ke tauhi tonunga kiai ‘ihe kotoa ho’o mo’ui….Folau aaa Rev. Tavake Tupou we will be forever grateful ‘ihe ngaahi ngaue kotoa pe na’a ke maaka’i ‘ihotau ki’i komiuniti….foreverproud of you and always proud to be your little fakahela niece. ‘Oooofa lahi atu kihe Uitou (Heu) moe si’i fanau paea ‘ihe taufa kuo to.

Comments

comments

Share.