Fakanofo ‘o e kau ‘Ofisa Kolo mo e Pule Fakavahe, Vahenga Tongatapu

0

Na’e fakahoko ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘a e me’a fakalangilangi ‘i hono fakanofo ‘o e Kau Pule Fakavahe mo e Kau ‘Ofisa Kolo ki he fa’ahi ta’u 2016-2018 ‘i he Fale Fakataha’anga ‘o Moulton ‘i Nuku’alofa ‘i he ‘aho Monite 11 ‘o Siulai 2016.

Na’e pole’i ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e Kau Pule Fakavahe mo e Kau ‘Ofisa Kolo ke nau toe fakatokanga’i ange pea ngaue vave ange ki he ngaahi fiema’u vivili ‘oku fepaki mo e kakai ‘i honau ngaahi kolo mo e vahe. Na’a ne toe fakamamafa’i ‘a e mahu’inga ke faka’ai’ai ‘a e ngaahi kolo ke tauhi ke ma’a mo faka’ofo’ofa ma’u pe.

Na’e fakahoko ‘a e tataki fakalaumalie ‘o e ouau ni ‘e he ‘Eiki Palesiteni ‘o e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga, Rev. Dr. ‘Ahio pea na’e me’a ai ‘a e Minisita ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, Hon. Fe’ao Vakata mo e kau fakaafe tokolahi.

Comments

comments

Share.