KO HO’O MOU NGAAHI ‘ULU’I ONGOONGO ‘ENI MOE NUSIPEPA KELE’AA KIHE UIKE NI

0

1.   Folau ‘ae kau ‘ofisiale ia ‘ae TASA kae li’aki ‘ae fanau sipotii ‘i mala’e vakapuna Fua’amotu…ko fe’ia ‘ae lauikilu?….details on page 3 & 5

2.  Vakai kihe ola ‘oe fe’auhi Miss Heilala — fakaikiikii ‘ihe peesi 7

3.  Lulu’i ‘a Tonga ‘e ha mofuike 6.2 he pongipongi Tusite ‘oe uike ni…vakai kihe fakaikiikii he peesi 11

4.  ‘Eiki kae anga fakatu’a … hifo ‘a ‘Ena ‘Afifioo ki lalo ‘o fekita mo hona kakaii…details on page 11

5.  Kuo tukuange mai ‘ehe ‘eiki Palemiaa ‘ae kaveinga ‘oe CEDAW ke aofangatuku ‘ehe kakai ‘oe fonua…details on page 13

6.  Makehe atu ‘ae katoanga ‘ae ako tutuku ‘a Liahona & Saineha Alumini…details on page 17 & 26

7.  Koe ngaahi ‘ata fakangalo ngata’a ‘oe hilifaki Kalauni ‘o ‘Ena ‘Afifio ‘aia ‘oku te’eki ai ke me’a koe kiai ‘iha toe peesi ongoongo…Be the first to buy a paper and browse through the historical pictures:  details on page 21 & 23 & 33

8.  Fili ha fefine Tonga ko Malia Paseka kihe timi netipolo hau ‘a Nu’usila ni..Silver Fern…details on page 35

Koe konga pe ‘ena ‘oe ngaahi ‘ulu’i ongoongo ‘ae nusipepa Kele’aa kihe uike ni…a must read paper.  Fonu he ngaahi storries felave’i moe Hilifaki Kalauni pea pehe kihe ngaahi me’a ‘oku hoko ‘i hotau fonua mo hono ‘atakai…malo moe ‘ofa.

Comments

comments

Share.