Ko ho’o mou ngaahi ‘ulu’iongoongo ‘eni moe nusipepa Kele’aa kihe uike ni:

0

1.  Mate melemo ha ongo kaungame’a mamae ‘ihe liku ‘o Veitongo ….details on page 3

2.  Iku e konifelenisi ‘ae Uesilianaa kihe fakamaau’anga…Details on page 6

3.  Fehu’ia e ‘uhinga kuo to’o ai e lakanga Faifekau e tokotolu mei Pulela’aa:  Sione Pinomi, Matafonua Fotofili pea mo Viliami Tu’akoi….koe fakaikiikii teke ma’u ia mei he peesi 6 ‘oe Kele’a he uike ni….

4.  Hoka hele’i ha sotia ‘o mate ‘ihe toumu’a ‘oe EM Jones….details on page 19

5. Tu’utu’uni ‘e he Fakamaau Lahi – CJ Paulsen ke fakafoki e $22,000 ‘a ‘Akilisi Pohiva….details on page 5

6.  ‘Alu e fanau moe kolisi tutuku Liahona ke fahi e ‘api ‘i Havelu lolotonga ‘oku ‘i loto ai ha famili…..peesi 10 kihe fakaikiikii

7.  Fanaafotu e ngaue mateaki ‘ae kautaha ngaue faka’imikuleisoni ‘ae Pacific Legal…details on page 11

8. Kamata ke haa ha fua lelei ‘i hono taataapuni ‘ae ngaahi mama na’e fa’a ‘aukolo ai ‘e pa’anga ‘ae fonua.  Kuo ‘ova ‘aki meimei $15 miliona ‘ae tanaki fakamahina ‘ae pule’angaa ….. a must read article, details on page 15

9.  Ngaahi ‘ata ‘oe Miss Heilala 2015…peesi 33

Koe konga pe ‘ena ho’omou ngaahi ‘ulu’i ongoongo kihe uike ni, ‘aia ‘oku tufa atu ia ‘i ‘Aokalani ni ‘ihe ‘aho Pulelulu moe Tu’apulelulu hono kotoa pe.  Vave hake ‘o ma’u ha’o pepa na’a ke tomui…..

Comments

comments

Share.