MEI MOLE LAUKILU ‘AE PULE’ANGAA KIHE SCAM – KONGA ‘OE GAAHI ‘ULU’I ONGOONGO ‘AE KELE’AA KIHE UIKE NI

0

1.  Vakai pe koe ha hono ‘uhinga ‘oku kau ai ae falepa’anga ‘a Tongaa he meimei mole lau kilu kihe scam…..details on page 3.

2.  Mamahi lahi ha fa’e ta’u 73 ko hono faka’ataa mei Vaiola koe pehe ‘oku fu’u mamafa ‘ae vavae faito’o….details on page 5

3.  Kei hoko atu pe ‘ae fengulungulu’i fakalao ‘ihe va ‘oe Siasi Tokaikolo ‘Ia Kalaisi moe Feohi’anga Mo’uifo’ou ‘Ia Kalaisi…Ma’u ha tohi mei he loea ‘ae Tokaikoloo ke ‘oua toe ngaue’aki ‘ae ngaahi fale he premises ‘ae Mo’uifo’ou kae ‘oua leva ke mahino ‘ae hopoo pe ko hai ‘oku ‘o’ona ‘ae kelekele moe ngaahi fale…..details on page 11

5.  Tautea Home Detention ‘a Kolini Tatafu kihe mahina ‘e 10…kihe hia koe kakaa’i e kakai Tongaa he me’a faka’imikuleisoni….details on page 11

Neongo ‘oku lahi fau ‘ae ngaahi stories ‘ihe pepa Kele’a ‘oe uike ni, ka koe konga pe ‘eni ‘oe ngaahi ‘ulu’i ongoongoo….Vave hake kihe ngaahi dairies na’a ke tomui ‘o ‘ikai ma’u ha’o pepa he uike ni…..

Comments

comments

Share.