DO NOT MISS YOUR KELE’A TONGA PAPER THIS WEEK!

0

KO HO’OMOU NGAAHI ‘ULU’IONGOONGO ‘ENI MOE NUSIPEPA KELE’AA KIHE UIKE NI:

1. Totongi taki $100,000 kae ‘ange ha paasipooti Tonga! details page 3.

2. Mamahi e tokolahi he totongi $515 kihe houa kae kovi e ‘ata faitaa ‘ae televisone Tonga!….details page 5.

3. Pekia ‘a ‘Inoke Pepa koe tuki moe ‘aka…vakai kihe fakaikiikii ‘ihe peesi 9 &14.

4. Kuo mahino ‘eni ‘e tautea ngaue popula ‘ae fanauako Toloa na’a nau fahi ‘ae ‘api ‘o ‘Ioanee ‘i Tofoa…pehe ‘e Fakamaau Lahii Cato: “‘Oku ou fiema’u ke ngata ia he ‘aho ni ….”

5. Uesia e mo‘ui ‘a e kakai ‘i he toka kovi ‘ae hala pule‘angá ki he fefononga ‘akí….details page 15….

6. Lauiafe ne nau talolo he fakanofo ‘o ‘Aminani Soane Patita Paini Katinali Mafi…vakai kihe peesi 18-19 kihe ngaahi ‘ata ‘oe ‘ahoo moe fakaikiikii….

7. Fiefia lahi e kāinga Ha‘apai he malava ke solova e konga lahi ‘enau ngaahi lāunga fekau‘aki mo e tokoni langa fale Saikolone IAN…details on page 23.

8. Holofa e fosoa he hala Vuna uesia ai ki’i konga tahi kaukau’anga manako ‘oe ngaahi familii he hala Vuna…vakai kihe fakaikiikii he peesi 25…
Ko e konga pe ‘ena ho’o mou ngaahi ‘ulu’iongoongo kihe kihe uike ni, ‘aia kuo ‘osi tufa atu kihe ngaahi feitu’u angamahenii ‘i ‘Aokalani ni ‘aneafi moe ‘aho ni.

Comments

comments

Share.