NGAAHI ‘ULU’I ONGOONGO ‘AE NUSIPEPA KELE’A KIHE UIKE NI

0

1.  TULI E SEA ‘OE POATE TV TONGA – ‘ESETA FUSITU’A…VAKAI KIHE ‘UHINGA KUO TULI AI ‘A ‘ESETA FUSITU’A…peesi 3

2.  TOKI ‘ILO HAKE TA KOAA KOE $1 MILIONA TUPU NE ‘AVE KIHE KAUTAHA ‘A ‘EPELI TAIONE MO LUPEPAU’U….DETAILS ON PAGE 5

3.  KUO TUKUATU ‘EHE PULE’ANGA KIHE POTUNGAUE POLISI KE NAU FAKATOTOLO’I ‘AE FO’I TOHO PA’ANGA ‘AE TONGA FOREST ‘E 38 MEI HE $4 MILIONA, KA KOE FO’I TOHO PA’ANGA PE ‘E 6 NA’E ‘IAI E FAKAMO’ONI…DETAILS HE PEESI 3

4.  MAMAHI ‘A VILIAMI MALUNGAHU ‘IHE PULE ‘OE KAUTAHA KA ‘AE KASANITA … SIONE POUANGA…KOE HA KUO KE FAKATAU TU’O UA MAI AI KIA AU ‘EKU ME’ALELE…KOE LAUNGA IA ‘A VILIAMI MALUNGAHU…PEESI 13

5.  LAKA HAKE HE KAU FAKALEITI ‘E 10 MEI TONGA KUO NAU FOLAU MAI KI NU’USILA NI ‘O MALI MOE KAU FAKALEITI ‘I NU’USILA NI KE MA’U HA’ANAU PEPA NOFO FONUA…PEESI 13

6.  FAKAHU KIHE TU’II E TOHI TANGI KE FAKAHIFO ‘EIKI MINISITA AKOO HON. ‘AKILISI POHIVA…DETAILS PAGE 5

7.  KAIHA’A PEA TOE TUTU ‘AE FALEE ‘O VELA ‘OSI’OSI…DETAILS ON PAGE 7

8.  TA HELEPELU’I ‘E SEMISI HAVILI ‘O HA’ATEIHO HA MOTU’A, TUKUAKI’I KOE KAIHA’A PULU…PEESI 8

9.  HOKO E FOSOA HAHAKEE KOE MOTOLO KI MAMANI..VAKAI KIHE PEESI 10

KOE KONGA PE ‘ENI ‘OE NGAAHI ‘ULU’I ONGOONGO ‘AE NUSIPEPA KELE’AA KIHE UIKE NI…VAVE HAKE LEVA KIHE FEITU’U ANGAMAHENI ‘O MA’U ATU HA’O NUSIPEPA KELE’A…..

Comments

comments

Share.