PASI FO’OU KI HE FANAUAKO ‘A HA’APAI

0

Kuo fakatau ‘ehe kolisi tutuku ‘ae ‘apiako ma’olunga ko Liahona ha fu’u pasi na’e fe’unga moe $40,000 tupu ke fakafolau atu ki Ha’apai he uike ni ke faitokonia ‘ae fanauako ‘ae Siasi Mamongaa ke ‘oua te nau toe tomui kihe ako.

Koe me’a’ofa ‘eni ne foaki ‘ehe kotoa ‘oe ngaahi kolisi tutuku Liahonaa mei ‘Amelika/Hawaii, ‘Aositelelia, Nu’usila pea mo Tonga foki.  ‘O fakatatau kihe fakamatala ‘ae fakafofonga falealea ‘o e vahenga Ha’apai ko Veivosa Taka, na’a ne pehe neongo koe Pasii na’e fakataumu’a pe ia ke ngaue’aki ‘ehe fanau ako ‘ae Siasi Mamongaa ka ‘oku ‘iai ‘ae komiti pasi ‘ae Siasii ‘aia tene folau atu ke nau fakataha he uike ni, pea ko ‘ene taumu’aa ia kene kole ke kau atu mu’a moe si’i fanau ‘ae ngaahi ‘apiako kehee ‘ihono ngaue’aki ‘ae pasi ni.

End.

Comments

comments

Share.