Dirty Politics? Tufaki ‘e he website ‘ae Nepituno ‘a Viliami Latu ‘ae ongoongo loi fekau’aki mo e PM ‘o Tonga

0

Koe tohi ‘eni ‘oku tukuange mai mei he ‘Ofisi ‘oe Palemia ke fakatonutonu ‘ae ma’u ‘ae kakai ‘oe fonuaa felave’i moe ngaahi ongoongo loi mo ta’emo’oni ‘oku tufaki ‘ehe website ‘ae Nepituno ‘a Viliami Latu.  Koe tohi ko’enii ‘oku mahino na’e feinga ‘ae tokotaha na’a ne fa’u ‘ae tohii ke hiki tatau ‘ae fakamo’oni hingoa ‘oe Palemia ke fakamo’oni ‘ihe tohi.  Kaikehe koe tohi ‘eni mei he ‘ofisi ‘oe Palemia.

‘Oku faka’amu ‘a e ‘Eiki Palemia mo e ‘Ofisi ‘o e Palemia ke fakapapau’i atu heni ki he kakai ‘o e fonua kenau mea’i, ‘oku ‘i ai ‘a e tohi loi mo ta’emo’oni ‘oku faka’aho ki he ‘aho 9 Sanuali 2017 ‘oku tufaki atu ‘i he ngaluopee pea pehe kihe kautaha ongoongo Nepituno Online ‘o tukuaki’i ta’emo’oni ai ‘a e ‘Eiki Palemia.

‘Oku ha ‘i he tohi ko ‘eni na’e folau atu ki Siaina ‘a e ‘Eiki Palemia ‘i he mahina ko Sanuali ‘o e ta’u ni ‘o talanoa mo e Paati Kominiusi ‘a Siaina. ‘Oku ta’emo’oni ‘a e fakamatala ko ‘eni he na’e ngata pe ‘ene folau ‘i Singapoa pea foki mai. Na’e ‘ikai ke toe hoko atu ‘ene folau ki Siaina ‘o hange ko ‘uluaki fokotu’utu’u.

‘Oku mahino ‘aupito ko e tohi ni na’e fa’u loi’i ‘aki ‘a e taumu’a ke tukuhifo ‘a e ngeia ‘o e ‘Eiki Palemia mo e Pule’anga lolotonga atu ko ‘eni ‘a e nganga’ehu ‘o e Paloti ki ha Ta’efalala’anga ‘a e Palemia. ‘E tuku atu ki he Potungaue Polisi ke hoko atu ‘enau ngaue ki he me’a ni ‘i he vavetaha.

‘Oku fakapapau’i atu heni ‘e he ‘Ofisi ‘o e Palemia na’e ‘ikai ke fa’u ‘e he ‘Eiki Palemia mo hono ‘Ofisi ha tohi pehe ni. Ko e tohi ko ia ‘oku ‘ave fakataha mo e ongoongo ko ia ‘a e Nepituno ‘o pehe ko e tohi ‘a e ‘Eiki Palemia, ‘oku ta’emo’oni mo loi hono kakano. Na’e te’eki ke fakamo’oni hingoa ‘ae ‘Eiki Palemia ki ha tohi pehe ni.

Ko hono toenga ‘o e ‘uu tukuaki’i kehe ‘oku ta’emo’oni kotoa mo ia.

 

Comments

comments

Share.