Kei ikuna pe ‘ae Tokaikolo hili ange ‘ae hopo tangi moe Feohi’anga Mo’uifo’ou ‘Ia Kalaisi

0

Ne toe ‘ulungia pe ‘ae Feohi’anga Mo’uifo’ou ‘Ia Kalaisii ‘ihe’ene hopo tangi moe Feohi’anga Tokaikolo ‘Ia Kalaisi, felave’i moe koloa kelekele, falelotu, ‘api nofo’anga pea pehe foki kihe ngaahi faleako ‘oku tu’u ‘i Ha’ateiho ‘aia na’e ‘ikai ke fakafoki kihe Tokaikolo hiliange ‘a ‘enau mavahe meihe Siasi ‘ihe 2013.

Na’e tangi foki ‘a e Mo’ui Fo’ou ki he Fakamaau’anga Tangi felave’i moe tu’utu’uni ‘ae Fakamaauu na’e fai ‘ihe ‘aho 9 ‘o Novema 2016 ke fakafoki ‘ae koloaa kotoa kihe Tokaikolo he koe koloa ia ‘anautolu.  ‘Ihe pongipongi ‘oe Ma’asi 16, 2017, kuo faitu’utu’uni aofangatuku ai ‘a e Fakamaau’anga Tangi ‘oku kei tu’u pe ‘a e Tu’utu’uni ‘a e Tu’i Fakamaau Lahi Owen Paulsen ‘i he ‘aho 9 Novema, 2016 pea koe koloa kotoa ‘e foki ia ki he Siasi Tokaikolo ‘Ia Kalaisi.

‘Ihe taimi tatau pe foki ‘oku toe ‘iai moe falelotu ‘oe Siasii ‘oku tu’u ‘i Kolomotu’a. Na’e ‘ikai ke fakafoki ‘ae falelotu ko’enii kihe Feohi’anga Tokaikolo ‘ihe taimi ‘oe mavahee ka kuo ‘eke’i fakalao ‘ehe Feohi’anga Tokaikoloo ‘ae koloa falelotu ko’enii ke fakafoki ange moia he koe koloa ia ‘ae Tokaikolo.

Koe hopo ko’enii ‘oku faka’aho ia kihe ‘aho 18 ‘o ‘Epeleli, 2017.

Comments

comments

Share.