Koe ha e ‘uhinga kuo Tukuhifo ‘a ‘Aisake Eke mei he Minisita Pa’angaa?

0

Kuo ma’u ‘ehe TNEWS ha fakamatala falala’anga kuo tukuhifo ‘ehe ‘Eiki Palemia Hon. Samiuela ‘Akilisi Pohiva ‘ae Minisita Pa’anga, Hon. ‘Aisake Eke mei he ‘ene hoko koe MInisita Pa’anga kae ‘ohake ‘a Hon. Tevita Lavemaau kiai.  Neongo ‘oku te’eki ai ke mahino ‘ae ‘uhinga kuo faitu’utu’uni ai ‘ae Palemia, ka ‘oku ‘iai ‘ae tui koe ola ‘eni ‘oe kaupeau ‘oe VONC.

Na’e ‘iai foki ‘ae ngaahi talafili lahi kihe ‘uhinga na’e ‘ikai hiki ai ‘ae Minisita Pa’angaa ‘o poupou kihe paati ‘a e pule’anga lolotonga, ka ‘oku mahino pe foki na’e ‘ikai kau ‘a Eke ia he paati, na’e hu pe ia ki falealea he sino tau’ataina.

 

Comments

comments

Share.